Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Відповідальність за порушення умов акредитива

Відповідальність банків за порушення умов акредитива встановлена в ст. 872 ГК. Відповідальність перед платником несе банк-емітент, а виконуючий банк відповідає перед банком-емітентом.
З цього загального правила є два винятки, коли допускається безпосередня відповідальність виконуючого банку як перед платником, так і перед одержувачем коштів. По-перше, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед одержувачем коштів у разі необгрунтованої відмови у виплаті коштів за покритому або підтвердженого акредитиву. По-друге, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед платником у разі неправильної виплати грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива.
В обох випадках мова йде тільки про покритому або про підтвердженому акредитиві. Крім того, в подібних ситуаціях покладання відповідальності саме на виконуючий банк не є імперативним правилом. Не виключається застосування і загальної схеми відповідальності. Наприклад, бенефіціар (отримувач грошових коштів), який виконав зобов'язання за договором з платником, але отримав відмову виконуючого банку у видачі відповідної грошової суми по акредитиву, вольний пред'явити свої вимоги до контрагента за договором (платнику) у зв'язку з невиконанням останнім зобов'язань з оплати товарів, робіт або послуг. У цьому випадку вже платник пред'явить вимоги до банку-емітенту, який, у свою чергу, притягне до відповідальності виконуючий банк.
У судово-арбітражній практиці є чимало випадків покладання на вимогу платника відповідальності за неправильну виплату грошових коштів по покритому акредитиву при порушенні його умов бенефіціаром на виконуючий банк (п. 3 ст. 872 ЦК). У подібних випадках виконуючий банк, відшкодувавши платнику суми, безпідставно виплачені з акредитива, має право вимагати їх повернення від одержувача грошових коштів (бенефіціара).
Наприклад, в одній зі справ організація-платник звернулася до арбітражного суду з позовом про стягнення з виконуючого банку коштів, безпідставно виплачених з акредитива. Як випливало з матеріалів справи, банк-емітент за дорученням платника відкрив безвідкличний покритий акредитив і доручив виробництво виплат по ньому виконуючому банку. Відповідно до умов акредитива платіж повинен був проводитися проти подання копій товарно-транспортних накладних, сертифіката якості товару і пакувальних аркушів. Виконуючий банк провів виплату, не перевіривши наявності сертифіката якості. У зв'язку з цим платник відмовився від прийняття документів та зажадав повернення виплачених одержувачу коштів.
Позов був задоволений з урахуванням того, що відповідно до п. 3 ст. 872 ЦК у разі неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення його умов відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк. У даній ситуації неправильна виплата коштів була проведена виконуючим банком по покритому акредитиву, до цього банку був пред'явлений позов і були відсутні будь-які підстави для звільнення його від відповідальності (1).
---
(1) Див: п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N 39.
Разом з тим у наведеній схемі відповідальності збитки, завдані платнику при застосуванні акредитивної форми розрахунків діями його контрагента за основним договором, що не виконуючого належним чином своїх договірних зобов'язань і до того ж нерідко домагається необгрунтованого отримання грошових коштів з акредитива не цілком законним, а іноді й просто шахрайським шляхом, переносяться на виконуючий банк, що допустив лише неуважність при перевірці поданих бенефіціаром документів. Тому вона повинна зберігати характер винятку, про що свідчить і судово-арбітражна практика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Відповідальність за порушення умов акредитива "
 1. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  У гол. 45 ГК є спеціальне правило про відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку. Відповідно до ст. 856 ГК у випадках несвоєчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання банком з рахунку, а також невиконання вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку або про їх видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити
 2. Відповідальність за порушення умов акредитива
  Відповідальність банків за порушення умов акредитива, встановлену в ст. 872 ГК, перед платником несе банк-емітент, а виконуючий банк відповідає перед банком-емітентом. З цього загального правила є два винятки, коли допускається безпосередня відповідальність виконуючого банку як перед платником, так і перед одержувачем коштів. По-перше, на виконуючий банк може бути
 3. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  Правове регулювання розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964
 4. § 4. Валютні біржі
  Валютний ринок. Валютний ринок також є різновидом ринку товарів взагалі і має справу з таким товаром, як валюта і валютні цінності. Згідно ст. 140-141 ЦК та ст. 1 Закону РФ від 9 жовтня 1992 р. «Про валютне регулювання та валютний контроль» [1] під валютою і валютними цінностями розуміється: - валюта РФ, тобто рублі у вигляді банківських білетів (банкнот) Центрального банку РФ і монети, а
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 6. § 6. Договір банківського рахунку
  Поняття та ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 10. 3. Відкриття акредитива
  З метою здійснення розрахунків за акредитивом платник представляє в банк-емітент заяву на відкриття акредитива, на підставі якого банк-емітент складає акредитив на спеціальному бланку (додаток 5 до Положення N 2-П). При великому переліку документів, які підлягають вказівкою в акредитиві, може складатися додаток до акредитива в довільній формі, на яке робиться посилання в
© 2014-2022  yport.inf.ua