Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Черговість списання грошових коштів з рахунку

Як випливає з тексту ст. 855 ГК, поняття "черговість списання грошових коштів з рахунку" має правове значення лише для тих випадків, коли на рахунку клієнта банку недостатньо коштів для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог, тобто йдеться про відносини, що регулюються п. 2 ст. 855 ГК.
Стосовно до тих ситуацій, коли наявна на банківському рахунку сума коштів достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, слід говорити про порядок списання банком коштів з рахунку, оскільки в цьому випадку пред'явлені до рахунку вимоги не розподіляються в якоїсь послідовної черги, а відповідні грошові суми підлягають списанню банком з рахунку по мірі їх надходження. У цьому сенсі термін "календарна черговість", використаний законодавцем у п. 1 ст. 855 ГК, носить умовний характер і свідчить лише про те, що за наявності на рахунку достатньої суми коштів списання банком цих коштів здійснюється в порядку надходження відповідних платіжних документів.
Більше того, в юридичній літературі піднімалося питання "про можливість зміни встановленої в пункті 1 статті 855 ГК черговості договором банківського рахунку, бо в самій нормі йдеться лише про допустимість зміни даного правила законом" "*". С.В. Сарбаш відповідає на це питання позитивно: "Виходячи з того що громадяни та юридичні особи здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі (пункт 2 статті 1 ЦК) і беручи до уваги, що при достатності на рахунку коштів для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, зміна черговості не становить загрози переважного задоволення непривілейованих кредиторів перед привілейованими, слід визнати, що така зміна можливо і черговість може визначатися, як це вірно вказується в літературі, власником рахунку " .
---
"*" Там же. С. 123.
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 123.
При цьому, мабуть, малася на увазі точка зору Л.А. Новосьолова, з боку якої оцінка черговості списання грошових коштів, передбаченої ст. 855 ГК, виглядає набагато більш радикальною, оскільки вона зачіпає і ті випадки, коли мова йде про недостатність грошових коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог і списання коштів за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів (п. 2 ст. 855 ЦК). Л.А. Новосьолова пише: "Безсумнівно, встановлення пріоритету стягнень за виконавчими документами заслуговує підтримки. Однак видається, що законодавче встановлення обов'язкової календарної черговості за іншими видами платежів можна прийняти виключно як тимчасову міру. У перспективі слід, мабуть, встановити, що черговість платежів при розрахунках за цивільно -правовими угодами здійснюється у черговості, яка визначається власником рахунку. Покладання на банк обов'язки контролювати терміни таких платежів має проводитися тільки за згодою з ним, але не в силу вказівок закону "" * ".
---
"*" Новосьолова Л.А. Грошові розрахунки у підприємницькій діяльності. М., 1996. С. 44.
У зв'язку з цим необхідно зауважити, що крім списання грошових коштів з рахунку за виконавчими документами задоволення багатьох інших вимог (виконання розпоряджень клієнта) виходить далеко за рамки двосторонніх відносин, що складаються між банком і власником рахунку за договором банківського рахунку. Наприклад, питання списання грошових коштів з рахунку за платіжними документами (у тому числі за розпорядженнями самого власника рахунку), про перерахування податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди (коли банк виконує функції податкового агента) або про видачу коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам, не можуть повною мірою вирішуватися тільки шляхом їх договірного регулювання і звичайно ж вимагають законодавчої регламентації.
По названих причинах важко погодитися з висновком С.В. Сарбаш про те, що "клієнт може встановити, що платежі якомусь контрагенту або платежі певного характеру слід виконувати в першочерговому порядку", і якщо банк "погодиться з такою умовою договору банківського рахунку, то черговість списання буде змінена" "*". С.В. Сарбаш має на увазі в даному випадку можливість зміни договором календарної черговості списання грошових коштів при їх наявності на рахунку (п. 1 ст. 855 ЦК), однак і така можливість виключена правовою нормою. Згідно п. 1 ст. 855 ЦК при наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом. Як можна бачити, наведена норма виключає будь-яке "договірне творчість" з боку банку і власника рахунку.
---
"*" Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 123.
До речі, на зазначене обставина зверталася увага у вже неодноразово цитованому першому коментарі до частини другої ЦК, підготовленому розробниками проекту Цивільного кодексу Російської Федерації, де було вказано: "Важливою практичною проблемою є черговість списання коштів з рахунку клієнта -платника, яка ... не повинна заповнюватися умовами договору клієнта з банком. Відповідно до імперативними правилами статті 855 при наявності на рахунку клієнта необхідних грошових коштів списання їх за вимогами, пред'явленими до рахунку, здійснюється в календарному порядку (у порядку надходження), якщо тільки якісь із вимог не користуються встановленими законом привілеями "" * ".
---
"*" Цивільний кодексу Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 461 (автор розділу - Е.А. Суханов).
І проте застосування правила, передбаченого п. 1 ст. 855 ЦК, не становить особливої проблеми ні в реальній банківській діяльності, ні в судово-арбітражній практиці, оскільки при наявності на рахунку коштів в сумі, достатній для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, деякі відступи від календарної черговості, які може собі дозволити банк при списанні грошових коштів за платіжними документами, не зачіпають законні права та інтереси інших осіб, які не втрачають в результаті таких дій банку можливість одержати задоволення своїх вимог за рахунок грошових коштів, наявних на банківському рахунку в необхідній кількості.
Інша справа - правило про черговість списання грошових коштів з рахунку при їх недостатності для задоволення всіх вимог, пред'явлених до цього рахунку (п. 2 ст. 855 ЦК), яке свого часу опинилося в центрі вельми масштабного скандалу, в якому взяли участь практично всі гілки російської влади і наслідки якої не подолані до теперішнього часу. Правда, власне до правилу про черговість списання грошових коштів з банківського рахунку, що містяться в першій редакції п. 2 ст. 855 ЦК, не може бути пред'явлено жодних претензій, причиною скандальної історії послужили дії законодавчої і виконавчої влади відповідно по внесенню непродуманих змін до названу правову норму і некомпетентному її тлумачення і застосування у практичній діяльності.
Згідно з початковою редакцією п. 2 ст. 855 ЦК при недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання банком грошових коштів мало здійснюватися в такій черговості:
- в першу чергу - списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
- в другу чергу - списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород за авторським договором;
- в третю чергу - списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і в позабюджетні фонди;
- в четверту чергу - списання за виконавчими документами, що передбачають задоволення інших грошових вимог;
- у п'яту чергу - списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.
Встановлена ГК (п. 2 ст. 855) черговість списання грошових коштів з банківського рахунку за їх недостатності на рахунку була цілком продуманою і збалансованою і з цієї причини не викликала заперечень у представників банків та інших учасників майнового обороту, а також з боку фіскальних державних органів. Застосування зазначеної правової норми було забезпечено і необхідними вказівками Банку Росії. Так, листом Банку Росії від 5 липня 1996 р. "*" передбачалося, що при поданні до кредитну організацію чи установу Банку Росії платіжного доручення на перерахування платежів до бюджетів та державних позабюджетних фондів за відсутності або недостатності коштів на рахунку на цьому дорученні в спеціально відведеній графі платник проставляє третю чергу платежу відповідно до черговості, встановленої ст. 855 ГК. При недостатності коштів на розрахункових (поточних), бюджетних або інших рахунках платника для оплати всіх платіжних документів, пред'явлених до відповідного рахунку, платіжні доручення за платежами до бюджетів та державних позабюджетних фондів вкладаються у картотеку до позабалансовому рахунку N 9929 "Розрахункові документи, не сплачені в строк "і оплачуються в третій групі черговості згідно зі ст. 855 ГК. При цьому у разі недостатності коштів на рахунку платника для повного задоволення його вимог може проводитися часткова оплата доручень. Платіжні доручення з перерахування коштів до бюджетів, що знаходяться в картотеці до позабалансовому рахунку N 9929 "Розрахункові документи, не сплачені в строк", можуть бути відкликані платниками тільки за письмовим дозволом податкового органу, а у випадках, передбачених законодавством, - митними органами, органами Пенсійного фонду РФ та іншими органами, на які покладено функції з контролю за платежами до бюджету і державні позабюджетні фонди.
