Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Підстави та порядок зміни договору

Застосування загальних положень про зміну договору (ст. ст. 450 - 453 ЦК) до договору банківського рахунку означає, що зазначений договір (як і всякий цивільно-правовий договір) може бути змінений за згодою сторін, на вимогу однієї із сторін у судовому порядку, в силу часткової відмови однієї зі сторін від виконання договору, коли право на таку відмову надано відповідній стороні законом або договором (ст. 450 ЦК), а також у зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 451 ЦК).
Разом з тим в юридичній літературі можна зустріти досить жорсткий підхід, який істотно обмежує можливості банку щодо зміни договору банківського рахунку. Наприклад, С.В. Сарбаш вважає, що "стосовно договору банківського рахунку єдиною підставою для банку до зміни договору банківського рахунку" є істотна зміна обставин (ст . 451 ЦК). При цьому він підкреслює, що "специфіка договору банківського рахунку з урахуванням цієї норми в більшості випадків не дозволить змінити договір банківського рахунку, бо навряд чи його розірвання буде суперечити суспільним інтересам (можна відкрити інший рахунок в іншому банку) і ледь Чи потягне для сторін зазначений у пункті 4 ст. 451 ГК шкоду, бо великі витрати за договором банківського рахунку не виробляються в силу самої природи цього договору "" * ".
--- ---
"*" Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 237 - 238.
Погоджуючись з висновком С.В. Сарбаш про проблематичність для банку домогтися зміни договору банківського рахунку у зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 451 ЦК), ми все ж не бачимо якихось непереборних перешкод для банку у використанні інших способів зміни договору з числа передбачених ст. 450 ЦК.
Очевидно, що договір банківського рахунку може бути змінений (у тому числі з ініціативи банку) за згодою сторін. Така угода може бути досягнуто в будь-який момент за обопільною волевиявленню банку та власника рахунку.
Мабуть, немає якихось серйозних перешкод в області процесуального законодавства і для звернення банку до суду з позовом про внесення змін до договору банківського рахунку. Інша справа, що з точки зору матеріального права така позовна вимога банку може бути задоволена лише у тому випадку, якщо останнім буде доведено наявність обставин, визнаних підставою для примусового зміни договору. Таким, як відомо, є насамперед істотне порушення договору другою стороною (власником рахунку), під яким розуміється порушення договору, яке тягне для контрагента (банку) така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору (п. 2 ст. 450 ЦК). Неважко уявити собі, наприклад, позитивне (для банку) судове рішення про задоволення вимоги банку про зміну договору банківського рахунку шляхом виключення з тексту договору умови про кредитування рахунку (овердрафт), коли підставою зазначеної вимоги послужила та обставина, що власник рахунку не виконував свій обов'язок з повернення банку грошової суми, у розмірі якої останнім були здійснені платежі за дорученнями клієнта при відсутності грошових коштів на його рахунку.
Договором банківського рахунку можуть бути передбачені й інші підстави зміни договору на вимогу банку в судовому порядку, в тому числі і не пов'язані з будь-якими порушеннями умов договору з боку власника рахунку.
Правда, як показує реальна судова практика, банки нерідко під виглядом вимог про зміну договору банківського рахунку насправді намагаються нав'язати клієнтові укладення нового договору на більш зрозумілих для себе умовах.
Так, в одній зі справ банк звернувся до арбітражного суду з позовом до навчально-виробничому центру про зміну умов договору банківського рахунку від 21 січня 1997 р., викладених в редакції договору банківського рахунку від 26 березня 2001
Рішенням суду позовні вимоги задоволені частково: в договір банківського рахунку внесені зміни у вигляді нової його редакції, викладеної в тексті договору банківського рахунку від 26 березня 2001 р . У частині умови пункту договору банківського рахунку про право односторонньої зміни банком діючих тарифів і введення нових тарифів (платних послуг) та умови іншого пункту договору про звільнення банку від відповідальності за дії третіх осіб (організацій поштового та іншого зв'язку, транспортних організацій) в позові було відмовлено.
