Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
Є. Н. Абрамова , Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Умовні угоди

Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон вживає термін "умова" як у першому (пп. 1 і 2 ст. 157 ГК: "Угода вважається укладеною під ... умовою ..."), так і в другому значенні (абз. 1 і 2 п. 3 ст . 157 ЦК: "Якщо настанню умови ...") * (555).
Умовна угода вважається досконалої з виконанням фактичного складу, передбаченого законом для даного типу угоди. Майбутнє невідома обставина, що обумовлює настання або припинення дії умовної угоди, не входить в її фактичний склад * (556).
Умова є засіб розширення приватної автономії. Воно дозволяє пристосувати дію угоди до випадковостей майбутнього. Крім того, за допомогою умови мотив угоди, який сам по собі не має значення для її дії, може бути включений у зміст угоди. І нарешті, умова дає можливість впливати на іншу особу, що не покладаючи на нього обов'язки, за допомогою спонукання його до вчинення відомого дії (наприклад, батько обіцяє синові подарувати йому автомобіль, якщо син здасть іспит) або до утримання від відомого дії (наприклад, отримання спадщини даною особою ставиться в залежність від невступу його у другий шлюб).
Справжнє умова завжди передбачає об'єктивну невідомість щодо того, чи наступить обставина, від якого сторони зробили залежним настання або припинення дії угоди. До вирішення цієї обставини те, що поставлено в залежність від його настання, знаходиться в підвішеному стані. Об'єктивна невідомість і засноване на ній стан підвішеності відсутні, якщо сторони обирають в якості умови обставина, що лежить в сьогоденні або минулому (наприклад, хтось купує картину під умовою, що вона є справжньою * (557)). Тому condicio in praesens vel praeteritum collata не їсти даний умова * (558).
Дія угоди, укладеної під такою умовою, або настає з її вчиненням (якщо обране в якості умови обставина існує), або взагалі не настає (якщо ця обставина не існує). Відсутність в даному випадку справжнього умови виключає можливість застосування ст. 157 ГК. Договір купівлі-продажу, укладений під умовою, що належать до вже існуючого обставині, повинен розглядатися як неумовні угода. Отже, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі, проданої за таким договором, переходить на покупця з моменту її передачі покупцеві (п. 1 ст. 459 ЦК), у той час як при невідкладно обумовленому договорі купівлі-продажу - якщо продана річ передається і потім випадково гине в період стану підвішеності, - перехід ризику відбувається тільки з настанням умови * (559), * (560).
Рівним чином не є умовами в сенсі ст. 157 ГК умови права (condiciones juris). Умова права є майбутнє невідома обставина, від якого наступ або припинення дії угоди залежить в силу самої її природи або спеціального правового припису.
З наведеного визначення видно, що condicio juris може обумовлювати як наступ дії угоди (наприклад, невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого банківською гарантією зобов'язання обумовлює виникнення охоронного зобов'язання між гарантом і бенефіціаром), так і його припинення (наприклад, оплата векселя акцептантом тягне припинення існувало до платежу вексельного зобов'язання між трасантом і власником тратти).
Від умови права звичайно залежить виникнення загального зобов'язального відносини (зобов'язального відносини в цілому) * (561). Так, з мають зворотну силу схваленням піклувальником укладеного підопічним договору купівлі-продажу виникає загальне зобов'язальне відношення, на встановлення якого був спрямований цей договір. Проте в деяких випадках condicio juris обумовлює виникнення не зобов'язального відносини в цілому, а тільки одного з вхідних в його склад основних зобов'язальних відносин. Наприклад, з настанням передбаченого договором майнового страхування страхового випадку виникає основне страхове відношення, в силу якого страхувальник має право вимагати від страховика виплати страхового відшкодування, а страховик зобов'язаний виплатити її страхувальнику (п. 1 ст. 929 ЦК) * (562). Що ж до іншого основного страхового відносини, яке складається з права страховика вимагати від страхувальника сплати страхових платежів та обов'язки страхувальника сплатити їх страховикові, то його виникнення не залежить від настання страхового випадку. Це основне страхове відношення виникає в момент укладення договору майнового страхування.
Всупереч протилежної думки A.Tuhr 'а * (563), умова права не є частиною фактичного складу відповідної угоди * (564). Звідси випливає, що якщо як condicio juris виступає схвалення і для потребує схвалення угоди законом запропонована певна форма, то її дотримання при дачі схвалення не потрібно.
До вирішення condicio juris існує стан підвішеності, яке схоже зі станом підвішеності, наступаючим при теперішньому умови. Такий стан, зокрема, наявна до схвалення угоди, укладеної від імені іншої особи без повноваження або з перевищенням повноваження. Однак на противагу схваленню, якому надається зворотна сила (п. 2 ст. 183 ЦК), при настанні порівнянного з ним відкладального умови дію угоди, якого бажали досягти, настає без зворотної сили (п. 1 ст. 157 ЦК).
Умова права не підпорядковується приписам, які закон встановив для справжніх умов. Завдяки згадці в угоді про condicio juris останнє не стає правосделочним умовою. Тому згадка про нього в угоді, що не допускає умови, є нешкідливим * (565).
