Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Компетенція представницького органу.

Представницькі органи володіють значним набором повноважень у різних сферах життя відповідного муніципального освіти: в організації діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі бюджету, економічних і фінансових відносин, в галузі землекористування, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, об'єктів природи, історії і культури та ін
У виключній компетенції представницького органу муніципального утворення знаходяться:
прийняття статуту муніципального освіти і внесення до нього змін і доповнень;
затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання;
встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори;
прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання;
визначення порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності;
визначення порядку прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ;
визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці;
визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
контроль за виконанням органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
Інші повноваження представницьких органів муніципальних утворень визначаються федеральними законами та прийнятими відповідно до них конституціями (статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, статутами муніципальних утворень. Серед таких повноважень можна назвати наступні:
прийняття рішення про призначення місцевого референдуму;
призначення виборів депутатів представницького органу муніципального освіти;
призначення виборів глави муніципального освіти;
дача згоди на призначення на посаду окремих посадових осіб адміністрації муніципального освіти;
здійснення права законодавчої ініціативи в законодавчому органі державної влади суб'єкта Федерації;
заслуховування звітів посадових осіб адміністрації муніципального освіти та керівників муніципальних підприємств, установ, організацій про поточну роботу та внесення чолі муніципального освіти подань з їх звітами;
встановлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників муніципальних підприємств, установ і організацій;
затвердження документів територіального планування муніципального освіти та іншої містобудівної документації;
призначення відповідно до статуту муніципального освіти голосування з відкликання депутата представницького органу, глави муніципального освіти, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, а також перетворення муніципального освіти;
встановлення відповідно до статуту муніципального освіти порядку реалізації правотворчої ініціативи громадян;
призначення відповідно до статуту муніципального освіти публічних слухань, проведених за ініціативою населення або представницького органу муніципального освіти;
визначення відповідно до статуту муніципального освіти порядку призначення та проведення опитування громадян, призначення опитування громадян;
визначення відповідно до статуту муніципального освіти порядку призначення та проведення зборів громадян, а також повноважень зборів громадян, призначення зборів громадян, що проводиться з ініціативи населення або представницького органу муніципального освіти;
визначення відповідно до статуту муніципального освіти порядку призначення та проведення конференцій громадян, призначення конференцій громадян, що проводяться з ініціативи населення або представницького органу муніципального освіти;
встановлення відповідно до закону суб'єкта Федерації і статутом муніципального освіти порядку і термінів розгляду звернень громадян до органів місцевого самоврядування муніципального району;
затвердження структури адміністрації муніципального освіти;
формування контрольного органу муніципального утворення, визначення порядку його роботи і повноважень;
визначення порядку приватизації муніципального майна у відповідності з федеральним законодавством;
затвердження переліку об'єктів муніципальної власності, придбання, створення і перетворення яких вимагає згоди представницького органу муніципального освіти;
визначення порядку надання та вилучення земельних ділянок відповідно до земельного законодавства;
встановлення правил проведення відкритого конкурсу з розміщення муніципального замовлення, фінансованого за рахунок місцевого бюджету на виконання робіт (надання послуг), внесення до них змін і доповнень;
встановлення порядку залучення позикових коштів, в тому числі за рахунок випуску муніципальних цінних паперів, та ін
Контрольні повноваження.
Здійснення контрольних повноважень відіграє важливу роль в діяльності представницького органу муніципального утворення. Здійснення контрольних повноважень пронизує всю компетенцію цього органу. Крім того, наявність достатніх контрольних повноважень дозволяє значно зміцнити авторитет представницького органу.
У радянський період Радам народних депутатів належала провідна роль у здійсненні контролю. Всі інші органи та посадові особи були підконтрольні їм. Але на практиці контроль з боку представницьких органів того періоду був досить слабким і формальним. Однак представницькі органи муніципальних утворень пройшли значний шлях по створенню дієвого механізму контролю. Посилення контрольних повноважень є одним з найважливіших пріоритетів у діяльності представницького органу муніципального утворення.
Особливе значення мають такі види контролю представницького органу муніципального утворення, як:
контроль за виконанням місцевого бюджету (фінансовий контроль);
контроль за виконанням органами та посадовими особами муніципального освіти повноважень щодо вирішення питань місцевого значення;
контроль за дотриманням встановленого порядку розпорядження власністю муніципального освіти.
Розглянемо дані повноваження докладніше.
Представницькі органи муніципальних утворень здійснюють такі форми фінансового контролю: попередній контроль, поточний контроль, наступний контроль <36>.
---
<36> Фінансовий контроль представницького органу муніципального утворення з високим ступенем деталізації регламентований в Бюджетному кодексі РФ.

При попередньому контролі, в ході обговорення і затвердження проектів актів про бюджет та інших проектів рішень з бюджетно-фінансових питань, здійснюється оцінка і наслідки прийняття таких актів.
При поточному контролі виконання місцевого бюджету розглядається на засіданнях спеціально створених комітетів, бюджетно-фінансових комісій представницького органу муніципального утворення, в ході депутатських слухань і в зв'язку з депутатськими запитами.
Наступний контроль здійснюється представницьким органом муніципального освіти в ході розгляду і затвердження звітів про виконання місцевого бюджету.
Найчастіше статутами муніципальних утворень передбачається обов'язок надання в представницький орган звітів або заслуховування глави муніципального освіти, в тому числі і з питання виконання місцевого бюджету.
