Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Порядок укладення договору з абонентом - юридичною особою

Включення в текст ГК норм, що регулюють порядок укладення договору енергопостачання між енергопостачальними організаціями та абонентами - юридичними особами (пп. 2, 3 ст. 540), пояснюється прагненням законодавця забезпечити стабільність договірних відносин з енергопостачання. У випадках, коли термін дії договору енергопостачання закінчується і жодна з сторін до закінчення цього терміну не заявить про його припинення чи зміну або про укладення нового договору, договір енергопостачання вважається продовженим на тих же умовах і на той же термін. Не допускається пауза в договірних відносинах і в тих випадках, коли за пропозицією однієї із сторін укладається новий договір. До цього моменту умови старого договору зберігають свою силу.
Як вже зазначалося, укладення з абонентом договору енергопостачання як публічного договору є обов'язком енергопостачальної організації, та порядок оформлення договірних відносин, у тому числі порядок передачі на розгляд арбітражного суду розбіжностей за окремими умовами договору, регулюється ст. 445 ГК. Організація, що виступає в ролі абонента, у всіх випадках має право звернутися до суду із заявою про такі розбіжності. Що ж до енергопостачальної організації, то вона має право звернутися до суду у зв'язку з наявністю спору щодо умов договору за загальними правилами, передбаченими ст. 446 ГК.
Розбіжності, що виникли при укладенні договору енергопостачання, можуть бути передані на розгляд суду енергопостачальною організацією в двох випадках: якщо є угода сторін про передачу виник або що може виникнути спору на вирішення арбітражного суду або якщо така передача передбачена законодавством .
Угода сторін про передачу розбіжностей, що виникли при укладенні договору, на вирішення суду може бути досягнуто шляхом обміну листами, телеграмами. Існує і такий варіант, коли умова про передачу розбіжностей на вирішення суду включається енергопостачальною організацією в проект договору, а абонент в складеному ним протоколі розбіжностей не висловлює зауважень за відповідним умовою проекту договору. Не виключена можливість прийняття судом до свого провадження спорів, що підлягають передачі до суду за угодою сторін, навіть якщо відсутня письмова угода, однак абонентом скоєно низку дій, що свідчать про те, що він не заперечує проти розгляду конкретного спору в суді, наприклад представлений відгук на позовну заяву енергопостачальної організації, в якому відсутні заперечення щодо розгляду судом відповідного преддоговорного спору.
У зв'язку з тим що укладення договору енергопостачання для енергопостачальної організації, визнаній суб'єктом публічного договору, є обов'язковим, важливо відзначити також, що є певні обов'язкові умови, які повинні бути виконані абонентом, претендують на укладання договору енергопостачання : він повинен, як вже згадувалося, розташовувати відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристроєм, приєднаним до мереж енергопостачальної організації, та іншим необхідним обладнанням, а також забезпечити облік споживання енергії (п. 2 ст. 539 ЦК).
Зазначені обов'язкові для абонента умови іноді називаються в юридичній літературі технічної передумовою укладення договору енергопостачання. Наприклад, Б.М. Сейнароев зазначає: "Такий технічної передумовою укладення договору на постачання електроенергією, насамперед, є наявність електроліній, що пов'язують енергопостачальну організацію безпосередньо із споживачем ... договір укладається між енергопостачальною організацією та споживачем, електроустановки якого безпосередньо приєднані до мереж енергопостачальної організації. За відсутності лінії для передачі електроенергії немає сенсу укладати договір на постачання електроенергією, оскільки очевидна неможливість його виконання "" * ".
---
"*" Сейнароев Б.М. Указ. соч. С. 37.
Відсутність у абонента справної енергоустановки (або несправність наявної енергоустановки), приєднаної до мереж енергопостачальної організації, а також іншого необхідного обладнання, незабезпечення обліку споживання енергії позбавляють його можливості реалізувати своє право на укладення договору з енергопостачальною організацією, незважаючи на встановлену законодавством обов'язок останньої укладати договір з кожним, хто до неї звернеться (ст. 426 ЦК). У цьому сенсі дотримання абонентом названих умов дійсно може бути визнано технічної передумовою укладення договору енергопостачання.
Втім, в арбітражно - судовій практиці з дозволу майнових спорів, пов'язаних з енергопостачанням, вирішальне значення часто має не факт укладення договору з абонентом, а балансова приналежність енергоприймаючу пристроїв. Наприклад, відсутність договірних відносин з організацією, чиї енергоустановки приєднані до мереж енергопостачальної організації, не розглядається в якості підстави звільнення зазначеної організації від обов'язку відшкодувати вартість відпущеної їй енергії.
Так, енергопостачальна організація звернулася до арбітражного суду з позовом до споживача про стягнення вартості відпущеної йому теплової енергії. Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що він не є споживачем теплової енергії, про що свідчить відсутність у нього договірних відносин з енергопостачальною організацією. Арбітражний суд, погодившись з доводами відповідача, в позові відмовив. Однак касаційна інстанція дане рішення скасувала і задовольнила позовні вимоги енергопостачальної організації. При цьому в постанові було зазначено, що відповідач є балансоутримувачем ряду об'єктів житлового фонду мікрорайону, які споживали теплову енергію через установки відповідача, безпосередньо приєднані до мереж енергопостачальної організації. Оскільки енергопостачальна організація довела факт споживання теплової енергії об'єктами житлового фонду, що знаходяться на балансі відповідача, вимоги позивача про оплату відпущеної теплової енергії були визнані обгрунтованими. Відсутність письмового договору з власником теплових мереж не звільняє відповідача від обов'язку відшкодувати вартість енергії, спожитої зазначеними об'єктами "*".
---
"*" Див: Вісник ВАС РФ. 1998. N 4. С. 57 - 58.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Порядок укладення договору з абонентом - юридичною особою "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. § 4. Укладення договору
  Переговори і переддоговірні суперечки. Контрагенти, зацікавлені в укладенні договору, починають дії, спрямовані на встановлення юридичного зв'язку, тобто на укладення договору. На етапі преддоговорного періоду боку формулюють стоять перед ними економічні завдання, які належить реалізувати за допомогою певних юридичних інструментів. У літературі зазначено, що навіть
 3. § 5. Зміна і розірвання договору
  Поняття зміни та розірвання договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне
 4. § 4. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 7. 2. Поняття та ознаки договору енергопостачання
  Договором енергопостачання визнається договір, за яким енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм
 8. 3. Зміст і виконання договору енергопостачання
  Істотними умовами договору енергопостачання є: - кількість і якість енергії (що характеризують його предмет); - режим споживання енергії; - ціна; - умови щодо забезпечення утримання і безпечної експлуатації мереж, приладів і устаткування. Предметом договору енергопостачання раніше зазвичай визнавалася власне енергія як цінність, самостійне економічне благо.
 9. 1. Поняття договору - угоди
  Пункт 1 ст. 420 ГК розглядає договір як угоду двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зазначене визначення явно має на увазі договір - угоду. Не випадково тому п. 2 тієї ж статті містить відсилання до норм про угоди: "До договорів застосовуються правила про двух-або багатосторонніх угодах". Договори в їх якості угоди, не
 10. 5. Загальний порядок укладання договорів
  Процес укладання договорів зумовлений самою природою відповідної конструкції: якщо сенс договору полягає в угоді, то тим самим його висновок передбачає вираження волі кожної зі сторін і її збіг. Традиційним для законодавця протягом тривалого часу було виділення двох випадків укладання договорів із створенням для кожного з них свого особливого режиму. Йдеться про
© 2014-2022  yport.inf.ua