Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 2. Загальні положення тактики пред'явлення для впізнання

Розглядаючи загальні положення тактики пред'явлення для впізнання , зупинимося, перш за все, на процесуально-тактичних вимогах і прийомах (таких, нагадаємо, які в силу своєї значимості і оптимальності для всіх мислимих слідчих ситуацій опосередковані кримінально-процесуальним законом).
упізнаних попередньо допитуються про обставини, за яких вони бачили (спостерігали або іншим чином сприймали, наприклад, чули, відчували і т. д.) відповідна особа або предмет, і про прикмети і особливості, за якими вони можуть його впізнати.
Дане положення (ч. 2 ст. 193 КПК) принципово важливо як мінімум в трьох відносинах. По-перше, в іншому випадку - без попереднього допиту впізнаючого - практично неможливо об'єктивно оцінити вірність проведеного впізнання, по-друге, такий допит дозволить підібрати для виробництва впізнання, як цього і вимагає кримінально-процесуальний закон, об'єкти, по можливості подібні (це стосується пред'явлення для впізнання осіб) або однорідний-264

ні (при пред'явленні предметів) з впізнаваним об'єктом; в- третій, з'ясування у впізнаючого обставин, за яких він раніше сприймав цікавить слідчого об'єкт, може бути при необхідності використано для створення відповідних умов пред'явлення для впізнання (якщо від цього, на думку слідчого, може залежати об'єктивність впізнання, або якщо про проведення впізнання саме в таких умовах наполягає опознающий).
Слід, на наш погляд, більш детально зупинитися на першому з сформульованих висновків, що випливають з розглянутого положення: попередній допит впізнаючого необхідний для оцінки об'єктивності проведеного впізнання. Тут можливе виникнення декількох нерівноцінних в доказательственном і тактичному відношенні ситуацій: 1) опознающий на попередньому допиті назвав прикмети і особливості, за якими він зможе впізнати раніше сприймався ним об'єкт, і при пред'явленні для впізнання вказав на ці особливості й прикмети, наявні на одному з пред'явлених йому об'єктів (особі, предметі , трупі). Їх відповідність названим опознающим на попередньому допиті робить упізнання переконливим і доказовим; 2) опознающий при допиті заявляє, що впізнати шуканий об'єкт зможе («якщо йому його покажуть»), але утруднюється або в цілому не може описати ті прикмети або особливості, за якими він його дізнається серед схожих об'єктів. Треба сказати, що така ситуація досить широко поширена і в чому обумовлена як особливостями суб'єктивного сприйняття конкретної особи і обставинами, за яких їм об'єкт сприймався, так і вміннями та навичками впізнаючого викладати особливості та прикмети сприйманого об'єкта на вербальному рівні.
Нам видається, що в подібній ситуації тактичне завдання слідчого при допиті впізнаючого полягає в тому, щоб надати максимально можливу допомогу в описі особливостей і прийме об'єкта, який сприйняв допитуваний. Для цього (як докладно йшлося у попередньому розділі) слідчий повинен використовувати фотоальбоми, книги та інші видання, де є зображення об'єктів, аналогічних або однорідних з тим, про яку даються свідчення, «оживляти асоціації» допитуваного шляхом вміло поставлених питань, а може бути, при необхідності, і виробництвом допиту на місці події і в умовах, при яких сприймався об'єкт-
265

