Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Д.Корецкій. Кримінальна армалогія - вчення про правовий режим зброї, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Поняття особистості озброєного злочинця та її основні характеристики


За незаконні дії і порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями щорічно засуджується понад двадцять тисяч людей, що становить трохи більше двох відсотків від загального числа засуджених у Російській Федерації.
Говорячи про особистість озброєного злочинця, ми виходимо з того, що словосполучення «озброєні злочину» вже введено в науковий обіг, що створює передумови для використання як похідного поняття терміна - «особистість озброєного злочинця». Звичайно, злочинець, який скоїв злочин із зброєю в руках, не завжди є озброєним, зокрема, при залученні до кримінальної відповідальності, відбування покарання і під час вивчення його особистості, він не володіє зброєю. На перший погляд, логічніше було б використовувати термін «особистість особи, яка вчинила збройний злочин», який точніше відображає сутність досліджуваного нами явища. Однак нам даний термін представляється маловдалою внаслідок свою громіздкість та тавтологічності (особистість особи). Тому осіб, які вчинили збройні злочину, в цій роботі ми називаємо озброєними злочинцями. До речі, таке словосполучення вже знайшло закріплення і в кримінологічної літературі, і в періодичній пресі.
Вивчення особистості озброєного злочинця в сучасний період набуло особливої значущості. Той факт, що вбивці, гвалтівники, грабіжники мають свої характерні особливості, ніким не заперечується. Всі особливості зв'язуються з морально-психологічною характеристикою особистості, мотивацією відповідного злочинної поведінки. Зростання рівня збройної злочинності, загострення її якісних характеристик, дозволяють висунути гіпотезу про те, що і сама особистість озброєного злочинця має комплекс специфічних рис і якостей, що відрізняють її від інших категорій злочинців. Тому необхідно виділити особистість озброєного злочинця в самостійний тип у вченні про особу злочинця, причому, якщо особа злочинця є загальною категорією, то особистість озброєного злочинця буде розглядатися як приватна.
Особистість злочинця найбільш повно характеризується саме в момент вчинення злочину, і тут простежуються кримінологічні особливості поведінки певних категорій злочинців. Зокрема, особистість озброєного злочинця відрізняється набором ознак, характерних саме для неї: а саме - специфічних навичок, умінь, комплексу інтересів та інших істотних і відносно стійких властивостей, закономірно сформувалися під впливом негативних елементів соціального середовища, які в кінцевому рахунку знайшли реалізацію в скоєнні злочини з використанням зброї як засобу досягнення поставленої мети. Зазначені обставини і продиктували необхідність детального вивчення всього комплексу названих проблем стосовно сучасних умов.
Збройне насильство є найбільш небезпечним у системі кримінального насильства. Загроза застосування зброї стала невід'ємною характеристикою вчинення розбоїв, грабежів (скоєних із застосуванням нелетальної зброї), згвалтувань, вимагань, захоплення заручників та інших тяжких преступленійг.
У кримінологічної літературі досить докладно розглядалися різні типи особистості злочинця за спрямованістю злочинних дій - (корисливий, насильницький, корисливо-насильницький), але особливості особистості збройного злочинця не ставали предметом цілеспрямованого вивчення.
Особистість злочинця найбільш повно характеризується саме в момент вчинення злочину, і тут простежуються кримінологічні особливості поведінки певних категорій злочинців. Зокрема, особистість озброєного злочинця відрізняється набором ознак, характерних саме для неї. Озброєний злочинець має специфічними навичками, вміннями, комплексом інтересів, пов'язаних із зброєю і рядом інших істотних і відносно стійких властивостей, закономірно сформувалися під впливом негативних елементів соціального середовища, які в кінцевому рахунку знайшли реалізацію в скоєнні злочину з використанням зброї як засобу досягнення поставленої мети .
Проблема особливостей осіб, які вчинили збройні злочину, пов'язана з питаннями визначення особливостей особистості злочинця взагалі. Особистість є певний носій специфічних мотивів, властивостей, що сформувалися під впливом відповідних соціальних елементів. Як дуже влучно відмічено П. А. Мясоєдов, «людина народжується організмом, стає індивідом, протягом життєвого шляху створює з себе особистість». Сам факт вчинення особою того чи іншого злочину, будь то вбивство або розбій, визначає специфічну злочинну спрямованість особистості та її характерологічні особливості. А специфічний - збройний спосіб вчинення злочину відрізняє їх від інших категорій злочинців.
