Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Наслідки відмови від оплати чека

У разі відмови платника від оплати чека, пред'явленого до платежу, дана обставина має бути посвідчений одним із способів, передбачених ЦК (ст. 883): протестом нотаріуса або складанням рівнозначного акта; відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати надання чека до оплати; відміткою инкассирующего банку із зазначенням дати, що свідчить про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений. Про несплаті чека чекодержатель повинен сповістити свого індосанта і чекодавця протягом двох робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного йому акту.
При відмові платника в оплаті чека чекодержатель має право зажадати платежу за чеком від одного, кількох осіб або від усіх зобов'язаних за чеком осіб: чекодавця, авалистов, індосантів, які несуть перед ним солідарну відповідальність (п. 1 ст. 885 ЦК). При цьому чекодержатель має право вимагати від них не тільки оплати суми чека, а й компенсації своїх витрат на одержання оплати, а також стягнення відсотків за прострочення платежу (п. 1 ст. 395 ЦК) (1).
---
(1) Аналогічним об'ємом вимог (стосовно іншим зобов'язаним за чеком особам) володіє то зобов'язана особа, яке оплатило чек на вимогу чекодержателя (п. 2 ст. 885 ЦК). У даному випадку мова йде про вимоги, що пред'являються в порядку регресу відповідно до п. 2 ст. 325 ГК.
Платник не названий в якості особи, зобов'язаної за чеком перед чекодержателем. Справа в тому, що в разі безпідставного відмови від оплати чека платник може нести відповідальність тільки перед чекодавцем як кредитором за договором банківського рахунку або по чековому договором, але не перед чекодержателем, з якими у платника відсутні будь-які договірні відносини.
Позов чекодержателя до осіб, зобов'язаних за чеком, може бути пред'явлений протягом шести місяців з дня закінчення строку пред'явлення чека до платежу (п. 3 ст. 885 ЦК). Регресні ж вимоги за позовами зобов'язаних осіб один до одного погашаються із закінченням шести місяців з дня, коли відповідне зобов'язана особа задовольнило вимога, або з дня пред'явлення йому позову. Таким чином, можна вважати, що для вимог по чеку встановлено спеціальний скорочений строк позовної давності (п. 1 ст. 197 ЦК), тоді як для відповідних регресних вимог - пресекательний термін (1).
---
(1) Навряд чи тому можна погодитися з оцінкою строку позовної давності за вимогами чекодержателя до зобов'язаним за чеком особам як пресекательной і, отже, не підлягає відновленню у випадках, передбачених ст. 205 ЦК (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний) / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. С. 653 (автор коментаря - Н.Ю. Рассказова); Кредитні організації в Росії: правовий аспект. С. 395 (автор розділу - О.А. Бєляєва)).
Відповідальність чекодержателя і платника у разі оплати підробленого, викраденого або втраченого чека складається у відшкодуванні виникли внаслідок цього збитків. Зазначені збитки покладаються на платника або чекодержателя в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані (п. 4 ст. 879 ЦК). Відступ від загальних правил відповідальності за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, в яких відповідальність настає незалежно від вини, мало на меті спонукати учасників чекових правовідносин бути максимально турботливими та обачними при використанні чеків в розрахункових відносинах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Наслідки відмови від оплати чека "
 1. Наслідки відмови від оплати чека
  Якщо платник відмовить в оплаті чека, чекодержатель має право зажадати платежу за чеком від одного, декількох або від усіх зобов'язаних за чеком осіб: чекодавця, авалистов, індосантів, які несуть перед чекодержателем солідарну відповідальність (п. 1 ст. 885 ЦК). Платник не названий в якості особи, зобов'язаної за чеком перед чекодержателем. У разі безпідставного відмови від оплати чека
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 3. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 5. § 2. Побутовий підряд
  Загальні положення. Побутовий поспіль має як загальні, так і відмінні з підрядом риси і відповідне цим розбіжностям спеціальне правове регулювання. Договір побутового підряду опосередковує відносини з виконання окремими підприємцями індивідуальних замовлень громадян, спрямованих на задоволення їх побутових та інших особистих потреб. Отриманий у процесі виконання названого
 6. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 7. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  Класифікація прав і обов'язків сторін. Зміст договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 10. 1. Поняття договору побутового підряду
  За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу (ст. 730 ЦК). Договір побутового підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним.
© 2014-2022  yport.inf.ua