Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006
Дана книга являє собою науково-практичне дослідження декількох груп цивільно-правових договорів: договорів про позику, кредит та факторингу (фінансування під відступлення грошової вимоги); договорів, спрямованих на створення колективних утворень ( том 1 ); договорів про банківський вклад і банківському рахунку і пов'язаних з ними банківських розрахунків. У книзі також аналізуються правовідносини, пов'язані з проведенням конкурсу, а також ігор і парі (т. 2). У книзі міститься науковий аналіз названих договорів та інших правовідносин, а також детальний коментар регулюють їх законоположень і практики їх застосування арбітражними судами та судами загальної юрисдикції.
БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Глава XIII. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ банківського вкладу (депозиту)
1. Походження договору банківського вкладу
2. Розвиток договору банківського вкладу в російському і радянському законодавстві
3. Договір банківського вкладу в зарубіжному законодавстві
Глава XIV. Договором банківського вкладу по російському цивільному праву
1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
2. Суб'єктний склад договору банківського вкладу
3. Укладення договору банківського вкладу. Форма договору
4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
5. Відповідальність за порушення договору банківського вкладу
6. Види договору банківського вкладу
7. Особливості правонаступництва за договором банківського вкладу
8. Правовий режим вимог вкладників при банкрутстві банку
БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Глава XV. ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
1. Історія розвитку договору банківського рахунку
2. Поняття та ознаки договору банківського рахунку
3. Предмет і об'єкт договору банківського рахунку
4. Правова природа договору банківського рахунку
Глава XVI. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
2. Укладення договору банківського рахунку
3. Імперативні обов'язки банку за договором банківського рахунку
Використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку
Неприпустимість контролю за використанням грошових коштів
Черговість списання грошових коштів з рахунку
Таємниця банківського рахунку
Арешт грошових коштів та призупинення операцій за рахунком
4. Зміст і виконання зобов'язань за договором банківського рахунку
Зміст договору
Обов'язки банку з ведення рахунку
Обов'язки банку з проведення операцій за рахунком
Обов'язки власника рахунку
Обов'язки сторін при кредитуванні рахунки
Зарахування зустрічних вимог сторін за договором
5 . Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
Підстави та порядок зміни договору
Підстави та порядок розірвання договору
Наслідки розірвання договору
БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ
Глава XVII. РОЗРАХУНКОВІ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Походження та розвиток банківських розрахунків
2. Розвиток банківських розрахунків у вітчизняному законодавстві
3. Поняття "розрахунки" ("розрахункові правовідносини")
4. Готівкові розрахунки Обмеження готівкових розрахунків
Порядок здійснення та оформлення готівкових розрахунків
5. Загальні положення про безготівкові розрахунки Поняття і принципи безготівкових розрахунків
Механізм безготівкових розрахунків
Порядок оформлення та здійснення безготівкових розрахунків
Глава XVIII. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
1. Поняття та ознаки форм безготівкових розрахунків
2. Правова природа "розрахункових операцій"
3. Розрахунки платіжними дорученнями Поняття і зміст платіжного доручення
Виконання платіжного доручення
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
4. Розрахунки за акредитивом Поняття і види акредитива
Правове регулювання розрахунків по акредитиву
Виконання акредитива
Відповідальність за порушення умов акредитива
Закриття акредитива
5. Розрахунки по інкасо Поняття і види розрахунків по інкасо
Розрахунки платіжними вимогами
Розрахунки інкасовими дорученнями
Обов'язки виконуючого банку
Відповідальність банків за порушення зобов'язань при розрахунках по інкасо
Правова природа відносин учасників розрахунків по інкасо
6. Розрахунки чеками Поняття чека і розрахунків чеками
Порядок оплати чека або передачі прав за чеком
Наслідки відмови від оплати чека
7. Розрахунки з використанням банківських карт
Поняття та види банківських карт, що використовуються в розрахункових відносинах
Порядок здійснення та оформлення розрахунків з використанням банківських карт
Правова природа відносин між банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти)
КОНКУРС, ІГРИ І ПАРІ
Глава XIX. КОНКУРС
1. Загальні положення
2. Конкурси-торги
3. Публічний конкурс
4. Конкурс щодо наділення правами
Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua