Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Відповідальність за порушення умов акредитива

Відповідальність банків за порушення умов акредитива, встановлену в ст. 872 ГК, перед платником несе банк-емітент, а виконуючий банк відповідає перед банком-емітентом. З цього загального правила є два винятки, коли допускається безпосередня відповідальність виконуючого банку як перед платником, так і перед одержувачем коштів.
По-перше, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед одержувачем коштів у разі необгрунтованої відмови у виплаті коштів за покритому або підтвердженого акредитиву. По-друге, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед платником у разі неправильної виплати грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива.
В обох названих випадках мова йде тільки або про покритому, або про підтвердженому акредитиві. Крім того, в подібних ситуаціях покладання відповідальності саме на виконуючий банк не є імперативним. Не виключається застосування і загальної схеми відповідальності. Наприклад, бенефіціар (отримувач грошових коштів), який виконав зобов'язання за договором з платником, але отримав відмову виконуючого банку у видачі відповідної грошової суми по акредитиву, вольний пред'явити свої вимоги до контрагента за договором (платнику) у зв'язку з невиконанням останнім зобов'язань з оплати товарів, робіт або послуг. У цьому випадку вже платник пред'явить вимоги до банку-емітенту, який в свою чергу притягне до відповідальності виконуючий банк.
У судово-арбітражній практиці є чимало прикладів, коли на вимогу платника на виконуючий банк було покладено відповідальність за неправильну виплату грошових коштів по покритому акредитиву при порушенні бенефіціаром умов акредитива (п. 3 ст. 872 ЦК) .
Так, в одній зі справ організація-платник звернулася до арбітражного суду з позовом про стягнення з виконуючого банку коштів, безпідставно виплачених з акредитива.
Як випливало з матеріалів справи, банк-емітент за дорученням платника відкрив безвідкличний покритий акредитив і доручив виробництво виплат по ньому виконуючому банку. Відповідно до умов акредитива платіж повинен був проводитися після подання копій товарно-транспортних накладних, сертифіката якості товару і пакувальних аркушів. Виконуючий банк провів виплату, не перевіривши наявності сертифіката якості. У зв'язку з цим платник відмовився від прийняття документів та зажадав повернення виплачених одержувачу коштів.
Арбітражний суд у позові відмовив з посиланням на п. 1 ст. 872 ЦК, згідно з яким відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк-емітент. Відповідно до ст. 403 ЦК боржник відповідає за невиконання або неналежне виконання зобов'язань третіми особами, на яких було покладено виконання, якщо законом не встановлено, що відповідальність несе є безпосереднім виконавцем третя особа. Отже, перед платником за порушення, допущені виконуючим банком, якому було доручено виконання зобов'язань за акредитивом, відповідає банк-емітент.
Суд касаційної інстанції рішення скасував та прийняв нове рішення про задоволення позову за рахунок виконуючого банку. При цьому касаційна інстанція вказала на неправильне застосування судом при ухваленні рішення норм ст. 872 ГК. Пунктом 1 ст. 872 Кодексу передбачається, що відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк-емітент, а перед банком-емітентом - виконуючий банк, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Відповідно до п. 3 названої статті у разі неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк.
Оскільки неправильна виплата коштів була проведена виконуючим банком по покритому акредитиву, до цього банку був пред'явлений позов і були відсутні будь-які підстави для звільнення його від відповідальності, тому відмова у задоволенні позову був необгрунтованим "*".
---
"*" Див п. 10 Огляду практики розгляду спорів, пов'язаних з використанням акредитивної і інкасової форм розрахунків (додаток до Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 15 січня 1999 р. N 39).
У подібних випадках, коли відповідальність за порушення умов акредитива покладається безпосередньо на виконуючий банк, останній, відшкодувавши платнику суми, безпідставно виплачені з акредитива, має право вимагати їх повернення від одержувача грошових коштів (бенефіціара). Ілюстрацією до сказаного може служити наступний приклад з судово-арбітражної практики.
