Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 1. Основні положення

(передумови і специфіка міського екологічного управління; екологічні вимоги в поселеннях)
Практика налічує кілька способів організації екологічного управління в містах - шляхом створення міських (міжтериторіальних) комітетів прямого (вищестоящому комітету) або подвійного підпорядкування або шляхом формування природоохоронного підрозділу міської адміністрації. Часом ці способи використовуються паралельно, а також із застосуванням договірних форм. У будь-якому випадку від організації міського екологічного управління багато в чому залежить стан охорони навколишнього середовища як у містах, так і у всій країні, у зв'язку з чим ця проблема заслуговує виділення в самостійну тему для вивчення в Особливої частини екологічного права.
Передумови і специфіка міського екологічного управління
У загальній частині навчальної дисципліни "Екологічне право" розглядалися основні поняття і положення екологічного управління, регульованого правовими нормами, вивчалися принципи здійснення місцевого самоврядування в галузі природокористування. Організація охорони навколишнього середовища в містах та інших населених пунктах має свою специфіку, пояснюється кількома причинами.
Насамперед, міста є осередком основних промислових забруднювачів, що впливають на навколишнє середовище: в більшості міських поселень фіксуються перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосфері і у воді, у зв'язку з чим від 10% міських територій (за оптимістичними оцінками) до 15% (за песимістичними) заслуговують бути визнаними зоною надзвичайної екологічної ситуації. Більшість міст мають стару забудову, колишні транспортні комунікації, відстале промислове, очисне обладнання.
У містах проживає і працює майже три чверті населення країни: це означає, що від організації їх праці та побуту, відпочинку та екологічного виховання в чому залежить їх екологічне благополуччя; тут стає більш очевидною взаємозв'язок виробничої, технологічної дисципліни, повсякденного, життєвого поведінки та екології; тут виборці і платники податків знаходяться ближче до органів управління, які приймають рішення про витрачання коштів, призначених на екологічні потреби.
Міське населення починає користуватися своїми екологічними правами, звертається до судів і арбітражні суди за їх захистом.
Управління екологічною ситуацією в містах посилюється ще і тим, що в розділі природних ресурсів між Федерацією та її суб'єктами міста залишилися крайніми, останніми в цьому процесі, залежними від вищих властей, часто не мають своєї фінансової бази, що викликає певні протиріччя.
Ці проблеми відбиваються на формуванні та витрачання коштів екологічних фондів: основні забруднювачі і платники коштів в екологічні фонди розташовуються на територіях міст, тому в ряді випадків відбувається конкуренція, суперництво між обласним та міськими комітетами охорони природи за збір і розподіл цих коштів, оскільки хто платить (в даному випадку - хто збирає платежі), той і замовляє музику, що особливо актуально в умовах економічної кризи і бюджетного дефіциту.
Інший специфічною проблемою стає проведення державної екологічної експертизи, оскільки міста (крім Москви і Санкт-Петербурга) і міські комітети охорони природи є рівнем не держави, а місцевого самоврядування і, отже, строго кажучи, не повноважні проводити державну екологічну експертизу.
Проблема експертизи вирішується по -різному: там, де міські комітети є структурними підрозділами комітетів суб'єктів Федерації, вони автоматично виконують доручення комітету суб'єкта Російської Федерації; там, де вони самостійні або в подвійному підпорядкуванні, їм доводиться "випрошувати" експертні функції, домовлятися про свої повноваження - в цих випадках вищестоящий орган може їх делегувати відповідно до законодавства (як правило, це відбувається за проектами місцевого, міського значення).
Екологічні вимоги в поселеннях
Охоплювані загальними екологічними вимогами міські території, зважаючи зазначеної вище специфіки, мають додаткові, своєрідні вимоги до охорони навколишнього середовища. Обумовлені скупченістю населення, вони, перш за все, носять санітарно-епідеміологічну спрямованість заходів при проектуванні, будівництві та реконструкції населених пунктів. Промислові, транспортні підприємства і споруди, магістралі та шляхопроводи повинні розміщуватися таким чином, щоб виключати несприятливий вплив шкідливих факторів на здоров'я та санітарно-побутові умови життя громадян.
