Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Закриття акредитива

Закриття акредитива проводиться виконуючим банком з підстав, вичерпний перелік яких передбачений ГК (ст. 873). До їх числа належать:
- закінчення терміну акредитива;
- заява одержувача коштів про відмову від використання акредитива, якщо така можливість передбачена умовами акредитива;
- повний або частковий відгук платником відкличного акредитива.
У разі закінчення терміну дії акредитива закриття акредитива у виконуючому банку провадиться в частині залишку грошової суми по акредитиву. При відмові одержувача грошових коштів від використання акредитива (якщо це допускається умовами акредитива) останній направляє заяву про закриття акредитива виконуючому банку. Умовами акредитиву може бути передбачена необхідність отримання згоди платника або банку-емітента на відмову від використання акредитива з боку одержувача грошових коштів. Відмова від використання підтвердженого акредитива можливий тільки за згодою підтверджуючого банку. Закриття акредитива у виконуючому банку на підставі відкликання акредитива банком-емітентом може здійснюватися на вимогу платника або після отримання згоди одержувача коштів по безвідкличного акредитиву (п. 6.6 Положення N 2-П).
У будь-якому випадку про закриття акредитива виконуючий банк повинен поставити до відома банк-емітент. Встановлено обов'язок виконуючого банку одночасно із закриттям покритого акредитива негайно повернути невикористану суму банку-емітенту, який повинен зарахувати її на рахунок платника, з якого депонувалися грошові кошти (п. 2 ст. 873 ЦК).
Згідно з Положенням про безготівкові розрахунки N 2-П (п. 6.6) повернення грошових коштів банку-емітенту по покритому (депонованої) акредитивом здійснюється виконуючим банком платіжним дорученням одночасно із закриттям акредитива після закінчення терміну дії акредитива або в день подання документа, що є підставою для закриття акредитива. Порядок відкликання непокритого (гарантованого) акредитива встановлюється угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.
Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення, складене у довільній формі з проставленням відбитка штампа банку, дати складання та підпису бухгалтерського працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закриття акредитива "
 1. 3. Відкриття акредитива
  закриття акредитива. На підставі цього документа банк списав з рахунку грошові кошти і зарахував їх на розрахунковий рахунок зазначеного в дорученні одержувача, не вимагаючи подання товарно-транспортних документів. Позовні вимоги були задоволені, оскільки з переданого банку документа однозначно випливало, що йдеться про відкриття акредитива і виплаті коштів не безумовно, а проти
 2. 5. Закриття акредитива
  закриття у виконуючому банку провадиться в частині залишку грошової суми по акредитиву. При відмові одержувача грошових коштів від використання акредитива (якщо це допускається умовами акредитива) останній направляє заяву про закриття акредитива виконуючому банку. Умовами акредитиву може бути передбачена необхідність отримання згоди платника або банку емітента на відмову від
 3. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  закриття акредитива); найменування одержувача коштів; найменування виконуючого банку; місце виконання акредитива; повне і точне найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву , термін їх подання та порядок оформлення; вид акредитива; для відвантаження яких товарів (надання послуг) відкривається акредитив; термін відвантаження (надання послуг); сума акредитива; спосіб
 4. Правове регулювання розрахунків по акредитиву
  закриття акредитива, період подання документів, - найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажовідправник, вантажоодержувач, місце призначення вантажу (п. 5.1 Положення N 2-П). На підставі заяви на відкриття акредитива банк-емітент складає акредитив на бланку форми N 0401063
 5. § 4. Валютні біржі
  закритою. Учасниками торгівлі на ній можуть бути тільки її члени. Члени валютної біржі можуть здійснювати операції на валютній біржі від свого імені і за свій рахунок або від свого імені за дорученням клієнтів (посередницькі операції за комісійну винагороду). Операції на біржі здійснюються членами біржі через своїх представників з числа їх співробітників, які допускаються до операцій
 6. § 6. Договір банківського рахунку
  закритті їх рахунки до податкового органу за місцем їх обліку в п'ятиденний строк з дня відкриття або закриття рахунка. На підставі договору банківського рахунку клієнту відкривається рахунок відповідного виду. Банківський рахунок вважається відкритим з моменту внесення запису про відкриття банківського рахунку в Книгу реєстрації відкритих рахунків. Такий запис повинна бути зроблена не пізніше одного робочого дня,
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
  закритого переліку форм розрахунків, тому безготівкові розрахунки можуть здійснюватися і в інших формах. Останнім часом активно розвиваються електронні форми розрахунків. Наприклад, у другій половині XX в., У зв'язку з швидким прогресом інформаційно-комунікаційних і комп'ютерних технологій у банківській справі з'явилися електронні платежі - електронна система передачі даних, що включає електронні
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами) "/ / Вісник Банку Росії. 2006. N 57 (далі - Інструкція N 28-І). * (679) Див: Положення "Про особливості розрахунково-касового обслуговування територіальних органів Федерального казначейства", затв. ЦБ РФ N 298-П і Мінфіном Росії N 173н від 13 грудня 2006 р. / / Вісник Банку Росії. 2007. N 6. * (680) Див: Інструкція "Про порядок відкриття та
 9. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  акредитивами (у частині непокритих експортних та імпортних акредитивів) і деякі інші (додаток 1 до Положення N 254-П). Таким чином, в реальній практиці при розгляді окремих питань і вирішенні конкретних проблем, пов'язаних з кредитом і кредитними правовідносинами, необхідно перш за все віддавати собі звіт в тому, до якої сфери правовідносин відноситься відповідна проблема
 10. 5. Недійсність кредитного договору
  акредитива, який був відкритий суспільством для оплати товарів, закуплених їм за контрактом. Відповідно до статуту товариства предметом його діяльності є торгівля різними товарами; даний кредит отриманий у зв'язку із здійсненням поточних господарських (закупівельних) операцій, а тому до оскаржуваному договором не повинні пред'являтися вимоги, встановлені ст. 46 Закону про товариства з
© 2014-2022  yport.inf.ua