Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Звільнення від покарання


У зарубіжному праві існують кримінально-правові інститути, що дозволяють реально не застосовувати передбачений за скоєння злочину покарання, а за наявності певних умов замінювати його заходами кримінально-правового характеру. До таких інститутів можна віднести інститут пробації, інститути умовного засудження та умовного (безумовного) звільнення від покарання * (422).
Інститут пробації до теперішнього часу існує в багатьох зарубіжних країнах, включаючи Англію, США та Францію. Однак якщо в Англії та США даний інститут функціонує протягом багатьох десятиліть, то для країн континентальної правової системи він є відносно новим.
Пробація - це умовне невиконання призначеного покарання або умовне непризначення покарання з приміщенням засудженого на певний термін під індивідуальний нагляд спеціального посадової особи (агента, помічника, уповноваженого з пробації). Останній здійснює контроль за поведінкою піднаглядного, виконанням ним певних обов'язків та умов пробації і забезпечує проведення виправного курсу. Як правило, пробація передбачає дотримання наступних умов: невчинення нових злочинів і виконання обов'язків, спеціально визначених судом у вироку. До їх числа відносяться: пройти відповідний курс лікування, продовжити професійне навчання, утримуватися від відвідування заборонених судом місць (розважальних закладів, казино та ін.), не володіти вогнепальною і (або) іншим зброєю, відшкодувати заподіяну шкоду, повідомляти суду про будь-яку зміну місця проживання і роботи, з'являтися до суду за викликом агента з пробації і т.д. У разі дотримання цих умов правовими наслідками пробації є повне звільнення від якого б то не було покарання за скоєний злочин і відсутність судимості як певних правообмежень, які є наслідком засудження за злочин.
В Англії інститут пробації з'явився в 1887 р. у зв'язку з прийняттям Закону "Про випробування вперше засуджених". Завдяки виданим пізніше нормативним актам (Закон "Про випробування злочинців" 1907 р., "Правила про пробації" 1965 р., Закон про повноваження кримінальних судів 1973 р., Закон про кримінальну юстиції 1991 р.) цей інститут в англійському кримінальному праві сформувався досить повно.
За Законом про кримінальну юстиції 1991 суд, який розглядає справу особи віком 16 років і старше за звинуваченням у злочині, покарання за який точно не визначено в законі, може видати наказ про пробації. При цьому повинні враховуватися обставини вчинення злочину, особу злочинця, доцільність призначення пробації. Так, за Законом 1991 видання наказу про пробації можливо в тому випадку, коли суд дійде висновку про те, що нагляд за злочинцем з боку чиновника пробації "бажаний" для ресоціалізації винного, або для захисту суспільства, або для попередження вчинення ним нового злочину. Випробувальний термін, протягом якого засуджений повинен перебувати в режимі пробації, становить від шести місяців до трьох років. У наказі про пробації можуть бути встановлені вимоги до поведінки засудженого для "забезпечення його гарної поведінки та попередження вчинення нового злочину" (про місце проживання, інші вимоги на розсуд суду).
Наказ про пробації може бути виданий тільки в тому випадку, коли підсудний висловить готовність підкоритися цим вимогам. Суд повинен роз'яснити йому наслідки невиконання встановлених у вироку вимог або вчинення нового злочину. У разі незгоди підсудного він може бути підданий більш суворим заходам (включаючи тюремне ув'язнення).
У будь-який період пробації мировий суддя, який отримав інформацію про порушення засудженим пропонованих вимог може повісткою викликати його або навіть видати наказ про арешт. Наслідками недотримання умов пробації в даному випадку можуть бути: штраф; покладання обов'язку надання безкоштовних послуг суспільству; призначення покарання за злочин, у зв'язку з вчиненням якого була надана пробация. У разі вчинення нового злочину суд має право призначити покарання і за нове, і за колишнє злочин.
По англійської праву можлива заміна пробації умовним звільненням. Якщо суд вирішить, що пробація більше недоцільна, він може видати наказ про звільнення засудженого під умовою невчинення ним нового злочину до закінчення терміну пробації.
В Англії допускається видання "комбінованих наказів" про пробації та надання безкоштовних послуг суспільству. У цьому випадку засуджений зобов'язаний одночасно перебувати під наглядом чиновника служби пробації протягом терміну від 12 місяців до трьох років і виконувати неоплачувану роботу в період часу від 40 до 100 годин. Комбінований наказ видається з метою ресоціалізації злочинця, захисту суспільства та попередження вчинення нового злочину засудженим.
В англійському праві близькі до інституту пробації два самостійних інституту: умовної відстрочки виконання покарання та умовного звільнення від призначення покарання.
При засудженні особи до тюремного ув'язнення на строк до двох років суд вправі відстрочити його виконання під умовою гарної поведінки і невчинення нового злочину протягом певного терміну. Тривалість такого строку може становити від одного року до двох років. На відміну від пробації тут робота спеціального чиновника служби пробації є факультативною. Засуджений передається під нагляд чиновника тільки в разі призначення позбавлення волі на строк більше 6 місяців. Вчинення особою нового злочину тягне виконання вироку. Ще однією відмінністю від пробації є та обставина, що суддя лише "відстрочує" виконання покарання, призначеного у вироку, на певний час. По англійському праву пробация у власному розумінні слова не передбачає призначення покарання, а служить мірою, альтернативної позбавлення волі.
Умовне звільнення від призначення покарання полягає в тому, що особа звільняється від покарання під умовою невчинення ним нового злочину протягом строку, визначеного судом, який не може перевищувати трьох років. У цьому випадку нагляд над особою не встановлюється. Підставами для надання такої міри є: 1) вчинення особою злочину, покарання за який не визначено точно законом; 2) обставини вчинення злочину і особу винного свідчать про недоцільність призначення покарання; 3) наказ про пробації "не підходить", оскільки є занадто суворою мірою . За наявності зазначених підстав допускається і повне безумовне звільнення від покарання. Вирішення цього питання віддано на розсуд суду.
