Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Основні теорії місцевого самоврядування.

У науці муніципального права сформувався цілий ряд теорій місцевого самоврядування, в яких по-різному розглядається його сутність. Найбільш вірною видається класифікація Л. Велихова, який виділяє наступні теорії місцевого самоврядування: вільної громади, громадську (господарську) і державну <6>.
---
<6> Див: Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. Ч. II. С. 236.

Теорія вільної громади

Теорія вільної громади спиралася на ідеї природного права. Основною ідеєю теорії вільної громади було обгрунтування обмеження втручання держави в діяльність громади.
Згідно з положеннями теорії вільної громади самостійність і незалежність громади від держави пов'язана з самою природою громади, яка історично передувала державі. Відповідно до теорії вільної громади держава не створює громаду, а лише визнає її. У теорії вільної громади визнавалося існування не тільки трьох традиційних гілок влади - виконавчої, законодавчої та судової, а й четвертої - муніципальної влади. Теорія вільної громади отримала своє відображення в ряді законодавчих актів 30 - 40-х рр.. XIX в. А Конституція Бельгії 1831 навіть мала спеціальну статтю про общинному управлінні. Саме в цій Конституції поряд із законодавчою, виконавчою і судовою владою закріплювалася і общинна (муніципальна) влада.
Однак на практиці такий підхід не мав успіху. Російські вчені Н.І. Лазаревський, Б.Н. Чичерін, В.П. Безобразов та інші вважали теорію вільної громади неспроможною і нежиттєздатною.

Громадська (господарська) теорія самоврядування

Наступною теорією місцевого самоврядування стала громадська (господарська) теорія самоврядування.
Громадська теорія самоврядування, як і теорія вільної громади, багато в чому грунтувалася на ідеї протиставлення державної влади та місцевих спільнот. Згідно громадської теорії самоврядування - це, в першу чергу, завідування місцевими господарськими справами. Власні справи громади - це справи общинного господарства, і, отже, самоврядування є управління справами місцевого господарства.
Теорія громадського самоврядування отримала широкий розвиток в російській дореволюційній юридичній науці. Н.М. Коркунов так визначив зміст цієї теорії: Громадська теорія бачить сутність самоврядування у наданні місцевому суспільству самому відати свої власні інтереси і в збереженні за урядовими органами завідування одними тільки державними справами. Громадська теорія виходить, отже, з протиставлення місцевої громади державі, громадських інтересів політичним, вимагаючи, щоб суспільство і держава відали тільки своїми власними інтересами "<7>.
--- ---
<7> Коркунов М.М. Російське державне право. СПб., 1909. Т . 2. С. 489.

Відповідно до теорії громадського самоврядування справи господарського характеру повинні виконуватися громадою без втручання держави. У розділенні державних справ і справ місцевого значення бачилося підставу для самостійності місцевого самоврядування. Однак такі погляди на місцеве самоврядування існували досить недовго, оскільки на практиці виявилося практично неможливо так розділити справи державного управління і справи місцевого значення, щоб виділити з них в чистому вигляді лише місцеві господарські справи.

Державна теорія самоврядування

Третьою теорією місцевого самоврядування стала державна теорія самоврядування, яка змінила суспільну (господарську) теорію. Основи даної теорії місцевого самоврядування були розроблені німецькими вченими Лоренцом Штейном і Рудольфом Гнейстом в XIX в.
Сутність даної теорії полягає в тому, що органи місцевого самоврядування є, по суті, органами державного управління, що їх компетенція є не який-небудь особливою, самобутньої, природною, а цілком і повністю створюється і регулюється державою <8>.
---
<8> Безуглов А. А., Солдатов С.А. Конституційне право Росії: Підручник. М., 2003. Т. 3. С. 514.

У Росії положення державної теорії були значно розвинені дореволюційними юристами (В.П . Безобразов, А.І. Васильчиков, А.Д. Градовський, Н.І. Лазаревський) в 70-х рр.. XIX в. Відповідно до думки прихильників державної теорії того часу місцеве самоврядування являє собою децентралізоване державне управління <9>. А. Г. Михайлівський розглядав самоврядування як частина загального державного управління, як особливу організацію державної влади на місцях, засновану на виборних засадах <10>. Складовою частиною державного управління вважав місцеве самоврядування і В.П. Безобразов <11>.
---
<9> Див: Лазаревський Н.І. Самоврядування / / Дрібна земська одиниця. СПб., 1903. С. 51.
<10> Див: Михайлівський А.Г. Реформа міського самоврядування в Росії. СПб., 1908. С. 40.
<11> Див: Безобразов В.П. Держава і суспільство: управління, самоврядування і судова влада. СПб., 1882. С. 1.