Контроль представницького органу муніципального утворення за дотриманням і виконанням муніципальних правових актів є важливим його повноваженням. Представницький орган муніципального освіти нерідко дає оцінку стану дотримання та виконання муніципальних правових актів і в разі необхідності приймає рішення про підготовку змін і доповнень в такі акти, про проведення додаткових і наступних перевірок за дотриманням і виконанням муніципальних правових актів.
Запит представницького органу і запит депутата. Представницький орган має право направити запит главі муніципального освіти, керівникам структурних підрозділів адміністрації муніципального освіти, іншим посадовим особам органів місцевого самоврядування з питань, що входять до компетенції зазначених органів та посадових осіб. Запит, як правило, приймається більшістю голосів від встановленого числа депутатів представницького органу в порядку, встановленому його регламентом.
Депутат представницького органу має право направити запит главі муніципального освіти, керівникам структурних підрозділів адміністрації муніципального освіти, іншим посадовим особам органів місцевого самоврядування з питань, що входять до компетенції зазначених органів та посадових осіб. Запит депутата надсилається ним самостійно і не потребує оприлюднення на засіданні представницького органу муніципального утворення. Нерідко депутат, який направив запит, має право брати безпосередню участь у розгляді поставлених ним в запиті питань. Про день розгляду поставлених у запиті питань депутат, який направив запит, повинен бути повідомлений завчасно.
Звичайно, слід враховувати, що формальна наявність у представницького органу муніципального утворення контрольних повноважень далеко не завжди означає реальне їх використання. Наприклад, тільки одного вказівки на те, що представницький орган здійснює контроль за виконанням встановленого порядку розпорядження муніципальною власністю, буде недостатньо. У статуті муніципального освіти необхідно чітко визначити, яким чином здійснюється такий контроль, регламентувавши при цьому його етапи та процедури. У ряді муніципальних утворень приймаються та спеціальні акти, що регламентують контрольну діяльність представницького органу муніципального утворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Компетенція представницького органу. "
 1. § 6. Сход громадян.
  Компетенції представницького органу муніципального утворення. Сход громадян може скликатися головою муніципального освіти самостійно або з ініціативи групи жителів поселення чисельністю не менше 10 чоловік. Проведення сходу громадян забезпечується головою місцевої адміністрації. Участь у сході громадян виборних осіб місцевого самоврядування є обов'язковим. На сході громадян
 2. § 3. Схід громадян
  компетенції представницького органу муніципального утворення. Сход громадян може скликатися головою муніципального освіти самостійно або з ініціативи групи жителів поселення чисельністю не менше 10 чоловік. Проведення сходу громадян забезпечується головою місцевої адміністрації. Участь у сході громадян виборних осіб місцевого самоврядування є обов'язковим. На сході громадян
 3. § 1. Загальна характеристика
  компетенцією. Нормотворча компетенція інших органів є спеціальною. Особливий зв'язок представницького органу з населенням забезпечується також тим, що прямо або побічно він формується населенням в особі виборчого корпусу. Крім того, вона забезпечується колегіальним характером роботи представницького органу. Характеризуючи сучасні представницькі органи місцевого самоврядування,
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  компетенції представницьких органів. Їх формування відбувається, як правило, на перших сесіях (засіданнях), коли визначається структура представницького органу, вирішуються інші організаційні питання. У разі необхідності представницький орган може і в інший час утворювати нові комітети, комісії, реорганізовувати існуючі, вносити зміни в їх чисельний і персональний склад.
 5. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  компетенції представницького органу муніципального утворення. Це означає, що основний суб'єкт місцевого самоврядування - населення муніципального освіти - позбавляється права приймати найважливіший нормативний акт муніципального освіти. Більш того, тільки представницький орган місцевого самоврядування може змінювати статут, а, наприклад, проведення місцевого референдуму з питання зміни
 6. § 5. Поняття, принципи і види правотворчості
  компетенцію представницького органу; 3) подзаконное правотворчість - тут норми права приймаються і вводяться в дію структурами, що не відносяться до вищим представницьким органам - Президентом, Урядом, міністерствами, відомствами, місцевими органами державного управління, губернаторами, главами адміністрацій, керівниками підприємств, установ, організацій. Далеко не всі
 7. ВИДИ І СТРУКТУРА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    компетенція, терміни повноважень, підзвітність, питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються статутами муніципальних утворень відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації, з урахуванням національних, історичних та інших місцевих традицій. Також в статутах прописуються підстави і види відповідальності органів
 8. § 3. Джерела муніципального права.
    компетенції і не перебуває у віданні якого іншого органу влади; здійснення державних повноважень, як правило, здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Передача чи іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимог ефективності та економії;
 9. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    компетенцію виборного представницького органу місцевого самоврядування входило: затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання, а також встановлення місцевих податків і зборів (за поданням і погодженням з головою місцевого самоврядування), затвердження програми розвитку територій, прийняття положення (статуту) про місцеве самоврядування, здійснення контролю за діяльністю глави
 10. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    компетенції муніципального освіти, підлягають обов'язковому виконанню на всій території муніципального освіти. За невиконання рішень органів місцевого самоврядування фізичні та юридичні особи несуть адміністративну відповідальність згідно з федеральними законами і (або) законами суб'єктів Російської Федерації (ч. 3 ст. 7). Слід зазначити, що в даний час Кодекс
© 2014-2022  yport.inf.ua