У США можливість призначення пробації передбачається законодавством федерації і всіх штатів як альтернативи позбавлення волі. Нерідко пробация включається в систему покарань, оскільки за своєю суворістю ця міра іноді нічим не відрізняється від ряду з них. Вона не застосовується до осіб, засуджених за злочини, що караються стратою, довічним ув'язненням або тюремним ув'язненням на тривалий термін. У деяких штатах існують додаткові умови: відсутність судимості в минулому, відшкодування всіх судових витрат, передбачене покарання не перевищує десяти років позбавлення волі.
Разом з тим, наприклад, за КК штату Нью-Йорк пробация може бути призначена за будь-який злочин (за винятком фелоніі класу AI). Вона може бути призначена і в разі, коли санкція передбачає позбавлення волі на строк до 25 років (за фелонию класу В). Тривалість пробації становить 5 років - для винних у фелоніі, 3 або 1 рік - для решти. При призначенні пробації суд враховує характер злочину, обставини його вчинення, біографію обвинуваченого. Заборонено застосовувати пробацію у разі, коли суд виносить вирок за більш ніж один злочин і призначає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за будь-яке з цих злочинів. В інших випадках пробация не може бути призначена тільки, якщо це "несумісне з цілями правосуддя" (наприклад, засуджений був раніше умовно-достроково звільнений і знову вчинив злочин) * (423).
В останні роки намітилася тенденція призначення пробації разом з позбавленням волі. По КК деяких штатів, зокрема КК штату Гаваї, короткострокове, до шести місяців, позбавлення волі може служити однією з умов надання пробації. Таким чином, робляться спроби поєднати абсолютно різні за змістом та цілями кримінально-правові заходи.
Пробація за американським правом передбачає нагляд спеціального агента (20-30 контактів із спеціальними службами протягом місяця), обов'язок засудженого відшкодувати збиток потерпілому, оплатити вартість здійснюваного за ним контролю, виконувати певні громадські роботи, періодично проходити тестування на наркотики і продовжувати навчання або роботу на постійній основі.
Тривалість пробації визначається в штатах по-різному. В одних штатах це питання віддано на розсуд суддів, в інших вважається, що термін пробації не повинен перевищувати терміну тюремного ув'язнення, до якого міг бути засуджений підсудний, в третьому - максимальний термін встановлений в 5 років і т.д. По КК окремих штатів допускається і довічна пробация.
Відсутність однаковості у вирішенні питань надання пробації, як видається, істотно порушує принцип рівності всіх громадян перед законом, відповідності покарання тяжкості вчиненого злочину. У разі довічної пробації, взагалі, втрачається мета, традиційно відводиться інституту пробації - виправлення злочинця.
Після закінчення іспитового строку засуджений, не здійснив нового злочину і дотримуватися всіх вимог, задовольнив умови вироку і звільняється від виконання яких би то не було зобов'язань. У разі невиконання засудженим без поважної причини покладених на нього обов'язків або в разі вчинення злочину суд скасовує пробацію і виносить вирок за колишнє злочин.
За соціологічними дослідженнями, проведеними в штаті Каліфорнія, близько 65% осіб, підданих пробації, протягом 40 місяців після засудження знову залучаються до відповідальності за злочин * (424).
Така несприятлива статистика привела американських юристів до висновку про те, що широке призначення пробації суперечить інтересам громадської безпеки. Проте "дешевизна" пробації для держави у порівнянні з позбавленням волі зумовила введення нових, більш ефективних, способів виконання пробації, які суміщають строгість покарань та економічну "рентабельність" власне пробації. У американське право поступово була введена пробация з інтенсивним наглядом.
Вперше інтенсивний нагляд як різновид пробації з'явився і став застосовуватися на початку 1980-х рр.. в штатах Нью-Джерсі і Джорджія. Інтенсивний нагляд в принципі можливий не тільки в якості альтернативи позбавлення волі при призначенні покарання, але і як захід, що супроводжує умовно-дострокове звільнення. У період з 1983 по 1995 р. більшість північноамериканських штатів і федеральна юрисдикція впровадили інтенсивний нагляд, який призначається як при пробації, так і при умовно-достроковому звільненні, в практику. До теперішнього часу в середньому кожен десятий засуджений в США поміщається під інтенсивний нагляд.
При звичайній пробації агент працює одночасно зі 100-250 підопічними, а при інтенсивному нагляді - з 20-50. Тому в другому випадку агент здатний здійснювати більш ефективний нагляд за поведінкою засуджених та надавати більш кваліфіковану допомогу. Він має можливість частіше відвідувати засудженого за місцем його проживання, має право робити це навіть уночі. У його обов'язки входить також відвідування місць, де засуджений - його підопічний - працює або проводить вільний час. При цьому вимоги, що пред'являються до поведінки засудженого, більш жорсткі і більш обмежувальні. У деяких штатах до традиційних приписами, які даються засудженому при призначенні пробації, додають і обов'язок виконувати неоплачувані суспільно корисні роботи. В інших штатах засудженого зобов'язують підшукати роботу самостійно. Програма роботи з засудженим передбачає вирішення і ряду проблем, пов'язаних з його психологічним станом, сімейним, фінансовим становищем, алкогольною чи наркотичною залежністю та ін
Пробація з інтенсивним наглядом, на думку американських юристів, має більший каральний і страхітливий ефект, ніж звичайний нагляд. Правда, тимчасова нейтралізація злочинця, на їх погляд, менш досяжна, ніж при тюремному ув'язненні, проте вона все ж таки більше, ніж при звичайному нагляді. Що стосується ресоціалізації, то вона повинна розглядатися, на думку американців, як основна мета і при звичайному, і при інтенсивному нагляді. Крім цих цілей застосування інтенсивного нагляду покликане забезпечити скорочення рецидиву, зниження рівня переповнення тюремних установ та зменшення фінансових витрат виправних служб.
Досягаються поставлені цілі на практиці? Анкетування, проведене американськими дослідниками серед засуджених, підданих інтенсивному нагляду, показало, що велика частина правопорушників вважає цю міру достатньо важкою, навіть болісної порівняно із звичайним наглядом. Водночас громадська думка і законодавці більшості штатів досить прихильно ставляться до даної мере, так як вона, на їх погляд, забезпечує більший захист суспільства від злочинців, дозволяючи при цьому здійснювати ресоціалізацію останніх.
Соціологічне дослідження, проведене американськими юристами, показало, що інтенсивний нагляд, дійсно, більш ефективний, ніж звичайний, причому стосовно і до пробації, і до умовно-дострокового звільнення. Засуджені, піддані інтенсивному нагляду, більше і краще беруть участь у виконанні пропонованих психолого-соціальних та інших програм. У зв'язку з цим рецидив серед таких осіб досить низький: від 15 до 20% засуджених, підданих інтенсивному нагляду, знову здійснюють злочинні діяння протягом періоду такого нагляду. Проте в середньому від 30 до 35% засуджених цієї групи направляються у в'язницю в зв'язку з невиконанням умов інтенсивного нагляду. Що стосується економічних витрат інтенсивного нагляду, то вони, за оцінками американських дослідників, приблизно в 2-4 рази вище, ніж при звичайному нагляді, проте в 5-10 разів нижче, ніж при тюремному ув'язненні * (425).
  У США набула поширення і така міра, як електронний моніторинг, або електронний контроль. Цей захід передбачає обов'язок засудженого не залишати свій будинок протягом певного періоду часу або в певні години вдень або вночі, за винятком робочого часу, якщо засуджений працює або підшукує роботу. Виконання зазначеного обов'язку нерідко є однією з умов пробації або умовно-дострокового звільнення, що дає можливість широко використовувати таку міру.
  Електронний нагляд в якості загальної кримінально-правової міри був запропонований ще в 1971 р. американцем Ральфом Швіцгебель і вперше став застосовуватися в 1984 р. в двох американських штатах - Флорида і Нью-Мексико. До цього нагляд нерідко здійснювався у вигляді домашнього арешту без електронного контролю. Таке "тюремне ув'язнення поза в'язницею" застосовувалося, наприклад, до політичних дисидентів. З цієї точки зору така міра не є абсолютно новою. Проте в даний час вона застосовується не тільки до політичних, але і до інших злочинцям.
  Засуджений, який перебуває під домашнім арештом з електронним контролем, може ходити на роботу, в магазин, в клініку або вчиняти інші дії, але зобов'язаний повертатися додому до певного часу. На руку і ногу засудженого надягають браслети з датчиками. Сигнали, що передаються ними, надходять через домашній телефон засудженого в центральний комп'ютер і тим самим дозволяють контролювати місцезнаходження піднаглядного особи, а також виявляти тих, хто порушує "технічні" умови їх перебування на волі (таке, наприклад, як обмеження пересування поза будь-якої певної території). Застосовується і інший тип апаратів - без телефонного реле - з використанням радіо-чи телеволн. У майбутньому передбачається використовувати мініатюрні датчики, які будуть імплантовані під шкіру людини.
  Починаючи з 1990 р. всі американські штати і федеральна юрисдикція стали використовувати електронний моніторинг. Щодня йому піддаються близько 100 тис. американців. 27 штатів рівним чином практикують домашній арешт без електронного нагляду. Електронний моніторинг призначається, як правило, тим злочинцям, які не вчинили насильницьких злочинів або якщо використання насильства при скоєнні злочину було "випадковим".
  Застосування електронного моніторингу дозволяє, на думку американських юристів, досягти наступних цілей. По-перше, при використанні такої міри контроль з боку держави більш суворий, тому соціальний захист більш ефективна. По-друге, цей захід покликаний скоротити рецидив. У третьому, її застосування повинно привести до скорочення переповнення в'язниць і зниження фінансових витрат, тим більше, що в деяких штатах засуджений повинен сам оплатити витрати на електронні апарати. Перевагою даної міри перед іншими є і те, що вона дозволяє зберігати правопорушника в суспільстві з тим, щоб він міг продовжити свою роботу, освіту, пройти курс лікування, щоб він міг скористатися допомогою у вирішенні фінансових, сімейних та інших проблем. Все це, взяте в цілому, дозволяє, на думку американських юристів, досягти ресоціалізації засудженого. Разом з тим ця міра сприймається громадською думкою як досить сувора, і в очах населення злочинець виявляється дійсно покараним.
  Оціночні спостереження та анкетування осіб, підданих цієї мірою, дозволяють американським дослідникам зробити висновок про те, що для засуджених електронний нагляд є досить суворою мірою, проте він краще, ніж в'язниця. Рецидив серед осіб, підданих даної міру, складає в середньому від 3 до 16% протягом періоду електронного нагляду. Що стосується фінансових витрат, то вони в 4 рази нижче, ніж витрати на тюремне ув'язнення, але в 2 рази вище, ніж при інтенсивному нагляд і в 4 рази вище, ніж при звичайному нагляді.
  Останнім часом в американській юридичній літературі з'явилися критичні висловлювання з приводу цього заходу, оскільки вона зачіпає права особистості, приватне життя громадянина. На думку цих авторів, в демократичній державі поняття "особистої резиденції", "вдома" є символами цієї приватної сфери. Електронний нагляд за злочинцями може таїти в собі небезпеку його подальшого розповсюдження на всіх інших, цілком правопослушних громадян. Думається, що ці побоювання не позбавлені підстав. Крім того, технологія електронного нагляду ще молода і нерідко трапляються "збої". Виникають так звані "позитивні помилки" (згідно приладам особа перебуває вдома, в той час як насправді це не так) і "негативні помилки" (згідно приладам особа будинку відсутній, тоді як вона насправді там знаходиться).
