Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика договору комісії

Поняття договору комісії. Договір комісії - це договір, за яким одна особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої особи (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.
Договір комісії належить до числа договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання послуг. Надавані в цивільному обороті послуги прийнято поділяти на фактичні і юридичні. Юридичний характер послуги полягає в тому, що дії її виконавця впливають на правову сферу замовника послуги, тобто призводять до настання в його особі певного правового наслідки (наприклад, до виникнення у замовника послуги суб'єктивних цивільних прав та обов'язків) * (827). Договір комісії опосередковує надання юридичних послуг і цим відрізняється від договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання фактичних послуг (наприклад, від договору надання послуг або від договору зберігання), при яких дії виконавця послуги безпосередньо не зачіпають правової сфери замовника. Юридичний характер послуги комісіонера технічно виражається в тому, що він здійснює угоди за рахунок комітента і в його інтересі.
Разом з договорами доручення, агентування, транспортної експедиції, довірчого управління майном та банківського рахунку договір комісії утворює групу договорів, при яких виконавець надає замовнику юридичні або одночасно юридичні та фактичні послуги. Ця група ділиться на три підгрупи.
1. Перша підгрупа представлена договорами, зокрема, договором доручення, при яких виконавець явно вказує своєму контрагенту, що він діє не у власних інтересах, а в інтересах замовника послуги, оскільки вступає у відносини з контрагентом від імені замовника (п. 1 ст. 971 ГК). Між замовником послуги та її виконавцем виникають відносини прямого (або безпосереднього) представництва. При цьому замовник наділяє виконавця повноваженням, тобто правом діяти від імені та в інтересах іншої особи, якій кореспондує юридичний обов'язок замовника квазіпретерпевать наслідки вчинених виконавцем дій, спрямованих на зміну його правового положення * (828).
2. У другу підгрупу входять такі договори (наприклад, договір довірчого управління майном), при яких виконавець діє хоча і в інтересах замовника послуги, але від свого імені (абз. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК). Між замовником послуги та її виконавцем виникають відносини непрямого (або посереднього) представництва. У цьому випадку замовник послуги надає виконавцю уповноваження, тобто право діяти в чужих інтересах від свого імені * (829), якому протистоїть обов'язок замовника, тотожна за своїм матеріальним змістом обов'язки, кореспондуючий повноваженням.
3. До третьої підгрупи належать договори, зокрема договір транспортної експедиції, які залежно від їх змісту можуть опосередковувати виникнення відносин як прямого, так і непрямого представництва (абз. 2 п. 1 ст. 801 ЦК).
Договір комісії входить у другу з виділених підгруп договорів, тому що комісіонер завжди вчиняє доручені йому угоди від свого імені (абз. 1 п. 1 ст. 990 ЦК). У цьому полягає головна відмітна ознака договору комісії, в чому предопределяющий його правову природу.
Правова природа договору комісії. Виступ комісіонера в цивільному обороті від свого імені, але за рахунок комітента дозволяє розрізняти внутрішні і зовнішні відносини, в яких складається комісіонер. У зовнішньому відношенні, що виникає при здійсненні комісіонером угоди з третьою особою, він виступає як самостійний учасник цивільного обороту, діючий в своїх власних інтересах. Це пояснюється тим, що договір комісії спричиняє виникнення між комітентом і комісіонером відносини непрямого (посереднього) представництва * (830). Надане комісіонеру уполномочие є його право діяти за рахунок комітента, але від свого імені. Завдяки цьому за угодою, укладеної комісіонером з третьою особою, права та обов'язки виникають в особі комісіонера (абз. 2 п. 1 ст. 990 ЦК), а не комітента, який для третьої особи, за образним висловом П.П. Цитович, "не замінено, ... не представлений, а заставлений комісіонером" * (831). У внутрішньому відношенні з комітентом комісіонер є лише виконавцем даного йому доручення. Він не тільки має право діяти щодо третіх осіб від свого імені за рахунок комітента, але і зобов'язаний перед комітентом діяти відповідним чином, а останній має право вимагати від нього такої поведінки. Сказане свідчить про те, що договір комісії представляє собою зобов'язальний договір.