Стаття 157 ЦК проводить відмінність між відкладальною (суспензівное) і отменітельним (резолютивним) умовою. При відкладальною умовою дію угоди настає не відразу, а тільки з настанням умови (п. 1 ст. 157 ЦК). Так, якщо А купує у Б магнітофон під умовою, що дід подарує йому на день народження 5 тис. руб., То в цьому випадку права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу виникнуть лише з отриманням А від діда 5 тис. руб. При отменітельнимумовою дію угоди настає негайно ж, але з настанням умови припиняється (п. 2 ст. 157 ЦК). Наприклад, якщо в договорі найму обмовляється, що квартира надається наймачеві до надходження іногородньої родички наймодавця в один з інститутів даного міста, то в цьому випадку виникли з договору найму права та обов'язки сторін припиняться після того, як родичка стане студенткою інституту.
Залежно від того, чи полягає умова в дії одного з беруть участь в угоді осіб або в обставині, настання якого не залежить від волі учасника угоди, розрізняють потестатівние і казуальні умови. Потестатівное умова може полягати в здачі стороною певного іспиту, у своєчасному повідомленні нею певної інформації і т.д. Казуальное умова може полягати в природному подію (наприклад, у народженні дитини), у подіях політичної (наприклад, в результаті парламентських виборів), господарської (наприклад, в досягненні певних господарських показників) та соціального життя (наприклад, у винесенні певного судового рішення), а також у дії третьої особи (наприклад, у дачі третьою особою згоди бути поручителем).
Згідно російському цивільному праву допустимість умови є загальним правилом. Умова може бути включено не тільки в зобов'язальних, а й в распорядительную угоду. Так, можливі умовна передача права власності на рухому річ * (566) і умовне встановлення права застави * (567); немає перешкод до умовного розпорядженням вимогою шляхом уступки * (568) або прощення боргу * (569); допустимі умовні розпорядження на випадок смерті .
З принципу допустимості умови існують винятки. Неприпустимість умови може грунтуватися на публічному інтересі або інтересі контрагента.
Відносно деяких угод неприпустимість умови випливає з того, що укладення умовної угоди і пов'язане з цим стан підвішеності суперечать публічному інтересу. До них, зокрема, належать прийняття спадщини (ст. 1152 ЦК) і акцепт векселя (абз. 1 ст. 26 Положення про переказний і простий вексель). Включення в такі угоди умови робить їх нікчемними.
При більшості односторонніх угод умова виключається в інтересі контрагента, для якого неприйнятні пов'язані з умовою невідомість і стан підвішеності * (570). На цій підставі не допускається включення умови в заяву про абандоне (п. 3 ст. 279 КТМ). Те ж саме має бути визнано стосовно заяви про залік (ст. 410 ЦК), заяви про відмову від договору (п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 977, п. 1 ст. 1037 ЦК) і заяви про вибір по альтернативному зобов'язанням (ст. 320 ЦК) * (571). Крім того, умова неприпустимо при схваленні (абз. 2 п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 183 ЦК). Оскільки схвалення має припинити стан підвішеності, воно не може створювати якийсь новий стан підвішеності. У всіх цих випадках умовне волевиявлення, котре ущемляє інтереси іншої сторони, є нікчемним.
Проте умова слід розглядати як допустимий і при односторонніх угодах, якщо контрагент виявив згоду на те, що угода відбувається під умовою, або якщо настання майбутнього невідомого обставини, як це має місце у випадку потестатівного умови, залежить тільки від його волі, так як за таких обставин умовне волевиявлення не обмежує інтерес контрагента * (572).
Правове становище сторін умовної угоди під час стану підвішеності. Зроблене залежним від відкладальної умови правовий наслідок настає тільки з настанням умови (п. 1 ст. 157 ЦК). До настання умови наступ правового наслідки, бажаного учасниками угоди, знаходиться в підвішеному стані. Умовно уповноважених ще не є суб'єктом умовно обгрунтованого для нього або умовно переданого йому права. Однак він має відносно того, що відбувається з настанням умови набуття права міцну правову позицію. Ця позиція випливає з того, що угода, яка опосередковує умовне придбання права, вже укладена і не може бути односторонньо скасована тим, хто зобов'язався або розпорядився правом під відкладальною умовою, і що правопорядок визнає за цією угодою попереднє дію, яке гарантуватиме придбання права у разі настання умови * (573).
Попереднє дію невідкладно обумовленої угоди полягає у виникненні у сторони, на чию користь інша сторона зобов'язалася або розпорядилася правом під умовою, права очікування * (574), а у що зобов'язалася або який розпорядився правом під умовою - корреспондирующей праву очікування обов'язки. Що виникає при невідкладно обумовленому обгрунтуванні чи перенесення права право очікування в залежності від виду очікуваного права позначають як "умовне вимога", "умовне право власності", і т.д.; з настанням умови з нього розвивається повне право: вимога, право власності, і т.д. * (575) Право очікування існує у відповідної сторони угоди протягом усього періоду стану підвішеності, яке складається по-різному при невідкладно обумовленої обязательственной угоді і невідкладно обумовленому розпорядженні.
У момент здійснення невідкладно обумовленої обязательственной угоди у сторони, на користь якої інша сторона зобов'язалася під умовою, виникає умовне вимогу. Умовно уповноважених не може ні заявити цю вимогу умовно зобов'язаному, ні використовувати його для заліку. Проте можливий позов про визнання умовного вимоги * (576). Умовне вимогу можна забезпечити порукою (ст. 361 ЦК), банківською гарантією (ст. 368 ЦК), неустойкою (п. 1 ст. 330 ЦК), заставою (абз. 1 п. 1 ст. 334 ЦК). Воно може виступати предметом новації (п. 1 ст. 414 ЦК) * (577) і прощення боргу (ст. 415 ЦК) * (578).
Зобов'язуючи до вчинення певної дії у разі настання умови, умовно зобов'язаний тим самим обіцяє утримуватися від усього, що може перешкоджати виникненню його обов'язки (і очікуваного умовно уповноваженою права) або її належного виконання. На відміну від основного обов'язку цієї особи, яка з'являється тільки з настанням умови, його побічні обов'язки до стриманості виникають у момент укладення невідкладно обумовленої угоди. Якщо під час стану підвішеності умовно зобов'язаний порушить якусь із своїх побічних обов'язків, наприклад, відчужити умовно заборговану річ * (579), знищить або пошкодить її, то інша сторона при настанні умови вправі вимагати від нього відшкодування заподіяних їй збитків (п. 1 ст. 15 ЦК).
Якщо умовно зобов'язаний здійснює виконання до настання умови, то він має право витребувати виконане назад як безпідставне збагачення (п. 1 ст. 1102 ЦК) за винятком випадку, коли він знав про ненастанні умови (п. 4 ст. 1109 ЦК). Однак вимога про повернення безпідставного збагачення не може бути здійснене після настання умови, оскільки йому тепер протистоїть заперечення згідно з положенням: dolo facit qui petit quod redditurus est (хто вимагає того, що він негайно ж був би зобов'язаний повернути, діє всупереч доброї совісті) * (580).
  Основними випадками невідкладно обумовленого розпорядження є: в речовому праві - умовна традиція, в зобов'язального права - умовна цесія. З таких розпоряджень, так само як і з невідкладно обумовленої обязательственной угоди, для набувача виникає право очікування.
  При невідкладно обумовленої традиції отчуждатель до настання умови залишається власником речі. Плоди, які умовно відчужена річ приносить під час стану підвішеності, належать отчуждателю. Останній може розпорядитися річчю, а також витребувати її з чужого незаконного володіння (ст. 301 ЦК). У разі пошкодження речі умовним набувачем він зобов'язаний відшкодувати отчуждателю заподіяну шкоду (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ЦК). Але якщо умова настає, набувач має з каузальне угоди вимогу про повернення того, що він надав колишньому власнику як відшкодування шкоди * (581).
  При невідкладно обумовленої цесії цедент під час стану підвішеності ще є кредитором. Тому він може розпорядитися вимогою (наприклад, шляхом його нової поступки). Відсотки, що набігли на вимогу в період між укладенням договору цесії і настанням умови, належать цеденту. Що стосується умовного цессионария, то він має приблизно те ж правове становище, що й умовно уповноважених по невідкладно обумовленої обязательственной угоді. Не будучи кредитором, умовний цессионарий не вправі вимагати від боржника вчинення дії, яке той зобов'язався вчинити на користь кредитора. Через виконання умовного цессионарию боржник не звільняється від свого обов'язку, якщо умова не настає, то в цьому випадку він може витребувати виконане назад (п. 1 ст. 1102 ЦК).
  Невідкладно обумовлене розпорядження, спрямоване на перенесення права, спричиняє виникнення у відчужувача обов'язку утримуватися від усього, що може перешкоджати придбання іншою стороною залежного від умови права. У разі порушення цього обов'язку отчуждатель при настанні умови повинен відшкодувати набувачу завдані йому збитки (п. 1 ст. 15 ЦК). Так, якщо А продає свій телевізор Б і передає у власність під умовою повної сплати покупної ціни (абз. 1 ст. 491 ЦК), а потім одержує його за договором позики і з необережності знищує, то А зобов'язаний компенсувати Б збитки, якщо Б повністю сплачує покупну ціну.
  Той, хто розпоряджається правом під відкладальною умовою, тим самим обмежує свою владу до розпорядження на випадок настання умови * (582). Обмеження влади розпорядився до розпорядження виражається в тому, що його проміжні розпорядження, тобто розпорядження, що відбулися щодо права під час стану підвішеності, у разі настання умови втрачають силу в тій мірі, в якій вони підривають дію умовного розпорядження * (583). Наприклад, якщо відчужувач після невідкладно обумовленої традиції відчужує річ недобросовісному третій особі, то вчинене ним проміжне розпорядження, оскільки воно зриває придбання очікуваного права, при настанні умови першого розпорядження втрачає силу. Навпаки, передача права власності на річ, вчинена в проміжне час після умовного закладання цієї речі, зберігає силу і у разі настання умови, тому що право застави не зачіпається зміною власника заставленого майна (абз. 1 п. 1 ст. 353 ЦК).
  До проміжним розпорядженням умовно який розпорядився, які втрачають чинність при настанні умови, прирівнюється прийняття виконання на вимогу * (584). Тому якщо умовний цедент під час стану підвішеності сам отримує від боржника виконання, то після настання умови боржник (якщо він не захищається своєї сумлінністю згідно п. 3 ст. 382 ЦК) буде змушений здійснити повторний платіж новому кредитору. Зважаючи на те що сповіщений про невідкладно обумовленої цесії боржник не звільняється остаточно через виконання цеденту, йому за аналогією зі ст. 327 ГК потрібно дозволити звільнитися внесенням боргу в депозит нотаріуса на користь цедента, і фактор * (585).
  Відносно набувача речі, який не знав і не міг знати про більш ранньому умовному розпорядженні відчужувача, знаходять відповідне застосування приписи ст. 302 ГК. Це засновано на такому міркуванні. Згідно ст. 302 ГК добросовісний набувач стає власником переданої йому речі, навіть якщо вона не належала відчужувачу на праві власності, причому, безумовно, якщо мова йде про гроші або пред'явничих цінних паперах, а у всіх інших випадках - лише за наявності двох умов: 1) річ вибула з володіння власника (або особи, якій вона була передана власником у володіння) не поза його волі; 2) в основі передачі речі добросовісного набувача лежала возмездная каузальна угода. Але коли незабаром сумлінне особа при передбачених ст. 302 ГК умовах набуває право власності на річ, відчужену несобственником, то воно не може не придбати це право у випадку, коли відчуження речі виробляє її власник, хоча б і обмежив свою владу до розпорядження допомогою раніше досконалої невідкладно обумовленої традиції. Сказане означає, що якби в наведеному вище прикладі з телевізором А після отримання його за договором позики не знищив телевізор, а продав і відразу ж передав у власність сумлінному В, то В за аналогією зі ст. 302 ГК придбав би право власності на телевізор і не втратив би це право при подальшому настанні умови (повної сплати Б покупної ціни); в цьому випадку Б не міг би витребувати телевізор від В, але був би право пред'явити до А вимога про відшкодування збитків (п. 1 ст. 15 ЦК).
  Що стосується цессионария, то він не захищається своєї сумлінністю ні тоді, коли уступаемое вимога не належить цеденту, ні при обмеженні влади цедента до розпорядження належним йому вимогою. Тому досконала як проміжне розпорядження цесія у разі настання умови втрачає силу, навіть якщо цессионарий не знав про більш ранньої невідкладно обумовленої поступку.
  Існуюче під час стану підвішеності право очікування являє собою право сторони, на чию користь інша сторона зобов'язалася або розпорядилася правом під відкладальною умовою, придбати при настанні умови право (вимога, право власності, і т.д.) або іншу майнову вигоду (наприклад, що складається у звільненні від обов'язку) * (586). Праву очікування кореспондує обов'язок сторони, яка зобов'язалася або розпорядитися правом під відкладальною умовою, утримуватися від усього, що може перешкоджати придбання іншою стороною очікуваного права чи іншої залежної від умови майнової вигоди. У виникненні права очікування і кореспондуючий йому обов'язки, як уже зазначалося, полягає попереднє дію невідкладно обумовленої угоди.
  Право очікування є попередня щабель очікуваного права * (587). У припущенні настання умови воно розглядається вже як складова частина майна умовно уповноваженої. Тому якщо умовно уповноважених оголошений неспроможним, то належне йому умовне вимога відноситься до його конкурсної масі (п. 1 ст. 131 ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)") * (588). Оскільки умовне право власності володіє майнової цінністю, воно може виступати предметом договору майнового страхування (п. 1 ст. 929 ЦК); крім того, це право, так само як і умовне вимога, може бути продано (п. 4 ст. 454 ЦК) або подаровано (абз. 1 п. 1 ст. 572 ЦК).
  Породжене невідкладно обумовленої угодою право очікування (умовне вимога або умовне право власності) переходить у спадок * (589), так що якщо очікується не переживає настання умови, то повне право виникає в особі його спадкоємців.
  Що право очікування може відчужуватися, загальновизнано як для умовного вимоги * (590), так і для умовного права власності * (591). При їх відчуженні користуються тими ж формами, в яких відчужуються відповідні повні права: умовне вимога передається шляхом поступки (абз. 1 п. 1 ст. 382 ЦК), умовне право власності - шляхом традиції, фактичний склад якої складається з угоди про перехід умовного права власності та передачі речі набувачеві * (592). Виходячи з того, що при невідкладно обумовленої традиції відчужувач має інтерес в тому, щоб річ під час стану підвішеності не потрапила в чужі руки, закон, як правило, забороняє умовного набувачеві відчужувати її до настання умови (абз. 1 ст. 491 ЦК). Якщо очікує здійснює відчуження всупереч цьому забороні, то відчужувач, який ще є власником речі, може виндицировать її у особи, котрий придбав умовне право власності та володіння річчю * (593). Однак придбання цією особою очікуваного права не зривається видачею їм речі отчуждателю: якщо умова настає (наприклад, сплачується купівельна ціна), то вказана особа набуває право власності на річ і може тепер вимагати від відчужувача видачі речі (ст. 301 ЦК) * (594) .
  Стан підвішеності існує не тільки при відкладальною, а й при отменітельнимумовою, оскільки у момент скоєння отменітельним обумовленої угоди залишається неясним, чи припиниться в майбутньому її дія чи ні. Незважаючи на стан підвішеності, угода спочатку має нормальну дію неумовні угоди. Отменітельним обумовлена Зобов'язальне угода обгрунтує вимогу кредитора проти боржника. У разі отменітельним обумовленої традиції або цесії право власності або вимога переходить до набувача, а у відчужувача виникає право очікування, що полягає у праві придбати при настанні умови відчужене їм право. При отменітельним обумовленому відчуженні права набувач обмежується у своїй владі до розпорядження набутим правом на випадок настання отменітельного умови так само, як і той, хто розпорядився правом під відкладальною умовою. Проміжні розпорядження отменітельним обумовленого власника або цессионария при настанні умови втрачають чинність у тій мірі, в якій вони зривають придбання відчужувачем очікуваного їм права. Що належить відчужувачу право очікування є спадкоємною і переданим, так само як і право очікування (умовне вимога або умовне право власності) набувача при невідкладно обумовленому розпорядженні.