Банк звернувся до арбітражного суду з позовом до одержувача коштів про стягнення суми, виплаченої останньому з порушенням умов акредитива як безпідставного збагачення (ст. ст. 1102, 1107 ЦК). З матеріалів справи випливало, що раніше на підставі рішення суду по іншій справі з виконуючого банку, що підтвердив безвідкличний акредитив, була стягнута на користь платника сума, виплачена одержувачу з порушенням умов акредитива. Одержувач до участі в справі не притягувався.
Одержувач у відгуку на позов посилався на стягнення з банку коштів як збитків, заподіяних внаслідок порушення останнім умов акредитивної угоди. Оскільки банк відповідав за свої власні порушення, він не має права вимагати відшкодування сум збитків в порядку регресу з одержувача коштів. Крім того, одержувач заявив, що банк не є стороною в договорі купівлі-продажу і, отже, не має права вимагати повернення коштів, надміру виплачених продавцю.
Арбітражний суд позов задовольнив на підставі ст. ст. 1102, 1107 ЦК, оскільки продавець, отримавши повністю оплату за товар і не виконавши свої зобов'язання по його передачі, безпідставно збагатився за рахунок покупця. Покупець отримав відшкодування безпідставно виплачених продавцю коштів від банку, банк має право вимагати повернення цих коштів від їх отримувача "*".
---
"*" Див п. 14 Огляду практики розгляду спорів, пов'язаних з використанням акредитивної і інкасової форм розрахунків (додаток до Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 15 січня 1999 р. N 39).
Разом з тим наведена схема відповідальності, коли відшкодування збитків, заподіяних платнику при застосуванні акредитивної форми розрахунків діями його контрагента за основним договором, що не виконуючого належним чином свої договірні зобов'язання і (плюс до цього) домагається необгрунтованого отримання грошових коштів з акредитива не цілком законним шляхом (а іноді і за допомогою шахрайства), переноситься на виконуючий банк, що допустив лише неуважність при перевірці поданих бенефіціаром документів, повинна зберігати винятковий характер. Про це свідчить і судово-арбітражна практика.
Президія Вищого Арбітражного Суду РФ розглянув протест заступника Голови Вищого Арбітражного Суду РФ на рішення арбітражного суду, постанову апеляційної інстанції і постанова касаційної інстанції по одному із справ, фабула якого полягала в наступному.
Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до арбітражного суду з позовом до банку-емітенту та виконуючому банку про стягнення 4560000 руб. збитків внаслідок неналежного виконання акредитива.
Рішенням арбітражного суду у позові відмовлено, так як виплата за акредитивом відповідала його умовам. Постановою апеляційної інстанції дане рішення було залишено без зміни.
Федеральний арбітражний суд округу своєю постановою зазначені рішення та постанову апеляційної інстанції скасував, позов задовольнив за рахунок виконуючого банку, оскільки останній порушив умови платежу по акредитиву.
У протесті заступника Голови Вищого Арбітражного Суду РФ пропонувалося всі названі судові акти скасувати, справу направити на новий розгляд.
Президія прийшов до висновку про те, що протест підлягає задоволенню з наступних підстав.
Товариство з обмеженою відповідальністю (позивач, платник) уклало з закритим акціонерним товариством (бенефіціар) договір купівлі-продажу сухого молока.
Відповідно до умов договору для оплати продукції за дорученням платника банк-емітент відкрив у виконуючому банку акредитив, виплата по якому передбачалася при представленні бенефіціаром залізничних накладних, сертифіката якості, посвідчення якості, рахунки-фактури. Виплата 4560000 руб. з акредитива проведена бенефіціару.
Однак спрямовані виконуючим банком документи, на підставі яких проводилася виплата, банк-емітент прийняти відмовився і зажадав повернення виплаченої суми, пославшись на порушення умов акредитива.
У зв'язку з неповерненням виконуючим банком списаної з акредитива суми платник пред'явив позов до арбітражного суду.
Як випливало з матеріалів справи, виконуючий банк провів виплату з порушенням умов акредитива: в залізничних накладних вантажоодержувачем сухого молока замість платника була вказана інша організація, не представлений сертифікат якості.
Таким чином, згідно з п. 3 ст. 872 ГК РФ внаслідок порушення умов акредитива відповідальність за неправильну виплату виконуючим банком грошових коштів по ньому могла бути покладена на виконуючий банк.