  Інститут пробації відомий і кримінальному праву Швеції. При цьому він має свої характерні особливості і в КК регламентований досить докладно (див. гл. 28 КК Швеції). Пробація може бути призначена як самостійна кримінально-правова міра в тих випадках, коли суд дійде висновку, що покарання у вигляді штрафу недостатньо (ст. 1 гл. 28 КК). Разом з тим пробация як комплекс специфічних заходів може супроводжувати умовно-дострокове звільнення (ст. 10 гол. 26 КК).
  Особливістю шведського варіанта пробації як самостійної заходи є те, що вона може поєднуватися з цілим рядом кримінально-правових заходів: виплатою штрафу, виконанням безоплатних суспільно корисних робіт, з короткостроковим позбавленням волі - у той час, як, наприклад, в США одночасне призначення пробації та будь-якого покарання (позбавлення волі, штрафу), швидше, виняток, ніж правило.
  У разі одночасного призначення штрафу та пробації перший обчислюється у формі денних ставок, число яких не повинно перевищувати двохсот. При цьому шведське законодавство допускає спільне призначення штрафу та пробації навіть тоді, коли штраф взагалі не передбачений в санкції статті, яка регламентує кримінальну відповідальність за даний злочин. Призначаючи штраф і пробацію одночасно, суд повинен врахувати "кримінальну значимість і природу злочину або попередню злочинну діяльність обвинуваченого" (ст. 10 гол. 30 КК Швеції).
  В якості однієї з умов пробації можуть виступати безоплатні "громадські роботи" (ст. 2а гл. 28 КК Швеції). Обов'язок виконання суспільно корисних робіт може бути покладена на засудженого тільки за його згоди. Термін виконання таких робіт становить період від 40 до 240 годин. Принагідно зауважимо, що дана кримінально-правова міра не передбачена в системі санкцій, встановленої у частині КК (ст. 3 гл. 1).
  Пробація може поєднуватися з тюремним ув'язненням, тривалість якого складає не менше чотирнадцяти днів й не більше трьох місяців. У цих випадках не допускається призначення штрафу або безоплатних суспільно корисних робіт. Спільне призначення пробації та позбавлення волі дозволяється тільки тоді, коли це, "безумовно, необхідно, враховуючи кримінальну значимість злочину або попередню злочинну діяльність обвинуваченого (ст. 11 гол. 30 КК Швеції)".
  Виконання пробації передбачає нагляд, здійснення якого може початися вже з дня проголошення вироку. Нагляд припиняється без спеціального розпорядження після закінчення, як правило, одного року, якщо не передбачається інше. Повний термін пробації може становити три роки (ст. 4 гл. 28 КК Швеції). У випадках, коли протягом строку пробації засуджений проходить обстеження або піддається лікуванню і для їх завершення потрібен тривалий час, період нагляду може бути довше, ніж один рік, але не повинен перевищувати загального трирічного строку пробації.
  Керівництво виконанням умов пробації віднесено кримінальним законодавством до ведення місцевої адміністрації в'язниць і пробації. Ці органи призначають спостерігача, який безпосередньо здійснює нагляд за засудженим, підданим пробації. Крім того, ці ж органи вправі призначити одного або кількох помічників спостерігачеві.
  Зміст пробації визначається рядом обов'язків, покладених на засудженого: повідомляти спостерігачеві про місце проживання, роботи, підтримувати з ним регулярні контакти, відшкодувати заподіяну шкоду і, в цілому, "вести гречну життя" (ст. 14 гол. 26 КК Швеції). У разі невиконання перерахованих обов'язків наглядова рада має право оголосити підданому пробації особі попередження; продовжити час здійснення нагляду за такою особою на термін понад один рік аж до закінчення терміну пробації. Як крайній захід у випадках, коли "засуджена особа в значній мірі нехтує своїми обов'язками" (ст. 8 гл. 28), і заходи, яку вправі прийняти наглядова рада, навряд чи дадуть позитивний результат, передбачено скасування пробації. Питання про скасування пробації ставиться перед судом державним обвинувачем за пропозицією наглядової ради.
  У разі скасування пробації у зв'язку з невиконанням її умов суд обирає іншу санкцію, враховуючи при цьому ті примусові заходи, яким був підданий засуджений протягом терміну пробації. Так, суд повинен взяти до уваги, якщо це мало місце, сплату засудженим штрафу, виконання суспільно корисних робіт і т.п. У подібних випадках допускається призначення меншого терміну тюремного ув'язнення, ніж той, що передбачений у статті за вчинення конкретного злочину (ст. 9 гол. 28).
  При вчиненні особою, підданих пробації, нового злочину суд, залежно від тяжкості вчиненого і деяких інших обставин, приймає одне з таких рішень: постановити, що раніше призначена пробация повинна ставитися і до другого злочину, проте з додатковим призначенням штрафу у формі денних ставок, або суспільно корисних робіт, або короткострокового тюремного ув'язнення; або призначити самостійну кримінально-правову міру за новий злочин, яка буде виконуватися поряд з санкціями за колишнє діяння; або скасувати санкцію за попереднім вироком і призначити інші санкції за колишнє і нове злочину (ст. 1 гл. 34 КК Швеції). У першому і в другому випадках допускається продовження терміну пробації на період до п'яти років.
