Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття об'єкта злочину та його кримінально-правове значення

.
Об'єкт переступив-я .
Значущі заг-ті отнош-я: 1) заг-ті отнош-я, що охороняють пр. і свободи людини і громадянина, 2) власність, 3) заг-ий порядок і заг-ую безпеку , 4) навколишнє середовище, 5)-К-буд РФ, 6) мир і безпека людства.
Об'єктом переступив-я заг-ті отнош-я стають, коли відбувається конкр-е діяння, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди.
=>, Об'єкт переступив-я - це охоронювані уг.им законом заг-ті отнош-я, на кіт-ті направлено заг-о небезпечне діяння і кіт-им заподіюється шкода або створюється реальна загроза заподіяння шкоди.
Види об'єктів злочину.
По вертикалі: 1) загальний, 2) родовий, 3) непоср-ий. По горизонталі: 1) осн-ой непоср-ий, 2) додатковий непоср-ий, 3) факультативний непоср-ий об'єкт.
Загальний об'єкт переступив-я - сукупність. всіх заг-их отнош-й, охоронюваних уг.им законом від прест-их посягат-в. 2) Родовий об'єкт - це група однорідних і взаємопов'язаних м / у собою заг-их отнош-й, охоронюваних уг.им законом від переступив-й, кіт-ті за своєю юр.-ой природі також утворюють однорідну групу. (Пр. і свободи людини і громадянина, власність, заг-ий порядок і заг-ая безпеку,-К-буд РФ). 3) Безпосередній об'єкт - це конкр-е общ-е отнош-е, на кіт-е направлено посягат-во і кіт-ому переступив-ем заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння такої шкоди.
На рівні непоср-ого об'єкта - класифікація по горизонталі: 1) Основний непоср-ий об'єкт - це те заг-е отнош-е, кот-е охороняється конкр-ой уг.о-пр. вої нормою і на заподіяння шкоди кот-ому направлено конкр-е діяння. 2) Додатковий непоср-ий об'єкт поява. в так званих двуоб'ектних, або многооб'ектних, переступив-ях. Це - конкр-е общ-е отнош-е, заподіяння шкоди кот-ому або загроза заподіяння шкоди явл. обов'язковим усл-ем уг.ой відповідь-і.
3) Факультативний непоср-ий об'єкт - це конкр-е общ-е отнош-е, кот-ому заподіюється шкода в результаті соверш-я конкр-ого переступив-я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття об'єкта злочину та його кримінально-правове значення "
 1. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань призводять до відновленню становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 3. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  поняття податкового та бухгалтерського обліку [8]. Представляється, що в цьому є раціональне зерно, а значить і підвищена відповідальність платників податків повинна бути встановлена за порушення порядку ведення саме податкового обліку, що спричинило несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків. Держава надає великого значення обов'язки платників податків вести облік доходів і витрат,
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 6. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 8. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  поняття. Іншими словами, товарний знак - це свого роду символ, який призначений для індивідуалізації продукції конкретних виробників і її відмінності від аналогічної продукції інших товаровиробників. Легальне визначення товарного знака за останні роки кілька разів уточнювалося, однак зміни не носили істотного характеру. Якщо раніше при визначенні товарного знака акцент
 9. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  поняття секрету виробництва можуть бути підведені найрізноманітніші відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємця. При цьому секретом виробництва можуть бути оголошені цілком потенційно патентоспроможні рішення, які правовласник з яких-небудь причин не бажає оприлюднювати та патентувати в установленому
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
© 2014-2022  yport.inf.ua