Доцільний і повторний допит з цих питань впізнаючого безпосередньо перед тим як пред'явити йому об'єкт для впізнання, особливо в тих випадках, коли після першого про те його допиту до пред'явлення для впізнання пройшло досить тривалий час: можливо, він згадає небудь деталі, про які він раніше забув дати показання або не надав їм належного значення. При цьому, - що представляється абсолютно очевидним - категорично слід уникати будь-яких навідних питань або дій, що викликають такий же «наводить» ефект.
Якщо ж ці спроби слідчого виявилися безрезультатними, а при пред'явленні для впізнання впізнаючий вказав на якийсь об'єкт як на сприймався ним раніше у зв'язку з вчиненням злочину, що розслідується, то, на наш погляд (є й інші думки), доказательственная (але не тактична!) значимість такого впізнання вельми невелика, якщо не сказати більше - відсутня.
Справді, як можна об'єктивно оцінити правильність впізнання без попереднього йому опису прийме або особливостей, за якими об'єкт може бути пізнаний? Як можна надавати доказове значення протоколам пред'явлення для впізнання (на жаль, такі ще досить часто зустрічаються в кримінальних справах), в яких впізнаючий стверджує: «Я впізнаю людини, що сидить (ліворуч, праворуч, посередині) по росту і загальному вигляду» (!); або: «З пред'явлених мені речей я впізнаю таку-то за загальним виглядом і кольором» (!) і т. п.
Верховний Суд РРФСР в якості однієї з підстав для скасування обвинувального вироку і припинення справи відносно Д. за недоведеністю пред'явленого обвинувачення абсолютно справедливо послався на те, що не може бути визнаний як доказ протокол впізнання потерпілої речей Д., згідно з яким «речі Д. потерпіла впізнала не по характерним і індивідуальним ознаками, а лише за кольором і загальному увазі ».
Адже по багатьох кримінальних справах, особливо про насильницькі і корисливо-насильницьких злочинах (згвалтуваннях, пограбуваннях і т. п.), результати пред'явлення потерпілому для впізнання підозрюваного (обвинуваченого) часто лежать в основі як залучення особи до кримінальної відповідальності, так і обвинувального вироку. І зовсім не випадково, тому процесуально-тактичні прийоми
266

пред'явлення для впізнання в основному регламентують вимоги саме впізнання осіб.
Не може проводитися повторне впізнання особи або предмета тим же опознающим за тими ж ознаками (ч. 3 ст. 193 КПК). Ця процесуальна новела (КПК РРФСР такого положення не містив) по суті поклала кінець теоретичним і головне - практичним дискусіям з цього питання. Дійсно, пред'явлення того ж об'єкта тій же особі на повторне впізнання є не що інше, як наводить дія, яка так само неприпустимо, як прямо заборонена цією ж статтею КПК постановка навідних питань (про що докладніше скажемо нижче).
Однак, говорячи про це, слід звернути увагу на те, що неприпустимо повторне впізнання тим же опознающим лише по тих леї ознаками. Ця істотна обмовка враховує реалії практики: не виключені випадки, як про те вже згадувалося, що впізнаючий при своєму попередньому допиті упустив у своїх свідченнях будь прикмети або особливості описуваного ним об'єкта або просто про них забув, засновував свій висновок при впізнанні (про тотожність або відсутності такого) без їх урахування. Якщо при повторному допиті він їх назвав і переконливо пояснив причини попередніх своїх упущень в цьому, то в принципі повторне пред'явлення для впізнання НЕ буде порушенням кримінально-процесуального закону. Інша річ - оцінка доказової значущості його результатів з урахуванням сказаного раніше про наводить ефекті первісного впізнання.
Особа, впізнання якого виробляється, пред'являється опознающему разом з іншими особами, по можливості зовні подібними з ним. Число осіб, що пред'являються для впізнання, має бути не менше трьох (ч.4. Ст. 193 КПК).
Це положення (як і наступне за ним, яке ми розглянемо відповідно трохи нижче) має мету забезпечення «чистоти» впізнання особи. Іншими словами, якщо використовувати сучасну загальнонаукову термінологію, воно спрямоване на штучне створення так званого інформаційного шуму, з якого опознающий повинен вибрати відомі йому за попереднім сприйняттю об'єкта інформаційні сигнали - прикмети і особливості, за якими він може провести впізнання. >,
267