  Самостійне значення в кримінальному праві Швеції має інститут умовного засудження (або "умовного вироку"). З пробації названий інститут об'єднує багато спільних рис: можливість призначення у випадках, коли штраф визнається недостатньою санкцією за вчинений злочин; допустимість суміщення зі штрафом і безкоштовними суспільно корисними роботами; призначення випробувального терміну; пред'явлення певних вимог до поведінки засудженої особи і т.д. Разом з тим існує і ряд відмінностей, які дозволяють вважати умовне засудження автономної заходом. Так, умовне засудження не може поєднуватися з позбавленням волі будь-якої тривалості. Крім того, випробувальний термін у даному випадку менше того, що передбачений для пробації, і становить два роки. Перебіг цього строку починається тільки з дня набрання вироком законної сили, при пробації нагляд починає здійснюватися вже з дня винесення вироку. Але найголовніше відмінність полягає в тому, що умовне засудження не передбачає роботи спеціального посадової особи служби пробації - спостерігача.
  У Франції існують два самостійних інституту: відстрочки виконання покарання та відстрочення призначення покарання, регламентовані чинним КК Франції. Перший тип відстрочки характеризується тим, що суд, визнавши підсудного винним і призначивши йому покарання, виносить одночасно рішення про те, що виконання такого покарання буде відстрочено. Другий тип відстрочки характеризується тим, що суд, визнавши підсудного винним, покарання йому не призначає, а виносить постанову про те, що до вирішення питання про покарання він повернеться через певний час.
  Відстрочка виконання покарання представлена в трьох видах: а) проста, б) з режимом випробування, в) з обов'язком виконувати суспільно корисні роботи. Особливістю французького кримінального права є те, що відстрочка виконання покарання може поширюватися тільки на частину покарання у вигляді позбавлення волі.
  Відстрочка призначення покарання представлена також у трьох видах: а) проста, б) з режимом випробування, в) з приписом.
  Випробування як відмінна риса пробації передбачена при відстрочці виконання покарання з режимом випробування і з обов'язком виконувати суспільно корисні роботи, а також при відстрочення призначення покарання з режимом випробування. У всіх названих випадках закон передбачає роботу спеціального агента з пробації.
  До умов надання відстрочки виконання покарання з режимом випробування відносяться: 1) можливість призначення її тільки фізичним особам, 2) за вчинення загальнокримінальної злочину або такого ж проступку (політичним злочинцям може бути надана проста відстрочка виконання покарання), 3) призначене покарання у вигляді позбавлення волі не перевищує п'яти років, 4) встановлення випробувального терміну, який може становити період від 18 місяців до 3 років, 5) виконання певних обов'язків, 6) можливість скористатися заходами допомоги.
  Режим заходів випробування у Франції включає наступні обов'язкові заходи: відповідати на виклики уповноваженого з пробації, надавати йому відомості та документи, необхідні для контролю за засобами існування засудженого, попереджати про зміну місця проживання і роботи. Крім цього в кожному конкретному випадку з урахуванням особи засудженого та обставин скоєного злочину або проступку суддя має право покласти на нього й інші обов'язки, які є факультативними. До таких обов'язків належать такі: продовжити освіту або професійне навчання, пройти медичне обстеження або лікування, відшкодувати збитки навіть за відсутності цивільного позову, утримуватися від керування деякими транспортними засобами, не відвідувати місця продажу спиртних напоїв, не відвідувати інших засуджених, зокрема, співучасників злочинного діяння, не зберігати чи не носити зброю і проч.
  Заходи допомоги можуть виражатися у формі допомоги суспільного характеру, а в разі потреби - у формі матеріальної допомоги із залученням будь-яких громадських та приватних організацій. Ці заходи покликані забезпечити ресоціалізацію засудженого.
  Суд має право повністю або частково (в останньому випадку засуджений відбуватиме тільки частина тюремного ув'язнення) скасувати відстрочку, якщо 1) засуджений протягом іспитового строку вчинив новий злочин або новий проступок, які при цьому не є політичними і за які йому призначається позбавлення волі будь-якої тривалості без застосування відстрочки, або 2) не виконує покладені на нього судом обов'язки. Часткове скасування відстрочки виконання покарання надається тільки один раз. Після закінчення іспитового строку у разі, якщо відстрочка не була скасована, особа вважається несудимим.
  Відстрочка виконання покарання з покладенням на засудженого обов'язку виконувати суспільно корисні роботи передбачає безоплатну роботу засудженого протягом від 40 до 240 годин. Підстави призначення такі ж, як і при відстрочці з випробуванням. Однак цей вид відстрочки може бути призначений тільки за згодою засудженого (оскільки примусова праця заборонена поруч міжнародно-правових угод, учасницею яких є Франція). У даному випадку випробувальний термін дорівнює терміну виконання суспільно корисних робіт, тобто не більше півтора року за законом. Крім цього засуджений повинен виконувати ті ж обов'язки, що передбачені і при розглянутої вище відстрочення. Цей вид відстрочки також передбачає роботу спеціального уповноваженого служби пробації.
  Відстрочка призначення покарання з режимом випробування може бути надана за наявності одночасно таких умов: 1) вчинення кримінальних діянь у вигляді проступку або порушення фізичною особою, 2) така особа присутня в судовому засіданні, 3) "ресоціалізація винного на шляху до досягнення, заподіяний збиток відшкодовується і порушення, викликані злочинним діянням, незабаром припиняться "(ст. 132-60 КК Франції). Суд призначає випробувальний термін, який не може перевищувати одного року. Обов'язки, які повинен виконувати засуджений, аналогічні розглянутим вище.
  Після закінчення зазначеного строку суд може або повністю звільнити винного від покарання, або призначити покарання, передбачене законом або регламентом за скоєний раніше злочинне діяння, або знову відстрочити призначення покарання. Рішення про покарання має відбутися не пізніше одного року після першого рішення про відстрочення.