Перераховані обставини свідчать про те, що назріла необхідність вироблення поняття особистості озброєного злочинця, з'ясування її місця в кримінологічної класифікації злочинців і виділення чітких типологічних ознак, властивих тільки даному типу.
У вітчизняній кримінології особу злочинця розглядається як категорія, що виникає лише після вчинення особою конкретного злочину і визначається як сукупність соціальних та соціально значущих властивостей, ознак, зв'язків і відносин, які характеризують особу, винне порушує кримінальний закон, і в поєднанні з іншими (неособистісне) умовами та обставинами, що впливають на його антигромадську поведінку.
Особливістю збройних злочинів є та обставина, що їх вчиненню передує пріісканіе, придбання, зберігання і носіння винним зброї. Тобто комплекс криміногенних властивостей особистості озброєного злочинця у своєму розвитку проходить через комплекс криміногенних властивостей особистості, незаконно володіє зброєю.
При вчиненні тяжких насильницьких злочинів з використанням зброї, злочинець дистанціюється від наслідків своїх дій, пом'якшуючи психотравмуючі вплив вбивства чи нанесення каліцтв на власну психіку.
Як справедливо зауважив Конрад Лоренц, «... з відкриттям каменю ... зросла легкість вбивства, а головне - витончена техніка вбивства призвела до того, що наслідки діяння вже не турбують того, хто його вчинив. Відстань, на якому діє все вогнепальну зброю, рятує вбивцю від дратівної ситуації, яка в іншому випадку виявилася б у чутливої близькості від нього, у всій жахливій огидності наслідків .. Жоден психічно нормальна людина не пішов би навіть на полювання, якби йому доводилося вбивати дичину зубами і нігтями »2. Це правило підтверджується виключенням з нього: сексуальні маніяки - вбивці навпаки, в процесі вчинення злочинів зливаються з жертвою, впливають на неї саме «зубами, нігтями» або настільки своєрідною зброєю, як білизна жертви.
Обирається спосіб насильства і вид застосовуваної зброї характеризують особистість злочинця, особливості характеру, його професійні і спеціальні навички та вміння, а в деяких випадках особливості його психології.
Будучи різновидом особи злочинця та відповідаючи всім закономірностям цієї родової категорії, особистість озброєного злочинця має свої відмінні особливості:
1) попереднє злочину поведінку злочинця виражається тут не тільки у відношенні до праці, навчання, іншим людям і відношенні в родині, а й у придбанні знань про зброю, вміння поводження з ним, в подисканіі знарядь вчинення злочину або їх виготовленні;
2) вибір способу вчинення злочину, який може визначатися характером та ефективністю наявного зброї або навпаки - визначати характер приискивать зброї, більш відповідного до використання в конкретній ситуації залежно від особистісних умінь злочинця і умов обстановки; 3) ставлення до знаряддя скоєння злочину, навички та вміння у поводженні з ним виступають в якості одного з основних ланок, що характеризують змістовну сторону особистості озброєного злочинця Перераховані особливості знаходять відображення в кримінологічної характеристики особистості озброєного злочинця, як особливого різновиду особистості насильницького злочинця.
Загальна кримінологічна характеристика особи злочинця являє собою «систему рис, які в своїй сукупності характеризують особа, яка вчиняє той чи інший злочин, різні сторони і прояви його суспільного існування і життєвої практики і які прямо або опосередковано пов'язані з подібним антигромадською поведінкою людини, обумовлюють або полегшують вчинення злочину або допомагають зрозуміти причини його вчинення »2.
У наступні роки це визначення кілька уточнювалося, не зазнаючи принципових змін по существу3. При цьому в структуру особистості злочинця вкладався різний набір ознак: так В. С. Четвериков і В. В. Четвериков включають в структуру особистості злочинця наступні її складові: биофизиологические, соціально-демографічні, психологічні, моральні, соціально-рольові та кримінологічні ознаки
В. Н. Бурлаков, С. Ф. Мілюков і інші відзначають в структурі особистості такі елементи: 1) соціальний статус, що включає в себе сукупність ознак, що відображають місце людини в системі суспільних відносин (стать, вік, сімейний стан, рівень освіти, приналежність до соціальної групи), 2) соціальні функції, виражені за допомогою показників реальних проявів особистості в основних сферах діяльності (професійно-трудової, соціально-культурологічної, со-ціально-побутової), 3) морально-психологічні установки, відображають ставлення людини до його проявів в основних видах діяльності (ставлення до общегражданским обов'язків, закону, праці, сім'ї, культурних цінностей).
