Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Місцеві бюджети

У частині 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації встановлено, що органи місцевого самоврядування самостійно формують, затверджують і виконують місцевий бюджет. Тому кожне муніципальне утворення має власний бюджет (місцевий бюджет). При цьому бюджет муніципального району та зведення бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, складають консолідований бюджет муніципального району.
У якості складової частини бюджетів поселень можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат окремих населених пунктів, які не є поселеннями. Порядок розробки, затвердження та виконання зазначених кошторисів визначається органами місцевого самоврядування відповідних поселень самостійно.
Органи місцевого самоврядування забезпечують збалансованість місцевих бюджетів та дотримання встановлених федеральними законами вимог до регулювання бюджетних правовідносин, здійснення бюджетного процесу, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових зобов'язань муніципальних утворень.
Формування, затвердження, виконання місцевого бюджету та контроль за його виконанням здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно з дотриманням вимог, встановлених федеральними законами, а також прийнятими відповідно до них законами суб'єктів Федерації.
Повноваження місцевої адміністрації поселення з формування, виконання і (або) контролю за виконанням бюджету поселення можуть повністю або частково здійснюватися на договірній основі місцевою адміністрацією муніципального району.
Органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, представляють у федеральні і (або) регіональні органи державної влади звіти про виконання місцевих бюджетів.
У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними та регіональними законами, а також здійснюються за рахунок зазначених доходів та субвенцій відповідні видатки місцевих бюджетів.
Проект місцевого бюджету, рішення про затвердження місцевого бюджету, річний звіт про його виконання, щоквартальні відомості про хід виконання місцевого бюджету та про чисельність муніципальних службовців органів місцевого самоврядування, працівників муніципальних установ із зазначенням фактичних витрат на їх грошове утримання підлягають офіційному опублікуванню.
Органи місцевого самоврядування поселення забезпечують жителям поселення можливість ознайомитися із зазначеними документами та відомостями у разі неможливості їх опублікування. Це може здійснюватися, наприклад, шляхом вивішування даних документів на інформаційних стендах і т.п.
Діяльність органів місцевого самоврядування муніципального освіти та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження та виконання бюджету, а також по контролю за його виконанням, як правило, регулюється положенням про бюджетний устрій і бюджетному процесі муніципального освіти, прийнятою рішенням представницького органу відповідно до федеральних законів і законами суб'єкта Федерації.
У систему органів, які мають бюджетними повноваженнями з розробки, розгляду, затвердження та виконання місцевого бюджету, здійснення контролю за його виконанням, затвердження звіту про виконання бюджету, входять представницький орган, голова муніципального освіти, адміністрація муніципального освіти , контрольний орган та інші органи, посадові особи, на які федеральним і регіональними законодавствами, муніципальними правовими актами покладені бюджетні повноваження.
Підготовка та затвердження проекту місцевого бюджету.
Рішення про підготовку проекту місцевого бюджету муніципального освіти, як правило, приймає його глава. Підготовку проекту місцевого бюджету здійснює адміністрація муніципального освіти.
Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації складання проекту місцевого бюджету муніципального освіти передують розробка прогнозів соціально-економічного розвитку муніципального освіти і галузей економіки, а також підготовка зведених фінансових балансів, на підставі яких адміністрація муніципального освіти здійснює підготовку проекту місцевого бюджету.
Порядок та строки підготовки проекту місцевого бюджету муніципального освіти, перелік документів і матеріалів, обов'язкових для подання з проектом бюджету, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес. Проект місцевого бюджету складається відповідно до вимог бюджетної класифікації, встановленими федеральними та регіональними законами, рішеннями представницького органу муніципального утворення.
Бюджет муніципального освіти розглядається і затверджується представницьким органом за поданням глави муніципального освіти. Проект місцевого бюджету муніципального освіти попередньо розглядається комісією (комітетом) представницького органу муніципального утворення, що відає питаннями бюджету.
Виконання місцевого бюджету.
Виконання місцевого бюджету проводиться відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Виконання місцевого бюджету муніципального освіти забезпечується його адміністрацією.
Організація виконання місцевого бюджету покладається на відповідний фінансовий орган адміністрації муніципального освіти.
Бюджет муніципального освіти виповнюється на основі єдності каси і підвідомчості витрат. Касове обслуговування виконання бюджету муніципального освіти здійснюється в порядку, встановленому Бюджетним кодексом Російської Федерації.
Керівник фінансового органу місцевої адміністрації призначається на посаду з числа осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи федерального органу виконавчої влади з податків і зборів ведуть облік платників податків по кожному муніципальному освіті і надають фінансовому органу місцевої адміністрації інформацію про нарахування і про сплату податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджету муніципального освіти, в відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Контроль за виконанням місцевого бюджету. Звіт про його виконання.
Глава муніципального освіти зобов'язаний періодично направляти в представницький орган інформацію про хід виконання місцевого бюджету муніципального освіти.
Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається до представницького органу муніципального освіти у порядку і строки, встановлені положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес у формі проекту рішення разом з документами і матеріалами, передбаченими Бюджетним кодексом Російської Федерації.
До початку розгляду річного звіту про виконання бюджету в представницькому органі муніципального освіти контрольним органом муніципального освіти проводиться зовнішня перевірка звіту відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Обсяг, порядок, форма і спосіб зазначеної перевірки, як правило, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес і положенням про контрольний органі муніципального освіти.
Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом муніципального освіти. Цей орган приймає рішення щодо звіту про виконання місцевого бюджету після отримання результатів перевірки зазначеного звіту, проведеної контрольним органом муніципального освіти.
Якщо в ході перевірки місцевого бюджету виявлено невідповідність виконання бюджету ухваленим рішенням про бюджет (у разі, якщо не вводився режим скорочення і блокування витрат), представницький орган муніципального освіти має право прийняти рішення про відхилення звіту про виконання місцевого бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Місцеві бюджети "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри
 2. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  місцевого самоврядування, форми і гарантії здійснення місцевого самоврядування, його місце в системі народовладдя. Норми конституційного права встановлюють основи муніципального права. Всі інші правові норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення місцевого самоврядування, є нормами муніципального права.
 3. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  місцевого самоврядування, або поставити їх під свій контроль. Поступово Ради депутатів змінювали на місцях органи земського і міського самоврядування. Конституція РРФСР 1918 р. встановила принцип єдності Рад як органів державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. У радянський час одним з основних принципів організації та діяльності всіх ланок
 4. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Місцевого самоврядування. Викликано це тим, що місто Москва має складну адміністративний поділ, в тому числі і соціальну, транспортну інфраструктуру, що вимагає централізованого забезпечення і обслуговування. Територіальними одиницями міста Москви є райони, що входять до складу одного з дев'яти адміністративних округів. В адміністративних округах здійснюють свою діяльність органи
 5. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської Федерації встановлено,
 6. § 2. Місцевий референдум
  місцевого значення. Законодавче визначення референдуму дано у Федеральному законі "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Згідно ст. 2 даного Закону референдум - це форма прямого волевиявлення громадян Російської Федерації з найбільш важливих питань державного і місцевого значення з метою прийняття рішень,
 7. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території. Територіальне громадське самоврядування здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням за допомогою проведення зборів та конференцій громадян, а також за допомогою
 8. § 9. Публічні слухання.
  Місцевого самоврядування в Російській Федерації "для обговорення проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться з ініціативи населення, представницького органу муніципального
 9. § 11. Опитування громадян.
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "опитування громадян проводиться на всій території муніципального освіти або на частині його території для виявлення думки населення і його врахування при прийнятті рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також органами державної влади. Результати опитування носять рекомендаційний характер. В опитуванні громадян мають право
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд
© 2014-2022  yport.inf.ua