Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Територіальне громадське самоврядування

Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок; група житлових будинків; житловий мікрорайон; сільський населений пункт, який не є поселенням; інші території проживання громадян. Межі зазначених територій встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території.
Територіальне громадське самоврядування здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням шляхом проведення зборів, конференцій громадян, створення органів територіального громадського самоврядування. Органи територіального громадського самоврядування обираються на зборах, конференціях громадян, які проживають на відповідній території.
Територіальне громадське самоврядування вважається заснованим з моменту реєстрації статуту територіального громадського самоврядування уповноваженим органом місцевого самоврядування відповідного поселення. Порядок реєстрації статуту територіального громадського самоврядування визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення.
Територіальне громадське самоврядування відповідно до його статуту може бути юридичною особою і підлягає державній реєстрації в організаційно-правовій формі некомерційної організації. Така реєстрація здійснюється податковими органами. Збори громадян з питань організації та здійснення територіального громадського самоврядування вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку. Конференція громадян з питань організації та здійснення територіального громадського самоврядування вважається правомочною, якщо в ній беруть участь не менше 2/3 обраних на зборах громадян делегатів, які представляють не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку.
У статуті територіального громадського самоврядування встановлюються: 1) територія, на якій воно здійснюється; 2) цілі, завдання, форми і основні напрямки діяльності територіального громадського самоврядування; 3) порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування; 4) порядок прийняття рішень; 5) порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; 6) порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування. Додаткові вимоги до статуту територіального громадського самоврядування органами місцевого самоврядування встановлюватися не можуть.
Компетенція територіального громадського самоврядування. До виключних повноважень зборів, конференції громадян, які здійснюють територіальне громадське самоврядування, відносяться: 1) встановлення структури органів територіального громадського самоврядування; 2) прийняття статуту територіального громадського самоврядування, внесення до нього змін і доповнень; 3) обрання органів територіального громадського самоврядування; 4) визначення основних напрямків діяльності територіального громадського самоврядування; 5) затвердження кошторису доходів і витрат територіального громадського самоврядування та звіту про її виконання; 6) розгляд і затвердження звітів про діяльність органів територіального громадського самоврядування.
Органи територіального громадського самоврядування: 1) представляють інтереси населення, що проживає на відповідній території; 2) забезпечують виконання рішень, прийнятих на зборах і конференціях громадян; 3) можуть здійснювати господарську діяльність з утримання житлового фонду, благоустрою території, іншу господарську діяльність, спрямовану на задоволення соціально-побутових потреб громадян, що проживають на відповідній території, як за рахунок коштів зазначених громадян, так і на підставі договору між органами територіального громадського самоврядування та органами місцевого самоврядування з використанням коштів місцевого бюджету; 4) має право вносити до органів місцевого самоврядування проекти муніципальних правових актів, що підлягають обов'язковому розгляду цими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено прийняття зазначених актів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Територіальне громадське самоврядування "
 1. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні є: місцевий референдум; вибори депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з відкликання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування;
 2. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 3. § 10. Збори та конференція громадян.
  Збори громадян. Згідно ст. 29 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення питань місцевого значення, інформування населення про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, здійснення територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори
 4. § 2. Система муніципальних правових актів
  Згідно ст. 43 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти,
 5. § 3. Статут муніципального освіти.
  Серед муніципальних правових актів особливе значення належить до статуту муніципального освіти. У статуті, є своєрідною муніципальної конституцією, вказуються основні положення з організації та діяльності місцевого співтовариства. Як правило, в статуті муніципального освіти містяться не тільки норми організації місцевого самоврядування у відповідному муніципальному освіту,
 6. § 5. Правотворческий процес.
  При здійсненні правотворчої діяльності надзвичайно важливе дотримання встановлених правил і послідовності підготовки та розгляду проекту муніципального правового акта на кожній стадії. Основними стадіями правотворчого процесу є: підготовка і внесення проекту правового акту в представницький орган; розгляд проекту правового акту в комітетах або комісіях;
 7. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  Муніципальне право являє собою систему конституційних і звичайних норм, що творяться або санкціоніруемих державою, спрямованих на регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування. Найменування галузі бере початок від лат. minicipium - самоврядна громада. У законодавстві про місцеве самоврядування терміни "муніципальний", "місцевий" і словосполучення з ними застосовуються в
 8. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  Російське право має складну структуру. У його складі виділяють публічне і приватне право. У ці розділи включають галузі, відокремлюватися по предмету і методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести
 9. § 3. Муніципальні норми
  Муніципальні норми в широкому сенсі - всі норми права, так чи інакше беруть участь у регулюванні відносин місцевого самоврядування. Муніципальні норми у вузькому сенсі - норми права, що регулюють те, що вище ми визначили як муніципальне будівництво, а також норми, покликані направляти норми інших галузей права, стосовно відносин місцевого самоврядування (норми-цілі,
 10. § 4. Муніципальні правовідносини
  Муніципальні правовідносини (муніципальної-правові відносини) - це відносини, врегульовані нормами муніципального права і складаються між суб'єктами муніципального права у сфері місцевого самоврядування. Як і будь-які правовідносини, муніципальні правовідносини складаються з наступних структурних елементів: суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин. Суб'єктів муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua