Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007 - перейти до змістом підручника

§ 2. Система муніципальних правових актів

Згідно ст. 43 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" в систему муніципальних правових актів входять:
1) статут муніципального освіти;
2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти;
3) правові акти глави муніципального освіти, постанови та розпорядження голови місцевої адміністрації, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених статутом муніципального освіти.
Статут муніципального освіти і оформлені у вигляді правових актів рішення, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), є актами вищої юридичної сили в системі муніципальних правових актів, мають пряму дію і застосовуються на всій території муніципального освіти . Інші муніципальні правові акти не повинні суперечити статуту муніципального освіти і правовим актам, прийнятим на місцевому референдумі (сході громадян).
Представницький орган з питань, віднесених до його компетенції федеральними та регіональними законами, статутом муніципального освіти, приймає рішення, що встановлюють правила, обов'язкові для виконання на території муніципального освіти, а також рішення з питань організації діяльності представницького органу .
Глава муніципального освіти в межах своїх повноважень, встановлених статутом муніципального освіти і рішеннями представницького органу, видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу в разі, якщо глава муніципального освіти є головою представницького органу або постанови і розпорядження у разі, якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації.
Голова представницького органу муніципального утворення видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу.
Голова місцевої адміністрації в межах своїх повноважень, встановлених федеральними та регіональними законами, статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами представницького органу, видає постанови з питань місцевого значення та питань, пов'язаних із здійсненням окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами, а також розпорядження з питань організації роботи місцевої адміністрації.
Інші посадові особи місцевого самоврядування видають розпорядження та накази з питань, віднесених до їх повноважень статутом муніципального освіти.
Примірний перелік муніципальних правових актів.
Практика муніципального правотворчості показує, що на підставі федерального законодавства приймається значне число муніципальних правових актів. У число основних з них входять наступні:
статут муніципального освіти;
положення про схід громадян;
положення про правотворчої ініціативи громадян;
положення про територіальне громадське самоврядування;
положення про проведення публічних слухань;
положення про збори громадян;
положення про конференціях громадян;
положення про опитування громадян;
положення про порядок розгляду звернень громадян до органів місцевого самоврядування;
про порядок офіційного використання символів муніципального освіти;
умови контракту та порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом);
положення про порядок підготовки та внесення проектів правових актів, перелік і форма доданих до них документів:
для глави муніципального освіти;
для голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом);
для представницького органу;
регламент представницького органу муніципального освіти;
положення про структурні підрозділи представницького органу;
положення про статус депутата представницького органу муніципального освіти;
положення про статус глави муніципального освіти;
регламент роботи адміністрації муніципального освіти;
положення про структурні підрозділи адміністрації муніципального освіти;
положення про контрольний органі муніципального освіти;
положення про муніципальну виборчої комісії;
положення про порядок проходження муніципальної служби;
положення про порядок участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці;
типову угоду про взаємну передачу питань місцевого значення та окремих повноважень з вирішення питань місцевого значення між муніципальним районом і які входять до його складу поселеннями;
положення про бюджетний устрій і бюджетний процес на території муніципального освіти;
положення про місцеві фінанси (податки , зборах);
положення про порядок управління і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності;
положення про муніципальному замовленні;
положення про порядок прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ;
положення про порядок призначення на посаду та укладання трудового договору з керівниками муніципальних підприємств та установ;
положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання майна, закріпленого за муніципальним підприємством чи установою;
положення про порядок матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
положення про муніципальні запозичення;
положення про порядок приватизації муніципального майна;
положення про порядок надання та вилучення земельних ділянок та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Система муніципальних правових актів"
 1. 8.1. Місцеве самоврядування: поняття та основи
  систему органів державної влади (ст. 12 Конституції). Місцеве самоврядування в Російській Федерації форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує в межах, встановлених Конституцією, федеральними законами, а у випадках, встановлених федеральними законами, - законами суб'єктів РФ, самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через
 2. § 1. Загальна характеристика
  систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти, голови місцевої адміністрації, інших органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого
 3. § 3. Джерела муніципального права.
  Систему органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення;
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Система існує у Великобританії, США, Канаді, Австралії та ряді інших країн. У науковій літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти
 5. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях радянського періоду, і в законах, що регламентують організацію діяльності окремих ланок Рад. Це Закон про селищних, сільських Радах народних депутатів РРФСР (1968 р.); Закон про міський, районний у місті Раді народних депутатів РРФСР (1971 р.); Закон про крайовому, обласному Раді народних депутатів (1980 р.). В
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  системі чинного законодавства, перелік правових актів, які у зв'язку з прийняттям закону повинні бути змінені, скасовані або знову розроблені. Обговорення та прийняття рішень щодо законопроектів, внесеним представницькими органами, здійснюються в загальному порядку законодавчої діяльності, передбаченому Регламентом Законодавчих Зборів Приморського краю. 4. Гарантії
 7. § 2. Місцевий референдум
  системі народовладдя, і реалізація однієї з них не повинна перешкоджати здійсненню інших, необгрунтовано заміщати їх. Референдум як вищий безпосереднє вираження влади народу, за змістом Конституції Російської Федерації, не може бути спрямований на заперечення відбулися законних вільних виборів, які також є вищим безпосереднім вираженням влади народу, оскільки фактично
 8. § 3. Статут муніципального освіти.
  Системі нормативних актів муніципальних утворень, федеральним законодавцем встановлена його обов'язкова державна реєстрація. Згідно ч. 6 ст. 44 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" статут муніципального освіти, муніципальний правовий акт про внесення змін і доповнень до статуту муніципального освіти підлягають
 9. § 6. Муніципальні запозичення
  системі ринкових відносин. Н. Новгород, 1999. 4. Зуєв В.М., Кузнєцов С.С. Фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації: правовий аспект. Томськ,
 10. § 5. Організація діяльності представницького органу
  системи комісій та (або) комітетів є однією з особливостей внутрішньої організації представницького органу муніципального утворення. У багатьох муніципальних утвореннях представницькі органи утворюють постійні комітети (комісії) з числа своїх депутатів. Такі комітети і комісії утворюються з метою розробки базових, концептуальних пропозицій щодо реалізації повноважень
© 2014-2022  yport.inf.ua