Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 7. Органи конкурсного управління


1. Після або в момент винесення рішення про визнання боржника неспроможним і початок конкурсного виробництва в тій чи іншій формі створюються органи конкурсного виробництва. Такими органами є: 1) посадові особи конкурсного виробництва (конкурсний керуючий, куратор, адміністратор і ін), 2) комітет або комісія кредиторів; 3) загальні збори кредиторів; 4) комітет працівників підприємства.
З середніх віків посадові особи конкурсного виробництва призначалися головним чином з числа кредиторів неспроможного боржника, а в XX столітті законодавством було дозволено залучати до управління конкурсним виробництвом осіб з боку, не мають ніякої особистої зацікавленості в результаті процесу.
В даний час в цілому ряді країн в ході реформ законодавства про банкрутства був введений новий інститут професійних посадових осіб конкурсного виробництва.
Наприклад, у Франції законом № 85-98 «Про конкурсних керуючих, ліквідаторів і експертів з визначення стану підприємств» від 25 січня 1985 встановлено, що конкурсним керуючим, ліквідатором або експертом може бути призначений громадянин , що представив гарантії високих моральних якостей, який успішно склав іспити на придатність до виконання функцій конкурсного керуючого і внесений до списку, складеного спеціальною комісією, що складається з представників органів юстиції, прокуратури, професорів права та економіки.
Аналогічно вирішується питання і в Англії. Законом про неспроможність 1986 року також було створено інститут професійних посадових осіб конкурсного виробництва (конкурсних керуючих, кураторів, адміністраторів, ліквідаторів), які отримують спеціальну професійну підготовку для управління конкурсним процесом у всіх його модифікаціях. Ведення справ без спеціального кваліфікаційного дозволу може спричинити кримінальну відповідальність.
2. Порядок призначення або обрання посадових осіб конкурсного виробництва в різних країнах різний. Так, у ФРН відповідно до § 78 ЦКУ конкурсний керуючий призначається судом. Якщо конкурсний процес зачіпає кілька підприємств, то для кожного з них може бути призначений окремий конкурсний керуючий, кожен з яких керує дорученою йому підприємством самостійно і незалежно один від одного.
454
Збори кредиторів, які скликаються після призначення судом керуючого, може обрати свого представника, однак суд має право не затвердити рішення зборів. Ім'я керуючого, його місце проживання та місцезнаходження контори публікуються у встановленому порядку.
У Франції у відповідності зі ст. 10 закону № 85-98 суд, приймаючи рішення про відкриття процедури судового відновлення підприємства, призначає суддю-комісара і двох судових представників, якими є керуючий та представник кредиторів. Суд пропонує комітету підприємства, а в разі його відсутності - працівникам підприємства призначити свого представника, який є посадовою особою конкурсного процесу в його початковій стадії - у наглядовій періоді.
При проведенні спрощеної процедури відновлення суд призначає суддю-комісара і одного судового представника, на якого покладається обов'язок подавати кредиторів у суді. Працівники підприємства також можуть призначити свого представника.
Якщо процес переходить до ліквідаційної стадію, то суд, що виносить рішення про ліквідацію майна, призначає представника кредиторів ліквідатором. Проте суд може на вимогу управителя, будь-якого кредитора, боржника або прокурора республіки мотивованим рішенням призначити ліквідатора з числа судових представників.
В Англії існує досить складна, незважаючи на проведену реформу, система органів конкурсного управління. Значною мірою ця система ускладнилася в результаті поширення дії законодавства про неспроможність на компанії.
Законом про неплатоспроможність 1986 введена нова процедура добровільного врегулювання боргів (company voluntary arrangements), з відкриттям якої призначається нове, невідоме раніше діючим законодавством особа - куратор (nominee), у завдання якого входить скликання зборів кредиторів та учасників компанії. За схвалення зборами кредиторів і судом пропозиції про врегулювання боргів куратор набуває статусу супервайзера (superviser), і його головним обов'язком стає здійснення нагляду за дотриманням затвердженого плану врегулювання боргів.
Для компаній, що зазнають фінансові труднощі, в цілях поліпшення їхнього фінансового становища законом передбачена процедура адміністрації доходів компанії (administration), для здійснення якої призначається спеціальне посадова особа - адміністратор доходів компанії (administrator of a company).
На вимогу облигационеров може також відкриватися процедура управління доходами компанії (receivership), яку проводить спеціально призначається особа - керуючий доходами компанії (administrative receiver).
У ліквідаційному процесі для здійснення ліквідації иму-
455
щества компанії призначається ліквідатор, а до призначення ліквідатора, але після винесення судового рішення про ліквідацію компанії може призначатися тимчасовий ліквідатор.
У США питання про обрання або призначення конкурсного керуючого залежить від декількох факторів, насамперед від процедури, яка відкривається у відношенні неспроможного боржника, а також від руху справи в рамках обраної процедури. Після оголошення боржника неспроможним суд призначає тимчасового керуючого, якого кредитори на зборах можуть замінити іншою особою, обраним ними. Якщо ж конкурсний керуючий на зборах кредиторів не буде обраний, то його функції в повному обсязі виконує призначений судом тимчасовий керуючий.