Державна концепція місцевого самоврядування базувалася на тому положенні, що установи самоврядування обов'язково повинні діяти і в громадських, і в державних інтересах. Відповідно до цієї концепції місцеве самоврядування має своїм джерелом державну владу. Організація самоврядування на місцях будується на підставі закону. Вибір предметів діяльності не залежить від самоврядних органів, а визначається державою, формулюючи висновок про співвідношення держави і місцевого самоврядування <12>.
--- ---
<12> Безуглов А.А., Солдатов С.А. Указ. соч. С. 515.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Основні теорії місцевого самоврядування. "
 1. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
  основні запити, взаємодіючи один з одним. --- --- Фактично в цьому ж ключі визначає самоврядування народу Ю.І. Скуратов. Див: Скуратов Ю.І. Система соціалістичного самоврядування радянського народу. Проблеми конституційної теорії і практики. Свердловськ, 1987. С. 35 - 36. Місцеве самоврядування, з урахуванням сказаного, є процес управління місцевими
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  основних прав, що дозволяють територіальним співтовариству громадян мати, користуватися і розпоряджатися муніципальної власністю, що створюють передумови до єднання суспільства, людини і держави, зміцненню Федерації як цілого, службовця формою вирішення національних питань ". --- Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д.
 3. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  основні питання функціонування місцевого самоврядування аж до другої половини XIX в. --- Повне зібрання законів Російської імперії. Т. XXII. СПб., 1830. Згідно з першим документом вся територія Росії була розділена на великі територіальні одиниці - губернії, які в свою чергу поділялися на більш дрібні - повіти. Міське положення узаконило
 4. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  основні теорії місцевого самоврядування, передумови розробки яких були закладені в роботах Ж.-г. Туре (1790 - доповідь щодо законопроекту про реформу місцевого самоврядування), а також у нормах французьких конституцій XVIII в. і Конституції Бельгії 1831 Головна мета всіх теорій самоврядування - визначити співвідношення індивіда і держави, місцевої та центральної влади. Два основних погляду
 5. СПИСОК
  основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "(в редакції Федеральних законів від 27 вересня 2002 р. N 119 -ФЗ, від 24 грудня 2002 р. N 176-ФЗ, від 23 червня 2003 р. N 83-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 97-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 102-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. N 186-ФЗ, від 7 червня 2004 р. N 46-ФЗ, від 12 серпня 2004 р. N 99-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N
 6. § 3. Самоврядування в дореволюційній Росії.
  основному ставали представники земських управ. При Міністерстві внутрішніх справ було створено Особливу нараду. Його завданням була підготовка необхідних матеріалів щодо реформи місцевого самоврядування. 15 липня 1917 було затверджено Положення про селищній управлінні , яке мало вводитися в залізничних, фабрично-заводських, рудничних, дачних та інших населених пунктах за умови
 7. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  основним суб'єктом прав місцевого самоврядування. Тому насамперед необхідно встановлення ефективних видів відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням. Види відповідальності органів місцевого самоврядування, депутатів, членів виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, підстави настання цієї відповідальності і порядок вирішення
 8. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  основний територіального осередку місцевого самоврядування - "муніципальне утворення" і тим, що іншомовне слово "муніципальне» не обросло в російській мові безліччю значень і смислів, які позбавляють шуканий термін однозначності. Разом з тим воно здатне охопити всі аспекти правового регулювання місцевого самоврядування, на відміну, наприклад, від комунального права. Ознаки галузі права. Можна
 9. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  основним з яких є діалектичний. Такий підхід вимагає розглядати місцеве самоврядування, його окремі інститути в контексті таких фундаментальних закономірностей, як єдність і боротьба протилежностей, перехід кількісних змін у якісні, заперечення заперечення. Скажімо, в рамках названих закономірностей корисно розглянути послідовну зміну російського земського
 10. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) та міст (1870, 1892 рр..)
  основному було збережено колишнє регулювання. --- ПСЗ-2. Т. XXXIX. N 40457; т. XLV. Від. 1. N 48498. Про теоріях самоврядування див. § 2 гл. 3 цього підручника. Однак пізніше названі акти були змінені Олександром III в Положенні про губернські і повітових земських установах від 12 червня 1890 і Міському положенні від 11 червня 1892. Вжиті
© 2014-2022  yport.inf.ua