Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика влади додержавного періоду

Враховуючи, що суспільство виникло набагато раніше держави, необхідно з метою найбільш повного пізнання державно-правових інститутів дати характеристику соціальної влади і норм, що існували в первісному суспільстві.
Незалежно від того, як сучасні вчені ставляться до градації історичного процесу, ні у кого в общем-то немає сумнівів у тому, що початковим етапом цього процесу був первіснообщинний лад, охоплює величезний відрізок часу від появи на Землі людини до становлення перших класових суспільств і держав, а також зазвичай супутнього їм виникнення впорядкованої писемності.
Первіснообщинний лад був найтривалішим за часом (більше мільйона років) етапом в історії людства. Визначити його нижню межу небудь точно нелегко, бо у знову виявляються кісткових останках наших далеких предків більшість фахівців бачить то предчеловека, то людини. Залежно від цієї оцінки переважна думка змінюється. У сучасний період одні вчені вважають, що найдавніший чоловік (а тим самим і первісне, дике суспільство) виникла близько 1 - 1,5 млн. років тому, інші дослідники відносять його появу до більш пізнього часу. Верхня ж грань первіснообщинного ладу коливається в межах останніх 5 - 6 тис. років, розрізняючи на різних континентах. В Азії та Африці перші держави склалися на рубежі IV і III тисячоліть до н.е., в Америці - в I тисячолітті н.е., в інших частинах земної кулі - ще пізніше (В.П. Алексєєв, А.І. Першиц).
Будь-яке суспільство являє собою свого роду цілісний соціальний організм (систему), який відрізняється тим або іншим ступенем організованості, урегульованості, впорядкованості суспільних відносин. З цього випливає, що для кожного суспільства характерні певна система управління (соціальна влада) і регулювання поведінкою людей за допомогою певних загальних правил (соціальних норм).
Як тільки з'являється суспільство, відразу ж виникає потреба в управлінні. Кожен окремий член суспільства мав власні інтереси, без погодження яких суспільство не могло існувати, тому що саме інтереси виступають вирішальним особистісним регулятором. Для забезпечення нормальної життєдіяльності, прогресивного розвитку соціальних зв'язків потрібно об'єднати ці інтереси на загальне благо. Але з'єднати можна лише при поєднанні в чому індивідуальної вигоди (особистого інтересу) з соціальної вигодою (суспільним інтересом). Таке з'єднання досягається головним чином лише завдяки існуванню у суспільстві правил поведінки (норм) і влади, яка б проводила в життя і забезпечувала названі норми.
Для первіснообщинного ладу були характерні такі риси:
наявність лише примітивних знарядь і нездатність людини без допомоги всього роду вижити і забезпечити себе їжею, одягом, житлом. Але навіть працюючи спільно, колективно, люди не могли виробити більше, ніж споживали. Тому в такому суспільстві не було надлишків продуктів, не було приватної власності і, відповідно, поділу на бідних і багатих; економічно всі були рівні;
економічна рівність обумовлювало і політична рівність. Все доросле населення роду - і чоловіки, і жінки - мали право брати участь в обговоренні та вирішенні будь-якого питання, пов'язаного з діяльністю роду.
Громадська (соціальна) влада, що існувала в додержавні період, володіла наступними головними рисами. Ця влада:
1) базувалася на сімейних відносинах, бо основою організації суспільства був рід (родова община), тобто об'єднання людей по дійсному або передбачуваному кревного спорідненості, а також спільності майна і праці. Рід формувався в період, коли на зміну безладних статевих зв'язків прийшла сім'я, заснована на колективному, а потім і на парному шлюбі. Кожен рід виступав як господарської одиниці, власника засобів виробництва, організатора загального трудового процесу. Пологи утворювали більші об'єднання (фратрії, племена, союзи племен). Оскільки рід (родова община) грав вирішальну роль в житті первісного суспільства, дана епоха так і стала називатися - "первіснообщинний лад", а його соціальна організація - родоплемінної. Отже, соціальна влада поширювалася тільки в рамках роду, висловлювала його волю і базувалася на кровних зв'язках;
2) була безпосередньо суспільної, будувалася на засадах первісної демократії, на функціях самоврядування (тобто суб'єкт і об'єкт влади тут збігалися);
3) спиралася на авторитет, повагу, традиції членів роду;
4) здійснювалася як суспільством в цілому (родові збори, віче), так і його представниками (старійшинами, порадами старійшин, воєначальниками, вождями, жерцями і т.п.), які вирішували найважливіші питання життєдіяльності первісного суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика влади додержавного періоду "
 1. § 2. Загальна характеристика соціальних норм додержавного періоду
  влади і норми первісного суспільства. Якщо тварини підкоряються тільки біологічним законам, то людина стала людиною тому, що на додаток до біологічним законам навчився ще й регулювати свою поведінку. Він винайшов громадські регулятори, які хоч і не усунули біологічні закони, проте істотно їх потіснили. Величезне значення в цьому відношенні мали такі соціальні норми,
 2. § 1. Загальна характеристика
  влади) протягом одного місяця після набрання чинності рішення суду, який встановив факт невиконання даного рішення, вносить в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта РФ проект закону суб'єкта РФ про розпуск представницького органу. Повноваження представницького органу припиняються з дня набрання чинності законом суб'єкта РФ про його розпуск. Закон суб'єкта РФ про
 3. § 2. Джерела комерційного права
  загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  загальна класифікація за змістом майнових прав, засвідчених цінними паперами, вже була наведена вище (цінні папери з речове-правовим і зобов'язально-правовим змістом). Безпосередньо в Цивільному кодексі (ст. 145) міститься вказівка на розділення всіх цінних паперів за способом легітимації уповноваженої особи. Під легітимацією слід розуміти той конкретний порядок, в
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  загальна цивільна правоздатність. З моменту отримання Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 215 ліцензії у кредитної організації виникає здатність здійснювати кредитно-розрахункові операції, тобто займатися професійною банківською діяльністю з метою отримання прибутку. Обсяг спеціальної
 9. § 1. Основні правові системи сучасності
  загальна тенденція до комерціалізації цивільного права, тобто до його розвитку під впливом більш гнучких норм про торговому обороті і тим самим - до його максимального пристосуванню до потреб підприємницької діяльності. Система загального права. Англосаксонська система права є другою в світі за поширеністю після континентальної системи і включає в себе до 50 країн, до числа яких
 10. § 1. Власність і право власності
  характеристикою нашого суспільства. Визначення власності та її співвідношення з правом власності. Сьогодні поняття "власність" є багатозначним і використовується як у побуті, так і у філософії, економіці, праві та інших галузях людського знання. У загальноприйнятому сенсі термін "власність" зазвичай використовується для позначення відношення особи до речі, тобто прав на майно (пор.:
© 2014-2022  yport.inf.ua