Пред'являються для впізнання особи, як сказано в даному положенні закону, повинні бути по можливості схожі за зовнішності. Це означає, в першу чергу, єдність впізнаваних по підлозі, відсутність між ними расових, етнічних і в ряді випадків національних відмінностей, схожість за віком, зросту, статурі, одязі і в цілому - виключення всього того, що може явно виділити впізнаваного серед осіб, спільно з ним пред'являються опознающему. Неприпустимо, наприклад, пред'явлення впізнаваного в пальто серед осіб, одягнених в костюми; впізнаваного маленького росту разом з особами зростання високого, брюнета в числі блондинів (і навпаки) і т. п., бо все це, по суті, є не чим іншим, як «навідними діями», що акцентують увагу впізнаючого саме на даному особі, що, як і будь пряме запитання, з вельми великим ступенем імовірності призводить до отримання спотвореної, а то і в цілому неправдивої інформації, в розглянутому випадку - до помилкового опізнання.
Предмет, сказано в кримінально-процесуальному законі (ч. 6 ст. 193 КПК), пред'являється в групі однорідних предметів, яких повинно бути не менше трьох. Щоб предмети могли бути розцінені як однорідні стосовно до пред'явлення для впізнання, вони повинні не тільки мати загальними родовими ознаками і об'єднуватися єдиним родовим найменуванням («годинник», «ножі», «магнітофони» і т. п.), але і бути подібними між собою за зовнішнім виглядом, формою, розмірами, кольором, конструктивним особливостям та іншими ознаками.
Так, наприклад, якщо впізнаваним об'єктом є двокасетний магнітофон японської фірми «Шарп», то його не можна пред'являти для впізнання в числі магнітофонів, виготовлених іншими фірмами або тією ж фірмою, але однокасетний. Якщо впізнанню підлягає ніж типу фінського, очевидно, не можна пред'являти його в числі кухонних, складаних та інших ножів інших конструкцій. Наручний годинник марки «Ракета» з металу жовтого кольору слід пред'являти для впізнання серед годин тієї ж марки, тієї ж форми і виготовлених з металу цього ж кольору і т. п.
Законом встановлено нижню межу кількості впізнаваних об'єктів - не менше трьох. Але їх може бути і більше, що, безсумнівно, позитивно вплине на об'єктивність впізнання. Однак при цьому слід мати на увазі відомий в психології «закон мил-
268

леровского сімки»: особа одночасно може сприймати і зосереджувати свою увагу на 7 ± 2 об'єктах . З цього випливає, що опознающему можуть пред'являтися одночасно не більше дев'яти об'єктів (осіб, предметів).
Причини, з яких правило про пред'явлення для впізнання об'єктів в кількості не менше трьох не поширюється на впізнання трупа (ч. 4. Ст. 193 КПК), очевидні. Це моральні (в першу чергу) і організаційні міркування.
Звернемо увагу, що пред'явлення для впізнання трупа, взагалі-то, в цілому досить ненадійний спосіб ідентифікації людини: зовнішність людини після смерті схильна до швидких змін, часто вона спотворена в результаті заподіяних потерпілому тілесних ушкоджень, і т . д. Досить оригінальний казус, пов'язаний з упізнанням трупа, був приведений у ЗМІ.
У відсіку піднятого «Курська» був виявлений труп чоловіка з довгим волоссям, якого ніхто впізнати не міг, бо людину з такими прикметами у складі екіпажу підводного човна, за твердженням добре їх знав особи, не було. Потім було встановлено, що це - кок, якого щодня бачили на камбузі корабля, але завжди в кухарському ковпаку, під яким він відрощував перед демобілізацією недозволену зачіску. Ковпак дуже сильно змінював зовнішність, а потім - довге волосся ... Вобщем, спочатку ситуація нагадувала сюжет з роману Агати Крісті - невідомий небіжчик у підводному човні, поділився спогадом головний військовий судово-медичний експерт у телепередачі «Людина і закон» 9 серпня 2002р.
Перед початком пред'явлення для впізнання упізнаваними пропонується зайняти будь-яке місце серед пропонованих осіб (ч. 42 ст. 193 КПК).
Дане положення також спрямоване на забезпечення «чистоти» впізнання. Крім того, воно має на меті виключення можливих сумнівів у тому, чи не було опознающему заздалегідь відомо місце, яке буде займати упізнаваний серед пропонованих осіб (для попередження можливості таких сумнівів криміналістика розробила ще ряд тактичних рекомендацій, які будуть розглянуті у відповідному місці цієї глави).
-:. 269

