Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Правова природа відносин між банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти)

Питання про правову природу договору, що укладається між банком -емітентом і клієнтом (власником банківської карти), поки недостатньо досліджений у сучасній юридичній літературі.
Деякі автори, які аналізували розрахункові правовідносини з використанням банківських (платіжних) карт, віддали перевагу зовсім не говорити про правову кваліфікації цього договору, обмежившись лише вказівкою на деякі обов'язки банку в області здійснення розрахунків з використанням банківських карт. Так, А.А. Тедеєв пише: "Банк-емітент ... і особа, яка купує банківську карту, укладають договір, відповідно до якого емітент зобов'язується надати клієнтові банківську карту і проводити обслуговування операцій клієнта, скоєних з використанням банківської картки, в тому числі шляхом проведення операцій по рахунку клієнта, відкритого в кредитній організації - емітенті банківської карти "" * ". А.А. Вишневський зазначає, що "договір між банком-емітентом і власником банківської карти ... передбачає права і обов'язки сторін у зв'язку з використанням банківської картки" .
---
"*" Тедеєв А.А. Указ. соч. С. 104.
Вишневський А.А. Банківське право: Короткий курс лекцій. 2-е вид., Перераб. і доп. М., 2004. С. 196.
Л.Г. Єфімова вказує на два види власників банківських карток, не акцентуючи увагу на правовій природі укладаються ними договорів з банками: "По-перше, таким може бути клієнт банку-емітента, тобто фізична або юридична особа, що уклала договір з кредитною організацією - емітентом (банківського рахунку, банківського вкладу, кредитний договір тощо), що передбачає використання банківських карт. По-друге, особа, яка отримала банківську карту на підставі договору з клієнтом банку-емітента "" * ".
---
"*" Єфімова Л.Г. Указ. соч. С. 417.
Більш певним чином висловлюється Е.А. Павлодский: "При видачі банківської картки з власником укладається договір, основу якого становить різновид договору банківського рахунку з елементами кредитного договору" "*".
---
"*" Павлодский Е.А. Указ. соч. С. 408.
Спеціально досліджені питання, пов'язані з визначенням правової природи договору, що укладається між емітентом і клієнтом (власником банківської карти), в роботі І.А. Спіранова, який кваліфікує цей договір як "договір про видачу та використання банківської карти" і приходить до висновку про те, що "в його складі містяться, як мінімум, два інших договору: банківського рахунку та договору про здійснення розрахунків по операціях, здійснених з використанням карти "" * ".
---
"*" спирання І.А. Указ. соч. С. 65.
Далі І.А. Спирання пише: "Наявність договору банківського рахунку в даному випадку очевидно: рахунок необхідний для проведення розрахункових операцій з банківськими картами, як, втім, і практично будь-яких інших розрахункових операцій, відповідно до вимог чинного законодавства (п. 3 ст. 861 ЦК). Інший договір - про здійснення розрахунків по операціях, здійснених з використанням карти "" * ". Особливість режиму банківського рахунку, що відкривається для розрахунків з використанням банківських карт, автор бачить у тому, що "видаткові операції за зазначеними рахунками здійснюються виключно на підставі документів, складених з використанням банківських карт, а саме необхідністю відображення балансу картрахунку на кожен момент часу в процесинговому центрі емітента " .
---
"*" Там же.
Там же. С. 67.
Загальний висновок І.А. Спіранова полягає в тому, що договір про видачу та використання банківської картки є змішаним договором, в якому "предмети договору про картрахунку та договору про здійснення розрахунків по операціях, здійснених з використанням банківської картки, не збігаються, але тісно пов'язані один з одним" і " входять як елементи в єдиний договір про видачу та використання банківської картки "" * ".
---
"*" Там же.
Якщо звернутися до правових норм, які регулюють договір, що укладається між банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти), то можна виявити, що Банком Росії зазначений договір кваліфікується як договору банківського рахунку. Наприклад, відповідно до Положення Банку Росії N 266-П (п. п. 1.12 - 1.13) клієнт здійснює операції з використанням розрахункових карт, кредитних карт з банківського рахунку, відкритому на підставі договору банківського рахунку, що передбачає здійснення операцій з використанням розрахункових і кредитних карт, що укладається відповідно до вимог законодавства Російської Федерації. При скоєнні клієнтом - фізичною особою операцій з використанням передплаченої картки договір банківського рахунку (договір банківського вкладу) з фізичною особою не укладається.
Згідно п. 2.7 Положення Банку Росії N 266-П в разі відсутності або недостатності коштів на банківському рахунку при здійсненні клієнтом операцій з використанням розрахункової карти в межах ліміту, передбаченого в договорі банківського рахунку, може бути наданий овердрафт для здійснення даної розрахункової операції при наявності відповідної умови в договорі банківського рахунку.
Розрахунки з використанням банківських (платіжних) карт - одна з форм безготівкових розрахунків, які становлять для банку-емітента лише один з видів операцій, здійснюваних за рахунком клієнта, і тому цілком охоплюються змістом зобов'язання банку за договором банківського рахунку, так само як і всі інші операції по рахунку, здійснювані в рамках інших форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними вимогами, за акредитивом, по інкасо, чеками).