При всьому різноманітті цілком переконливих точок зору, найбільш прийнятною для цілей цієї роботи представляється наступна схема структури особистості злочинця: 1) риси характеру та інші психологічні особливості; 2) навички, вміння, знання, 3) подання про навколишній світ, ставлення до нього; 4) моральні особливості та орієнтації, моральні позиції; 5) уявлення про себе, ставлення до себе, б) соціальні аспекти статі, віку, стану здоров'я; 7) біологічний фундамент.
Саме в даній схемі виділено блок морально-психологічних рис, що відрізняють особистість озброєного злочинця від інших типів злочинців, а саме навички, вміння, знання.
Структура особистості озброєного злочинця складна і динамічна, вона включає в себе широкий спектр внутрішніх позицій особистості в різних сферах соціального буття. Інтереси, навички, вміння, пов'язані зі зброєю як певною категорією матеріальної культури, - ось те, що визначає якісну характеристику даної особистості.
Під інтересом розуміється ставлення особистості до предмета, як до чогось для неї цінного, привабливому. Зміст і характер інтересу пов'язані як з будовою і динамікою мотивів і потреб людини, так і з характером форм і засобів освоєння дійсності, якими він володіє «Саме інтереси лежать в основі мотивації діяльності, визначають її мету, а також світ цінностей і орієнтацій, притаманних даній особистості або групі осіб »2.
30 березня 2002 канал НТВ продемонстрував документальний фільм «Снайпери». Його герої - військовослужбовці внутрішніх військ ставляться до своїх особливо точним гвинтівок, як до одушевленим істотам: розмовляють з ними, дають імена, приписують їм наявність характерів та індивідуальних властивостей. Один снайпер назвав свій ВСС «Оксанкою», другий розповідав, що гвинтівка «може бути не в настрої» і тоді вона «б'ється», тому важливо приголубити її, змастити, тепло поговорити ...
Психологічна мотивація, що лежить в основі відношення людей до зброї різна. Для одних зброя - заставу власної безпеки в умовах бурхливого зростання злочинності, в тому числі і збройної; для інших - засіб компенсації нестачі фізичної сили і невпевненості в собі, ефективний засіб самооборони; для третіх - предмет пекучого, найчастіше ірраціонального інтересу, як заборонене знаряддя умертвіння собі подібних; для четвертих - засіб виділитися із загальної маси людей, що не володіють зброєю, вселяти страх оточуючим, повелівати ними; для п'ятих - інструмент для вирішення будь-яких завдань; для шостих - вигідний товар. Зброя може бути предметом колекціонування та представляти історичний, техніко-конструктивний, мистецтвознавчий інтерес.
Реалізація майже всіх перерахованих мотивацій може здійснюватися як в легальних, так і протиправних формах, хоча межа між ними досить тонка: від законного придбання дозволеного зброї самооборони, до покупки на «чорному ринку» гранати або пістолета, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 222 КК РФ.
У колишні часи любителі зброї об'єднувалися в рамках мисливських товариств, хоча далеко не завжди інтерес до зброї поєднується з інтересом до полювання. Тільки в останні роки в Росії робляться спроби об'єднати легальних власників цивільної зброї на інших принципах, а саме, на основі інтересу до зброї або навіть конкретним його видам. Як пояснює керівник клубу любителів гладкоствольних рушниць «Сайга»: «... ми об'єднуємо любителів зброї та людей, які купують зброю для якоїсь гіпотетичної" самооборони "і активного відпочинку та розважальної стрільби і тому ніколи не займаємося спільної полюванням ... потрібно прихильникам права на зброю просто триматися разом і створювати якийсь суспільний резонанс ».
  Це, безсумнівно, позитивна тенденція, бо особи, що реалізують свій інтерес до зброї в легальних формах: мисливці, стрілки-спортсмени, члени клубів любителів зброї і т. п., - контролюються органами внутрішніх справ, оскільки зобов'язані отримувати відповідні ліцензії, що пов'язано з попередньою перевіркою їх на наявність судимостей, пристрасть до алкоголю і наркотиків, психічного статусу, умов для зберігання зброї і т. п. Після отримання ліцензії вони зобов'язані виконувати встановлені правила володіння зброєю, забезпечувати його збереження, безперешкодно допускати в місце проживання співробітників міліції, які перевіряють дотримання цих правил.