При неможливості пред'явлення особи впізнання може бути проведене за його фотографії. У таких випадках фотографія впізнаваного пред'являється одночасно з фотографіями інших осіб, зовні схожих з впізнаваним обличчям (звернімо увагу, що ст. 165 КПК РРФСР такої вимоги не містила), в загальній кількості не менше трьох (ч. 5 ст. 193 КПК).
Це процесуальне положення, що має тактичну значимість, обумовлено реаліями і потребами слідчої практики. У першу чергу така необхідність виникає в наступних двох випадках: коли особа, яке слід пред'явити для впізнання, до моменту виникнення у відношенні його підозри у скоєнні злочину, ще не затримано; коли така підозра щодо конкретної особи може виникнути в результаті впізнання його за фотографіями , що знаходяться в банку даних відповідного виду криміналістичного обліку (реєстрації).
Нерідко опознающий (а їх може бути і декілька) і обличчя, яке слід пред'явити для впізнання, знаходяться в різних населених пунктах, у тому числі і розташованих вельми далеко один від одного. Більше того, місце знаходження одного з них (або навіть обох) може не збігатися з місцем виробництва розслідування. У цих ситуаціях виникають організаційно-технічні складності (виклик впізнаючого, доставка впізнаваного, якщо він утримується під вартою, вельми великі матеріальні витрати на це і т. п.) істотно перешкоджають оперативності пред'явлення особи для впізнання «в натурі». А зовсім зрозуміло, що від результатів впізнання багато в чому залежать напрямок і хід всього подальшого розслідування по справі. Саме за таких обставин, на наш погляд, слідчий змушений вдаватися до пред'явлення особи для впізнання по фотографіях.
  Ми не випадково сказали: слідчий змушений. Абсолютно зрозуміло, що впізнання по фотографії менш надійно і переконливо, ніж впізнання особи «в натурі»: фотографія статична, вона запам'ятовує людини лише в одному ракурсі і, природно, не передає всі «відтінки», особливості людської зовнішності, такі важливі для об'єктивного впізнання . І друге: впізнання, проведене по фотографії, виключає можливість подальшого пред'явлення зображеного на ній людини «в натурі» того ж опознающему, бо невблаганно стане «навідним» дією. І, нарешті, слід враховувати, що
  270

  впізнання по фотографії володіє значно меншим психологічним і тактичним впливом на пізнаного, ніж те, яке мається при впізнанні його «в натурі». Звідси випливає, що якщо така можливість є, потрібно залишати найважливіших свідків чи потерпілих «в запасі» для проведення ними впізнання підозрюваного (обвинуваченого) не за фотографіями, а в «натурі».
  Усі фотографії, які пред'являються опознающему, повинні бути виконані в одному масштабі і в одному форматі, виготовлені на однаковій фотопапері (що вимагає в ряді випадків виготовлення відповідних цим умовам фоторепродукцій). Особи повинні бути відображені на них в одних і тих же ракурсах, і бути, як уже зазначалося, по можливості подібні зовні з впізнаваним обличчям.
  Потерпілому П. на слідстві була пред'явлена для впізнання фототаблиця дуже поганої якості з ксерокопіями фотографій трьох осіб, серед яких був підозрюваний Н. Потерпілий його не впізнав.
  У суді, коли П. допитувався як свідок, потерпілий заявив, що він категорично дізнається його як одного з найбільш активних учасників вчиненого посягання, і пояснив причини, чому він не впізнав його за пред'явленими ксерокопиям фотографій. Суд, оглянувши протокол пред'явлення для впізнання, визнав аргументи П. переконливими. За клопотанням адвоката - представника потерпілого П. кримінальну справу було повернуто для додаткового розслідування, в результаті якого Н. був притягнутий до кримінальної відповідальності, а потім в числі інших підсудних засуджений.
  Іншими словами, на ці фотографії поширюється все сказане вище про осіб, що пред'являються для впізнання (з відповідними, природно, корективами). Думається, є при цьому сенс враховувати і рекомендацію, сформульовану німецькими криміналістами: на їхню думку, опознающему бажано пред'являти 6-8 фотографій, на яких зображені обличчя, за зовнішнім виглядом і віком схожі з підозрюваним. Перевагу слід віддавати знімкам в повний зріст (див.: Криміналістичний словник. М. 1993).
  Треба відзначити тут, що кримінально-процесуальний закон не передбачає можливості проведення по фотографіях впізнання предметів і трупа. Однак, як показує слідча практика, у ряді випадків в цьому також виникає нагальна необхідність. І, на наш
  271