Договір комісії вважається укладеним з моменту досягнення між сторонами в необхідній формі згоди з усіх істотних умов договору (абз. 1 п. 1 ст. 432 ЦК) і, отже, є консенсуальним договором. Його Консесуальними не зачіпається тим обставиною, що прийняття комісіонером майна комітента для його комісійного продажу за часом може збігатися з моментом укладання договору, оскільки оцінка і огляд речі комісіонером є допоміжними діями, а сама передача речі комісіонеру завжди здійснюється тільки після укладення договору і на його підставі * (832).
Договір комісії належить до числа відплатних договорів. Він залишається оплатним і тоді, коли розмір винагороди або порядок його сплати не обумовлені сторонами і розмір винагороди не може бути визначений виходячи з умов договору. У цьому випадку винагорода сплачується після виконання комісійного доручення в розмірі, що визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ЦК, тобто в сумі, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні комісійні послуги (абз. 2 п. 1 ст. 991 ЦК).
Договір комісії являє собою взаємний (сіналлагматіческій) договір. Це означає, що у породженому їм комісійному зобов'язанні як комісіонер, так і комітент є одночасно і кредитором, і боржником.
Правове регулювання комісійних відносин. Комісійні відносини регулюються ст. 990-1004 ГК, а також іншими правовими актами, які передбачають особливості окремих видів договору комісії (п. 3 ст. 990 ЦК). Так, в п. 3.3 Правил здійснення брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації, затверджених постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 11 жовтня 1999 р. N 9 * (833), вказується, що якщо брокер діє як комісіонер, то в договорі комісії може бути обумовлено право брокера використовувати грошові кошти клієнта, призначені для інвестування в цінні папери або отримані в результаті продажу цінних паперів, до моменту повернення цих грошових коштів клієнту. При цьому договором комісії повинен бути передбачений порядок розподілу прибутку, отриманого в результаті використання зазначених коштів.
Цивільним законодавством можуть встановлюватися особливості комісійної торгівлі окремими видами товарів. В даний час постановою Уряду РФ від 6 липня 1998 р. N 569 затверджено Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами * (834), які регулюють відносини між комісіонером і комітентом з договору комісії, а також між комісіонером і покупцем при продажу непродовольчих товарів, прийнятих на комісію .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика договору комісії "
 1. § 2. Правовий режим речей
  загальна класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких постає як єдиний
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  загальна класифікація за змістом майнових прав, засвідчених цінними паперами, вже була наведена вище (цінні папери з речове-правовим і зобов'язально-правовим змістом). Безпосередньо в Цивільному кодексі (ст. 145) міститься вказівка на розділення всіх цінних паперів за способом легітимації уповноваженої особи. Під легітимацією слід розуміти той конкретний порядок, в
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  загальна цивільна правоздатність. З моменту отримання Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 215 ліцензії у кредитної організації виникає здатність здійснювати кредитно-розрахункові операції, тобто займатися професійною банківською діяльністю з метою отримання прибутку. Обсяг спеціальної
 6. § 3. Активні операції комерційних банків
  загальна сума, сплачена громадянином чи підлягає виплаті громадянинові; разом зі злитками передаються документи, що підтверджують походження злитків. Злитки продаються вагою 5,10, 20, 50,100,500 г, 1 кг. З суми платежу утримується податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%, що вже саме по собі веде до подорожчання злитка при кожній наступній його продаж. Заперечуючи проти нарахування
 7. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  загальна організаційна структура особи, яка здійснює бухгалтерський облік. Елементами даної структури, за загальним правилом, є посади: 1) керівника організації, 2) головного бухгалтера (бухгалтера) організації; 3) інших осіб відповідно до установчими документами організації, рішеннями її органів управління та чинним законодавством. Ці посади являють собою
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 9. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  характеристикою житлового приміщення, став перехід при вирішенні більшості питань (від постановки на облік як потребує до надання субсидій з оплати житла і комунальних послуг) від так званої житлової площі (т. е. площі кімнат) до загальної площі житлового приміщення. Загальна площа житлового приміщення складається з суми площі всіх частин такого приміщення, включаючи площу приміщень
 10. § 7. Припинення житлових правовідносин
  загальна площа істотно зміниться, громадянам ще до початку капітального ремонту або реконструкції будинку повинно бути надано інше благоустроєне жиле приміщення за договором соціального найму. Зміна колишнього приміщення може бути визнано істотним як при зменшенні, так і при збільшенні розміру житлового приміщення: в першому випадку - якщо в результаті проживають в ньому наймач та
© 2014-2022  yport.inf.ua