Разом з тим дві обставини - відсутність законодавчого регулювання розрахунків з використанням банківських карт (на відміну від інших форм безготівкових розрахунків) та суттєві особливості технології здійснення зазначених розрахунків - роблять в даний час необхідним детальне регулювання розрахунків з використанням банківських карт безпосередньо в договорах банківського рахунку, що укладаються між банками-емітентами та клієнтами (держателями банківських карт). Однак сформована ситуація не впливає на правову природу виникаючих при цьому правовідносин, що представляють собою зобов'язання за договором банківського рахунку, а дає підстави говорити лише про наявність певних специфічних ознак договору банківського рахунку, що передбачає здійснення операцій з використанням банківських карт, що дозволяють виділяти його в окремий вид договору .
Спроба представити зобов'язання банку по здійсненню розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням банківської картки, як самостійний договір, який поряд з договором банківського рахунку і разом з ним входить як елемент в єдиний договір про видачу та використання банківської картки, що є змішаним договором (як це робить, наприклад, І.А. спирання), видається нерозумною. При такому підході підривається самостійне значення договору банківського рахунку, мета якого якраз і полягає в здійсненні безготівкових розрахунків, що забезпечується наявністю на стороні банку зобов'язання виконувати розпорядження клієнта про проведення операцій за рахунком, включаючи і ті з них, які пов'язані з розрахунками з використанням банківських карт (втім, як і з будь-якими іншими формами безготівкових розрахунків).
Договір банківського рахунку, що передбачає здійснення операцій з використанням банківських карт, може кваліфікуватися як змішаний договір лише в тому випадку, коли він включає в себе умови, що виходять за рамки предмета договору банківського рахунку (п. 1 ст . 845 ЦК). Наприклад, відповідно до Положення Банку Росії N 266-П (п. 2.8) кредитні організації при здійсненні емісії розрахункових і кредитних карт можуть передбачати в договорі банківського рахунку умова про здійснення клієнтом операцій з використанням даних карт, сума яких перевищує:
- залишок грошових коштів на банківському рахунку клієнта в разі невключення в договір банківського рахунку умови про надання овердрафту;
- ліміт надання овердрафту;
- ліміт наданого кредиту, визначений у кредитному договорі.
Розрахунки за зазначеними операціями можуть здійснюватися шляхом надання клієнту кредиту в порядку і на умовах, передбачених договором банківського рахунку.
У наведеному прикладі йдеться про договір банківського рахунку, який дійсно є змішаним договором, оскільки включає в себе самостійне зобов'язання з надання кредиту, не охоплюється змістом договору банківського рахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правова природа відносин між банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти) "
 1. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  правових гарантій збереження їхніх вкладів. По-перше, як уже зазначалося вище, ліцензія на право залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади до запитання і на певний термін видається Банком Росії тільки тим комерційним банкам, які відповідають спеціальним пруденційних вимог. По-друге, якщо залучення фінансових ресурсів юридичних осіб Банком Росії не
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення платежів, в юридичній та економічній літературі прийнято називати розрахунками. Розрахунки можуть здійснюватися безпосередньо між сторонами за основним договором,
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують фінансові операції та грошовий оборот. Різноманітність фінансових операцій зумовлює різноманітність спеціальних
 4. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  правовій формі має бути створений професійний учасник - юридична особа, чи може він займатися комерційною діяльністю і т.д. У законодавстві, а також у нормативних актах ФКЦБ встановлюються обмеження на суміщення різних видів діяльності на ринку цінних паперів. Не допускається, наприклад, поєднувати з іншими видами зазначеної діяльності професійне ведення реєстру (ч.
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  правових відносин у банківській сфері , що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  правове явище. Не випадково законодавцем виділений в самостійний цивільно-правовий інститут комерційний кредит, сутність якого полягає в тимчасовому розриві платежів і виконання основного зобов'язання (ст. 823 ГК РФ). Якщо обов'язок здійснити платіж відокремлена в часі від виконання зустрічної, оплачуваною, обов'язки, то вже мають місце комерційний кредит і потенційна
 7. Кредитний договір
  правової природи кредитного договору: від визнання його видом (різновидом) договору позики до кваліфікації кредитного договору як самостійного цивільно-правового договору. Так, Д.А. Медведєв пише: "Кредитний договір - різновид договору позики. В силу прямої вказівки закону до кредитного договору застосовуються правила, передбачені параграфом ГК про договір позики ... ". Е.А. Суханов,
 8. Поняття та види банківських карт, що використовуються в розрахункових відносинах
  правове регулювання та оподаткування. М., 2002. С. 26 - 68. Незважаючи на те що розрахунки з використанням банківських карт широко застосовуються і в російському майновому обороті, до теперішнього часу відсутня їх законодавче регулювання, хоча, як зазначається в юридичній літературі, відповідний законопроект був підготовлений ще в 1998 р.. Правове регулювання розрахункових
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  правового регулювання, не може бути визнано належним для мети визначення документа як цінного паперу. Вираз «цінний папір засвідчує право» не слід розуміти буквально, оскільки кожному праву власника цінного бу-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 169 маги кореспондує відповідна
 10. § 3. Зберігання
  правовим актом або звичайна для даного виду зберігання. Із загального правила, що передбачає позбавлення сторони права посилатися на показання свідків при недотриманні простої письмової форми договору, норми, що регулюють зберігання, встановлюють два винятки. По-перше, використання показань свідків можливо в разі спору про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої
© 2014-2022  yport.inf.ua