  погляд, подібне пред'явлення для впізнання може бути розцінено як допустимий, яке не впливає негативно на об'єктивність розслідування. Але при цьому також слід виконувати сформульовану вище рекомендацію: залишати ряд свідків і потерпілих «в запасі» для пред'явлення ним цих об'єктів для впізнання «в натурі».
  Навідні запитання до опознающему неприпустимі. Якщо впізнаючий вказав на одного з пред'явлених йому осіб або предметів, йому пропонується пояснити, за якими причетом або особливостям, він дізнався дану особу щі предмет (ч. 7 ст. 193 КПК).
  Перше з наведених вимог вельми важливо для забезпечення повністю вільного від будь-яких впливів впізнання пред'являються осіб або предметів; друге - значимо принципово для оцінки об'єктивності проведеного впізнання шляхом зіставлення прийме і особливостей об'єкта, про який опознающий раніше давав свідчення, з наявними на упізнаних їм об'єкті .
  Пред'явлення для впізнання проводиться за участю понятих (ч. 1. Ст. 170 КПК). Необхідність участі, роль понятих і вимоги, пропоновані до них при виробництві впізнання, ті ж, що і при таких слідчих діях, як огляд і обшук. При розгляді тактики проведення зазначених слідчих дій ці питання нами досить детально висвітлені, що дає можливість тут їх опустити.
  З метою забезпечення безпеки впізнаючого, пред'явлення особи для впізнання за рішенням слідчого може бути проведено в умовах, що виключають візуальне спостереження впізнаючого впізнаваним. У цьому випадку поняті знаходяться в місці знаходження впізнаючого (ч. 8 ст. 193 КПК). Ця дуже важлива законодавча новела, цілком враховує реалії криміногенної та правоохоронної практики, як бачимо, стосується впізнання людини, і тому тактичні рекомендації щодо її реалізації будуть дані у відповідному параграфі даної глави.
  Закінчуючи аналіз процесуально-тактичних прийомів пред'явлення для впізнання, наведемо справу якогось Леготіна, розглянуте Пленумом Верховного Суду СРСР 18 грудня 1964 року, при розслідуванні якого було зроблено буквально все, щоб ... порушити закон і виключити або опорочити доказову цінність цього заходу.
  272

  Леготіна засуджений Ошській обласним судом за згвалтування неповнолітньої. При цьому в основу обвинувального вироку було покладено ряд опознаний, які, однак, як встановлено Верховним Судом, були проведені таким чином.
  ... Ще до офіційного пред'явлення Леготіна для впізнання слідчий привів його в числі трьох чоловіків у лікарню під вікно палати, в якій знаходилася Таня (потерпевшая. - О. Б.) Остання, подивившись на них через вікно і вказавши па Леготіна, сказала, що він трішки схожий на того «дядька», який зробив їй боляче, але обмовилася, що у «дяді», який зробив їй боляче, були «великі волосся». А допитаний в суді експерт заявив, що Таня, подивившись через вікно на представлених людей, спочатку Леготіна не опізнані. Ця процедура, по суті є упізнанням, що не була оформлена ніякими процесуальними документами.
  Після такої неправильної попередньої підготовки Леготіна був офіційно пред'явлено Тані для впізнання серед таких осіб, прикмети яких явно відрізнялися від описаних потерпілої раніше прийме злочинця, зокрема Леготіна був пред'явлений серед осіб, з яких один був узбеком., Другий російською, одягнених в чорні костюми, в той час як Леготіна був одягнений у картату сорочку.
  При такому пред'явленні потерпіла Таня, що не привівши певних індивідуальних та зовнішніх причет Леготіна, заявила, що вона пізнає в ньому особа, що заподіяла їй біль ».
  Це впізнання, згідно з показаннями в суді матері потерпілої, здійснено було таким чином: Коли у слідчого проводилося впізнання підозрюваного, то на запитання слідчого, хто з трьох чоловіків пригощав її цукерками, відвів у печеру, Таня, опустивши голову, мовчала. Після цього слідчий, підійшовши до Леготіна і взявши його за комір, запитав у Тані: «Цей був дядько?» Вона відповіла: «Так».
  Далі мати потерпілої показана, що коли вона з Танею вийшла з кабінету слідчого, Таня їй сказала: «Обдурила, був чи не цей дядько».
  Ошський облсуд в обвинувальному вироку також послався на впізнання Леготіна двома малолітніми свідками. Однак Верховний Суд з протоколів впізнання Леготіна зроблений, що вони «впізнали його тільки по картатій сорочці, в яку на упізнанні був одягнений тільки він».
  213