При плануванні та забудові міст повинні передбачатися санітарна очистка, знешкодження, утилізація, складування, екологічно безпечне видалення , переробка або захоронення комунально-побутових відходів. Актуальна проблема для всіх територій - проблема відходів стає найбільш злободенною для міст, у зв'язку з чим: складування та захоронення відходів здійснюється у місцях, визначених рішенням міських адміністрацій за погодженням з комітетами охорони навколишнього середовища та органами санітарно -епідеміологічного нагляду; забороняється скидання відходів та каналізаційних стоків у водойми загального користування та підземні водоносні горизонти; приймаються спеціальні заходи щодо забезпечення питного водопостачання населення (див. § 5 теми IX); забороняється розміщення токсичних відходів поблизу міст, в лісопаркових зонах, де може бути створена небезпека для здоров'я населення.
Навколо великих міст і промислових центрів створюються зелені, захисні зони, вилучені з інтенсивного господарського використання, з обмеженим режимом природокористування. Для них встановлюються нормативи з метою охорони водойм та інших джерел водопостачання , гранично допустимі норми навантаження з урахуванням формування територіально-виробничих комплексів і потенційних можливостей природного середовища. У приміських зонах та лісопаркових захисних поясах особливо цінні і підтримуються їх средозащітние, средообразующие, санітарно-гігієнічні, рекреаційні функції, необхідні для забезпечення екологічної безпеки населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1 . Основні положення "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  основної загальної та середньої професійної освіти в муніципальних освітніх установах і право кожному на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту в муніципальному освітньому закладі; в ст. 46 встановлено, що рішення і дії (або бездіяльність) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду; згідно ст. 72 встановлення
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської Федерації встановлено, що в Російській Федерації не тільки визнається, але і гарантується місцеве самоврядування. Більш докладно конституційно-правовий статус місцевого самоврядування визначено в главі 8 Конституції Російської Федерації і
 3. § 3. Статут муніципального освіти.
  основні положення з організації та діяльності місцевого співтовариства. Як правило , в статуті муніципального освіти містяться не тільки норми організації місцевого самоврядування у відповідному муніципальному освіту, а й перелік основних актів місцевого самоврядування, підлягають прийняттю представницьким органом і главою муніципального освіти, а також порядок підготовки та
 4. § 1 . Правові засади організації діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
  основні, вихідні положення щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування. У свою чергу, суб'єкти Російської Федерації у своїх нормативних правових актах повинні конкретизувати такі основні принципи. В розвиток федерального і регіонального законодавства статус органів місцевого самоврядування закріплюється в статутах відповідних муніципальний утворень. В даних
 5. § 3. Окремі джерела муніципального права
  основні повноваження органів місцевого самоврядування встановлюються конституцією або законом, що не виключає надання органам місцевого самоврядування інших повноважень для виконання конкретних завдань. Органи місцевого самоврядування в межах, встановлених законом, мають повну свободу дій для реалізації власної ініціативи з будь-якого питання, яке не вилучене із сфери їхньої
 6. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  положеннях державної політики в галузі розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації, затверджених Указом Президента РФ від 15 жовтня 1999 р., зазначається, що має місце неузгодженість і несістематізірованность законодавства про місцеве самоврядування. Норми, що регулюють окремі питання здійснення місцевого самоврядування, містяться в значній кількості
 7. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  основних прав (ст . ст. 24, 33, 40, 41, 43 Конституції РФ), що дозволяє територіальним співтовариству громадян мати, користуватися і розпоряджатися муніципальної власністю (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9 Конституції РФ), що створює передумови до єднання суспільства , людини і держави, зміцненню Федерації як цілого, службовця формою вирішення національних питань. ---
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  основних положеннях: на законодавчому визначенні суб'єктів права обирати і бути обраними - в якості останніх називалися саме громадяни РФ - і на запереченні за іноземцями та особами без громадянства права обирати і бути обраними до будь-які органи влади на території нашої країни. Нині становище змінилося. До списків виборців на виборах до органів місцевого самоврядування,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  основна ідея яких полягала у створенні на базі державної власності колективної, носієм якої мало б стати орендне підприємство. Названий нормативний акт містив багато правових недоречностей. Наприклад, організація орендарів оголошувалася юридичним особою всупереч усім правилам цивільного права. Ця організація не мала відокремленого майна, її існування було
 10. § 2. Порядок встановлення регульованих цін і контроль за ними
  покладеним на територіях відповідних суб'єктів РФ, здійснюють регіональні енергетичні комісії. Ціни на природний газ регулюються Федеральної енергетичної комісією РФ допомогою встановлення економічно обгрунтованих граничних рівнів цін на природний газ і збутових надбавок до оптової ціни на природний газ відповідно до вимог Закону про природні монополії та
© 2014-2022  yport.inf.ua