Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Наслідки відмови від оплати чека

Якщо платник відмовить в оплаті чека, чекодержатель має право зажадати платежу за чеком від одного, декількох або від усіх зобов'язаних за чеком осіб: чекодавця, авалистов, індосантів, які несуть перед чекодержателем солідарну відповідальність (п. 1 ст. 885 ЦК).
Платник не названий в якості особи, зобов'язаної за чеком перед чекодержателем. У разі безпідставного відмови від оплати чека платник може нести відповідальність тільки перед чекодавцем як кредитором за договором банківського рахунку або по чековому договором, але не перед чекодержателем, з якими у платника відсутні будь-які договірні відносини.
Від зобов'язаних перед нею осіб - чекодавця, авалистов, індосантів - чекодержатель має право вимагати не тільки оплати суми чека, а й компенсації своїх витрат на одержання оплати, а також стягнення відсотків за прострочення платежу (п. 1 ст. 395 ЦК).
Аналогічним об'ємом вимог (стосовно іншим зобов'язаним за чеком особам) володіє то зобов'язана особа, яке оплатило чек на вимогу чекодержателя (п. 2 ст. 885 ЦК). У даному випадку мова йде про вимоги, що пред'являються в порядку регресу відповідно до п. 2 ст. 325 ГК.
Згідно п. 3 ст. 885 ГК позов чекодержателя до осіб, зобов'язаних за чеком, може бути пред'явлений протягом шести місяців з дня закінчення строку пред'явлення чека до платежу. Регресні вимоги за позовами зобов'язаних осіб один до одного погашаються із закінченням шести місяців з дня, коли відповідне зобов'язана особа задовольнило вимога, або з дня пред'явлення йому позову.
Наведені законоположення означають, що для вимог по чеку встановлені спеціальні скорочені строки позовної давності (п. 1 ст. 197 ЦК), до яких загальні правила про позовну давність, передбачені ЦК (гл. 12, ст . ст. 195 - 207), застосовуються, якщо законом не встановлено інше (п. 2 ст. 197 ЦК).
У зв'язку з цим навряд чи можна погодитися з зустрічається в юридичній літературі оцінкою строку позовної давності, встановленого для вимог чекодержателя до зобов'язаним за чеком особам, як пресекательной, що не підлягає відновленню у випадках, передбачених ст. 205 ГК. Наприклад, Н.Ю. Рассказова вважає, що, незважаючи на те що стосовно позову чекодержателя в ст. 885 ГК використано вираз "може бути пред'явлений протягом шести місяців", "слід вважати, що цей термін ... пресекательний. По-перше, даний висновок відповідає ст. 199 ГК, по-друге, терміни для пред'явлення вимог до вексельних боржникам теж пресекательние ... по-третє, було б нелогічним застосування різнорідних строків у однотипних випадках "" * ".
---
"*" Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний). М., 2003. С. 653 (автор розділу - Н.Ю. Рассказова).
О.А. Бєляєва, торкаючись строку давності, передбачених ст. 885 ГК, пише: "Ці терміни встановлені щодо позову чекодержателя до зобов'язаним за чеком особам, а також позовів зобов'язаних за чеком осіб один до одного і складають в обох випадках шість місяців. Давностние терміни мають пресекательний (преклюзівний) характер, їх витікання погашає саме право вимоги сплати чекової суми. Ці терміни встановлені законом для здійснення прав вимоги, що випливають з чека, а не для захисту цих прав "" * ".
---
"*" Кредитні організації в Росії: правовий аспект / Відп. ред. Е.А. Павлодский. С. 395 (автор розділу - О.А. Бєляєва).
Тим часом спеціальне правило, яке свідчить про пресекательним характері шестимісячного строку давності, встановлене в п. 3 ст. 885 ГК лише щодо регресної вимоги зобов'язаної за чеком особи, який оплатив чек, до інших осіб, зобов'язаних за чеком, яке погашається із закінченням зазначеного терміну. Що ж до вимоги чекодержателя до чекодавцю і іншим зобов'язаним за чеком особам, то будь-яких спеціальних правил, які дозволили б кваліфікувати давностний термін на його пред'явлення в якості пресекательной і тим самим виключити застосування норм ст. 205 ГК про відновлення терміну позовної давності, закон не містить. При цих умовах ми повинні зробити висновок про те, що в даному випадку мова йде про скороченому терміну позовної давності, на який поширюються всі загальні положення про позовну давність, які у гол. 12 ГК (включаючи ст. 205). Даний висновок не може бути похитнутий теоретичними міркуваннями (на наш погляд, цілком обгрунтованими) про специфічну природу зазначеного строку давності за відсутності прямої вказівки закону на його пресекательний характер.
