Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006
Дана книга являє собою узагальнений результат дослідження однієї з груп цивільно - правових договорів у їх класифікації з використанням такого критерію, як спрямованість результату відповідних договорів. Йдеться про договори, спрямованих на передачу майна: купівлі - продажу, міни, дарування, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди (майнового найму), найму житлового приміщення, безоплатного користування (позички)
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
КУПІВЛЯ - ПРОДАЖ Глава I. ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
1. Поняття договору купівлі - продажу
2. Права та обов'язки сторін за договором купівлі - продажу
3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
4. Види договору купівлі - продажу
5. Міжнародна купівля - продаж
Глава II. ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
1. Поняття і сфера застосування
2. Порядок укладання договору. Форма договору
3. Права та обов'язки сторін. Виконання договору
4. Наслідки порушення договору з боку продавця
5. Договори роздрібної купівлі - продажу з окремими нетиповими умовами
6. Захист прав покупця - громадянина
Глава III. ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРІВ
1. Значення і сфера застосування
2. Поняття договору поставки
3. Особливості правового регулювання
4. Особливості укладення договору поставки
5. Права та обов'язки сторін
6. Особливі правила про розірвання (зміну) договору поставки
Глава IV. ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ
1. Значення і сфера застосування
2. Особливості правового регулювання
3. Державний контракт і договір поставки товарів для державних потреб
4. Відносини щодо поставок товарів між організаціями держав - учасниць СНД
Глава V. Договорами контрактації
1. Значення і сфера застосування
2. Поняття та ознаки договору контрактації
3. Особливості правового регулювання
4. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб
Глава VI. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
1. Значення і сфера застосування
2. Поняття та види договору енергопостачання
3. Укладення договору енергопостачання
4. Укладання договору з абонентом - фізичною особою
5. Порядок укладення договору з абонентом - юридичною особою
6. Істотні умови договору енергопостачання
7. Відповідальність за договором енергопостачання
8. Розірвання і зміна договору енергопостачання
9. Застосування правил про енергопостачання до іншими договорами
Глава VII. ДОГОВІР ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ
1. Історія розвитку регулювання обороту нерухомості
2. Продаж нерухомості по російському дореволюційному цивільному праву
3. Договір продажу нерухомості по сучасному російському цивільному праву
4. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість
Глава VIII. ДОГОВІР ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА
1. Поняття договору продажу підприємства
2. Укладення договору. Форма та державна реєстрація договору продажу підприємства
3. Виконання зобов'язань. Державна реєстрація переходу права власності
4. Особливі випадки продажу підприємства
5. Інші договори, об'єктом яких є підприємство
МЕНА
Глава IX. ДОГОВІР МІНИ
1. Історія розвитку договору міни
2. Договір міни за російським дореволюційному цивільному праву
3. Договір міни за радянським цивільному праву
4. Договір міни з сучасного російському цивільному праву
5. Основні елементи договору міни
6. Особливості правового регулювання договору міни
дарування
Глава X. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ
1. Договір дарування в римському праві
2. Договір дарування в деяких зарубіжних законодавствах
Глава XI. РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ у вітчизняному законодавстві
1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
2. Договір дарування за радянським цивільному праву
Глава XII. Договір дарування за сучасному російському цивільному праві
1. Поняття договору дарування
2. Предмет договору дарування
3. Види договору дарування
4. Основні елементи договору дарування
5. Скасування дарування
ОРЕНДА (майновий найм)
Глава XIII. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ОРЕНДИ
1. Договір майнового найму в римському праві і сучасному зарубіжному законодавстві
2. Договір майнового найму по російському дореволюційному цивільному праву
3. Договір майнового найму за радянським цивільному праву
4. Оренда як засіб "роздержавлення" і спосіб приватизації державного та муніципального майна
Глава XIV. ДОГОВІР оренди (майнового найму) ПО сучасному російському цивільному праві
1. Поняття договору оренди
2. Істотні умови договору оренди
3. Термін оренди
4. Форма та державна реєстрація договору оренди
5. Суб'єкти (сторони) договору оренди
6. Об'єкти оренди
7. Права та обов'язки сторін за договором оренди
8. Викуп орендованого майна
9. Розірвання (зміна) договору оренди
10. Окремі види договору оренди
Глава XV. ДОГОВІР ПРОКАТА
1. Поява і розвиток договору прокату
2. Поняття і сфера застосування договору прокату
3. Особливості правового регулювання
Глава XVI. ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1. Поняття і сфера застосування
2. Особливості правового регулювання
3. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів
Глава XVII. ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДИНКІВ І СПОРУД
1. Поняття і сфера застосування
2. Особливості правового регулювання
Глава XVIII. ДОГОВІР ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВ
1. Поняття і сфера застосування
2. Укладення договору. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
3. Особливості виконання договору оренди підприємства
Глава XIX. ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (ЛІЗИНГУ)
1. Поява і розвиток договору лізингу
2. Міжнародний лізинг
3. Історія правового регулювання лізингу в Росії
4. Співвідношення норм ГК про фінансову оренду (лізингу) і Федерального закону "Про лізинг"
5. Поняття і зміст договору лізингу
6. Правова природа договору лізингу
РЕНТА
Глава XX. ДОГОВІР РЕНТИ
1. Поняття договору ренти
2. Виділення в ГК договору ренти та його різновидів
3. Правове регулювання договору ренти
4. Сторони у договорі ренти
5. Зміст договору ренти і відповідальність за його порушення
Глава XXI. ВИДИ ДОГОВОРУ РЕНТИ
1. Договір постійної ренти
2. Договір довічної ренти
3. Договір довічного змісту з утриманням
наймання житлових приміщень
Глава XXII. Договір найму ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
1. Поняття договорів найму житлових приміщень
2. Договори найму житлового приміщення і суміжні договори
3. Правове регулювання договорів найму житлових приміщень
4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
5. Предмет договорів найму житлових приміщень
6. Порядок укладення та форма договорів найму житлових приміщень
7. Права та обов'язки сторін
безоплатне користування (позичку)
Глава XXIII. Договору безоплатного користування (договору позички)
1. Поняття договору безоплатного користування
2. Предмет договору
3. Суміжні договори
4. Правове регулювання договору безоплатного користування
5. Сфера застосування договору
6. Сторони у договорі
7. Порядок укладення договору і його форма
8. Права та обов'язки сторін
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua