Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М . І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Договори купівлі - продажу, міни, дарування, оренди, ренти та довічного змісту з утриманням, найму житлового приміщення, безоплатного користування, покликані регулювати настільки різні й далекі один від одного відносини, об'єднує одна обставина: їх основна спрямованість на передачу майна. Саме передача майна (нехай і на самих різних умовах) становить основний елемент предмета зобов'язань, що виникають з цих договорів.
Передача майна являє собою одну з форм розпорядження майном. Тому друга спільна риса названих договорів полягає в тому, що особа, яка передає майно, має володіти необхідним правомочием за його розпорядженням, тобто є, як правило, власником цього майна або суб'єктом іншого обмеженого речового права.
Особа, що приймає майно, стає або його власником (купівля - продаж, міна, дарування, рента), або законним власником зазначеного майна (оренда, житловий найм, позика). В останньому випадку особа, хоча і не є власником, але володіє майном на підставі, передбаченій відповідним договором, і отримує, як і власник, речове - правовий захист. Дана обставина також може бути визнано спільною рисою договорів на передачу майна.
Ще один об'єднуюча ознака зазначених договорів полягає в тому, що всі вони мають складний предмет, що включає в себе як дії зобов'язаних сторін, в тому числі з передачі і прийняття майна (об'єкт першого роду), так і саме майно (об'єкт другого роду).
Зазначені спільні риси названих договорів роблять можливим використання правил про одних типах договорів для регулювання відносин, що виникають з інших типів договорів, що входять до групи договорів про передачу майна. Наприклад, містяться в Цивільному кодексі Російської Федерації правила про договір купівлі - продажу підлягають застосуванню до правовідносин, що випливають відповідно з договору міни (п. 2 ст. 567), з договору ренти (п. 2 ст. 585), з договору оренди (п . 3 ст. 609); правила про договір оренди - до відносин, що виникають з договору безоплатного користування (п. 2 ст. 689); правила про договір дарування - до відносин з договору ренти (п. 2 ст. 585).
Більшість з названих договорів (за винятком договорів міни та позики) є складними договорами, які охоплюють великий спектр різноманітних правовідносин, що виражається в наявності численних окремих видів зазначених договорів, щодо яких забезпечується особлива регламентація за допомогою спеціальних правил в рамках загального регулювання відповідних самостійних типів договорів.
Так, договір купівлі - продажу має сім різних своїх видів, а саме договори: роздрібної купівлі - продажу, поставки, поставки товарів для державних потреб, контрактації, енергопостачання, продажу нерухомості, продажу підприємства. Договір оренди нараховує п'ять різних видів: прокат, оренда (фрахтування на час) транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда (лізинг). Мають свої окремі види також договір дарування (обіцянка дарування, пожертвування), договір ренти (постійна рента, довічна рента), договір житлового найму (соціальний наймання житлового приміщення).
Розуміючи деяку умовність виділення окремих видів договорів, що нерідко пояснюється лише зручністю правового регулювання відповідних правовідносин, ми проте, поважаючи волю законодавця, визнали можливим побудувати структуру нашої книги таким чином, щоб кожному виду самостійного договору присвячувалася, як правило, окрема глава. Такий підхід, до всього іншого, багато в чому відповідає і практичним потребам. Адже в реальному житті, юридично оформляючи відносини з постачання електроенергією, сторони (енергопостачальна організація і споживач - абонент) укладають договір енергопостачання, не замислюючись про те, що вони мають справу з окремим видом договору купівлі - продажу. Те ж саме відбувається і при укладанні договорів поставки товарів, контрактації сільськогосподарської продукції, прокату, фрахтування, лізингу та ін У кінцевому рахунку обставина, що подібні договори визнаються не самостійними договорами, а лише видами самостійних типів цивільно - правових договорів, має тільки те значення, що відносно вказаних видів договорів допускається субсидіарне застосування (при відсутності спеціальних правил) загальних положень, що регулюють відповідний самостійний тип цивільно - правових договорів.
Вибираючи для справжнього дослідження самостійні типи цивільно - правових договорів, ми не дотримувалися жорстких класифікаційних вимог і не переслідували мети обов'язково охопити всі договори, зазвичай включаються при класифікації цивільно - правових договорів за таким критерієм, як спрямованість результату , в групу цивільно - правових договорів, спрямованих на передачу майна.
Зокрема, нам відразу ж довелося відмовитися від думки розглянути в рамках даної книги такі договори (безумовно стосуються даної класифікаційної групи), як договори позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, основним предметом яких також є передача майна (грошових коштів). Враховуючи значення даних договорів для майнового обороту, їх величезну специфіку, вони заслуговують окремого, самостійного розгляду. Не останню роль у прийнятті цього рішення зіграли і наші уявлення про можливий обсяг дослідного матеріалу.
Деякі інші договори були залишені за рамками цього дослідження в силу свого неоднозначного, прикордонного положення в системі цивільно - правових договорів, маючи на увазі найбільш поширену їх класифікацію, дифференцирующую все цивільно - правові договори, виділяючи в них чотири групи: договори на передачу майна; договори на виконання робіт; договори на надання послуг; договори, спрямовані на заснування різних утворень.
У цьому сенсі найбільші сумніви (з точки зору місця в класифікації) викликають договір довірчого управління майном і договір комерційної концесії (франчайзингу). Безумовно, в обох випадках передача майна (майнових прав) є одним з основних елементів предмета зазначених договорів. Разом з тим не менше значення у складі предмета відповідних договірних зобов'язань має надання послуг з боку одного з контрагентів: у договорі довірчого управління майном - це послуги довірчого керуючого з управління майном в інтересах засновника управління або вигодонабувача; в договорі комерційної концесії - послуги правовласника з надання користувачеві можливості використовувати у своїй підприємницькій діяльності комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування або комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію та інші об'єкти виключних прав (товарний знак, знак обслуговування і т.д.).
Не ставлячи перед собою завдання чітко визначити місце зазначених договорів в тій чи іншої класифікаційної групи, ми все ж дійшли висновку про доцільність їх розгляду в рамках іншого дослідження, предметом якого були б договори на надання послуг.
Що ж до тих цивільно - правових договорів, які потрапили в поле зору авторів цієї книги, то наш підхід до викладу матеріалу полягає в наступному.
Насамперед зазначені договори (за винятком, мабуть, договору найму житлового приміщення) мають багатовікову історію, що обчислюється з часів римського права, а також багаті традиції в російській дореволюційній цивілістиці. Тому, висвітлюючи відповідні договори, ми вважали неможливим пройти повз питань, пов'язаних з виникненням цих договорів, їх розвитком, ставленням до них з боку сучасних зарубіжних правопорядков. Не можна було пропустити і багатющі сторінки історії розвитку названих договорів у вітчизняній цивілістиці (як у період до революції 1917 р., так і в радянський час), де ховаються корені сучасних російських цивільного законодавства та цивільно - правової доктрини.
На цій основі стають зрозумілішими причини появи в новому Цивільному кодексі Росії тих чи інших правил, що регулюють відповідні договори. Природно, основна увага приділена сучасному цивільно - правовому регулюванню досліджуваних договорів. У книзі детально розглядаються і коментуються законоположення, які регламентують відносини, що виникають із зазначених договорів, що складається судова практика, пов'язана з їх застосуванням, а також сформульовані в юридичній літературі доктринальні положення про відповідні типах цивільно - правових договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВСТУП "
 1. ВСТУП
  Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 2. Система муніципального права
  Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  введення тимчасової фінансової адміністрації на території муніципального освіти; забезпечення реалізації права муніципального освіти на оскарження в судовому порядку регіонального закону про розпуск представницького органу муніципального утворення. Рекомендована література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г.
 4. § 2. Місцевий референдум
  введеного на території Російської Федерації або на території, на якій передбачається проводити референдум, або на частині цієї території, а також протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Представницький орган муніципального освіти має право відмовити в призначенні референдуму тільки у випадку порушення при висуванні ініціативи проведення референдуму
 5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
  Введення полегшеної процедури відкликання. Конституційним Судом зачіпаються і дуже важливі питання, пов'язані з підставами відкликання. У силу особливостей місцевого самоврядування як публічної влади, найбільш тісно пов'язаної з населенням, якими зумовлюється роль відкликання в механізмі місцевого самоврядування, те чи інше рішення або дія (бездіяльність) виборного посадової особи, яке
 6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Введення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіли однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їхніх економічних, соціальних і демографічних потенціалів. Так, до компетенції поселень віднесене вирішення більшої частини питань місцевого значення,
 7. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  введення і використання зазначених вище разових платежів громадян вирішуються на місцевому референдумі (сході громадян). Доходи місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів. Згідно ч. 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють місцеві податки і збори. Однак Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській
 8. ВСТУП
  введений перехідний період, протягом якого продовжує діяти Закон від 28 серпня 1995 р. і розвиваючі його акти , зберігають свої повноваження раніше обрані органи місцевого самоврядування. Однак вироблені в перехідний період вибори органів місцевого самоврядування повинні враховувати вимоги і нового Закону, зокрема, що стосуються чисельного складу представницьких органів місцевого
 9. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  введений в спеціальне законодавство про місцеве самоврядування. Однак після його закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування він не може змінюватися в цивільному, іншому законодавстві довільно. Така зміна можливо слідом за відповідною зміною в законодавстві про місцеве самоврядування. Наприклад, цивільне законодавство визначає включення муніципальних утворень
 10. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  введення в дію класифікатора правових актів викладений підхід повинен бути приведений у відповідність з рубрикацією класифікатора. У пропонованому додатку доцільно повторити структуру класифікатора в повному обсязі. Нехай краще окремі розділи і рубрики додатки залишаться до пори до часу незаповненими, ніж після можливого розширення повноважень органів місцевого самоврядування
© 2014-2022  yport.inf.ua