Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

7. Відповідальність за договором енергопостачання

Як відомо, раніше відповідальність енергопостачальної організації у разі невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань носила обмежений характер. Причому відомчі правила, що регламентували ці відносини, часто зводили відповідальність енергопостачальної організації до чисто символічним значенням.
Певні норми, спрямовані на обмеження відповідальності енергопостачальної організації, містяться і в тексті ЦК (ст. 547). Однак важливо підкреслити, що в разі порушення зобов'язань за договором обидві сторони - і енергопостачальна організація, і абонент - несуть однакову (обмежену) відповідальність у вигляді відшкодування заподіяної цим реального збитку. Таким чином, як щодо енергопостачальної організації, так і абонента не допускається стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.
Що стосується підстав і умов відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором енергопостачання, то в § 6 гл. 30 ГК є лише одне спеціальне правило, що передбачає, що за певних обставин енергопостачальна організація відповідає за порушення договору за наявності її вини. Мова йде про випадки, коли енергопостачальною організацією допущений перерву в подачі енергії абоненту в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів (п. 2 ст. 547 ЦК).
В інших випадках при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань сторін, що випливають з договору енергопостачання, підлягають застосуванню загальні положення про підстави та умови відповідальності за порушення цивільно - правового зобов'язання. Зокрема, необхідно відзначити, що енергопостачальна організація при виконанні своїх зобов'язань за договором енергопостачання виявляється в положенні сторони, що здійснює підприємницьку діяльність, тому в разі порушення договору вона несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, т.е . надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (п. 3 ст. 401 ЦК). На тих же принципах будується відповідальність абонента, що є комерційною організацією або громадянином - підприємцем, якщо він отримує енергію для підприємницької діяльності.
Якщо ж у ролі абонента виступає некомерційна організація, наприклад установа, що фінансується з бюджету, то відповідальність такого абонента за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором енергопостачання (наприклад, за несвоєчасну оплату отриманої енергії) будується на засадах провини. Тягар доведення відсутності вини покладається на боржника, тобто в нашому випадку на абонента, який відповідно до п. 1 ст. 401 ЦК може бути визнаний невинним, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, він прийняв всі заходи для належного виконання зобов'язання.
Відповідальність сторін за договором енергопостачання може застосовуватися не тільки у формі збитків (прямого збитку), але й у формі законною чи договірної неустойки. За несвоєчасну оплату отриманої електричної або теплової енергії абонент може бути притягнутий у відповідальності за порушення грошового зобов'язання. Враховуючи, що до договору енергопостачання, що є окремим видом договору купівлі - продажу, підлягають застосуванню загальні положення про купівлю - продаж (у частині, не врегульованою спеціальними правилами), в даному випадку відносини сторін підпадають під дію норми, що міститься в п. 3 ст. 486 ГК. Відповідно до зазначеної норми, якщо покупець своєчасно не оплачує переданий відповідно до договору купівлі - продажу товар, продавець має право вимагати оплати товару та сплати відсотків відповідно до ст. 395 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Відповідальність за договором енергопостачання "
 1. § 4. Договір енергопостачання
  відповідально договір мережевого постачання газом, що містить всі кваліфікуючі ознаки роздрібної купівлі-продажу, - договір роздрібної купівлі-продажу (з усіма витікаючими звідси наслідками, включаючи можливість застосування законодавства про захист прав споживачів). Що ж до норм § 6 гл. 30 ГК, вони застосовуються до відносин з мережевого постачанню газом незалежно від особливостей їх
 2. 1. Види договорів, що оформляють постачання електроенергією
  відповідально енергозбуткова організація і споживач електроенергії з мережевими компаніями, до електричних мереж яких приєднані мережі та енергетичні установки учасників договору про постачання електричної енергії. Тому слід визнати вкрай невдалою кваліфікацію законом про електроенергетику договірних зобов'язань, що виникають на оптовому і роздрібних ринках електричної енергії,
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  відповідальність постачальника (виробника). Обов'язок укласти договір може бути передбачена добровільно прийнятим стороною зобов'язанням. Так, в соот-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 196 ветствии до ст. 446 ЦК сторони має право за своїм угодою передати розбіжності, що виникли при укладенні договору,
 4. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних зобов'язань в
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  відповідально - момент передачі товару, термін визначається за правилами, передбаченими ст. 314 ГК. Такі правила застосовуються у разі, якщо інший порядок перегляду ціни товару не встановлений для окремих видів купівлі-продажу ГК, законами та іншими правовими актами або договором і не випливає із суті зобов'язання. Договором купівлі-продажу зазвичай визначається термін виконання обов'язків
 6. § 1. Підряд
  відповідальності не несе. Зміст договору підряду - сукупність умов, в яких визначаються майбутні права та обов'язки його учасників. Основний обов'язок підрядника - виконання зазначених у договорі робіт і здача їх результату замовникові. Слід зазначити, що нерідко істотне значення має технологія виконання робіт, час їх виробництва, вживані матеріали та інші
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  відповідальності, а неустойка, крім того, виконує функції одного із способів забезпечення зобов'язань, тому їх застосування можливе при порушенні зобов'язань за участю підприємців, але з урахуванням як загальних, так і спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 448 відповідних
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  відповідально перші регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення першого); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх прийняття можуть бути федеральними та регіональними, а
 9. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з користування таким житловим приміщенням, якщо інше не передбачено угодою між ними. У більшості випадків власник житлового приміщення самостійно визначає юридичну долю речі. У той же час окремі дії або бездіяльності власника, що порушують права та інтереси третіх осіб, можуть спричинити примусове припинення права
 10. § 2. Види цивільно-правових договорів
  відповідальності або за договором страхування життя до кредитора не переходять відповідні права. У цьому випадку права третіх осіб припиняються. Договір на користь третьої особи слід відрізняти від договору з умовою про виконання зобов'язання третій особі (договір про переадресування виконання). В останньому випадку третя особа не має права вимагати виконання такого договору; право вимоги
© 2014-2022  yport.inf.ua