Відповідальність чекодавця і платника у разі оплати підробленого, викраденого або втраченого чека складається у відшкодуванні виникли внаслідок цього збитків, які покладаються на платника або чекодержателя в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані (п. 4 ст. 879 ЦК). Відступ від загальних правил відповідальності за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, коли відповідальність настає незалежно від вини, мало на меті спонукати учасників чекових правовідносин бути максимально турботливими та обачними при використанні чеків в розрахункових відносинах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наслідки відмови від оплати чека "
 1. 3. Наслідки відмови від оплати чека
  відмови платника від оплати чека, пред'явленого до платежу, дана обставина має бути посвідчений одним із способів, передбачених ЦК (ст. 883): протестом нотаріуса або складанням рівнозначного акта; відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати надання чека до оплати; відміткою инкассирующего банку із зазначенням дати, що свідчить про те, що чек
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  наслідки можуть передбачатися договором купівлі-продажу. Відповідно до п. 1 ст. 474 ГК продавець і покупець зобов'язані перевіряти якість товару у випадках, якщо такий обов'язок передбачений законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором. У випадках, коли порядок перевірки якості товару встановлюється законом, іншими правовими
 3. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  наслідки. Досить нагадати деякі події 1997 р., щоб переконатися в цьому. Виділені для регіонів кошти з федерального бюджету, призначені для виплати заробітної плати, не доходили до конкретних організацій, зарплата не виплачувалася, виникали соціальні конфлікти, страйки. Знаходження грошей в розрахунках обумовлює необхідність державного контролю за станом
 4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  наслідки), угода щодо його придбання може і повинна кваліфікуватися як звичайний договір купівлі-продажу або договір поставки. Аналогічний висновок справедливий і щодо тих некомерційних організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність у порядку абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. Примітно, що багато некомерційні організації досить активно здійснюють комерційну
 5. § 2. Побутовий підряд
  наслідки порушення термінів початку і закінчення виконання робіт, стягнення неустойки за їх порушення, а також за прострочення виконання вимог замовника з приводу недоліків робіт та строків виконання цих вимог). Цивільно-правові норми, спрямовані на захист прав споживача при виконанні робіт, містяться і у Федеральних законах від 2 січня 2002 р. "Про якість та безпеку
 6. § 7. Розрахункові зобов'язання
  наслідків. Розрахунки, що здійснюються між суб'єктами, надзвичайно різноманітні. У банківській практиці їх прийнято ділити на одногородние та міжміські, внутрішньорегіональні і між декількома регіонами. Крім того, за рівнем участі кредитної організації їх можна розділити на розрахунки через банки, де відкриті рахунки учасників розрахунків, і на розрахунки через банки без відкриття банківського рахунку.
 7. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  наслідків відсутності реєстрації. Дана норма є диспозитивною: договором здійснення відповідних дій і тягар витрат державної реєстрації можуть бути покладені і на користувача. У цьому випадку правовласник повинен надати користувачеві довіреність та інші необхідні документи. Очевидно, що, крім юридичних дій - оформлення прав користувача
 8. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  наслідки її недотримання. За загальним правилом (якщо інше не встановлено законом) реєстрація договору - необхідна умова його укладення (див. п. 3 ст. 433 ЦК), а значить недотримання даної вимоги тягне неукладеним договору (див. п. 2 ст. 558, п. 3 ст. 560, п. 2 ст. 651, п. 2 ст. 658 ЦК та ін.) неукладеним договору слід мати на увазі і у всіх випадках, коли законодавець,
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  наслідки. Опіка та піклування. Патронаж над дієздатними громадянами. Особливості цивільно-правового положення індивідуальних підприємців. Банкрутство індивідуального підприємця. Місце проживання громадян і його цивільно-правове значення. Вибір місця проживання. Місце проживання переселенців і біженців. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина
 10. 1. Поняття договору побутового підряду
  наслідку оскаржена замовником в суді. При вирішенні спору, який виник у зв'язку з втратою чи пошкодженням матеріалу або речі замовника, необхідно мати на увазі, що ціна матеріалу, переданого підрядчику, відповідно до ст. 734 ГК визначається за згодою сторін і вказується у квитанції чи іншому документі, що видається замовнику. --- Див: п. 18
© 2014-2022  yport.inf.ua