Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2

Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними засобами (в основному загрозою покарання і його застосуванням). Тому охоронна завдання кримінального закону є по суті властивою йому історичним завданням, незалежної від політичного ладу держави, особливостей його соціального та економічного розвитку. Разом з тим необхідно відзначити, що пріоритети охорони кримінального закону носять історично мінливий характер.
Конституція Російської Федерації в ст. 2 проголосила людину, її права і свободи найвищою цінністю, а визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язком держави.
Це конституційне положення знайшло своє відображення в КК РФ, де серед цінностей, що охороняються кримінальним законом, на перше місце поставлені саме права і свободи людини і громадянина. Тому аж ніяк не випадково Особлива частина КК РФ відкривається розділом про злочини проти особистості.
Важливим завданням КК РФ є також охорона від злочинних посягань таких фундаментальних для суспільства і держави суспільних відносин, як відносини власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу Російської Федерації.
І, нарешті, КК РФ забезпечує охорону від злочинних посягань, миру і безпеки людства. Наявність цього завдання обумовлено тим, що для Росії, яка є частиною світового співтовариства, не можуть бути байдужі його загальні інтереси. І в силу цього КК РФ встановлює відповідальність за злочини, що посягають як на інтереси окремих груп населення землі, так і на інтереси цілих народів, держав, їх мирне існування.
Таким чином, можна сказати, що порядок розташування об'єктів охорони КК РФ відображає ієрархію цінностей, прийняту в Росії, яка є демократичною федеративною правовою державою з республіканською формою правління, і властиву передовим, розвиненим державам світу, а саме : охорону інтересів особистості, суспільства, держави.
Друге завдання кримінального закону - це попередження злочинів (попереджувальна задача). Попередження злочинів являє собою комплексну діяльність держави і суспільства щодо недопущення вчинення злочинів. Заходи, спрямовані на попередження злочинів, можуть бути найрізноманітнішого характеру: економічного, політичного, організаційного, морального, правового і т.д. Застосування таких заходів обумовлена тим, що злочинність - це явище соціальне, історично мінливе. При різних умовах життєдіяльності суспільства і держави змінюються і динаміка, і структура злочинності. У попередженні злочинів кримінальний закон відіграє важливу, але не чільну роль. Основним превентивним засобом тут виступає загроза застосування покарання за вчинення злочину. Проте добре відомо, що страх перед покаранням далеко не завжди утримує від злочинних дій, оскільки надія уникнути покарання досить велика. Тому загроза покаранням повинна супроводжуватися його невідворотністю. Ці позиції є основою кримінально-правового попередження злочинів. Разом з тим кримінальним законом відомі й інші засоби, що сприяють попередженню злочинів. До них можна віднести наявність у кримінальному законі дозвільних або управомочивающих норм (необхідна оборона, крайня необхідність, обгрунтований ризик і ін), також сприяють попередженню злочинів. На попередження злочинів спрямовані і заохочувальні норми, які пов'язують звільнення від кримінальної відповідальності з позитивним поведінкою: добровільна відмова від злочину, добровільна здача зброї, добровільне звільнення викраденого і т.д. До числа заохочувальних норм можна віднести також і норми, що регулюють питання звільнення від покарання, в тому числі і дострокового. Таким чином, кошти, спрямовані на попередження злочинів, якими володіє кримінальний закон, досить широкі.
Говорячи про завдання попередження злочинів, слід виділити два її аспекти. Перший - це загальне попередження, або загальна превенція, полягає в попередженні скоєння будь-яких злочинів громадянами під впливом встановленого кримінально-правової заборони. Другий аспект завдання попередження злочинів полягає в попередженні скоєння нових злочинів особами, які злочин вже здійснили (приватне попередження, або приватна превенція). Рішення завдання приватної превенції досягається шляхом застосування до осіб, які вчинили злочин, кримінального покарання, примусових заходів медичного характеру, примусових заходів виховного впливу, посиленого соціального контролю за засудженими або особами, звільненими від покарання.
При цьому слід зазначити, що кримінальний закон підлягає публікації, публікуються також зміни і доповнення кримінального закону. Текст кримінального закону доступний широким масам населення, що в поєднанні з пропагандою необхідності зміцнення законності та правопорядку, негативних наслідків вчинення злочинів робить істотний вплив на правосвідомість громадян, вироблення у населення соціально корисних установок поведінки. Крім того, не можна скидати з рахунків і страх перед кримінальним покаранням, який здатний утримати від вчинення злочинів нестійку в моральному і моральному відношенні частина громадян.
Таким чином, для здійснення завдань охорони найбільш значущих об'єктів від злочинних посягань та попередження злочинів КК РФ встановлює основу і принципи кримінальної відповідальності, визначає, які небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння визнаються злочинами, і встановлює види покарань та інших заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. 3. Застава
  задачу: забезпечення захисту його прав від незаконних дій третіх осіб. Це всього лише прийом законодавчої техніки, ніяк не впливає на зобов'язально - правову природу заставних відносин. Цей же прийом законодавець використовує і в деяких інших випадках, зокрема для захисту прав довірчого керуючого (п. 3 ст. 1020 ЦК). При цьому ні у кого не викликає сумніву обязательственно -
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 4. 1. Поняття договору доручення
  стаття була присвячена наслідкам виходу повіреного за межі своїх повноважень. Аналогічні питання виникли і при підготовці чинного Кодексу. У своїй основі гл. 10 в обох її частинах (йдеться і про представництво, і про довіреності) регулює відносини акредитуючої з третіми особами. Разом з тим в тій же главі виявилося деяка кількість норм, які присвячені відносинам
 5. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 6. 2. Розвиток договору банківського вкладу в російському і радянському законодавстві
  стаття М.М . Агаркова "Проблеми законодавчого регулювання банківських операцій (до питання про Кредитну Статуті СРСР)", в якій автор з посиланням на зарубіжний досвід заперечував необхідність детального законодавчого регулювання банківських угод, вважаючи, "що складність банківських операцій корениться не стільки в їх юридичною природою, скільки в їх техніці ". ---
 7. 1. Загальні положення
  статтях гол. 28 ЦК ("Укладення договору"): ст. 447 ("Укладення договору на торгах"), ст. 448 ("Організація і порядок проведення торгів"), а також ст. 449 ЦК ("Наслідки порушення правил проведення торгів"). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
 8. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. В Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 9. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  статтях 2 і 43 Кримінального кодексу Російської Федерації ". Принцип справедливості покарання характеризує не соціально-превентивну функцію інституту покарання, а висуває певні вимоги до конкретно призначуваному покаранню - воно має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Тут йде мова про
 10. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
  завдань, які стоять перед кримінальним покаранням у демократичній правовій державі. Як зазначив Конституційний Суд РФ в Постанові від 19 березня 2003 р. у справі про перевірку конституційності положень Кримінального кодексу Російської Федерації, що регламентують правові наслідки судимості особи, неодноразовості і рецидиву злочинів, а також п . п. 1 - 8 Постанови Державної Думи
© 2014-2022  yport.inf.ua