Суд виходив з правомірності вимог про зміну умов договору банківського рахунку від 21 січня 1997 р., які обгрунтовані істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при його укладанні. Відмова у зміні двох пунктів договору був мотивований порушенням позивачем вимог ст. ст. 401 - 452 ЦК. Постановою апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції було скасовано, провадження у справі припинено.
Апеляційний суд виходив з того, що фактично банком було заявлено позов НЕ про зміну умов договору банківського рахунку від 21 січня 1997 р., а про спонукання до укладення нового договору банківського рахунку в редакції від 26 березня 2001 р. на місце з тим в силу положень ст. ст. 421 і 846 ЦК банк як зобов'язана сторона за договором не вправі звертатися до контрагента (клієнту банку) з позовом про спонукання укласти такий договір. Оскільки у позивача відсутнє право на звернення до арбітражного суду, справа була припинена з підстав, передбачених п. 1 ст. 85 АПК РФ.
Арбітражний суд касаційної інстанції дійшов висновку про те, що постанова апеляційної інстанції слід залишити без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення з наступних підстав.
Як випливало з матеріалів справи, 21 січня 1997 р. між банком та навчально-виробничим центром (клієнтом) укладено договір банківського рахунку, за умовами якого банк зобов'язався відкрити розрахунковий рахунок і безкоштовно здійснювати розрахунково-касове обслуговування клієнта. Зазначений договір укладено сторонами з дати підписання на невизначений термін.
Листом від 26 березня 2001 позивач запропонував відповідачу внести зміни в договір банківського рахунку від 21 січня 1997 р., направивши на адресу навчально-виробничого центру нову редакцію договору банківського рахунку від 26 березня 2001
Разом з тим зі змісту зазначеного договору при тлумаченні його за правилами ст. 431 ГК випливає, що позивач запропонував не змінити колишній договір, а фактично укласти новий договір. Так, в ньому відсутня вказівка на договір від 21 січня 1997 передбачено обов'язок банку відкрити розрахунковий рахунок клієнта. Відсутні будь-які вказівки про зміну тих чи інших пунктів договору банківського рахунку від 21 січня 1997 або про доповнення його новими умовами. За таких обставин апеляційна інстанція правомірно прийшла до висновку про те, що фактично заявлений позов не про зміну умов договору, а про спонукання укласти новий договір.
Згідно п. 1 ст. 421 ГК примушування до укладення договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена ЦК, законом або добровільно прийнятим зобов'язанням.
Зі змісту п. 4 ст. 445 і п. 2 ст. 846 ГК випливає, що звернутися до суду з позовом про спонукання до укладення договору банківського рахунку може тільки контрагент (клієнт) банку, кредитна організація примушувати клієнта до укладання такого договору не має права.
Відповідно до п. 2 ст. 22 АПК РФ спори, пов'язані з розбіжностями за договором, підвідомчі суду у випадках, якщо укладання договору передбачено законом або передача розбіжностей за договором на вирішення арбітражного суду узгоджена сторонами.
Оскільки банк не має права примушувати клієнта до укладення договору банківського рахунку, суперечка про спонукання відповідача до укладення з позивачем договору від 26 березня 2001 арбітражному суду непідвідомче, тому суд апеляційної інстанції обгрунтовано припинив провадження у справі "*".
--- ---
"*" Див Постанова Федерального арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 6 листопада 2001 р. у справі N Ф08-3589/2001 / / УПС "КонсультантПлюс" .
По іншій справі акціонерне товариство звернулося до арбітражного суду з позовом до акціонерного комерційного Ощадному банку Російської Федерації (далі - Ощадбанк Росії) в особі його відділення на підставі ст. 446 ГК про розбіжності за договором банківського рахунку .