  Для впізнання Хамракулову, чиї свідчення і факт впізнання їм Леготіна були серйозною доказом проти Леготіна, останній «був пред'явлений разом з Галудіновим і Козаковим, без опису їх зовнішності та інших індивідуальних ознак.
  «Хамракулов, що не привівши певних індивідуальних та зовнішніх ознак Леготіна, на підставі яких у нього склалася думка, що перед ним саме та людина ... заявив, що з пропонованих йому осіб пізнає особистість Леготіна ».
  Таким чином, зробив висновок Верховний Суд, «впізнання Хамракуловим особистості Леготіна носить суто загальний характер, тобто упізнав не пояснив, за якими прикметами або особливостям дізнався Леготіна». 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Загальні положення тактики пред'явлення для впізнання"
 1. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
    загальні положення тактики слідчого огляду. У першу чергу, до них відносяться наступні. 1. Нагальність слідчого огляду. Вона обумовлена як мінімум двома взаємопов'язаними причинами. По-перше, швидкими і необоротними змінами самого об'єкта огляду, манливими непоправні втрати у можливостях безпосереднього сприйняття слідчим обставин і слідів, пов'язаних з
 2. § 2. Загальні положення тактики обшуку і виїмки
    загальні положення і правила стосовно до такого специфічного слідчому дії, як обшук, потребують певних уточнень, що носять і моральну, і тактичну значимість. 144. ЩР "Своєрідність обшуку, знову повторимо, полягає в тому, що, приймаючи рішення про його виробництво, слідчий не має однозначної переконаності не тільки в успіху цієї дії, але часто
 3. § 2. Загальні положення тактики допиту
    положення ст. 75 КПК про те, що свідчення підозрюваного, обвинуваченого, дані в ході досудового провадження у кримінальній справі за відсутності захисника, включаючи випадки відмови від захисника, і не підтверджені підозрюваним, обвинуваченим в суді, є неприпустимими доказами. Суть цієї принципово важливої законодавчої новели досить «прозора» і актуальна: якщо не виключити
 4. Основна література з криміналістичної тактиці
    положення криміналістичної тактики 'Баєв О Я Криміналістична тактика і кримінально-процесуальний закон. Воронеж, 1977. Баєв О. Я. Тактика слідчих дій. 2-е вид. Воронеж, 1995. Гол. 1. Баєв О. Я Зміст і форми криміналістичної тактики. Воронеж, 1975. Баранов А. П., Цвєтков С. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття слідчим тактичних
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
    загальні вимоги до форми постанови про порушення кримінальної справи. Постанова про порушення кримінальної справи має складатися з трьох частин: вступної, описової та резолютивної. 8.13. У постанові про порушення кримінальної справи повинні бути вказані день, місяць, рік, час (година і хвилини) прийняття рішення про порушення кримінальної справи, населений пункт його складання, посада
 6. § 1. Криміналістична тактика і її система
    положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації та планування попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення окремих процесуальних дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення причин і умов, що сприяли со-вершению і прихованню злочині ».
 7. § 2. Тактичний прийом як основа слідчої тактики і проблеми його допустимості; тактична операція
    положення про те, що успіх допиту залежить від наявності психологічного контакту між слідчим і допитуваним. Встановлення його - тактичний прийом. Однак при розслідуванні переступив-1 Комісарів В. І. Теоретичні проблеми слідчої тактики. Саратов, 1987. С. 65; Божкова Н.Р., Власенко Вт, Комісарів В. І. Слідча (криміналістична) тактика. Частина 1. Саратов, 1986. С. 57-59.
 8. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
    загальні положення тактики виробництва даної слідчої дії; д) тактика виробництва окремих найбільш складних і поширених видів розглянутого слідчої дії; е) зразки протоколів відповідної слідчої дії, наведені в Додатках до КПК РФ. У роботі використані (якщо інше не обумовлено) приклади зі слідчої та адвокатської практики автора, а також з
 9. § 3. Тактика пред'явлення для впізнання людини
    покладених в районі місця вбивства П. Очевидно, що спроби як-небудь звузити коло осіб, серед яких могла опинитися даний громадянин, зажадали б досить тривалого часу і не обов'язково увінчалися б успіхом. У цьому зв'язку було прийнято рішення проводити в певні години патрулювання з Ш. у прохідних заводів. Буквально наступного дня Ш. серед маси лгщ, що виходили з прохідної
 10. § 3. Тактичні особливості окремих видів слідчого експерименту
    положенню слідчого, було в змозі його спостерігати. Результати такої перевірки носять характер позитивної або негативної докази (залежно від того, підтвердив або спростував проведений слідчий експеримент свідчення особи, що перевіряється) і в цілому можуть бути використані в тактичних цілях і для обгрунтування вже наявної версії або виникла в результаті слідчого експерименту. Наведемо
© 2014-2022  yport.inf.ua