  Дозвіл умови. Існуюче з моменту укладення умовної угоди стан підвішеності закінчується з дозволом умови. Дозвіл може відбутися або шляхом наступу умови (condicio existit), або шляхом його відпадання (condicio deficit).
  Наступ умови наявності, якщо передбачене в угоді майбутнє невідома обставина здійснилося так, як було передбачено. Наприклад, при передачі проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем (абз. 1 ст. 491 ЦК) умова настає тільки з сплатою останньої частини покупної ціни. Умова є відпалим, якщо передбачене в угоді майбутнє невідома обставина здійснилося не так, як було передбачено, або більше не може здійснитися. Так, якщо умова полягає в сплаті купівельної ціни, то воно відпадає, якщо договір купівлі-продажу ефективно оскаржується, бо вже не існує обов'язки до сплати покупної ціни.
  До відпадання умови прирівнюється випадок, коли умова хоча ще і може здійснитися, але його здійснення більше не може викликати зроблене залежним від нього правовий наслідок. Так, відкладальне умова вважається відпалим, якщо обумовлену під цією умовою набуття права власності на річ вже не може відбутися внаслідок того, що це право було придбано добросовісним третьою особою на підставі проміжного розпорядження власника речі * (595).
  Чи є умова настали або відпалим, часто можна встановити лише за допомогою тлумачення волі сторін. Через тлумачення слід також вирішувати, чи може потестатівное умова виконуватися тільки названим в угоді або ж і іншою особою (наприклад, представником або спадкоємцем названого в угоді особи). Якщо продавець за умовною купівлі-продажу, дія якого обумовлено в якості умови, поступається свою умовну вимога, то фактор не може вчинити необхідне для настання умови дію * (596); виконання умови залишається справою цедента, оскільки від виконання залежить виникнення загального зобов'язального відносини з купівлі-продажу, в тому числі обов'язки цедента передати продану річ покупцеві. Навпаки, у разі передачі проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем умова може виконати не тільки покупець, а й особа, якій він під час стану підвішеності передав своє умовне право власності * (597).
  Фікція настання умови допускається тільки в одному випадку: якщо настанню умови недобросовісно перешкодила сторона, якій настання умови невигідне, то умова вважається наступившим (абз. 1 п. 3 ст. 157 ЦК). І навпаки, умова вважається відпалим, якщо його настанню недобросовісно сприяла сторона, якій настання умови вигідне (абз. 2 п. 3 ст. 157 ЦК) * (598). Сторона, що перешкоджає або сприяє настанню умови, порушує вимоги сумлінності, якщо вона всупереч змісту договору не поводиться так, як цього можна очікувати від чесного договірного контрагента. Порушення вимог сумлінності слід, наприклад, визнати в тому випадку, якщо продавець, який передав продану річ із застереженням про збереження за ним права власності до оплати речі покупцем, не приймає останню частину купівельної ціни. Але правила сумлінності не зобов'язують контрагента діяти на шкоду власному інтересу, щоб не викликати відпадання або настання умови. Тому особа, обещавшее іншому частку в прибутку від своєї угоди, не порушує вимог сумлінності, якщо воно відмовляється укласти угоду, оскільки її вчинення зважаючи обставин, що змінилися стало для нього неприйнятним * (599).
  Не є необхідним, щоб сторона перешкоджала або сприяла настанню умови винне (навмисне або необережно). Достатньо, щоб вона усвідомлювала, що її поведінка не відповідає тому, чого від неї може чекати інша сторона згідно з правилами сумлінності. Таким чином, попри протилежне думку H. Becker'a і W. Flume * (600), приписи закону про фінгірованном настанні або відпадати умови зберігають своє практичне значення і для тих випадків, де вина в технічному сенсі відсутня * (601).
  Закон не говорить, в який момент умова в разі несумлінного перешкоджання або сприяння його настанню вважається що настав або відпалим. Деякі цивілісти стверджують, що таким моментом є момент, до якого умова настало або відпало б при чесному поведінці відповідної сторони і нормальному ході речей * (602). Однак вказаний ними момент не може бути визначений за умов, що містять встановлення dies incertus an incertus quando (тобто терміну, про який невідомо, настане він і коли настане). Тому в якості моменту фінгірованного настання або відпадання умови слід розглядати момент, коли було недобросовісно надано перешкоджання або сприяння настанню умови.
  З настанням відкладальної умови настає правовий наслідок, на викликання якого була спрямована угода: при умовній традиції право власності переходить до набувача, при умовному обязательственном договорі виникає вимога кредитора, при умовному прощенні боргу припиняється прощений борг, і т.д. Для настання правового наслідки не вимагається нового вираження волі, так як сторони вже з укладанням угоди зв'язали себе своїми волевиявленнями і зробили все, щоб угода при настанні умови вступила в силу.