Рішенням суду позовні вимоги частково задоволені, при цьому суд визначив предмет позову як суперечка з приводу зміни умов договору банківського рахунку і застосував ст. ст. 450 - 452 ЦК.
Постановою апеляційної інстанції дане рішення було скасовано, в задоволенні позову відмовлено. В обгрунтування суд вказав на наявність між сторонами чинного договору банківського рахунку та відсутність у зв'язку з цим підстав для задоволення вимоги, що стосується умов укладання нового договору банківського рахунку.
Позивач подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати відбулися у справі судові акти як незаконні. На думку заявника, суд апеляційної інстанції, як і суд першої інстанції, застосував які не підлягають застосуванню норми матеріального права - ст. ст. 450 - 452 ГК РФ. У даному випадку має місце переддоговірних спір, оскільки відповідач направив позивачу новий варіант договору, а підстав для зміни попереднього договору після закінчення терміну його дії немає.
У відгуку на касаційну скаргу Сбербанк Росії просив залишити без зміни постанову апеляційної інстанції, вважаючи, що, направивши клієнту типовий договір банківського рахунку, банк запропонував переоформити вже існуючий договір, але не ставив мету укласти новий договір банківського рахунку.
Перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги та відзиву на неї, Федеральний арбітражний суд округу не знайшов підстав для скасування постанови апеляційної інстанції.
Як випливало з матеріалів справи, Ощадбанк Росії і акціонерне товариство уклали договір банківського рахунку строком на один рік. Договором встановлено можливість пролонгації договору після закінчення терміну його дії за умови, що жодна зі сторін не заявить про його розірвання. По закінченні зазначеного терміну Сбербанк Росії направив клієнту - акціонерному товариству типовий договір банківського рахунку, який був підписаний з боку клієнта, з протоколом розбіжностей.
Відповідач відхилив пропозиції позивача про внесення змін та доповнень до договору банківського рахунку, запропонувавши клієнтові укласти типовий договір на умовах банку. Вважаючи, що непідписання протоколу розбіжностей з боку банку є підставою для передачі переддоговірного спору до суду, позивач звернувся з відповідним позовом до арбітражного суду.
Тим часом суд апеляційної інстанції встановив, що раніше укладений між сторонами договір банківського рахунку залишається чинним. Спрямований клієнту банком для підписання типовий договір банківського рахунку є пропозицією Ощадбанку Росії про внесення змін до чинного договору банківського рахунку, так як стосується вже відкритого рахунку клієнта і не передбачає відкриття нового рахунку.
За таких обставин арбітражний суд апеляційної інстанції обгрунтовано відмовив у задоволенні позовних вимог, оскільки підстави для задоволення в порядку ст. ст. 445, 446 ЦК вимоги позивача про переддоговірному суперечці (в даному випадку про розбіжності за умовами договору) відсутні.
У зв'язку з цим Федеральний арбітражний суд постанову арбітражного суду апеляційної інстанції залишив без зміни , а касаційну скаргу - без задоволення "*".
--- -
"*" Див Постанова Федерального арбітражного суду Далекосхідного округу від 20 листопада 2001 р. у справі N Ф03-А37/01-1/2296 / / УПС "КонсультантПлюс".
За певних умов, передбачених договором, ймовірно, припустимо і одностороння зміна договору банківського рахунку з боку банку. Скажімо, договором може бути передбачено відповідне правомочність банку на односторонню зміну умови про розмір відсотків, що підлягають сплаті власнику рахунку за користування банком грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, наприклад, у випадку, якщо розмір зазначених відсотків становить (за умовами договору) певну частку від зміненій ставки рефінансування, що встановлюється Банком Росії.
Що стосується можливості зміни договору банківського рахунку з підстав, передбачених ст. 451 ГК (у зв'язку з істотною зміною обставин), то така можливість носить чисто теоретичний характер. Дуже важко уявити собі ситуацію, коли б зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору банківського рахунку, відповідало б усім вимогам , що пред'являються до істотної зміни обставин як основи розірвання або зміни договору (п. 2 ст. 451 ЦК), і додатково до цього коли б суд, визнавши наявність істотної зміни обставин, міг констатувати, що розірвання договору банківського рахунку суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах (п. 4 ст. 451 ЦК).
  Наведені міркування не зупиняють банки в їх прагненні використовувати і цю досить примарну можливість для зміни укладених договорів банківського рахунку та включення в них найбільш сприятливих для себе умов. Ілюстрацією до сказаного може служити наступний приклад з судово-арбітражної практики.
  Комерційний банк звернувся до арбітражного суду з позовом до закритого акціонерного товариства про зміну договору банківського рахунку у зв'язку з істотною зміною обставин, під яким позивачем пропонувалося розуміти стягнення з нього по іншій справі відсотків за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку відповідача, у розмірі ставки рефінансування Банку Росії (дана ставка була застосована, оскільки в договорі відсутнє умова про розмір зазначених відсотків). Тепер банк, грунтуючись на ст. 451 ГК, вимагав включити в договір банківського рахунку відповідна умова про договірну ставкою названих відсотків.
  Рішенням арбітражного суду у позові було відмовлено. Обгрунтовуючи свої вимоги, в касаційній скарзі банк посилався на те, що, якщо не буде змінена процентна ставка за договором банківського рахунку, може виникнути перспектива банкрутства та ліквідації банку. При цьому банк вказував на те, що на нього покладено обов'язок зі сплати відповідачу відсотків за користування грошовими коштами клієнта у розмірі ставки рефінансування, незважаючи на встановлений наказом банку розмір відсотків за вкладами "до запитання" - 2% річних.
  При розгляді справи в касаційному порядку рішення арбітражного суду було визнано законним і обгрунтованим, оскільки наявність рішення суду по іншій справі про стягнення з банку на користь власника рахунку відсотків за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, у розмірі ставки рефінансування Банку Росії ніяк не може бути кваліфіковано як істотної зміни обставин, що є підставою для розірвання або зміни договору "*".
  ---
  "*" Див Постанова Федерального арбітражного суду Східно-Сибірського округу від 7 серпня 2002 р. по справі N А78-187/02-С1-16/53-Ф02-2157/02-С2 / / УПС "КонсультантПлюс".
  Правда, не можна не помітити, що у банку, очевидно, були підстави ставити питання про перегляд судового рішення по іншій справі, яким з нього були стягнуті відсотки. Адже за відсутності в договорі банківського рахунку умови про розмір відсотків за користування банком грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, власникові рахунку належні відсотки, зазвичай сплачуються банком за вкладами до запитання, і тільки за відсутності таких мова може йти про ставку рефінансування Банку Росії. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Підстави та порядок зміни договору"
 1. § 3. Муніципальні вибори.
    Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 2. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
    Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 3. § 1. Муніципальне майно.
    У власності муніципальних утворень може перебувати: майно, призначене для вирішення встановлених Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" питань місцевого значення; майно, призначене для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, у випадках, встановлених федеральними та
 4. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 5. § 4. Територіальне громадське самоврядування
    Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок;
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 7. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
    Підготовка і проведення муніципальних виборів здійснюється системою виборчих комісій, очолюваної Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ. У зазначену систему також входять виборчі комісії суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, окружні, дільничні виборчі комісії. В організації муніципальних виборів можуть також брати участь територіальні (районні,
 8. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
    Головні дійові особи виборчої кампанії - кандидати в депутати та на виборні посади. Вступники вибори громадяни набувають статусу кандидатів через процедуру висунення. Після їх реєстрації відповідною виборчою комісією вони знаходять статус зареєстрованих кандидатів. Висування кандидатів. Законом встановлений період, що включає висунення кандидатів, списків
 9. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 10. § 2. Місцева адміністрація
    Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
© 2014-2022  yport.inf.ua