  За французькому праву інші види відстрочки виконання або призначення покарання не включають в якості необхідної умови випробування засудженого. Так, умовами надання простий відстрочки виконання покарання є наступні: 1) можливість призначення як фізичному, так і юридичній особі, 2) за вчинення злочину, проступку або порушення, 3) фізична особа протягом п'яти попередніх років не було судимо за общеуголовное злочин або такий же проступок з призначенням позбавлення волі, а юридична особа за общеуголовное злочин або такий же проступок - з призначенням штрафу, розмір якого перевищує 400 тис. франків (при відстрочці за порушення - якщо юридична особа не була судимою за злочин або проступок з призначенням штрафу більше 100 тис. франків), 4) призначення випробувального терміну, який може становити за злочин або проступок п'ять років, за порушення - два роки.
  Фізичній особі, взагалі не судимому протягом зазначеного строку, суд може надати відстрочку від виконання: виправного тюремного ув'язнення строком до п'яти років, штрафу або штрафу-днів, покарань, які позбавляють деяких прав або їх обмежують, за винятком конфіскації, закриття закладу, що належить особі на праві власності, і поширення обвинувального вироку ("афішування"). Фізичній особі, судимому протягом зазначеного строку (наприклад, з призначенням штрафу), може бути надана тільки відстрочка виконання позбавлення волі строком до п'яти років.
  Юридичній особі може бути надана відстрочка виконання таких покарань: штрафу, закриття одного або кількох підприємств юридичної особи, заборони пускати в обіг чеки або користуватися кредитними картками, конфіскації, поширення обвинувального вироку.
  Фізична особа, що не вчинила нового загальнокримінальної злочину або такого ж проступку, або юридична особа, яка не притягнуте до кримінальної відповідальності протягом випробувального строку, вважаються несудимими.
  У Франції особа може бути взагалі звільнена від покарання за проступок або порушення. Суд, визнавши підсудного винним і призначивши у разі потреби конфіскацію небезпечних чи шкідливих предметів або речовин, вправі звільнити підсудного від покарання за умови, що ресоціалізація винного досягнута, заподіяний збиток відшкодований і порушення, викликані злочинним діянням, більше не існують. Суд, який звільняє від покарання, може винести рішення про те, що вирок не буде згаданий в "Відомостях про судимості". Правда, звільнення від покарання не виключає відшкодування судових витрат (ст. 132-58, 132-59 КК Франції).
  Таке безумовне звільнення від покарання є факультативним. Воно може бути надано за будь проступок і порушення незалежно від їх кваліфікації та санкції. На думку французьких юристів, перевагою такої міри є те, що вона дозволяє індивідуалізувати кримінальну відповідальність і "роз'єднати ланка винність-кара". Звільнення від покарання в даному випадку не означає виправдання підсудного, проте надає можливість не вдаватися до покарання за певних, названих вище умовах. По-перше, повинна бути досягнута ресоціалізація винного. Французькі правознавці трактують це умова як "переоцінку поглядів, цінностей". При цьому така переоцінка повинна бути встановлена судом на основі ретельного вивчення особистості підсудного. По-друге, обвинувачений повинен відшкодувати збиток або в натуральній формі, або у формі реституції, тобто грошової компенсації. При цьому закон не вимагає повного відшкодування. І нарешті, по-третє, мають бути усунені порушення, викликані досконалим діянням. Ця умова, як зазначають французькі юристи, найменш визначно. Вони вважають, що суд має враховувати суспільний резонанс справи, думка потерпілих, а також інші обставини, щоб уникнути того, щоб незастосування санкції до злочинця спричинило б негативну реакцію з боку населення.
  У Німеччині існує поняття умовної відстрочки виконання покарання, яка може бути надана судом за таких умов: 1) призначене покарання у вигляді позбавлення волі не перевищує одного року, 2) констатація судом можливості засудженого "врахувати вирок" і в майбутньому не здійснювати злочинних діянь, що робить реальне виконання покарання непотрібним. У Німеччині умовна відстрочка ставиться до всього покаранню і не може обмежуватися його частиною.
  При призначенні відстрочки суд враховує особу обвинуваченого, його минуле життя, обставини вчинення злочину, постпреступное поведінку, умови життя, наслідки надання відстрочки. Закон наділяє суд правом у виняткових випадках, при особливо пом'якшуючих обставин, відстрочити виконання і більш суворого покарання: позбавлення волі строком до двох років.
  Надаючи відстрочку, суд визначає випробувальний термін, який може становити від двох до п'яти років. Такий термін до моменту його закінчення може бути скорочений до мінімального розміру (двох років) або збільшений до максимального (п'яти років) судом.
  Суд має право накласти на засудженого виконання обов'язків, при цьому, як наголошується в КК ФРН, засудженому не можуть бути пред'явлені свідомо нездійсненні вимоги. Згідно КК ФРН суд може покласти на винного виконання таких обов'язків, як відшкодування шкоди, заподіяної злочинним діянням, виконання суспільно корисних робіт і т.д. Крім покладання обов'язків суд у необхідних випадках дає засудженому "вказівки": про місце перебування, роботу, дозвілля; про явку в певний час у суд або іншу установу; про заборону спілкуватися з певними особами; про заборону зберігання предметів, які можуть бути використані при скоєнні злочину, та ін Такі "вказівки", як лікування або приміщення в спеціалізований заклад, можуть бути дані судом лише за згодою засудженого.
  У період випробувального терміну суд поміщає засудженого під нагляд спеціального помічника, який спостерігає за виконанням винним обов'язків і вказівок, регулярно повідомляє суду про його спосіб життя, про грубі і систематичні порушення, що стосуються покладених обов'язків, вказівок, пропозицій та обіцянок. Помічник призначається судом та здійснює свою діяльність або по службі, або на громадських засадах.
  У випадках вчинення нового злочинного діяння в період випробувального терміну або грубого і систематичного порушення вказівок, ухилення від нагляду помічника або невиконання обов'язків відстрочка може бути судом скасована. Якщо ж такого скасування не послідувало, особа звільняється від якого б то не було покарання.