  Правовий наслідок у разі настання відкладальної умови не створюється заново, а розвивається з існував під час стану підвішеності права очікування. Тому правовий наслідок настає, навіть якщо сторони угоди його тепер не могли б більше викликати, зокрема тоді, коли особа, розпорядився по угоді, до часу настання умови померло, стало недієздатним або втратило владу до розпорядження (наприклад, внаслідок відкриття конкурсу щодо його майна) * (603).
  Оскільки сторони не обумовили інше, пов'язане з відкладальною умовою правовий наслідок настає тільки з настанням умови. Це випливає із ст. 157 ЦК, яка не містить припису про зворотну силу настання умови і тим самим визнає, що воно діє ex nunc. З відсутності зворотної сили настання умови, зокрема, випливає, що до тих пір, поки умова не настало, умовний цедент залишається кредитором по уступленному вимогу, а умовний отчуждатель рухомої речі - її власником, в силу чого відсотки, що набігли на вимогу в період між укладенням договору поступки і настанням умови, належать цеденту, а плоди, які умовно відчужена річ приносить під час стану підвішеності, належать отчуждателю.
  У тих випадках, коли обговорена зворотна сила настання відкладальної умови і умова настає, правовий наслідок вважається наступившим в обумовлений сторонами більш ранній момент. Наприклад, якщо при умовному прощенні боргу сторони обумовили віднесення правового наслідки настання умови на час вчинення договору, то при настанні умови борг вважається припиненим у момент його вибачення.
  При відпадати відкладального умови право очікування умовного набувача припиняється. Тому наступ правового наслідки, на викликання якого була спрямована угода, стає неможливим. Якщо особа, розпорядився по угоді, зробило подальше розпорядження під час стану підвішеності (наприклад, після здійснення умовної традиції передало право власності третій особі), то це умовно дійсне розпорядження з відпаданням умови першого розпорядження остаточно набуває чинності.
  З настанням отменітельного умови припиняється викликане угодою правовий наслідок, або, як кажуть в Abs. 2 § 158 BGB, "знову настає колишнє правовий стан": при умовному відчуженні вимоги або права власності відчужене право повертається до відчужувача * (604), при умовній обязательственной угоді припиняється вимога кредитора * (605), і т.д.
  Якщо отменітельним обумовлений зобов'язальний договір, зокрема договір купівлі-продажу, виконаний сторонами під час стану підвішеності, то з настанням умови правова підстава для набуття права власності на куплену річ і виручені від продажу гроші відпадає. Отже, покупець повинен повернути річ продавцю, який у свою чергу зобов'язаний повернути йому отриману покупну ціну (п. 1 ст. 1102 ЦК).
  Наступ отменітельного умови, як і відкладального, як правило, не має зворотної сили (ст. 157 ЦК). Тому витягнуті до настання умови вигоди залишаються у набувача. Так, при умовній купівлі-продажу покупець зберігає доходи від використання купленої речі, які він взяв під час стану підвішеності, а продавець не повинен платити відсотки на отриману покупну ціну за цей час. Але сторони можуть своєю застереженням віднести правовий наслідок настання умови на більш ранній момент (наприклад, на момент виконання угоди). Тоді кожна сторона зобов'язана надати контрагенту те, що вона витягла або могла б витягти як доходи від використання з обумовленого моменту.
  При відпадати отменітельного умови правовий наслідок угоди більше не піддається ризику припинитися внаслідок здійснення передбаченого в ній майбутнього невідомого обставини. Тому з відпаданням умови проміжне розпорядження особи, придбав за угодою, остаточно набуває чинності, в той час як відчужувач втрачає своє право очікування * (606).
  Розділ III. Здійснення і захист цивільних прав
  Глава 15. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків
  § 1. Поняття і способи здійснення цивільних прав
  Поняття здійснення суб'єктивних цивільних прав. Відповідно до п. 1 ст. 9 ГК громадяни та юридичні особи на свій розсуд здійснюють належні їм цивільні права. Це означає, що всі питання, пов'язані з використанням суб'єктивних прав, включаючи обсяг і способи їх реалізації, а також відмовою від суб'єктивних прав, передачею їх іншим особам тощо, вирішуються уповноваженими особами за їх власним розсудом. Наприклад, кредитор в позиковому зобов'язанні може не тільки вимагати повернення боргу, але і скласти його з боржника, зменшити його розмір, уступити своє право вимоги іншій особі тощо При цьому відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм прав не тягне припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законом. Так, не можна виключити з акціонерного товариства акціонера, який не приймає участі в управлінні справами акціонерного товариства. Навпаки, спадкоємець, не скористався без поважних причин своїм правом на прийняття спадщини протягом шестимісячного терміну після відкриття спадщини, втрачає це право.
  При цьому, однак, необхідно враховувати наступні обставини.
  По-перше, деякі суб'єктивні права одночасно виступають в якості цивільно-правових обов'язків. Наприклад, відповідно до закону опікун не тільки має право вчиняти від імені недієздатного цивільно-правові угоди, але й зобов'язаний це робити, якщо того вимагають інтереси опікуваного. Тому реалізація деяких суб'єктивних прав залежить не тільки від розсуду уповноважених осіб, але й від приписів закону.
