Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1 : Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Органи виробничого кооперативу

Структура управління кооперативом визначається його корпоративної природою (відносинами членства його учасників). Вищим (волеобразующім) органом управління тут є загальні збори (в сільськогосподарських виробничих кооперативах, мають більше 300 членів, воно може проводитися у формі зборів уповноважених). Загальні збори мають виключну компетенцію, яка встановлена законом і може бути розширена статутом конкретного кооперативу. До неї віднесені:
- питання зміни статуту кооперативу;
- питання утворення і припинення повноважень інших її органів та ревізійної комісії (ревізора);
- прийом і виключення членів кооперативу;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, а також розподіл прибутку і збитків;
- рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу та деякі інші (п. 3 ст. 110 ЦК; п. 1 ст. 15 Закону про виробничі кооперативи; п. 2 ст. 20 Закону про сільгоспкооперацію).
Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані на рішення виконавчих органів навіть за його власним рішенням. Водночас загальні збори кооперативу, на відміну від загальних зборів акціонерного товариства, вправі розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності кооперативу (п. 1 ст. 15 Закону про виробничі кооперативи), у тому числі входять до компетенції її виконавчих органів. У цьому також виражається принцип кооперативної демократії, що враховує спільний трудовий характер діяльності всіх членів кооперативу.
У великих кооперативах (з числом членів більш 50) можуть створюватися наглядові ради як постійно діючі органи контролю їх членів за діяльністю виконавчих органів. У цих випадках наглядова рада теж отримує виняткову компетенцію, визначену статутом конкретного кооперативу (п. 1 ст. 110 ЦК; п. 1 ст. 16 Закону про виробничі кооперативи, п. 1 ст. 19 Закону про сільгоспкооперативах). В сільгоспкооперативах наглядова рада виконує невластиві йому функції ревізійної комісії і навіть виконавчого органу (в тому числі приймає рішення про укладення великих угод, а в деяких випадках може навіть тимчасово виконувати функції правління і представляти кооператив у суді) (ст. ст . 30 і 38 Закону про сільгоспкооперацію). Проте наглядова рада є волеобразующім, а не волевиявлятися (виконавчим) органом кооперативу. Тому обрані до його складу члени кооперативу не можуть одночасно бути членами його виконавчого органу.
Виконавчими органами кооперативу є правління (колегіальний орган) і його голова (одноособовий орган). Колегіальний виконавчий орган створюється у кооперативі з числом членів більш 10 (а в сільгоспкооперативах - з числом членів 25 і більше), причому голова кооперативу одночасно очолює і його правління (п. 2 ст. 17 Закону про виробничі кооперативи, п. п. 1 і 2 ст. 26 Закону про сільгоспкооперацію). Члени правління та голова кооперативу обираються лише з числа членів кооперативу і не можуть бути його найманими працівниками (керуючими). Однак в сільгоспкооперативах допускається передача ряду повноважень її виконавчих органів виконавчому директору, що оформляється трудовим договором (п. 8 ст. 26 Закону про сільгоспкооперацію). До компетенції виконавчих органів кооперативу входить вирішення всіх питань, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Органи виробничого кооперативу "
 1. § 2. Створення комерційних організацій
  органи управління комерційної організації (одноосібні і колегіальні), її структурні підрозділи, зокрема, філії та представництва. Комерційна організація набуває права і приймає на себе обов'язки через свої органи, що діють відповідно до закону, іншими правовими актами та установчими документами. У певних випадках, як уже зазначалося, комерційна
 2. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  органи, що не мають за законом відповідного права, звертатися до арбітражного суду з вимогою про ліквідацію комерційної організації не можуть. Суд, який прийняв рішення про ліквідацію комерційної організації, безпосередньо не займається її ліквідацією. В даному випадку обов'язки щодо здійснення ліквідації комерційної організації рішенням суду покладаються на засновників (учасників)
 3. § 4. Акціонерні товариства
  органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками товариства, якщо інше спеціально не встановлене законом. Також у відповідності зі спеціальним законодавством, в даному випадку законодавством про Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 107 іноземних інвестиціях, створюються товариства
 4. § 5. Виробничі кооперативи
  виробничої або іншої господарської діяльності Це об'єднання засноване в першу чергу на особистій трудовій участі членів кооперативу , а також передбачає об'єднання ними майнових пайових внесків. Таким чином, кооператив, в першу чергу, являє собою форму об'єднання що капіталів, а громадян для спільної діяльності. Підприємницька діяльність виробничих
 5. § 7. Некомерційні організації, здійснюють підприємницьку діяльність
  органи здійснювати загальний контроль за органами його адміністрації. Правоздатність фондів, точно так само, як правоздатність громадських організацій носить строго цільовий характер, ці організації при здійсненні діяльності ні за яких умов не можуть виходити за рамки тих цілей, для яких вони були створені. Внесення змін до установчих документів фонду та його ліквідація
 6. § 4. Страхування
  органи в галузі страхування з Росстрахнадзора у Федеральну службу Росії з нагляду за страховою діяльністю. У теперішній же час органом з нагляду за страховою діяльністю є Міністерство фінансів РФ, у складі якого є Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб ., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 376 департамент з нагляду за
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  органи правосуддя, створені спеціально для дозволу спорів, що виникають у сфері економіки, у сфері підприємницької діяльності. Арбітражні суди здійснюють судову владу за допомогою судово-арбітражного провадження і винесення судових актів. Набрали законної сили рішення, ухвали і постанови арбітражних судів так само, як і судові акти судів загальної юрисдикції,
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  органи, а також Банк Росії. Після відкликання ліцензії банківська діяльність кредитної організації припиняється і сама кредитна організація повинна бути припинена. Якщо кредитна організація, у якої відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, не в змозі повністю задовольнити вимоги кредиторів, її ліквідація проводиться тільки в порядку визнання даної кредитної
 9. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  органи та органи місцевого самоврядування не вправі виступати учасниками господарських товариств та вкладниками товариств на вірі, якщо інше не встановлене законом. З іншого боку, відповідно до п. 1 ст. 113 ГК РФ для унітарної підприємства - єдиної організаційно-правової форми комерційної організації, призначеної для здійснення державою підприємницької
 10. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  органи кооперативу: рішення про прийом приймає правління кооперативу та це рішення має бути затверджене спостережною радою чи загальними зборами кооперативу (ст. 15 Закону) Членство є основою всіх внутрішньокооперативних відносин: саме на основі членства виникають всі правовідносини в цій організації: на членство засноване право на участь в управлінні діяльністю кооперативу, на
© 2014-2022  yport.inf.ua