  В Австрії аналогом умовного засудження є умовне звільнення від покарання. Згідно з австрійським КК таке умовне звільнення буває двох видів: від усього покарання і від частини покарання. Умовне звільнення від покарання призначається в разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років або до грошового штрафу. Умовне звільнення від частини покарання застосовується, як правило, тільки у разі призначення грошового штрафу.
  Обов'язковою передумовою призначення умовного звільнення від покарання (як від усього покарання, так і від його частини) є наявність переконаності суду в тому, що "достатньо однієї загрози реального виконання покарання самостійно або у зв'язку з іншими заходами, щоб запобігти подальшому вчинення особою злочинних діянь, і не потрібно виконання покарання для того, щоб протидіяти вчиненню злочинних діянь іншими особами ". При призначенні умовного звільнення від покарання (як від усього покарання, так і від його частини) суд враховує вид діяння, особа правопорушника, ступінь його вини, його попереднє життя і його поведінка після вчинення діяння. Суд встановлює випробувальний термін тривалістю від одного до трьох років. При умовному звільненні від покарання суд покладає на засудженого виконання певних обов'язків (наприклад, "проживати в певній місцевості, в певній сім'ї або в певному будинку, не вживати алкогольні напої, навчатися підходящої, по можливості відповідної його знанням, здібностям і нахилам, професії або працювати за своєю спеціальністю, повідомляти про кожну зміну місця свого перебування або місця роботи і з'являтися до суду або іншого компетентного органу "та ін.) У період випробувального терміну вказівки, що даються судом, можуть бути їм скасовані, змінені або суд може покласти на засудженого нові обов'язки. Умовно звільненому особі призначається помічник, в обов'язки якого входить здійснення контролю за поведінкою умовно звільненого. Вказівки та допомогу умовно звільненим діють протягом терміну, визначеного судом, максимально до закінчення випробувального терміну.
  У тому випадку, якщо під час випробувального терміну умовне звільнення від покарання з яких-небудь причин (наприклад, вчинення нового злочинного діяння) не відміняється, то засуджений остаточно звільняється від покарання.
  КК Швейцарії передбачає можливість застосування умовного засудження до позбавлення волі, якщо строк покарання не більше 18 місяців, або до додаткового покарання. Передумовою для призначення умовного засудження є наявність переконаності суду в тому, що в майбутньому засуджений не буде чинити злочини або проступки, і якщо засуджений за рішенням суду або за згодою сторін відшкодовує заподіяну шкоду. При прийнятті даного рішення судом враховуються попередня життя і характер засудженого. Умовне засудження не застосовується до осіб, які протягом п'яти років до скоєння даного злочинного діяння вже відбували покарання у вигляді каторжної в'язниці або тюремного ув'язнення строком не менше трьох місяців за вчинення умисного злочинного діяння, якщо дане покарання було призначено їм або швейцарським судом, або судом іноземної держави. При умовному засудженні суд визначає випробувальний термін в межах від двох до п'яти років. Суд може встановити охоронний нагляд, сутність якого полягає в дачі засудженому певних вказівок з приводу його поведінки в період випробувального терміну, щодо його професійної освіти, місця перебування, лікарського спостереження та ін Суд може встановити заборону вживати алкогольні напої та зобов'язати відшкодувати заподіяну злочинним діянням шкоду протягом певного терміну. Даються судом вказівки можуть бути останнім скасовані або змінені протягом випробувального терміну.
  У тому випадку, якщо засуджений "під час випробувального терміну скоює злочин або проступок, діє всупереч хоча б одному з отриманих вказівок, незважаючи на офіційне попередження компетентних органів, наполегливо ухиляється від охоронного нагляду або іншим чином нехтує наданою йому довірою", суд може прийняти рішення про скасування умовного засудження і виконання покарання. Якщо умовне засудження все ж не відміняється, то суд в більш легких випадках залежно від конкретних обставин справи може попередити засудженого, дати йому додаткові вказівки і продовжити певний у вироку випробувальний термін не більше ніж на половину.
  Якщо до закінчення випробувального терміну умовне засудження не скасовується, то покарання вважається відбуття.
  У Японії існує інститут відстрочки виконання покарання. До основних умов надання відстрочки відносяться: 1) призначення позбавлення волі з примусовою працею або без нього на строк не більше трьох років, або штрафу, розмір якого не перевищує п'ятсот тисяч ієн; 2) підсудний раніше не був засуджений до позбавлення волі без примусової праці або до більш суворого покарання, або підсудний хоча і засуджувався раніше до позбавлення волі без примусової праці або до більш суворого покарання, але протягом п'яти років після відбуття даного покарання не був знову засуджений до позбавлення волі без примусової праці або більш суворому покаранню.
  Період відстрочки, згідно з КК Японії, становить строк від одного року до п'яти років з дня набрання вироком законної сили. На цей період засудженому призначається захисний нагляд, що передбачає виконання особою, якій надано відстрочку, ряду обов'язків.
  Відстрочка скасовується в разі вчинення особою, якій вона призначена, в період іспитового строку нового злочину, за який він засуджується до позбавлення волі без примусової праці або до більш суворого покарання без відстрочки, а також в деяких інших випадках, передбачених ст. 26 КК Японії. Якщо ж випробувальний період закінчується без скасування вироку про відстрочення виконання покарання, вирок про покарання втрачає свою силу.