  Нелегальні «любителі зброї», природно, намагаються не потрапляти в поле зору міліції, а тому не мають ліцензій, їх володіння вогнепальною зброєю є протиправним. Своєчасне виявлення таких осіб служить резервом підвищення ефективності попередження збройних злочинів.
  Досить часто нелегальні «любителі зброї» маскуються під легальних. Наприклад, особа незаконно володіє нарізною карабіном, пістолетом, відповідними боєприпасами, гранатами, але отримує ліцензію на придбання і носіння гладкоствольної мисливської рушниці. Оскільки всі нелегальні і замасковані «любителі зброї» скоюють злочини, передбачені ст. 222-226 КК РФ, то вони володіють комплексом властивостей, характерних для особистості злочинця.
  Цікавлячись зброєю, злочинець може проявляти цей інтерес в різних формах: захоплення полюванням, заняття стрілецьким спортом, колекціонування зброї. Дуже часто формою прояву інтересу до зброї виступає його пріісканіе і незаконне зберігання без будь-якої певної мети. У цьому зв'язку можна погодитися з думкою Д. А. Кікнадзе, що в даному випадку «інтерес є ланкою, опосредствующее задоволення потреби»
  На практиці зустрічаються випадки, коли особа зберігає завідомо несправне і не підлягає відновленню зброю, пояснюючи це «любов'ю» до зброї, особливої його естетикою, інтересом до конкретних конструктивних рішень. До подібної категорії «любителів» зброї відносяться «чорні слідопити», затрачивающие сили, час і кошти для відшукання зброї в місцях битв в період Великої Вітчизняної війни (крім тих, хто відшукує зброю для відновлення і продажу).
  До цієї ж категорії належать особи, зайняті винаходом і виготовленням «принципово нових», на їх погляд, зразків зброї. Автор вступав у листування з самодіяльним винахідником «нового пістолета», який нарікав на те, що підтвердити його бойову ефективність можна тільки після виготовлення експериментального зразка, але його зупиняє загроза кримінальної відповідальності за такі дії.
  Характерно те, що в перерахованих випадках інтерес до зброї може і не трансформуватися в дії, заборонені кримінальним законом - наприклад, коли винахідництво обмежується кресленнями і розрахунками, або знайдене на місцях бойових дій зброю втратило свої бойові якості. Але при збігу низки обставин, наприклад, виготовленні винайденого пістолета «в металі», або знаходженні «чорними слідопитами» зразка зброї, що знаходиться в справному стані, не засуджуваний в принципі інтерес до зброї трансформується в конкретне кримінально - каране діяння. 8 травня 2003 в телепередачі «Вести - чергова частина» каналу РТР повідомлялося про розкриття підпільного цеху з відновлення зброї, видобутого «чорними слідопитами», і висловлювалася думка про те, що 75% зброї, що знаходиться в незаконному обороті в Північно-Західному регіоні є відновленим. Остання оцінка, звичайно, є спірною, але продукція цеху виглядала дуже вражаюче як за кількістю одиниць зброї, так і за якістю його відновлення.
  Особи, які відчувають інтерес до зброї, при будь-якому зручному випадку набувають засоби ураження, окремі деталі і патрони до нього, в результаті чого за кілька років концентрують у своїх руках «колекції» різнорідного зброї - вогнепальної, холодної, газової, вибухові речовини і вибухові пристрої, спеціальні засоби і т. п.
  Наприклад гр. Ш. незаконно зберігав 2 мисливські рушниці «ІЖ-18Е», обріз рушниці «Т03-63», порох «Барс», тротилову шашку, кастет, два ножі, що відносяться до категорії холодної зброї, шість мисливських патронів 12 калібру, сім - 16 калібру , один малокаліберний патрон 5,6 мм, спецзасіб «Черемуха», палицю гумову «ПР-73».
  Для любителів зброї характерним є володіння несправними зразками, окремими деталями такої зброї, яким вони не мають, або боєприпасами до зброї, якого вони не мають. Часто ці запаси представляють собою щось середнє між арсеналом і складом запасних частин.
  Так, гр-н Л. незаконно зберігав гранату «РГД-5», затвор малокаліберної гвинтівки, пиропатрон ПП-9, 558 грамів вибухової речовини окфол, магазин від автомата Калашникова, 59 патронів різних калібрів - 5,45 мм, 7,62 мм , 5,6 мм.
