Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Муніципальне майно.

У власності муніципальних утворень може перебувати:
майно, призначене для вирішення встановлених Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" питань місцевого значення;
майно, призначене для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, у випадках, встановлених федеральними та регіональними законами;
майно, призначене для забезпечення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування , муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ відповідно до нормативних правових актів представницького органу муніципального утворення.
У власності муніципальних утворень можуть перебувати об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх історико-культурного значення у випадку, якщо такі об'єкти необхідні для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, а також в інших випадках, встановлених федеральним законом.
У власності муніципальних утворень також може бути майно, необхідне для здійснення повноважень, право здійснення яких надано органам місцевого самоврядування федеральними законами.
У випадках виникнення у муніципальних утворень права власності на майно, не призначене для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування для забезпечення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ або не відноситься до видів майна, перерахованим вище, зазначене майно підлягає перепрофілюванню (зміні цільового призначення майна) або відчуженню. Порядок і строки відчуження такого майна встановлюються федеральним законом.
Особливості виникнення, здійснення і припинення права муніципальної власності, а також порядок обліку муніципального майна встановлюються федеральним законом.
У статті 50 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" пойменований складу муніципального майна для кожного типу муніципальних утворень. При цьому окремо наведені переліки майна, що може перебувати у власності поселень і муніципальних районів. У власності ж міських округів можуть знаходитися всі види майна з обох таких переліків.
Муніципальне майно поселень.
У власності поселень можуть знаходитися:
майно, призначене для електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом, для освітлення вулиць населених пунктів поселення;
автомобільні дороги загального користування, мости та інші транспортні інженерні споруди в межах населених пунктів поселення, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно , призначене для їх обслуговування;
житловий фонд соціального використання для забезпечення незаможних громадян, які проживають в поселенні і потребують поліпшення житлових умов, житловими приміщеннями на умовах договору соціального найму, а також майно, необхідне для утримання муніципального житлового фонду;
пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення;
майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення;
об'єкти, а також пожежне обладнання та спорядження, призначені для забезпечення первинних заходів з гасіння пожеж;
майно бібліотек поселення;
майно , призначене для організації дозвілля та забезпечення жителів поселення послугами організацій культури;
об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх історико-культурного значення відповідно до законодавства Російської Федерації;
майно, призначене для розвитку на території поселення фізичної культури та масового спорту;
майно, призначене для організації благоустрою та озеленення території поселення, в тому числі для облаштування місць загального користування та місць масового відпочинку населення;
майно, призначене для збору та вивезення побутових відходів та сміття;
майно, включаючи земельні ділянки, призначене для організації ритуальних послуг та утримання місць поховання;
майно, призначене для офіційного опублікування (оприлюднення) муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації;
земельні ділянки, віднесені до муніципальної власності поселення відповідно до федеральних законів;
ставки, обводнені кар'єри на території поселення;
ліси, розташовані в межах населених пунктів поселення;
майно, призначене для створення, розвитку та забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території поселення;
майно, призначене для організації захисту населення і території поселення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
майно, призначене для забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я.
Майно муніципальних районів.
У власності муніципальних районів можуть знаходитися:
майно, призначене для електро-і газопостачання поселень у межах муніципального району;
автомобільні дороги загального користування між населеними пунктами, мости та інші транспортні інженерні споруди поза межами населених пунктів у межах муніципального району, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно, призначене для їх обслуговування;
пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення між поселеннями на території муніципального району;
майно, призначене для організації та здійснення екологічного контролю;
майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території муніципального району;
майно, призначене для організації охорони громадського порядку на території муніципального району муніципальної міліцією;
майно, призначене для забезпечення загальнодоступного і безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, а також надання додаткової освіти та організації відпочинку дітей в канікулярний час;
майно, призначене для надання на території муніципального району швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних, стаціонарно-поліклінічних і лікарняних установах, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів;
майно, призначене для утилізації та переробки побутових і промислових відходів;
архівні фонди, в тому числі кадастр землевпорядної та містобудівної документації, а також майно, призначене для зберігання зазначених фондів;
майно, включаючи земельні ділянки, призначене для утримання на території муніципального району межпоселенческіх місць поховання та організації ритуальних послуг;
майно межпоселенческіх бібліотек;
майно, необхідне для офіційного опублікування (оприлюднення) муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації;
земельні ділянки, віднесені до муніципальної власності муніципального району відповідно до федеральними законами;
ставки, обводнені кар'єри, розташовані на територіях двох і більше поселень або на межселенной території муніципального району;
майно, призначене для створення, розвитку та забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території муніципального району ;
майно, призначене для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами з організації дозвілля та послугами організацій культури;
майно, призначене для розвитку на території муніципального району фізичної культури та масового спорту;
майно, призначене для організації захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
майно, призначене для забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;
об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) незалежно від категорії їх історико-культурного значення у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації.
Володіння, користування і розпорядження муніципальним майном.