  По КК Китаю умовне засудження може бути призначено тільки відносно короткострокового арешту і позбавлення волі на строк до трьох років. При призначенні умовного засудження враховуються обставини скоєного злочину і щире розкаяння винної особи. Ще однією умовою призначення умовного засудження є те, що в разі його призначення не існує небезпеки для суспільства з боку умовно засудженої особи. Умовне засудження не може бути призначено особі, раніше визнаному рецидивістом. При умовному засудженні призначається випробувальний термін. Його тривалість залежить від виду покарання, призначуваного умовно. Якщо особа умовно засуджується до короткострокового арешту, то випробувальний термін коливається в межах від двох місяців до одного року понад призначеного покарання. При умовному засудженні до термінового позбавлення волі випробувальний термін встановлюється в межах від одного року до п'яти років, проте він в будь-якому випадку повинен бути вище, ніж термін призначеного покарання. При умовному засудженні випробувальний термін починає текти з моменту винесення вироку. При призначенні умовного засудження суд покладає на засудженого виконання певних обов'язків, перелік яких встановлено ст. 75 КК КНР. До них відносяться, наприклад, обов'язок дотримуватися законів, адміністративні правила, підкорятися нагляду; обов'язок відповідно до правил контролюючого органу доповідати про свою діяльність та ін Умовне засудження скасовується, якщо під час іспитового строку засуджений вчиняє новий злочин або виявиться, що до винесення вироку їм були вчинені інші злочини. У цьому випадку покарання призначається за правилами призначення покарання при сукупності злочинів. Умовне засудження може бути скасовано і в тому випадку, якщо під час іспитового строку засуджений порушує закони, адміністративні правила або правила органу громадської безпеки Держради КНР щодо нагляду за умовними засудженими, причому обставини справи свідчать про серйозність цих порушень.
  КК КНР передбачає специфічний інститут пом'якшення покарання, яке можливе і в процесі відбування покарання. Кодекс містить низку вимог для такого пом'якшення: 1) воно можливе тільки в тому випадку, якщо особа відбуває покарання у вигляді нагляду, короткострокового арешту, термінового або безстрокового позбавлення волі, 2) під час відбування покарання особа дійсно покаялася або змінилося на краще або у особи є певні заслуги * (426). Проявом "великих заслуг" є, наприклад, припинення іншого тяжкого злочину, повідомлення достовірної інформації про тяжкий злочин, подготавливаемом в місцях позбавлення волі або за їх межами та ін Пом'якшення спочатку призначеного покарання залежить від виду покарання: "Після пом'якшення терміну покарання реально відбутий термін нагляду, термінового позбавлення волі не може бути нижче половини спочатку призначеного терміну; безстрокового позбавлення волі - не нижче 10 років "* (427).
  Таким чином, кримінальне право зарубіжних держав досить докладно регламентує різні види відстрочок виконання або призначення покарання. При цьому широке поширення як в державах неконтінентальной, так і в державах континентальної правової системи отримав інститут пробації, сутність якого полягає у "випробуванні" засудженого з тим, щоб цілі виправлення і ресоціалізації були досягнуті щодо винного способом, не пов'язаним із реальним відбуванням покарання, в першу чергу, позбавлення волі.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Звільнення від покарання"
 1. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
    Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 2. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
    Покарання є не просто негативна санкція кримінально-правової норми, а найважливіший правовий інститут комплексного (міжгалузевого) характеру. Інститут покарання - суміжний для кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права. Функції покарання дуже різноманітні, і тому в теорії кримінальне покарання розглядається в різних аспектах - як правовий інститут, як форма
 3. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
    Покарання у вигляді обмеження волі включено в систему покарань і передбачено ст. 44 КК РФ. Слід зазначити, що, по суті справи, під новою назвою відновлені існували в радянський період російської історії такі правові інститути, як умовне засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці і умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
 4. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
 5. Стаття 69. Призначення покарання за сукупністю злочинів Коментар до статті 69
    Відповідно до ст. 17 КК РФ сукупністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, за жоден з яких особа не була засуджена, за винятком випадків, коли вчинення двох або більше злочинів передбачено статтями Особливої частини КК РФ як обставини, що тягне більш суворе покарання. При сукупності злочинів особа несе кримінальну відповідальність за
 6. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
    У ряді статей КК РФ, що регламентують застосування видів покарань із зазначенням їх термінів (ст. ст. 47, 50, 51, 53 - 56), обчислення цих термінів здійснюється в місцях і роках, а обов'язкових робіт - у годинах. У цих випадках слід мати на увазі, що вказівка в санкції статті строку покарання до певної кількості років, наприклад до п'яти років позбавлення волі, дає право суду призначати покарання як
 7. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
    Питання про скасування умовного засудження дозволяється в присутності особи, щодо якої приймається таке рішення, за винятком випадку, коли доведено, що умовно засуджений втік від контролю. Кримінальним законом передбачено кілька варіантів вирішення питання про скасування умовного засудження, що мають як позитивне, так і негативне значення для засудженого. В цілому виконання
 8. Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 79
    Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання мають спільні риси і суттєві відмінності. Загальне полягає в тому, що в обох випадках винний перестає піддаватися заходам державного примусу, передбаченим КК РФ. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання можуть бути застосовані тільки до винної особи, тобто за наявності в його діях складу злочину,
 9. Стаття 80.1. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки Коментар до статті 80.1
    Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки (ст. 80.1 КК РФ) обумовлено наявністю двох обставин. По-перше, зміна обстановки може призвести до того, що скоєний злочин втратить свою суспільну небезпеку, і по-друге, до втрати суспільної небезпеки винним, які вчинили злочин. У цих випадках застосування кримінального покарання стає недоцільним і суд
 10. Стаття 81. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою Коментар до статті 81
    Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою передбачено ст. 81 КК РФ. За змістом цієї статті в ній йдеться про осіб, яким за вироком суду призначено покарання, проте в силу викладених у статті обставин воно не може бути виконано. Неможливість виконання покарання насамперед пов'язана з настанням після вчинення злочину психічного розладу, який позбавляє особу
© 2014-2022  yport.inf.ua