  Нераціональної така «запасливість» виглядає тільки на перший погляд. Любителі зброї знаходять один одного, утворюючи своєрідні «клуби за інтересами». Спілкуючись між собою, вони обмінюються деталями та боєприпасами, ремонтують або іншими способами приводять у придатний стан несправне зброю, продають його, тобто утворюють «відновлювальний оборот» незаконно зберігається зброї.
  У радянський період, коли кримінальний оборот зброї був дуже обмежений, саме за допомогою подібних «любителів» поповнювали свої арсенали надзвичайно небезпечні бандитські групи, що діють на Північному Кавказі.
  Навіть не ставить за кримінальних цілей незаконне зберігання зброї порушує встановлений для нього правовий режим і нерідко призводить до нещасних випадків або скоєння злочину.
  Поряд з інтересом до зброї, особистість збройного злочинця характеризується специфічними навичками й уміннями.
  Під навичками розуміється вміння, створене вправами, звичкою Ч Уміння, в свою чергу, - це здатність робити що-небудь, придбана знанням, досвідом. Різниця між зазначеними двома категоріями полягає в тому, що навички є розвинене і доведене до досконалості вміння, тобто при здійсненні ряду збройних злочинів (зокрема висококваліфікованих професійних злочинів: наприклад, замовних убивств) одних умінь недостатньо.
  Навички самі по собі не розвиваються, їх можна розвинути тільки наполегливою працею і тренуванням. При поводженні зі зброєю навички та вміння по-різному присутні у тих чи інших категорій злочинців.
  Н. Д. Литвинов процес вироблення кримінальних навичок розрізняє по декількох рівнях підготовки: проста підготовка - навчання виконавця навичкам володіння обраним видом зброї і вмінню його застосування; складна підготовка - вироблення таких кримінальних навичок, які дозволяють терористові діяти самостійно з дотриманням правил конспірації в умовах протидії поліції або служби безпеки, що охороняється, самостійно планувати вчинення терористичного акту і здійснювати його з застосуванням різних засобів і способів; спеціальна підготовка, спрямована на вироблення особливих кримінальних навичок, необхідних для виконання окремих видів терористичної діяльності, зокрема, особливої жорстокості і безжалісність. За видами кримінальних навичок Н. Д. Литвинов розрізняє володіння холодною зброєю, стрілецьку підготовку, знання вибухотехніки, тактики ведення бою.
  Хоча Н. Д. Литвинов каже про підготовку специфічного типу озброєного злочинця-терориста (в основному політичного), майже всі його висновки більшою чи меншою мірою застосовні і для інших різновидів особистості озброєного злочинця. Інша справа - як купуються кримінальні навички поза спеціальними організаційно-терористичних організацій.
  Засоби масової інформації нерідко малюють портрет професіонала, що пройшов службу в спеціальних підрозділах і надалі підтримує свої навички шляхом інтенсивних тренувань.
  Дійсно, відомий кілер А. Солоник вмів стріляти з будь-якої зброї без промаху і при будь-якій ситуації. Це було результатом не професійної підготовки в спецслужбах, а самостійних нескінченних занять зі стрільби і щирого поклоніння зброї. Солоник міг нескінченно довго говорити про різні пістолетах, автоматах, обговорювати переваги снайперських гвинтівок, їх забійну силу і т. д. На одній з його квартир були знайдені автомат «АКС-74У», підствольний гранатомет, малокаліберна гвинтівка, «Вінчестер», пістолети - вітчизняний «ТТ» і три іноземних, у тому числі престижний в кримінальному середовищі і дуже дорогий «Глок».
  Однак, всупереч численним «сенсаційним» публікаціям, при вивченні осіб, які вчинили тяжкі злочини з використанням зброї, виявилося, що більше половини взагалі не проходили службу в армії, а навички та вміння набували в ході самостійних тренувань.
