Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Зобов'язання за розрахунками інкасовими дорученнями

Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого списання грошових коштів з рахунку платника провадиться в безспірному порядку у випадках, коли такий порядок
- встановлено законодавством; або
- стягнення проводиться за виконавчими документами; або
- основним договором передбачені розрахунки інкасовими дорученнями, а банку, що обслуговує платника, надано право на списання коштів з його рахунку без його розпорядження.
Інкасове доручення складається на спеціальному бланку (додаток 13 до Положення N 2-П) і має містити або посилання на відповідний закон із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті, що передбачає безспірне стягнення грошових коштів; або посилання на дату видачі виконавчого документа, його номер, номер справи, по якій прийнято рішення, що підлягає примусовому виконанню, а також найменування органу, який виніс таке рішення (до інкасовому дорученням має бути додано оригінал виконавчого документа або його дублікат); або посилання на дату укладення та номер основного договору, а також його відповідний пункт, що передбачає право кредитора на безспірне списання грошових коштів з рахунку платника.
В останньому випадку в договорі банківського рахунку, укладеному між виконуючим банком і платником (власником рахунку), або в додатковій угоді до нього повинно міститися умова про списання грошових коштів банком з рахунку клієнта в безспірному порядку, а платник зобов'язаний надати банку відомості про відповідне кредиторі (одержувача коштів), що має право виставляти інкасові доручення до рахунку платника, договірному зобов'язанні, за яким повинні проводитися платежі в безспірному порядку, а також про основному договорі (дата, номер договору, пункт тексту договору, що передбачає право кредитора на безспірне списання грошових коштів).
Порушення перерахованих правил оформлення інкасових доручень є підставою для відмови виконуючим банком в оплаті відповідних інкасових доручень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Зобов'язання за розрахунками інкасовими дорученнями "
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  зобов'язань і, отже, не утворюють правовідносини, яке існувало б самостійно, саме по собі, у відриві від правовідносини, сформованого з приводу основного об'єкта, а не грошей. Однак особливі властивості грошей як матеріального об'єкта - різновиду речей - їх субстанціональна мімікрія: зміна готівкової форми на безготівкову і навпаки, визначеність родовими, а не індивідуальними
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення платежів, в юридичній та
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зобов'язання перед людством 20. Ex aequo et bono [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. Ex officio [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. Ex situ [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. Habeas corpus [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу,
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна
 5. 3. Депозитні договори за участю Банку Росії
  зобов'язань по депозитній операції (перерахування меншої суми або перерахування коштів у строки інші, ніж встановлені угодою сторін) Центральний банк РФ не пізніше наступного робочого дня повертає на кореспондентський рахунок кредитної організації платника в підрозділі розрахункової мережі Центрального банку РФ перераховану нею суму грошових коштів. Відсотки на вказану суму не
 6. 2. Особливості виконання зобов'язань за безготівковими розрахунками
  зобов'язань з повернення наданих коштів і сплату по них відсотків здійснюється в безготівковому порядку шляхом списання або перерахування зазначених грошових коштів з банківських рахунків клієнтів, відкритих у кредитній організації - емітенті або інший кредитної організації, а також готівкою через касу або банкомат (п. п. 1.5 - 1.8 Положення N
 7. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
  зобов'язання на передачу товарів , виконання робіт, надання послуг має право визначити і форму розрахунків (п. 2 ст. 862 ЦК). У цьому сенсі під формою безготівкових розрахунків розуміються способи і порядок виконання грошового зобов'язання з використанням грошових коштів на банківському рахунку боржника. Разом з тим при використанні конкретних форм розрахунків виникають різні види зобов'язань по
 8. 3. Відкриття акредитива
  зобов'язань, що випливають з доручення платника про відкриття акредитива. --- --- Див: п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N 39 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з використанням акредитивної і інкасової форм розрахунків "/ / Вісник ВАС РФ. 1999. N 4 (далі - інформаційний лист Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N
 9. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
  зобов'язання доставити їх за призначенням. Точніше, зазначене зобов'язання становить один з елементів змісту договірного зобов'язання банку, що випливає з договору банківського рахунку, укладеного між банком і стягувачем (власником рахунку). Саме в цьому договорі визначаються порядок та терміни відшкодування банку витрат з доставки розрахункових документів, прийнятих на інкасо (п. 8.6 Положення N
 10. 2. Правова природа розрахунків по інкасо
  зобов'язання з договору банківського рахунку або безпосередньо (наприклад, в ситуації, коли він є банком, що обслуговує платника), або покладає його виконання на третю особу - виконуючий банк (п. 1 ст. 313 ЦК). Останній в силу договору банківського рахунку з платником несе обов'язок по списанню грошових коштів з його рахунку на підставі платіжних вимог і інкасових
© 2014-2022  yport.inf.ua