Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

3.5. Відповідальність за порушення договірного зобов'язання


Відповідальність за порушення договірного зобов'язання є різновидом цивільно-правової відповідальності, яка, являє собою форму державного примусу, пов'язану із застосуванням санкцій, спрямованих на відновлення майнового стану, особи, чиє право порушене .
Основні риси юридичної відповідальності:
1) юридична відповідальність - один з видів заходів державного примусового характеру;
2) юридична відповідальність застосовується до осіб, допустівшімправонарушеніе;
3) застосовується тільки уповноваженими на те державними органами;
4) полягає в застосуванні санкцій, встановлених законом (заходів юридичної відповідальності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5. Відповідальність за порушення договірного зобов'язання "
 1. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних зобов'язань в
 2. 1.6. Сфера дії авторських і суміжних прав
  відповідальності за порушення договірних зобов'язань застосовуються, якщо відповідні порушення були допущені після введення в дію частини четвертої Кодексу, за винятком випадків, коли в договорах, укладених до 1 січня 2008 року, передбачалася інша відповідальність за такі порушення. Авторство, ім'я автора і недоторканність творів науки, літератури і мистецтва, а також
 3. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  відповідальності за авторськими договорами. Стаття 511 передбачала відповідальність автора - у передбачених законом випадках він був повернути отримане за договором авторську винагороду. Відповідальність за порушення договору іншого боку - організації - зводилася до того, що якщо організація не здійснить або не почне використання схваленого нею твору у встановлений
 4. Глава VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ договірних зобов'язань
  Глава VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРЕТЕНЗІЇ
 5. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  відповідальності Питання про поняття цивільно - правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Нам вже доводилося відзначати, що в цивільному праві багато понять вживаються в самих різних цілях, що зумовлює і сенс відповідного поняття. Сказане повною мірою відноситься і до поняття "цивільно - правова відповідальність". Цим насамперед і
 6. 2. Форми договірної відповідальності
  відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів відповідальності за порушення зобов'язання відносяться не тільки відшкодування збитків і
 7. 5. Відповідальність за порушення кредитного договору
  відповідальності позичальника за договором позики (кредитним договором). Мова йде про п. 1 ст. 811 Кодексу, згідно з яким, якщо інше не передбачено законом або договором, у випадках, коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки у розмірі, передбаченому п. 1 ст. 395 ГК, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві незалежно
 8. 9. Відповідальність сторін у договорі простого товариства
  відповідальність можуть нести тільки самі товариші і тільки належним їм майном, включаючи їх частки у спільному майні товаришів. Кодексом передбачено різні вирішення питання про відповідальність в залежності від того, чи виникає вона з зовнішніх чи внутрішніх відносин. Мається на увазі, що в першому випадку мова йде про відповідальність товаришів перед третіми особами, а у другому - друг
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом,
 10. 6. Відповідальність за договором
  відповідальності довірчого керуючого за невиконання та неналежне виконання зобов'язань з довірчого управління майном передбачені п. 1 ст. 1022 ЦК: довірчий керуючий, не проявив при довірчому управлінні майном належної дбайливості про інтересах вигодонабувача або засновника управління, відшкодовує вигодонабувачу упущену вигоду за час
© 2014-2022  yport.inf.ua