В якості конкурсного керуючого для ліквідації майна неспроможного боржника (за приписами гл. 7 закону 1978 р.) та врегулювання боргів фізичної особи з регулярним доходом (за приписами гл. 13) може виступати тільки фізична особа, компетентне виконувати такі функції. В інших же процедурах конкурсним керуючим може бути і корпорація, статут якої дозволяє їй здійснювати функції конкурсного керуючого і яка має зареєстровану контору в цьому ж окрузі.
Якщо процедура починається за формою «реорганізація» (за приписами гл. 11), то до затвердження плану реорганізації конкурсний керуючий не обирається кредиторами, а на вимогу заінтересованої сторони призначається судом тільки в тому випадку, якщо керуючий підприємством неспроможний боржник допускає обман, виявляється його некомпетентність або «розвал» в управлінні справами.
При реорганізації залізничної корпорації органи конкурсного управління створюються дещо своєрідно: не збирається збори кредиторів, не створюється комітет кредиторів, не проводиться допит боржника. Міністр транспорту після рішення суду про початок виробництва у зв'язку з неспроможністю представляє суду список з п'яти незацікавлених осіб, які виявили бажання брати участь у справі, з числа яких суд призначає конкурсного керуючого.
При відкритті процедури врегулювання боргів муніципальних корпорацій і одиниць взагалі не створюються органи конкурсного управління, а всі їх функції виконує суд. -
3. Для досягнення цілей конкурсного виробництва законодавством передбачено також створення контрольного органу конкурсного виробництва - комітету або комісії кредиторів.
У ФРН § 87 ЦКУ надає суду право до перших загальних зборів кредиторів призначити комісію з числа кредиторів або їх представників. Таку комісію може заснувати і збори кредиторів.
456
Правом Франції передбачено призначення судом одного - трьох контролерів з числа кредиторів.
В Англії комітет кредиторів обирається на зборах кредиторів в кількості трьох - п'яти осіб з числа кредиторів або їх представників.
У США комітет кредиторів або обирається кредиторами, або призначається судом - залежно від обраної процедури. Так, при ліквідації майна боржника, згідно з приписами гл. 7 закону про неспроможність 1978 року народження, кредитори на зборах можуть обрати комітет кредиторів, в завдання якого входять консультації з конкурсним керуючим з питань конкурсного управління, вироблення рекомендацій конкурсному керуючому щодо виконання ним своїх обов'язків, передача на розгляд суду будь-якого питання, що стосується конкурсного управління.
Якщо конкурсна процедура призначається за формою «реорганізація» відповідно до приписів гл. 11, то суд після видачі наказу про початок виробництва зобов'язаний призначити на вимогу кредиторів комітет кредиторів або інший комітет, наприклад комітет акцій, часток участі і т. д., з тим щоб створити рівне представництво всіх груп кредиторів.
4. Збори кредиторів є важливим і в більшості випадків, на відміну від комісії кредиторів, створюваної за бажанням кредиторів, обов'язковим органом. Обов'язковість скликання зборів кредиторів передбачена законами. Про скликання зборів завжди робиться публікація, а відомим кредиторам висилаються обов'язкові сповіщення. Причому необхідно відзначити, що у Франції і ФРН загальні збори кредиторів скликаються після винесення судом рішення, що оголошує боржника неспроможним, і про початок конкурсного виробництва, в той час як в Англії і США загальні збори кредиторів скликаються після винесення наказу про прийняття клопотання до виробництва та видачі охоронного наказу.
Збори кредиторів, комісія або комітет кредиторів, конкурсний керуючий здійснюють свої функції на всьому протязі конкурсного виробництва - від офіційного початку до його закриття в судовому порядку. Разом з тим по праву Англії і США можуть створюватися і тимчасові органи управління, які діють лише на одній процесуальній стадії. Мається на увазі призначення судом куратора конкурсної маси.
Поява куратора тільки в зазначених країнах пояснюється розбіжністю процесуальних етапів конкурсного виробництва в праві Англії та США і в праві країн континентальної Європи. Якщо розгляд клопотання про початок конкурсного виробництва в праві ФРН та Франції закінчується його початком і призначенням конкурсного керуючого, то по праву Англії та США розгляд клопотання судом завершується тільки прийняттям його до виробництва, після чого слід збори кредиторів, яке і ре-
457
шает питання про необхідність оголошення боржника неспроможним, початок конкурсного виробництва та про обрання конкурсного керуючого. У проміжок часу між прийняттям клопотання і оголошенням боржника неспроможним на прохання зацікавлених осіб може бути виданий охоронний наказ і призначений куратор майна боржника з метою запобігання приховування та відчуження майна боржником. Оголошення боржника неспроможним і початок конкурсного виробництва з обранням кредиторами конкурсного керуючого скасовують посаду куратора; якщо кредитори не оберуть конкурсного керуючого, то куратор продовжує свою діяльність, але вже в новій якості - він стає конкурсним керуючим.