---
"*" Див лист Центрального банку Російської Федерації від 5 липня 1996 р. N 298 / / УПС "КонсультантПлюс".
Однак незабаром (на засіданні 18 липня 1996) Державна Дума виходячи з чисто демагогічних міркувань прийняла Закон про внесення змін і доповнень до п. 2 ст. 855 ГК "*", який істотно змінив черговість списання грошових коштів при їх недостатності на банківському рахунку. У результаті з'явилася нова третя черга, в яку проводиться списання за платіжними документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ і Державний фонд зайнятості населення РФ.
---
"*" Див: Федеральний закон від 12 серпня 1996 р. N 110-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1996. N 34. Ст. 4025.
Колишня третя черга (до якої вироблялося списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і в позабюджетні фонди) стала четвертою, а правило про цю черзі було викладено в такій редакції: "... в четверту чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не передбачені у третій черзі ". Колишні четверта і п'ята черги тепер стали відповідно п'ятий і шостий, що не зазнавши інших змін.
Реакція органів федеральної виконавчої влади, стурбованих раптово виникли перешкодою в отриманні податкових платежів до бюджету, послідувала негайно у вигляді листа (вказівок) Міністерства фінансів РФ (N 76), Федеральної податкової служби (ВГ-6- 09/597) і Центрального банку РФ (N 318) від 22 серпня 1996 р. "*", в якому роз'яснювалося (з посиланням на п. 3 ст. 2 ЦК), що до податкових відносин цивільне законодавство не застосовується, а всім підвідомчим органам (і, природно, платникам податків) пропонувалося керуватися ст. 15 Закону РФ від 27 грудня 1991 р. N 2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації" , в силу якої, як уявлялося названим федеральним відомствам, платіжні доручення організацій на перерахування податків до бюджету і в позабюджетні фонди підлягали виконанню банками у першочерговому порядку. Що ж до ст. 855 ГК, то названі відомства "дозволяли" її застосовувати тільки з урахуванням зазначеної норми вищеназваного Закону.
  ---
  "*" Зареєстровано в Мін'юсті Росії 27 серпня 1996 р. N 1154 (Російські вести. 1996. N 167. 5 верес.).
   Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. N 11. Ст. 527.
  Описані явно і демонстративно незаконні дії федеральних органів виконавчої влади, які далеко за межами своєї компетенції здійснили, по суті, повноваження судової влади по тлумаченню законів, що застосовуються в судовій практиці, були більше схожі на організовану провокацію проти законодавчої влади і в такій своїй якості досягли поставленої мети, якою, очевидно, була очікувана (така ж незаконна і неадекватна) реакція з боку російського парламенту.
  Відповідь не змусила себе довго чекати. Державною Думою на засіданні від 11 жовтня 1996 приймається Постанова "*", яким лист Міністерства фінансів РФ, Федеральної податкової служби та Центрального банку РФ від 22 серпня 1996 р. було визнано, що не відповідає ЦК, а дії названих відомств за його виданню - грубим невиконанням ГК в частині встановленої черговості списання грошових коштів з банківського рахунку. У зв'язку з цим Голові Уряду РФ було запропоновано провести за даним фактом посадова розслідування з метою вирішення питання про відповідність займаним посадам керівників федеральних відомств, издавших зазначений лист.
  ---
  "*" Див: Постанова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 11 жовтня 1996 р. N 683-II ГД "Про факт грубого невиконання статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1996. N 43. Ст. 4871.
  Того ж дня Державна Дума прийняла ще одну Постанову, в якій спробувала дати своє тлумачення положень п. 2 ст. 855 ГК про черговість списання грошових коштів з банківського рахунку і співвідношення зазначених положень з податковим законодавством. Дане тлумачення виявилося протилежним за змістом тому, яке містилося в листі федеральних органів виконавчої влади від 22 серпня 1996 р., і зводилося до констатації пріоритету ГК при колізії з податковим законодавством "*".
