Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Наслідки порушення договору з боку продавця

У разі невиконання або неналежного виконання продавцем своїх зобов'язань за договором роздрібної купівлі - продажу він несе всі несприятливі наслідки, передбачені загальними положеннями про договір купівлі - продажу. Стосовно до роздрібної купівлі - продажу спеціальні правила про наслідки порушення договору передбачені лише на випадок передачі покупцеві товару неналежної якості, а також щодо співвідношення відповідальності продавця і виконання ним своїх зобов'язань в натурі.
Як зазначалося, за допомогою спеціальних правил, що виключають застосування ст. 475 ГК, регулюються права покупця за договором роздрібної купівлі - продажу у разі продажу йому товару неналежної якості (ст. 503).
Як загальне правило встановлено, що незалежно від характеру недоліків товару покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця заміни недоброякісного товару товаром належної якості; пропорційного зменшення ціни; негайного безоплатного усунення недоліків товару; відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Вилучення у вигляді обмеження одного з правомочностей покупця встановлено лише щодо технічно складного або дорогого товару; заміни такого товару покупець може вимагати тільки у разі істотного порушення вимог до його якості.
Замість пред'явлення зазначених вимог до продавця покупець може відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар суми.
Враховуючи, що до даних правовідносин поряд з ГК застосовується також Закон Російської Федерації "Про захист прав споживачів", слід зазначити, що споживач має право пред'явити вимоги про безоплатне усунення недоліків або відшкодування витрат щодо їх усунення або про заміну товару не тільки продавцеві, але й виробника товару або організації, спеціально створеної виробником для цих цілей (ст. 17 Закону).
Додатковим захистом інтересів покупців за договором роздрібної купівлі - продажу служать правила, що визначають порядок відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні купівельної ціни і поверненні товару неналежної якості (ст. 504 ЦК). При заміні недоброякісного товару не підлягає відшкодуванню з боку покупця різниця між ціною товару, встановленою договором, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару. Однак дане правило не застосовується, якщо замість недоброякісного товару покупець отримує аналогічний товар, але інший за розміром, фасоном, сортом або іншими ознаками.
Покупець же при поверненні продавцю товару неналежної якості має право в усіх випадках вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором роздрібної купівлі - продажу, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги або винесення рішення судом.
Правила продажу окремих видів товарів містять норми, що конкретизують загальні положення про договір купівлі - продажу в частині порядку обчислення строків, що надаються покупцю для виявлення недоліків у придбаному товарі. Зокрема, відповідно до п. 30 Правил покупець має право пред'явити вимоги щодо недоліків товару (ст. 503 ЦК), якщо вказані недоліки виявлені протягом гарантійного строку або строку придатності. Гарантійний термін товару обчислюється з дня продажу товару покупцеві. Якщо день продажу товару встановити неможливо, цей строк обчислюється з дня виготовлення товару. Термін придатності товару визначається періодом, що обчислюється від дня виготовлення товару, протягом якого він придатний до використання, або датою, до настання якої товар придатний до використання.
Якщо товар потребує збірці або спеціальної установки (підключення), гарантійний строк обчислюється з дня його складання або установки (підключення). Якщо день складання або установки (підключення) встановити неможливо, цей строк обчислюється з дня укладення договору.
Для сезонних товарів (одяг, хутряні товари, взуття та ін.) гарантійний строк обчислюється з моменту початку відповідного сезону, термін настання якого визначається уповноваженим державним органом суб'єкта Російської Федерації виходячи з кліматичних умов місця знаходження покупців.
У випадках, коли гарантійний термін встановлений менш шести місяців і недоліки товару виявлені покупцем після закінчення гарантійного терміну, але в межах шести місяців з дня передачі товару покупцеві, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до його передачі покупцеві або з причин, що були до цього моменту.
Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимоги, пов'язані з недоліками товару, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки виявлені в розумний строк, але в межах шести місяців з дня передачі товару покупцеві або в межах тривалішого терміну, встановленого у відповідності з федеральним законом або договором (п. 31 Правил).