За представленими у виконуючий банк документам бенефіціар здійснив відвантаження, але не сухого молока, а висівок. У результаті розшукових дій органи транспортної міліції встановили, що одержувачем висівок був платник, який прийняв вантаж на відповідальне зберігання.
Відносно керівника організації-бенефіціара за фактом розкрадання грошових коштів було порушено кримінальну справу.
Викладене свідчить про наявність порушень, допущених продавцем при виконанні договору купівлі-продажу, за які він зобов'язаний нести відповідальність.
Отже, за збитки платника відповідальним може бути як виконуючий банк, так і продавець. Але продавець у справі не брав участь, і його причетність до виникнення збитків судами не встановлювалися.
Крім того, стягуючи збитки у повній сумі, списаної з акредитива, суди не врахували, що на позивачі лежить обов'язок щодо прийняття заходів, що сприяють запобіганню або зменшенню розміру збитків, і не перевірили, чи були фактично прийняті такі заходи.
При новому розгляді справи суду було запропоновано встановити можливість участі в справі бенефіціара, ступінь впливу порушень, допущених ним і виконуючим банком, на освіту збитків, визначити розмір збитків і відповідальна за них особа "*".
---
"*" Див Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 жовтня 2002 р. N 7082/02 / / УПС "КонсультантПлюс".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відповідальність за порушення умов акредитива "
 1. 6. Відповідальність за порушення умов акредитива
  відповідальність виконуючого банку як перед платником, так і перед одержувачем коштів. По-перше, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед одержувачем коштів у разі необгрунтованої відмови у виплаті коштів за покритому або підтвердженого акредитиву. По-друге, на виконуючий банк може бути покладена відповідальність перед платником у разі неправильної
 2. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  відповідальності банку за неналежне здійснення операцій по рахунку. Відповідно до ст. 856 ГК у випадках несвоєчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання банком з рахунку, а також невиконання вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку або про їх видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в порядку та розмірі,
 3. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  відповідальність, передбачену Указом Президента РФ від 23 травня 1994 р. N 1006 "Про здійснення комплексних заходів щодо своєчасного та повного внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів ". У разі здійснення розрахунків між організаціями готівкою на суму, що перевищує граничну, організація, яка здійснила платіж, повинна сплатити штраф у розмірі двократної суми
 4. § 4. Валютні біржі
  відповідальність за дії своїх представників. Порядок купівлі та продажу іноземної валюти, визначення ринкового курсу і розрахунків за угодами, укладеними на валютній біржі, визначаються листом Держбанку СРСР від 11 червня 1991 р № 180-91 і кожної біржею самостійно в правилах проведення валютних операцій. Перед початком торгів члени біржі являють біржі заявку на покупку і (або)
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    відповідальності: Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 267 - за здійснення розрахунків готівкою з іншими підприємствами, установами та організаціями понад встановлених граничних сум - штраф у 2-кратному розмірі суми виробленого платежу; - за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у
 6. § 6. Договір банківського рахунку
    відповідальність у вигляді неустойки в розмірі, що визначається відповідно до ст. 395 ГК, за такі порушення: 1) несвоєчасне зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів; 2) необгрунтоване списання з рахунку; 3) невиконання вказівок клієнта про перерахування або про видачу коштів з рахунку. Далі, банк зобов'язаний сплатити проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
    відповідальність у вигляді штрафу. По-друге, кожна організація * (696) повинна мати касу і вести касову книгу за встановленою формою, яка застосовується для обліку руху грошей у касі * (697). По-третє, юридичні особи можуть зберігати готівку тільки в межах лімітів, які встановлюються щорічно банком, який обслуговує цю організацію, за погодженням з її керівником * (698).
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью
 10. 3. Відкриття акредитива
    відповідальність за належне виконання доручення платника про відкриття акредитива. Так, організація-платник звернулася до арбітражного суду з позовом до банку-емітенту про стягнення збитків, що виникли через виплати одержувачу коштів з порушенням умов акредитива. З матеріалів справи випливало, що позивач передав обслуговуючому його банку документ, оформлений на бланку платіжного доручення, в
© 2014-2022  yport.inf.ua