  ---
  "*" Див: Постанова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 11 жовтня 1996 р. N 682-II ДД "Про порядок застосування пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1996. N 43. Ст. 4870.
  Зазначена Постанова Державної Думи стало предметом розгляду Конституційного Суду РФ. А приводом для розгляду Конституційним Судом відповідної справи послужив запит Президента РФ.
  За результатами розгляду Конституційним Судом РФ була прийнята Постанова від 17 листопада 1997 р. N 17-П ГД "У справі про перевірку конституційності постанов Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 21 липня 1995 року N 1090-1 ГД" Про деякі питання застосування Федерального закону "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про статус суддів в Російській Федерації "та від 11 жовтня 1996 року N 682-П ГД" Про порядок застосування пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації "" * ", яким назване Постанова Державної Думи (від 11 жовтня 1996 р. N 682-П ГД) було визнано не відповідає Конституції РФ. У Постанові Конституційного Суду вказувалося, що оскільки спірне роз'яснення зроблено у формі постанови Державної Думи, тобто без дотримання вимог ст. ст. 105 - 107 Конституції РФ, що пред'являються до прийняття федеральних законів, воно не може розглядатися як акт Федеральних Зборів - законодавчого органу Російської Федерації. Будучи актом лише однією з його палат, така постанова не є автентичним офіційним роз'ясненням закону. Не можна його визнати і делегованим офіційним роз'ясненням закону, оскільки Конституція РФ не надає Державній Думі відповідного права. Звідси випливає, що оспорювані акти - по формі і з точки зору встановленого Конституцією РФ розмежування компетенції між федеральними органами державної влади - не відповідають Конституції РФ, її ст. ст. 94, 95 (ч. 1), ст. ст. 105 - 107.
  ---
  "*" Довідкова база "КонсультантПлюс".
  Цим справа не закінчилася. Незабаром Конституційному Суду РФ довелося повернутися до питання про черговість списання грошових коштів з банківського рахунку і винести постанову, що стосується суті проблеми колізії цивільного і податкового законодавства. Мова йде про Постанові Конституційного Суду від 23 грудня 1997 р. N 21-П "У справі про перевірку конституційності пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації та частини шостої статті 15 Закону Російської Федерації" Про основи податкової системи в Російській Федерації "у зв'язку з запитом Президії Верховного Суду Російської Федерації "" * ".
  ---
  "*" СЗ РФ. 1997. N 52. Ст. 5930.
  Конституційний Суд РФ констатував, що в початковій редакції п. 2 ст. 855 ГК законодавцем була витримана певна логіка, відповідно до якої перш за все необхідно здійснювати списання за вимогами кредиторів клієнта, що носять безперечний характер, який підтверджений судовими рішеннями або випливає з норм, встановлених спеціальними законами, зокрема законами про податки, а потім проводити списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості. Таким чином, пріоритет віддавався заснованим на виконавчих документах вимогам громадян, які потребують особливої правовий захист, про виплату відшкодування за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю, або аліментів, а також підтвердженим виконавчими документами вимогам працюють за трудовим договором (контрактом) та вимогам про виплату винагород за авторськими договорами.
  Наступними за значимістю визнавалися вимоги, також носять безперечний характер, проте на відміну від названих це були вимоги держави як кредитора у податковому зобов'язанні. При цьому за змістом норми передбачалося списання тільки сум податків і платежів у позабюджетні фонди, не сплачених у встановлені законом терміни (тобто недоїмок), яке виробляється за рішеннями податкових органів, а не перерахування відповідних сум за ініціативою платника податку. Інше тлумачення призводило б до пріоритету добровільних перерахувань з податків, строк сплати яких ще не минув, перед списанням грошових коштів за виконавчими документами інших кредиторів боржника, передбаченим в абз. 5 початковій редакції п. 2 ст. 855 ГК.
  Далі Конституційний Суд зазначив, що Федеральний закон від 12 серпня 1996 р. N 110-ФЗ доповнив п. 2 ст. 855 ГК новим положенням, відповідно до якого пріоритетне значення перед списанням з рахунку клієнта банку грошових коштів в погашення недоїмок за податковими платежами придбали перерахування або видача по платіжних документах самого власника рахунку грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ, Державний фонд зайнятості населення РФ і фонди обов'язкового медичного страхування. При цьому законодавець, маючи на меті створити переваги з виплати заробітної плати, вводячи зазначену норму, допустив можливість вибору для клієнта-боржника між виплатою заробітної плати та перерахуванням до відповідних фондів обов'язкових платежів, невнесення яких тягне сплату пені та штрафів. Крім того, правила п. 2 ст. 855 ГК у новій редакції не виключають можливості прямого зловживання правом, включаючи штучне підтримання заборгованості з виплати заробітної плати з метою ухилення від перерахування платежів до бюджету.
  Таким чином, досягнення декларованої законодавцем мети за допомогою початого їм регулювання не було і не могло бути забезпечено, оскільки воно по суті не виключає довільне визначення черговості виплат, що не узгоджується з принципом рівності всіх перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституції РФ) . Більше того, нова черговість, введена п. 2 ст. 855 ГК, навіть якщо б вона полегшувала становище із заборгованістю по заробітній платі працівникам комерційних організацій, створює труднощі з формуванням дохідної частини бюджету, що може призвести до заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери. В умовах кризи неплатежів встановлення законодавцем пріоритету для тієї чи іншої групи громадян, будь то працівники комерційних та інших організацій або працівники бюджетної сфери, при тому, що платежі, віднесені до кожної наступної черги, повинні проводитися лише після повного погашення всіх попередніх вимог без якої- або пропорційності, суперечить принципу рівності всіх перед законом. Доповнення і зміни п. 2 ст. 855 ГК не відповідають, таким чином, критеріями справедливості, особливо в умовах, коли недостатність коштів на рахунках підприємств і організацій не є винятком.
  Зовні відмовившись від пріоритету обов'язкових бюджетних платежів, законодавець порушив логіку побудови п. 2 ст. 855 ГК, створивши не тільки нерівність при реалізації прав і законних інтересів різних груп громадян, а й конкуренцію конституційних обов'язків з виплати заробітної плати та сплати податків, оскільки чітко не визначив порядок та умови їх виконання. Встановлена даною нормою черговість перерахування грошових коштів може призводити до порушення конституційного обов'язку сплачувати законно встановлені податки і збори (ст. 57 Конституції РФ) і формує правові умови для легального відмови від її виконання.
  Що стосується правила ч. 6 ст. 15 Закону РФ "Про основи податкової системи в Російській Федерації" ("підприємства зобов'язані до настання терміну платежу здати платіжне доручення відповідним установам банку на перерахування податків до бюджету або в позабюджетні фонди. Зазначені платіжні доручення банками та кредитними установами виконуються в першочерговому порядку"), то Конституційний Суд РФ прийшов до висновку про те, що конституційний або неконституційний сенс даної норми не може бути виявлений без з'ясування сфери її застосування. З тексту самої норми не можна зробити висновок про те, що її дія розрахована на ситуацію недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пропонованих вимог, яка передбачена в спеціальній нормі - п. 2 ст. 855 ГК. У той же час, як випливає з п. 1 цієї статті, що передбачає календарну черговість задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, за наявності достатніх грошових коштів не виключається існування іншого порядку черговості, який може бути встановлений іншим законом.
  Конституційний Суд РФ визнав не відповідним Конституції РФ, її ст. 19 (ч. 1), положення абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК, виходячи з того що встановлене в абз. 5 цього пункту обов'язкове списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, означає тільки стягнення заборгованості за зазначеними платежами на підставі доручень податкових органів, що носять безперечний характер, а щодо ч. 6 ст. 15 Закону РФ "Про основи податкової системи в Російській Федерації" провадження у справі припинив.