І ще одне вилучення із загальних правил передбачено нормами ЦК про договір роздрібної купівлі - продажу. Згідно ст. 396 ЦК, відшкодування збитків у разі невиконання зобов'язання і сплата неустойки звільняють боржника від виконання зобов'язання перед кредитором в натурі. Стосовно до договору роздрібної купівлі - продажу продавець, що не виконав обов'язки з передачі покупцю товару, відшкодував у зв'язку з цим збитки і сплатив покупцеві неустойку, не звільняється від виконання цього обов'язку в натурі (ст. 505).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Наслідки порушення договору з боку продавця "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  наслідки можуть передбачатися договором купівлі-продажу. Відповідно до п. 1 ст. 474 ГК продавець і покупець зобов'язані перевіряти якість товару у випадках, якщо такий обов'язок передбачений законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором. У випадках, коли порядок перевірки якості товару встановлюється законом, іншими правовими
 2. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  наслідки: - коли звернення вдягається у форму позову, він заявляється до організації - юридичній особі, навіть якщо б підлягала оскарженню рішення органу цієї юридичної особи; скарга подається з приводу рішень або дій органу або посадової особи організації, які і стають особами, що у справі; - позов громадянина про визнання недійсним рішення зборів учасників
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  наслідків і може бути скасована оферентом, «якщо повідомлення про скасування отримано адресатом оферти раніше, ніж сама оферта, чи одночасно з нею» (п. 2 ст. 15). За своєю правовою природою оферта представляє собою односторонню угоду, спрямовану на укладення договору. Її юридична сила виражається в тому, що в поєднанні з іншого односторонньою угодою - акцептом (досконалим своєчасно,
 4. § 2. Предмет цивільного права
  наслідки (див., напр ., п. 2 ст. 578 ЦК). Таким чином, майновий компонент в предметі цивільного права утворюють майново-вартісні відносини (які є найбільш поширеними), а також інші майнові відносини. Особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими. Самостійне місце в предметі цивільного права займають особисті немайнові відносини,
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати . По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб волевиявлення на
 6. § 5. Умовні угоди
  наслідок наступає тільки з настанням умови (п. 1 ст. 157 ЦК). До настання умови наступ правового наслідки, бажаного учасниками угоди, знаходиться в підвішеному стані. Умовно уповноважених ще не є суб'єктом умовно обгрунтованого для нього або умовно переданого йому права. Однак він має відносно того, що відбувається з настанням умови набуття права
 7. § 1. Поняття, числення та види строків
  наслідками строки поділяються на правообразующие, правоизменяющие і правопрекращающие. Так, момент передачі речі за загальним правилом визначає момент виникнення права власності (ст. 223 ЦК). Наступ або закінчення правозмінюючі терміну тягне за собою зміну цивільних прав та обов'язків. Наприклад, при простроченні передачі або приймання результату роботи у договорі підряду ризики випадкової
 8. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  наслідки. Так, в відношенні продуктів харчування, парфюмерно-косметичних товарів, медикаментів, виробів побутової хімії та інших товарів, споживчі властивості яких можуть погіршуватися з плином часу, встановлюються терміни придатності. Продаж товарів з простроченим терміном придатності забороняється (п. 2 ст. 18 Закону РФ від 7 лютого 1992 р. "Про захист прав споживачів"). Термін придатності товару
 9. § 3. Позовна давність
  наслідки подібна заява має для інших що у справі осіб. У п . 2 ст. 199 ЦК йдеться, що така заява може бути зроблено стороною у спорі. Під "сторонами в суперечці" цивільне право розуміє учасників спірного матеріально-правового відношення, наприклад продавця і покупця, власника майна і незаконного власника, власника авторського права і порушника цього права і
 10. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  наслідків, і відповідно, не змінює приналежності вимоги. Заборона цесії може бути встановлений також договором кредитора і боржника, укладеним як в момент виникнення вимоги, так і пізніше. Уступка, досконала кредитором в порушення зазначеної угоди, незначна * (1130). Неприпустимість поступки вимоги може випливати з природи останнього. Так, неможлива часткова
© 2014-2022  yport.inf.ua