Згідно ст. 51 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" органи місцевого самоврядування від імені муніципального освіти самостійно володіють, користуються і розпоряджаються муніципальним майном відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування мають право передавати муніципальне майно у тимчасове чи постійне користування фізичним та юридичним особам, федеральним і регіональним органам державної влади, органам місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, відчужувати, здійснювати інші операції відповідно до федеральними законами.
Порядок та умови приватизації муніципального майна визначаються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральних законів. Доходи від використання та приватизації муніципального майна надходять до місцевих бюджетів.
Муніципальні підприємства та установи.
Органи місцевого самоврядування можуть створювати муніципальні підприємства та установи, брати участь у створенні господарських товариств, у тому числі міжмуніципальний, необхідних для здійснення повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
Органи місцевого самоврядування визначають цілі, умови і порядок діяльності муніципальних підприємств і установ, затверджують їх статути, призначають на посаду і звільняють з посади керівників даних підприємств та установ, заслуховують звіти про їх діяльність у порядку, передбаченому статутом муніципального освіти.
Органи місцевого самоврядування від імені муніципального освіти субсидиарно відповідають за зобов'язаннями муніципальних установ і забезпечують їх виконання в порядку, встановленому федеральним законом.
Призначення на посаду та укладання трудового договору з керівниками муніципальних підприємств і установ виробляються різними способами. Нерідко призначення на посаду керівників муніципальних підприємств і установ провадиться за конкурсом головою муніципального освіти у порядку, встановленому рішенням представницького органу муніципального утворення. При цьому організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників муніципальних підприємств та установ здійснюються конкурсною комісією, яка створюється і діє відповідно до положення про конкурсну комісію, що затверджується рішенням представницького органу муніципального утворення.
Припинення трудового договору з керівником муніципального підприємства чи установи проводиться з підстав, передбачених законодавством та умовами трудового договору. Звільнення керівника муніципального підприємства чи установи проводиться, як правило, головою муніципального освіти.
Керівники муніципальних підприємств і установ представляють адміністрації муніципального освіти і (або) представницькому органу муніципального освіти звіти про використання майна, закріпленого за муніципальним підприємством чи установою, за встановленими формами.
При необхідності крім періодичної обов'язкової звітності керівники муніципальних підприємств і установ зобов'язані подавати інформацію та звіти про діяльність очолюваних ними підприємств та установ за запитами представницького органу муніципального утворення, глави муніципального освіти.
Керівник муніципального підприємства, установи несе персональну відповідальність за достовірність і своєчасність представленої звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Муніципальне майно. "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст.
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    муніципального освіти підприємствами, установами та організаціями, а також самими органами місцевого самоврядування та громадянами. Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що муніципальні правові акти, прийняті в межах компетенції муніципального освіти, підлягають обов'язковому виконанню на всій території
 3. § 2. Система муніципальних правових актів
    муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти, постанови та розпорядження голови місцевої адміністрації, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
 4. § 4. Компетенція представницького органу.
    муніципального освіти: в організації діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі бюджету, економічних і фінансових відносин, в галузі землекористування, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, об'єктів природи, історії і культури та ін У виключній компетенції представницького органу муніципального утворення знаходяться: прийняття статуту муніципального
 5. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
    муніципального службовця встановлюються статутом муніципального освіти або нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Як правило, муніципальний службовець має право на: ознайомлення з посадовими документами, що визначають його права та обов'язки за замещаемой посади; забезпечення належних
 6. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
    муніципальними правовими актами, так і скаргами-зверненнями з приводу відновлення прав чи законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, їх посадовими і виборними особами, керівниками підприємств, установ та громадських об'єднань. Але в цих Законах право на звернення громадянина не розглядається як публічна послуга. Швидше, в
 7. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    муніципальний "," місцевий "і словосполучення з ними застосовуються щодо органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єктів власності та інших об'єктів, цільове призначення яких пов'язане із здійсненням функцій місцевого самоврядування, а також в інших випадках, пов'язаних із здійсненням населенням місцевого самоврядування, як рівнозначні. Тому можна було б
 8. § 4. Муніципальні правовідносини
    муніципальної-правові відносини) - це відносини, врегульовані нормами муніципального права і складаються між суб'єктами муніципального права у сфері місцевого самоврядування. Як і будь-які правовідносини, муніципальні правовідносини складаються з наступних структурних елементів: суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин. Суб'єктів муніципальних правовідносин, тобто тих, хто наділений
 9. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
    муніципальних утворень, їх органів, посадових осіб, корпусу голосуючих на референдумі, інших суб'єктів щодо прийняття правових актів (нормативних або індивідуальних). Дані повноваження складають частину компетенції відповідних суб'єктів поряд з організаційними, розпорядчими, контрольними, іншими повноваженнями. Наділення якого суб'єкта правотворческими повноваженнями припускає
 10. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
    муніципальних утворень, акти органів місцевого самоврядування. Правові позиції конституційних (статутних) судів за своєю юридичною силою, мабуть, повинні прирівнюватися до норм конституцій, статутів, зміст яких в них розкривається. Чинне законодавство поки не містить чітких критеріїв визначення юридичної сили публічних нормативних договорів, що укладаються органами
© 2014-2022  yport.inf.ua