  По-друге, слід підкреслити, що в даному випадку мова йде про конкретні суб'єктивні права, якими володіють громадяни і юридичні особи. За загальним правилом власник такого права може безперешкодно від нього відмовитися за умови, що його відмова не порушує права і законні інтереси інших осіб. Наприклад, власник автомобіля має право в будь-який момент відмовитися від свого права власності, хоча при цьому він не може кинути свій автомобіль там, де йому заманеться. Питання про розпорядження правами, які лише можуть виникнути у суб'єкта в майбутньому, повинно вирішуватися з урахуванням правила про те, що "повна або часткова відмова громадянина від правоздатності або дієздатності та інші угоди, спрямовані на обмеження правоздатності або дієздатності, нікчемні, за винятком випадків, коли такі угоди допускаються законом "(п. 3 ст. 22 ЦК). Тому буде недійсним, скажімо, включене в авторський договір умову, яка обмежує автора у створенні в майбутньому творів на дану тему чи в цій галузі.
  По-третє, у ряді випадків відмова від суб'єктивного цивільного права не допускається або принаймні можливий лише при дотриманні передбачених законом умов. Наприклад, за загальним правилом законні представники малолітніх та недієздатних осіб не можуть відмовлятися від прав, що належать опікуваним ними особам.
  Найбільш часто громадяни та юридичні особи розпоряджаються належними їм правами шляхом їх здійснення. Під здійсненням права розуміється реалізація тих можливостей, які надаються законом або договором власнику суб'єктивного права. Іншими словами, здійснити суб'єктивне цивільне право - значить реально скористатися тією юридичною свободою, яка гарантована суб'єкту державою.
  Здійснення суб'єктивних цивільних прав багато в чому залежить від їх характеру. Зокрема, здійснення одних цивільних прав вичерпується вчиненням якогось одного дії. Так, суб'єктивне цивільне право на прийняття спадщини може бути здійснено лише одномоментно. Інші цивільні права здійснюються шляхом вчинення триваючих, повторюваних дій. Наприклад, право наймача за договором житлового найму передбачає ряд триваючих, багаторазово повторюваних дій з користування житловим приміщенням. Деякі цивільні права можуть здійснюватися лише самими їх володарями (складання заповіту, вступ у шлюб та ін.); здійснення інших цивільних прав може здійснюватися як особисто, так і бути довірено іншим особам (таких прав більшість).
  Способи здійснення цивільних прав. Як відомо, центральним елементом якого суб'єктивного права є свобода вибору відповідної поведінки самим уповноваженою суб'єктом. Саме тому суб'єктивні цивільні права здійснюються перш за все за допомогою власних юридично значущих активних дій уповноважених осіб. Так, власник може сам користуватися своїм майном, може здати його в оренду, продати, обміняти і т.п. У всіх цих випадках ним реалізується право на свої активні дії, за допомогою яких задовольняються його інтереси.
  Право на позитивні дії, однак, тісно пов'язане з іншим, хай не головним, але необхідним елементом суб'єктивного права - з правом вимоги відповідної поведінки зобов'язаних осіб. Даний спосіб здійснення права характерний для зобов'язальнихправовідносин. Наприклад, у зобов'язанні з договору підряду замовник має право вимагати від підрядника своєчасного і якісного виконання роботи та передачі йому результату цієї роботи. Таким чином, суб'єктивне цивільне право здійснюється у формі реалізації уповноваженою особою права вимоги.
  Здійснення суб'єктивних прав у цьому плані завжди являє собою органічний сплав можливостей здійснення власних дій уповноваженою особою з можливістю вимагати виконання або дотримання юридичних обов'язків іншими особами. Конкретна реалізація цих можливостей і являє собою способи здійснення права.
  Способи здійснення суб'єктивних цивільних прав традиційно підрозділяються на фактичні і юридичні. Зокрема, володіючи і користуючись річчю, власник реалізує належне йому право власності фактичними діями. Такі фактичні дії може вчиняти будь-яка особа, якій належить відповідне право, безвідносно до того, володіє ця особа дієздатністю чи ні. Навпаки, юридичні дії щодо здійснення суб'єктивного цивільного права може здійснювати лише особа, що володіє дієздатністю. Скажімо, продати або здати майно в оренду має право лише той власник, який може самостійно вчиняти юридичні дії.
  За загальним правилом вибір способу здійснення права залежить від розсуду самого правовласника. Разом з тим він може бути продиктований і конкретним змістом суб'єктивного права. Останнє, у свою чергу, визначається його призначенням, тобто тими цілями, для досягнення яких воно і надається уповноваженій особі. Так, суб'єктивне право авторства покликане забезпечити суспільне визнання того факту, що особа є творцем нового, творчо самостійного твору. У зв'язку з цим на перший план висувається надана творцеві твори можливість вимагати від усіх третіх осіб утримання від яких би то не було дій, які заперечували б або ставили під сумнів дану обставину. Конкретні способи реалізації цієї можливості, тобто способи здійснення суб'єктивного права авторства, можуть бути самими різними, проте суть їх в даному випадку буде зводитися до вимоги відповідної поведінки від зобов'язаних осіб. Поряд з цим право авторства може здійснюватися суб'єктом і за допомогою власних активних дій, хоча такий спосіб здійснення права є в даному випадку лише допоміжним засобом його реалізації.
