Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види виробничих кооперативів

Виробничий кооператив, подібно товариствам і товариствам, являє собою комерційну організацію, засновану на засадах членства, тобто корпорацію. Однак на відміну від товариств і товариств кооперативи розраховані не тільки і не стільки на об'єднання майна учасників, скільки на їх спільне, особисту трудову участь у діяльності створеної ними організації. Звідси - розподіл отриманого доходу між учасниками головним чином (або навіть виключно) з праці, а не пропорційно майновим вкладами, а також наявність у кожного з них лише одного голосу при вирішенні всіх загальних питань (тобто повну рівність в управлінні загальними справами) .
Таким чином, виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання не є підприємцями громадян для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій (чи іншому) участі та об'єднанні певних майнових (пайових) внесків , при їх особистої обмеженою субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями цієї комерційної організації (п. п. 1 і 2 ст. 107 ЦК; ст. 1 Закону про виробничі кооперативи (1)).
---
(1) Федеральний закон від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" / / Відомості Верховної. 1996. N 20. Ст. 2321; 2001. N 21. Ст. 2062; 2002. N 12. Ст. 1093 (далі - Закон про виробничі кооперативи).
Виробничі кооперативи почали створюватися західноєвропейськими робітниками з середини XIX в. з "метою усунути для малосостоятельние осіб посередництво капіталіста". У Росії такий принцип організації господарської діяльності був давно відомий під ім'ям артілі (артільного товариства), що характеризувалася спільним особистою працею учасників "за загальний їх рахунок і з круговою їх порукою", тобто наступаючої при нестачі майна товариства солідарною (обмеженою або необмеженою) відповідальністю учасників особистим майном за борги товариства (1).
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. С. 281 - 283.
Кооперативні принципи організації спільної господарської діяльності в набагато більшій мірі відповідають особливостям сільськогосподарського та ряду видів промислового виробництва, ніж штучно нав'язувана законодавством про приватизацію в якості універсальної акціонерна форма (не випадково як це законодавство, так і раніше діючий Закон про підприємства та підприємницької діяльності 1990 відкидали кооперативну форму колективного підприємництва, по суті відроджену новим Цивільним кодексом).
Чинне законодавство з метою "підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників" встановлює особливий статус виробничих кооперативів, що діють в галузі сільськогосподарського виробництва. Насправді спеціальний Закон про статус сільгоспкооперативів (1) створює ряд не завжди виправданих особливостей в їх правовому становищі, одночасно дублюючи по суті деякі норми загального Закону про виробничі кооперативи. Проте така ситуація змушує виділяти сільгоспкооперативи в особливий підвид виробничих кооперативів.
---
(1) Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію" / / Відомості Верховної. 1995. N 50. Ст. 4870; 1997. N 10. Ст. 1120; 1999. N 8. Ст. 973; 2002. N 12. Ст. 1093; 2003. N 2. Ст. 160, Ст. 167; N 24. Ст. 2248 (далі - Закон про сільгоспкооперацію).
У свою чергу, сільськогосподарські виробничі кооперативи поділяються на сільськогосподарські та риболовецькі артілі (колгоспи) і кооперативні господарства (коопхозов) (п. п. 2 - 4 ст. 3 Закону про сільгоспкооперацію). Учасниками перших є громадяни, земельні ділянки або земельні паї (частки) яких надходять у власність (пайовий фонд) кооперативу, в якому вони зобов'язані трудитися, а учасниками другого - лише голови селянських (фермерських) господарств або громадяни, які ведуть особисте підсобне господарство, при цьому зберігають земельні ділянки у своїй власності та здійснюють особистою працею лише певні види спільної діяльності (1).
---
(1) Виробничими кооперативами насправді є й ті споживчі кооперативи в галузі сільського господарства, які згідно зі ст. 4 Закону про сільгоспкооперацію створюються сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі юридичними особами, на умови їх обов'язкового участі в господарській (переробної, збутової, постачальницької, обслуговуючої і тому подібної), тобто по суті у підприємницькій діяльності такого кооперативу, яка до того ж згідно з п. 13 ст. 4 даного Закону наполовину здійснюється для сторонніх осіб, взагалі не є членами даного споживчого кооперативу. Тому найменування такого кооперативу некомерційною організацією в п. 2 ст. 4 названого Закону покликана приховати реальний комерційний характер його діяльності.
Кооператив створюється на підставі статуту, який є її єдиним установчим документом. У статуті кооперативу крім загальних відомостей, необхідних для установчих документів будь-якого юридичної особи, мають бути також зазначені умови:
- про розмір і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу;
- про характер і порядок їх трудової участі в його діяльності;
- про розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу і деякі інші (п. п. 1 і 2 ст. 108 ГК; ст . 5 Закону про виробничі кооперативи).
Реорганізація і ліквідація виробничого кооперативу здійснюються відповідно до загальних правил цивільного законодавства про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб. Вона здійснюється за рішенням загальних зборів кооперативу (добровільно), а у встановлених законом випадках - і в примусовому порядку. Виробничий кооператив може перетворитися лише в господарське товариство або суспільство за одностайним рішенням всіх своїх членів (п. 2 ст. 112 ГК; п. 5 ст. 26 Закону про виробничі кооперативи; п. 8 ст. 41 Закону про сільгоспкооперацію).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і види виробничих кооперативів "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 3. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 5. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 7. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  понять, як у радянський, таки даний час, є не настільки очевидним). Звернемося тепер до питання про можливість виступу в якості страховика некомерційних організацій. Відповідно до ЦК та Законом РФ «Про некомерційні організації» ні для однієї з перерахованих там організаційно-правових форм некомерційних організацій не передбачено наявність статутного капіталу. Іншими
 8. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  поняття сільськогосподарської діяльності. До недавнього часу це поняття обмежувалося лише діяльністю сільськогосподарських організацій, їх об'єднань та громадян, які займаються обробкою землі, виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. У сучасній правовій доктрині переважаючим є більш широке тлумачення поняття сільськогосподарської діяльності. В якості
 9. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 10. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
© 2014-2022  yport.inf.ua