  На жаль, наведене Постанова Конституційного Суду РФ (прямо скажемо, не цілком вдале) не вирішило проблеми, а лише породило нові запитання. Адже визнання неконституційним абз. 4 п. 2 ст. 855 ЦК (в редакції закону від 12 серпня 1996 р.), як це передбачено резолютивній частиною Постанови Конституційного Суду від 23 грудня 1997 р. N 21-П, могло означати лише те, що платіжні документи (у тому числі видані на підставі виконавчих листів та інших виконавчих документів), що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а разом з ними і відрахування до Пенсійного фонду, Фонд соціального страхування та Державний фонд зайнятості населення РФ "випадали" з пільговою черговості, і, стало бути, операції зі списання з рахунків коштів по зазначених документів мали здійснюватися банками в останню чергу.
  Крім того, Конституційний Суд попутно дав дещо дивне тлумачення норми, що міститься в абз. 5 п. 2 ст. 855 ГК, суть якого зводиться до того, що передбачене даною нормою обов'язкове списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, "означає тільки стягнення заборгованості за зазначеними платежами на підставі доручень податкових органів, що носять безперечний характер". Виходить, що платіжні доручення платника податків, спрямовані на добровільну сплату податкових та інших обов'язкових платежів, також втрачали пільгову чергу і повинні були виконуватися банками в останню чергу.
  Однак, судячи з мотивувальної частини Постанови від 23 грудня 1997 р. N 21-П, Конституційний Суд РФ зовсім не мав на увазі, що списання грошових коштів з рахунків за виконавчими документами про стягнення заборгованості із заробітної плати (з відповідними відрахуваннями внесків у позабюджетні фонди), а одно за платіжними дорученнями платника податків про сплату податкових та інших обов'язкових платежів здійснюватиметься в загальній (останньої) черги. Швидше навпаки: визнаючи першорядне значення зазначених платежів, Конституційний Суд висловився проти їх нерівності в частині черговості задоволення.
  В усякому разі саме так була сприйнята позиція Конституційного Суду РФ законодавцем, який починаючи з 1998 р. при прийнятті федеральних законів про федеральний бюджет на кожен черговий рік став включати в текст відповідних законів норму про те, що платежі з оплати праці, а також платежі в бюджет і державні позабюджетні фонди при недостатності коштів на рахунку підлягають списанню в третю чергу "*".
  ---
  "*" Див, наприклад: СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1464; 1999. N 9. Ст. 1093; 2001. N 53. Ст. 5030; 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5132 та ін
  Такий підхід навряд чи можливо визнати оптимальним, скоріше він представляється деякою тимчасовою схемою, що дозволяє протягом якогось періоду мінімізувати негативні наслідки, викликані серйозним прогалиною в правовому регулюванні відповідних правовідносин. З формально-юридичних позицій визначення черговості списання грошових коштів з рахунку клієнта банку, з яким останній зв'язаний договором банківського рахунку, звичайно ж, не може становити предмет бюджетного законодавства. Якщо ж розбиратися з розглянутою проблемою по суті, то її запропоноване законодавцем рішення (нехай і тимчасове), яке полягає в тому, що грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам (у тому числі за судовими рішеннями) і податкові платежі, конкуруючи один з іншому, задовольняються в єдину чергу, ніяк не може бути визнано ні справедливим, ні гуманним, яким воно має бути в правовій державі, що піклується про інтереси своїх громадян.
  У зв'язку з цим ми солідарні з думкою С.В. Сарбаш, який пише: "Нам видається, що працівник, який не отримав зарплату і стягнув її через суд, повинен мати пріоритет перед державою. Більше того, ми вважаємо абсолютно необхідним саме протиставити потужність державної машини ... конкретної особистості, причому таке протиставлення має бути таким, яке малося раніше. Працівник, що має судове рішення про стягнення зарплати, повинен задовольнити свої вимоги першому, і лише потім повинно бути допущено держава "" * ".
  ---
  "*" Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 133.
