Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, зміст, значення і ознаки об'єктивної сторони злочину

.
Ознаки об'єктивної сторони переступив-я. (Зовнішня сторона заг-о небезпечної поведінки людини). У цю групу входять: 1) заг-о небезпечне діяння, 2) заг-о небезпечні наслідки - шкода, кот-ий заподіюється досконалим дією; 3) причинний зв'язок м / у діянням і наслідками; 4) місце, час, обстановка, в кот-ой вчиняється заг-о небезпечне діяння; 5) спосіб соверш-я діяння, знаряддя або засоби його соверш-я.
Тільки 1 з Указ. вище ознак об'єктивної сторони переступив-я постійно присутня в конкр-их складах переступив-й. Інші ознаки мають місце тільки в окремих конкр-их складах. Наслідки і причинний зв'язок зустрічаються досить часто, а інші ознаки - місце, час, спосіб, засоби, обстановка - значно рідше. У зв'язку з цим все Указ. ознаки ділять на 2 групи: 1) обов'язкові, 2) факультативні.
До обов'язкових ознак об'єктивної сторони відносять тільки заг-о небезпечне діяння. Всі інші ознаки - факультативні.
Об'єктивна сторона переступив-я - зовнішня сторона заг-о небезпечного посягат-ва. Об'єктивну бік становить заг-о небезпечне і уг.о-протиправне діяння, кіт-е вчиняється у визна-й час і в конкр-му місці опред-им способом, а в ряді випадків за допомогою конкр-их знарядь чи коштів або у визна -ой обстановці, кот-ая складається в об'єктивній дійсності до моменту соверш-я переступив-я. Об'єктивна сторона переступив-я включає також заг-о небезпечні наслідки, кіт-ті настали або могли настати в результаті вчиненого діяння.
Конкретний акт людської поведінки протікає в часі і просторі. Тому в групу ознак, що розкривають зміст об'єктивної сторони, включають місце і час соверш-я заг-о небезпечного діяння.
Часто для того, щоб визначити ознаки конкр-ого переступив-я, законодавцю не завжди достатньо змалювати саме заг-о небезпечне діяння. У таких випадках законодавець описание-ет спосіб, за допомогою кіт-ого має бути зроблено це діяння. Напр., Розкриваючи поняття розкрадання чужого майна, законодавець описание-ет його як безоплатне вилучення і звернення чужого майна на користь винного або інших осіб. А при визначенні конкр-их форм розкрадання законодавець вказує на спосіб, за допомогою кіт-ого майно вилучається. Так, крадіжка відбувається таємно, шахрайство шляхом обману або зловживання довірою. =>, Спосіб соверш-я заг-о небезпечного діяння також входить до групи ознак, які розкривають зміст об'єктивної сторони переступив-я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, зміст, значення і ознаки об'єктивної сторони злочину "
 1. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. § 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
  Загальні положення. Заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки традиційно виділяється в спеціальний делікт з огляду на те, що як сам механізм заподіяння шкоди, так і умови виникнення деліктного зобов'язання володіють істотними відмінностями, давно відображеними в цивільному законодавстві. Відповідно до чинного ГК юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з
 7. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  Спадкодавець. Оскільки спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  У навчальних і практичних цілях дуже важливо виявити як тісний взаємозв'язок всіх видів соціальних норм, так і їх специфіку. Особливо це стосується права і моралі, що представляють для юридичної науки пріоритетний інтерес. Ще древні філософи (Аристотель, Платон, Демокріт, Цицерон) вказували на значимість цих двох головних визначників суспільної поведінки, їх схожість і розбіжність.
 10. § 4. Заохочення і покарання як санкції норми права
  Санкції правових норм за характером наслідків поділяються на позитивні і негативні. Позитивні санкції передбачають насамперед правові заохочення, під якими можна розуміти форму і міру юридичної схвалення заслуженого правомірної поведінки, в результаті якого суб'єкт чимось винагороджується. Негативними санкціями вважаються правові покарання, під якими можна розуміти
© 2014-2022  yport.inf.ua