5. Створення комітету працівників підприємства вперше передбачається законодавством Франції в 1985 році. Функції комітету працівників підприємства та його представників обмежуються перевіркою вимог за трудовими договорами, загальним спостереженням за ходом процесу, а в разі необхідності - наданням будь-якої інформації, яка свідчить про неплатоспроможність підприємства.
Представниками працівників підприємства можуть бути будь-які працівники, які досягли 18-річного віку, незалежно від наявності або відсутності французького громадянства.
6. Суд займає центральне місце у конкурсному процесі, підносячись над усіма органами конкурсного виробництва. Суд не тільки контролює їх діяльність і перевіряє законність дій, але й істотно може впливати на хід конкурсного виробництва в самому його початку, відхиляючи або задовольняючи клопотання про початок конкурсного виробництва, виносячи рішення, що оголошували боржника неспроможним, стверджуючи або відхиляючи плани врегулювання і мирові угоди боржника з кредиторами, даючи дозволу на вчинення конкурсним керуючим окремих дій, наприклад на продаж нерухомості боржника, виробництво останньої виплати по боргах і т. д., а на заключних етапах конкурсного виробництва - виносячи рішення про звільнення боржника від тягаря боргів, відновлюючи його в правах на управління майном, що залишилося від розподілу між кредиторами.
7. У більшості країн роль прокуратури обмежується порушенням кримінальної переслідування боржника або посадових осіб торгових товариств у випадках, передбачених законом. Але у Франції прокурор республіки може клопотатися про початок конкурсного виробництва, вимагати продовження наглядової періоду, винесення рішення про початок відновлення підприємства, заміни посадових осіб конкурсного процесу, передавати наявну в-його розпорядженні будь-яку інформацію, корисну для проведення процедури, і здійснювати ряд інших процесуальних дій .
458
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Органи конкурсного управління"
 1. § 9. Ліквідація майна неспроможного боржника і припинення правосуб'єктності неплатоспроможного юридичної особи
    органи конкурсного управління; 3) боржник знову набуває право управління майном, яке не було реалізовано під час конкурсного процесу; 4) кредитори боржника отримують право самостійного стягнення за боргами в частині, не покритій в ході конкурсного виробництва. Це правовий наслідок припинення конкурсного виробництва має дуже велике значення для боржника, оскільки він
 2. § 3. Джерела муніципального права.
    органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти
 3. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
    органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші організації; ознайомлення зі службовими документами про нього до внесення їх до його особиста справа, матеріалами особової справи, а також на долучення до особової справи його письмових пояснень та інших документів; захист відомостей про нього; посадовий ріст на конкурсній основі, професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації;
 4. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
    органи місцевого самоврядування та будь-яких посадових осіб місцевого самоврядування, які діють відповідно до статутів муніципальних утворень. Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду РФ розглянула в судовому засіданні 21 вересня 1995 в якості касаційної інстанції справу за позовом Іркутської міської Думи та адміністрації м. Іркутська до законодавчих зборів і
 5. § 2. Місцева адміністрація
    органи місцевого самоврядування. Повноваження місцевої адміністрації. Розглянемо повноваження місцевої адміністрації на прикладі адміністрації муніципального освіти "місто Пушкін". Місцева адміністрація розробляє проекти бюджету, кошторисів позабюджетних фондів, планів і програм соціально-економічного розвитку міста та подає їх на затвердження міській Раді. Крім того, адміністрація:
 6. § 2. Створення комерційних організацій
    органи управління комерційної організації (одноосібні і колегіальні), її структурні підрозділи, зокрема, філії та представництва. Комерційна організація набуває права і приймає на себе обов'язки через свої органи, що діють відповідно до закону, іншими правовими актами та установчими документами. У певних випадках, як уже зазначалося, комерційна
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    органи та особи, включаючи власника підприємства, не має права приймати рішення про неспроможність. Коло осіб, які можуть бути визнані неспроможними, визначений безпосередньо в Цивільному кодексі. До них відносяться: 1) індивідуальні підприємці, які не в змозі задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності (ст. 25), 2)
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    органи вправі звернутися до арбітражного суду з позовом про спонукання зазначених постачальників до укладення державних контрактів (договорів). При необгрунтованому ухиленні постачальника від укладання державного контракту (договору) в обов'язковому порядку постачальник сплачує штраф у розмірі вартості продукції, визначеної в проекті державного контракту (договору). Закон «Про
 9. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    органи правосуддя, створені спеціально для вирішення спорів, що виникають у сфері економіки, у сфері підприємницької діяльності. Арбітражні суди здійснюють судову владу за допомогою судово-арбітражного провадження і винесення судових актів. Набрали законної сили рішення, ухвали і постанови арбітражних судів так само, як і судові акти судів загальної юрисдикції,
 10. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
    органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування можуть винести рішення про випуск цінних паперів, що засвідчують право придбання перебувають у державній або муніципальній власності акції створених у процесі приватизації АТ [3]. Суб'єкти приватизації. Здійсненням єдиної державної політики в галузі приватизації державного майна займається
© 2014-2022  yport.inf.ua