Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Імперативні обов'язки банку за договором банківського рахунку

У ГК (гл. 45) та інших федеральних законах є чимало імперативних норм, що визначають обов'язки банку і власника банківського рахунку (меншою мірою), покликаних врегулювати відносини всяких осіб , що вступають в договір банківського рахунку. Зазначені імперативні норми, а також передбачені ними обов'язки банку і власника рахунку, незважаючи на їх принциповий характер і важливе значення, являють собою зовнішні для сторін конкретного договору банківського рахунку правила поведінки, які з названої причини не можуть скласти зміст зобов'язань контрагентів, що випливають з цього договору . У зв'язку з цим поряд з правами та обов'язками сторін за договором банківського рахунку (зміст договору) ми повинні говорити і про правомочиях і обов'язках банку та власника рахунку, які передбачені імперативними нормами (обов'язки за законом) і не входять у зміст конкретного договору банківського рахунку. При цьому мова йде насамперед про обов'язки банку і кореспондуючих їм правомочиях власника рахунку (за рідкісними винятками). Названі обов'язки банку, що не входять у зміст конкретного договору банківського рахунку, оскільки вони покладені на банк імперативними нормами закону, можна позначити як імперативні обов'язки банку.
Якщо звернутися до норм, що містяться в гл. 45 ГК, то можна виявити кілька таких обов'язків банку. До їх числа відносяться такі обов'язки банку: гарантувати право власника безперешкодно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, маючи на увазі право банку використовувати зазначені грошові кошти (п. 2 ст. 845 ЦК); утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на те, щоб визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом або договором обмеження права власника рахунку розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд (п. 3 ст. 845 ЦК); дотримуватися встановленої законом черговість списання грошових коштів з рахунку (ст. 855 ЦК); гарантувати таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про власника рахунку (ст. 857 ЦК); не допускати обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, за винятком арешту зазначених коштів або зупинення операцій за рахунком у випадках , передбачених законом (ст. 858 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Імперативні обов'язки банку за договором банківського рахунку "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  імперативним: дотримання встановленої черговості платежів є обов'язком і банку, і власника рахунку як по відношенню один до одного, так і по відношенню до тих третім особам, яким призначені перераховуються грошові кошти. Тому встановлена законом черговість платежів не може бути змінена угодою банку та власника рахунку. У випадках протиріччя норм податкового та фінансового
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  імперативних норм закону (див. п. 4 ст. 421 ЦК), зазначені правила і звичаї можуть застосовуватися поряд з імперативними нормами гл. XVI КТМ (згідно п. 1 ст. 285 КТМ вони містяться в п. 1 ст. 284 і ст. 305-309) і натомість диспозитивних норм даної глави. Тому правило п. 2 ст. 285 КТМ, додатково санкціонуючи застосування міжнародних морських звичаїв з питань загальної аварії, також забезпечує
 3. § 6. Договір банківського рахунку
  імперативний характер регулювання відносин, що випливають з відкриття рахунку, обумовлений перш за все особливим публічно-правовим статусом кредитної організації при розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів. Цивільний кодекс називає лише одну обов'язок клієнта, умови про яку можуть бути включені в договір - це обов'язок оплатити витрати банку на здійснення операцій по рахунку (ст. 851 ЦК).
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  імперативно закріплені консенсуальная система щодо речей індивідуально-визначених і система традиції щодо речей родових. Подальшому відмови від такого дуалізму сприяла його розгорнута критика, а в рамках пропозицій по універсалізації системи традиції одні автори наполягали на її винятковості (див.: Хаскельберг Б.Л. Перехід права власності за договором купівлі-продажу в
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  імперативних і диспозитивних норм у цивільно-правовому регулюванні. Міжнародні договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система
 6. 7. Характер норм договірного права
  імперативні норми. Проміжне становище займають регулятори, створені в результаті спільної волі компетентного органу влади або управління з одного боку, і узгодженої волі самих контрагентів - з іншого. До числа таких регуляторів належать насамперед диспозитивні норми. Мається на увазі, що контрагенти за угодою між собою включають у договір або створену (обрану) ними
 7. 10. Публічні договори
  імперативні, абсолютно обов'язкові норми. У самому Цивільному кодексі в главах і параграфах, присвячених договорами, які можуть бути віднесені до "публічних", містяться положення, що передбачають можливість або необхідність видання урядових актів. Так, п. 3 ст. 492 ЦК та п. 3 ст. 730 ГК допускають застосування до договорів роздрібної купівлі - продажу і відповідно побутового підряду
 8. 4. Сторони у договорі
  імперативною нормою, що сума вкладу або її частина повинні неодмінно видаватись за першою вимогою вкладника (п. 2 ст. 837 ЦК), тільки у терміновий договір банківського вкладу з громадянином неприпустимо включати умову про право банку змінювати розмір процентів за вкладами (п. 3 ст. 838 ЦК). Спеціальний режим виражений і в тому, що лише юридичним особам заборонено перераховувати знаходяться на вкладах
 9. 5. Договір і треті особи
  імперативний характер. Спеціально передбачена недійсність угоди сторін про звільнення продавця від відповідальності у разі вилучення придбаного товару у покупця третіми особами, а одно про обмеження такої відповідальності. Евікція захищає інтереси покупця, але неодмінно чинного правомірно. З цієї причини покупець, який знав або повинен був знати в момент
 10. 2. Зміна і розірвання договору
  імперативною нормою. Таким правом володіє страхувальник (вигодонабувач) - у договорі страхування (п . 2 ст. 958 ЦК), комітент - у договорі комісії (п. 1 ст. 1003 ЦК), поклажодавець - у договорі зберігання (ст. 904 ЦК), одержувач постійної ренти - у випадках, передбачених у ст. 593 ЦК. Відповідно законодавець визнає в ряді випадків умови, що позбавляють сторону права вільного відмови від
© 2014-2022  yport.inf.ua