  Виконання обов'язків. Здійснення суб'єктивних прав знаходиться в нерозривному зв'язку з виконанням обов'язків. Найбільш наочно це проявляється при реалізації права вимоги, особливо в тих випадках, коли власник права може домагатися від зобов'язаного суб'єкта виконання певних активних дій, зокрема передачі майна, виконання робіт, надання послуг і т.п. Зв'язок між правом на активні дії та обов'язком третіх осіб не перешкоджати їх здійсненню менш помітна, проте безумовно присутній у правовій дійсності.
  Цивільно-правовий обов'язок традиційно характеризується в літературі як міра належної поведінки зобов'язаної особи, якій воно має слідувати відповідно до вимог уповноваженої суб'єкта з метою задоволення його інтересів. Цивільно-правові обов'язки, як і права, мають неоднаковий зміст. В абсолютних правовідносинах, наприклад правовідносинах власності, де в якості зобов'язаних суб'єктів виступають все протистоять правовласнику треті особи, обов'язки останніх носять пасивний характер. Вони повинні утриматися від дій, що перешкоджають уповноваженій особі здійснювати дозволені йому активні дії щодо задоволення своїх інтересів.
  Навпаки, у відносних, зокрема зобов'язальних, правовідносинах цивільно-правові обов'язки полягають насамперед у позитивних діях, вчинення яких забезпечує задоволення інтересів уповноваженої. Так, перевізник своїми активними діями повинен задовольнити інтерес вантажовідправника в розлогому переміщенні вантажу.
  Як правило, цивільно-правові обов'язки виконуються самими зобов'язаними особами. Разом з тим у цивільному праві досить поширені випадки, коли зобов'язана особа перекладає виконання повністю або частково на інших осіб, залишаючись відповідальним перед володарем суб'єктивного права. Наприклад, у будівництві широко застосовується система генерального підряду, при якій основний (генеральний) підрядник залучає до виконання окремих видів робіт субпідрядників і відповідає перед замовником за всі їхні дії. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Умовні угоди"
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    умовним, оскільки окремі недійсні угоди з рівним успіхом можуть бути віднесені до різних груп. Тому даний розподіл, що проводиться в основному в методичних цілях, не слід абсолютизувати. По-друге, нерідко угода має не один, а кілька дефектів. Так, недієздатна особа, що діє під впливом обману, може вчинити незаконну за змістом угоду, яка до того ж не
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    умовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між договором і імперативними нормами закону, яким повинен відповідати всякий договір. * (74) Deutsches Handelsgesetzbuch (Німецьке торговельне укладення). * (75) Виділення в романо-германської правової сім'ї торгового звичаю "крім закону", по
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    умовної угодою. Предмет договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу - створені людиною або природою речі (товари) (див. п. 1 ст. 454 ЦК). Товаром можуть бути будь-які речі з дотриманням правил їх оборотоздатності (див. ст. 129, п. 1 ст. 455 ЦК) * (18). Речі, вилучені з обігу, вилучені та з предмета договору купівлі-продажу, а речі, обіг яких обмежено, можуть бути його предметом при
 4. § 2. Страхове правовідношення
    умовну угоду, а настання страхового випадку - як відкладальне умова * (756). Однак у постачанні угоди умовою проявляється приватна автономія її сторін: вони можуть поставити настання або припинення дії угоди в залежність від майбутнього невідомого обставини, але можуть здійснити операцію і без умови (ст. 157 ЦК), у той час як договір страхування за самою своєю природою немислимий
 5. § 1. Загальні положення
    умовної угодою, оскільки виникнення прав та обов'язків сторін залежить не тільки від факту укладення договору і його умов, але і від того, чи виявиться результат гри позитивним хоча б для однієї зі сторін. Договір про проведення ігор і парі, що укладається між організатором та учасником, є, як правило, договором приєднання. Однак незважаючи на те, що на боці організатора ігор
 6. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
    умовної (породжує правові наслідки після смерті - п. 5 ст. 1118 ЦК, яка, в свою чергу, - необхідний елемент заповіту, а оскільки її наступ неминуче, смерть - термін "активації" заповіту, виражений не датою, а подією, навпаки, умова - можливий елемент умовної угоди, його наступ може і не відбутися); e) формальної (вимагає кваліфікованої форми - ст. 1124-1129
 7. § 1. Загальні положення про заповіті
    умовну угоду (тобто угоду, зроблену під відкладальною умовою, щодо якої невідомо, настане вона чи ні), як це іноді робиться в літературі * (583). Чи не робить заповіт умовної угодою і той факт, що заповідач може в будь-який момент скасувати або змінити заповіт. Скасування або зміна заповіту повністю залежить від волі заповідача; між тим умовами можна вважати лише
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні. * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796. * (52) Відповідальність за шкоду, завдану незаконними
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    угоди. Умовні угоди, їх види. Умови дійсності угод. Воля і волевиявлення в угоді. Форма угоди, наслідки її недотримання. Державна реєстрація деяких видів угод та її цивільно-правове значення. Недійсність угод. Підстави недійсності угод. Оспорімие і нікчемні угоди. Недійсність частини угоди. Правові наслідки недійсності
 10. 1. Заповіт як одностороння угода
    умовної угоди. --- Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 94. Заповіт являє собою вираження особистої волі заповідача, безпосередньо пов'язане з його особою. Тому ЦК не допускає можливість вчинення заповіту через представника (п. 3 ст. 1118 ЦК). З точки зору правової природи заповіт традиційно визначається в доктрині як одностороння
© 2014-2022  yport.inf.ua