  Який же вихід із ситуації? Видається, що законодавцю необхідно повернутися до тієї черговості списання грошових коштів з банківського рахунку, яка була встановлена п. 2 ст. 855 ГК у його первісній редакції (станом на 1 березня 1996 р., коли була введена в дію частина друга ЦК). Такий варіант дій законодавця не тільки дозволив би вирішити проблему, яка розглядається, а й послужив би хорошим уроком дбайливого ставлення до ГК, яке характерно для розвинених правопорядков і так необхідно всім гілкам російської державної влади. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Черговість списання грошових коштів з рахунку"
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    черговості списання грошових коштів з рахунку, встановленої ст. 855 ГК РФ. Питання про конституційність положень п. 2 ст. 855 ГК РФ в редакції Федерального закону від 12 серпня 1996 р. «Про внесення змін і доповнень до п. 2 ст. 855 Цивільного кодексу Російської Федерації »був предметом розгляду Конституційного Суду РФ. Справа в тому, що Федеральним законом від 12 серпня 1996р. п. 2
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
    черговості списання грошових коштів з рахунку боржника до третьої черги (ст. 855 ГК РФ). Позадоговірні зобов'язання за участю публічних утворень можуть виникати з односторонніх угод і в результаті правопорушень. До першої групи відносяться, наприклад, зобов'язання з публічної обіцянки нагороди (гл. 56 ЦК) і публічного конкурсу (гл. 57 ЦК); до другої - деліктні зобов'язання (гл. 59
 3. 7. Характер норм договірного права
    черговість списання грошових коштів з рахунку. Серед інших цілей імперативних норм особливе місце займає захист інтересів держави і суспільства, в кінцевому рахунку - захист встановленого в країні правопорядку. Можна і в цьому випадку перш за все вказати на деякі норми про угоду, і зокрема на ті норми, які встановлюють стосовно до окремих випадків вимоги до форми угод
 4. 6. Захист прав учасників майнового обороту в публічно - правових відносинах
    черговості платежів, встановленої ст. 855 ГК, а також коштів цільового бюджетного фінансування та залишків коштів на бюджетних рахунках, повністю перераховуються на рахунок недоїмників. Банкам та іншим кредитним організаціям дозволено відмовляти у вчиненні операцій по рахунках підприємств - недоимщиков. Ще далі пішли відомчі нормативні акти. Досить згадати гучну історію з
 5. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємин з банками)
    черговості списання грошових коштів з рахунку, встановленої ст. 855 ЦК (п. 3 ст. 864). У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що платіжні доручення на переказ коштів контрагенту за договором відносяться до платіжних документів, які при недостатності коштів на рахунку платника для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог виконуються банком у п'яту чергу
 6. 3. Імперативні обов'язки банку за договором банківського рахунку
    черговість списання грошових коштів з рахунку (ст. 855 ЦК); гарантувати таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про власника рахунку (ст. 857 ЦК); не допускати обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, за винятком арешту зазначених коштів або зупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом (ст. 858
 7. Арешт грошових коштів та призупинення операцій за рахунком
    черговості списання грошових коштів з рахунку, встановленої ст. 855 ГК. Іншими словами, при недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог що знаходиться на рахунку і піддана арешту грошова сума може бути списана за виконавчими або платіжними документами, що належать до вищестоящої черги в порівнянні з вимогою, для забезпечення
 8. Зміст договору
    черговості списання грошових коштів з рахунку; обов'язки щодо збереження банківської таємниці та дотримання законності режиму обмеження розпорядження клієнтом банківським рахунком. --- Там же. С. 47 - 48. Див там же. С. 48 - 170. У зв'язку з викладеними поглядами сучасних російських правознавців на зміст договору банківського рахунку представляється
 9. 5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
    черговість списання грошових коштів з рахунку. При цьому, якщо на рахунку не маються грошові кошти, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, що пред'являються до рахунку, списання цих коштів з рахунку задовольняється в порядку календарної черговості надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання, якщо інше не передбачено законом. При недостатності грошових
 10. Коментар до статті 15.8
    черговості, встановленої цивільним законодавством. Згідно п. 2, 3 ст. 60 НК доручення на перерахування податку або рішення про стягнення податку виповнюється банком протягом одного операційного дня, наступного за днем отримання такого доручення або рішення. При цьому плата за обслуговування за зазначеними операціями не стягується. При наявності коштів на рахунку платника податків або
© 2014-2022  yport.inf.ua