Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 8. Територіальне громадське самоврядування.

Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення.
Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території.
Територіальне громадське самоврядування здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням за допомогою проведення зборів та конференцій громадян, а також за допомогою створення органів територіального громадського самоврядування.
Територіальне громадське самоврядування може здійснюватися в межах певних територій проживання громадян. Це під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок, група житлових будинків, житловий мікрорайон, сільський населений пункт, який не є поселенням; інші території проживання громадян.
Органи територіального громадського самоврядування обираються на зборах або конференціях громадян, які проживають на відповідній території.
Територіальне громадське самоврядування вважається заснованим з моменту реєстрації статуту територіального громадського самоврядування уповноваженим органом місцевого самоврядування відповідного поселення. Порядок реєстрації статуту територіального громадського самоврядування визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу. Територіальне громадське самоврядування відповідно до його статуту може бути юридичною особою і підлягає державній реєстрації в організаційно-правовій формі некомерційної організації.
Збори громадян з питань організації та здійснення територіального громадського самоврядування вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку. Конференція громадян з питань організації та здійснення територіального громадського самоврядування вважається правомочною, якщо в ній беруть участь не менше двох третин обраних на зборах громадян делегатів, які представляють не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку.
До виключних повноважень зборів, конференції громадян, які здійснюють територіальне громадське самоврядування, відносяться:
встановлення структури органів територіального громадського самоврядування;
прийняття статуту територіального громадського самоврядування, внесення до нього змін і доповнень;
обрання органів територіального громадського самоврядування;
визначення основних напрямів діяльності територіального громадського самоврядування;
затвердження кошторису доходів і витрат територіального громадського самоврядування та звіту про її виконання;
розгляд і затвердження звітів про діяльність органів територіального громадського самоврядування.
Органи територіального громадського самоврядування здійснюють такі повноваження:
представляють інтереси населення, що проживає на відповідній території;
забезпечують виконання рішень, прийнятих на зборах і конференціях громадян;
можуть здійснювати господарську діяльність з утримання житлового фонду, благоустрою території, іншу господарську діяльність, спрямовану на задоволення соціально-побутових потреб громадян, що проживають на відповідній території, як за рахунок коштів зазначених громадян , так і на підставі договору між органами територіального громадського самоврядування та органами місцевого самоврядування з використанням коштів місцевого бюджету;
вправі вносити в органи місцевого самоврядування проекти муніципальних правових актів, що підлягають обов'язковому розгляду цими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено прийняття зазначених актів.
У Федеральному законі "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" закріплено перелік вимог, що пред'являються до статуту територіального громадського самоврядування. У такому статуті визначаються:
територія, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування;
цілі, завдання, форми і основні напрямки діяльності територіального громадського самоврядування;
порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування;
порядок прийняття рішень;
порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами;
порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування.
При цьому ніякі додаткові вимоги до статуту територіального громадського самоврядування органами місцевого самоврядування встановлюватися не можуть.
Порядок організації та здійснення територіального громадського самоврядування, умови і порядок виділення необхідних коштів з місцевого бюджету визначаються статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Територіальне громадське самоврядування. "
 1. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Територіальне громадське самоврядування; публічні слухання; збори громадян; конференція громадян (зібрання делегатів); опитування громадян; звернення громадян до органів місцевого самоврядування муніципального освіти; інші форми, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним законам, законам суб'єкта Федерації. Безпосереднє здійснення населенням місцевого
 2. § 10. Збори та конференція громадян.
  Територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори громадян. Збори громадян проводиться з ініціативи населення, представницького органу, глави муніципального освіти, а також у випадках, передбачених статутом територіального громадського самоврядування. Збори громадян, що проводиться з ініціативи представницького
 3. § 2. Система муніципальних правових актів
  територіальний громадському самоврядуванні; положення про проведення публічних слухань; положення про збори громадян; положення про конференціях громадян; положення про опитування громадян; положення про порядок розгляду звернень громадян до органів місцевого самоврядування; про порядку офіційного використання символів муніципального освіти; умови контракту і порядок проведення
 4. § 3. Статут муніципального освіти.
  Територіального громадського самоврядування; структура та порядок формування органів місцевого самоврядування; найменування та повноваження виборних та інших органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування; види, порядок прийняття (видання), офіційного опублікування (оприлюднення) і набрання чинності муніципальних правових актів; термін повноважень представницького
 5. § 5. Правотворческий процес.
  Територіального громадського самоврядування, ініціативними групами громадян. Крім таких обов'язкових суб'єктів права правотворчої ініціативи статутом муніципального освіти таке право може бути надано іншим органам, громадським об'єднанням і т.п. Представницький орган з питань, віднесених до його компетенції федеральними та регіональними законами, статутом муніципального
 6. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  територіального осередку місцевого самоврядування - "муніципальне утворення" і тим, що іншомовне слово "муніципальне» не обросло в російській мові безліччю значень і смислів, які позбавляють шуканий термін однозначності. Разом з тим воно здатне охопити всі аспекти правового регулювання місцевого самоврядування, на відміну, наприклад, від комунального права. Ознаки галузі права. Чи можна
 7. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  територіального громадського самоврядування, норми цивільного, підприємницького права, що відображають особливості статусу суб'єктів муніципального права, особливості режиму об'єктів муніципальних відносин). При більш глибокому розподілі в російському праві виділяють профілюючі і комплексні, матеріальні та процесуальні галузі права. До числа профілюючих галузей, тобто галузей, які,
 8. § 3. Муніципальні норми
  територіального громадського
 9. § 4. Муніципальні правовідносини
  територіальні утворення; соціальні спільності. У першій групі слід виділити загальних і спеціальних суб'єктів. До загальних суб'єктів відносяться громадяни, іноземці, особи без громадянства, до спеціальних - виборці, депутати представницьких органів місцевого самоврядування, посадові особи органів місцевого самоврядування, муніципальних організацій, недержавних об'єднань, державних
 10. § 5. Система муніципального права
  територіальної організації місцевого самоврядування; статусу та порядку діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування; безпосереднього здійснення громадянами місцевого самоврядування, муніципальної влади. Другий блок включає інститут громадського територіального самоврядування. У названих інститутах виділяються субінстітути (підінститути). Так, інститут статусу та порядку
© 2014-2022  yport.inf.ua