  Ось як описує всебічну підготовку членів оргзлочинності угруповання добре знає реалії бандитського життя адвокат і літератор В. Каришев:
  «Незабаром Ден приступив до занять із знову набраної командою. Витоха запросив тренера з кікбоксингу, а оскільки хлопці були в минулому спортсменами, але самого різного профілю - тут були і боксери, і самбісти, і каратисти, і культуристи, - то тренер почав відпрацьовувати з ними прийоми рукопашного бою. Потім настав час вогневої підготовки. Через кілька днів Ден став вивозити по чотири-п'ять осіб на спеціальне стрільбищі, де пояснював, як стріляти з пістолета, як перезаряджати, як одягати і знімати глушник, - коротше, всі премудрості, яким його самого кілька років тому так само навчали. Вечорами в одній з більярдних, теж належать Витоха, Ден проводив ідеологічну підготовку - розповідав історію найкривавішої братви ... »
  При вивченні нами кримінальних справ про незаконний обіг зброї та вчиненні збройних злочинів встановлено, що з 167 обвинувачених тільки 11 (6,6%) мали навички поводження зі зброєю: троє були членами товариства мисливців, троє раніше займалися стрілецьким спортом, двоє в складі федеральних сил брали участь у бойових діях в Чеченській республіці, один працював міліціонером-шофером, один був учасником незаконного збройного формування в Чечні, один неодноразово судимий за злочини з використанням зброї. Можна припустити, що названа цифра занижена, так як обвинувачені, бажаючи применшити свою суспільну небезпеку, схильні приховувати навички поводження зі зброєю. На користь цієї гіпотези говорить і та обставина, що ще 11 осіб (6,6%) раніше судимі за ст.ст. 222-226 КК РФ, а отже, досвідом поводження зі зброєю володіє як мінімум удвічі більше число засуджених - 13,2%.
  Можна припустити також, що професіонали, які пройшли підготовку на державному рівні, скоюють злочини настільки кваліфіковано, що взагалі не потрапляють до числа фігурантів кримінальних справ.
  Коли мова йде про осіб, що виготовляють вогнепальну зброю, то розрізняються два види (групи) навичок - професійні (трудові) і загальний (складний) навик виготовлення вогнепальної зброї, що сформувався в процесі роботи. До перших відносяться навички з обробки металу, навички конструювання, технологічні навички та інші. Відсутність професійних навичок може компенсуватися зверненням до фахівців (токар, фрезерувальник, слюсарям). Так, що створили гучну в 70-ті роки банду «Фантомас» брати Толстопятова розміщували замовлення на виготовлення деталей для автоматів, револьверів, гранат і навіть патронних гільз на заводах міста Ростова-на-Дону, маскуючи їх під предмети господарсько-побутового вжитку (деталі човнових моторів, електричні роз'єми і т. д.). З іншого боку, одних професійних навичок недостатньо - необхідний загальний навик виготовлення вогнепальної зброї, що включає вивчення типів, видів і моделей зброї, вибір і конструювання своєї системи, підбір потрібних матеріалів, виготовлення деталей і складання, експериментальне відстріл і п наступну доопрацювання.
  Щ. незаконно зберігав примітивне саморобний пристрій д. стрільби малокаліберними патронами, саморобний вибуховий у ройство, 1 малокаліберний і 4 стартових патрона і стартів пістолет «ІЖ», перероблений в вогнепальний, але настільки прим тивним чином, який виключав прицільну стрільбу. е Судячи з рівня «продукції», ні професійних, ні загальних навичок виготовлення вогнепальної зброї у Щ. не було.
  Д. висвердлив рассекатель в газовому пістолеті «ІЖ-77», пг ределав його в атиповий гладкоствольну вогнепальну зброю, а також переробив п'ять газових патронів калібром 8 мм, забезпечивши їх вражаючими елементами.
  Зазвичай переробка полягає в заміні стовбура під бойові патрони поширених калібрів - 5,45, 5,6 або 9 мм. Аналізуючи дії Д., можна прийти до висновку, що володіючи достатніми професійними, трудовими навичками, він не володів загальними, а також необхідними інструментами, запчастинами і не мав можливості купувати бойові патрони.
  Особливо яскраво проявляються особистісні особливості злочинця, що виготовляє саморобні вибухові пристрої. Як цілком справедливо зазначає І. Д. Моторний «... конструктивне рішення, компонування елементів СВУ і сукупність використаних для його виготовлення технічних прийомів і заходів обережності обумовлені технічною грамотністю виробника, його знанням основ вибухової справи. Це так званий "образ виготовлювача", який також відбивається в конструкції СВУ у вигляді особливого комплексу ознак ».
  Крім того, слід враховувати, що сам факт звернення з вибуховими речовинами свідчить про специфічну сміливості особи, бо більшість людей, в тому числі цікавляться зброєю і вміють поводитися з ним, відчувають страх перед сліпий руйнівною потужністю вибухівки, яка керована в набагато меншому ступені, ніж стрілецька зброя, а тому, представляє велику небезпеку для користувача. Для злочинців цього типу характерна свого роду «відчайдушність», що дозволяє виробляти вкрай ризиковані дії з вибуховими речовинами і навіть зберігати їх у себе вдома.
  Так, 4 квітня 2003 року в інформаційній програмі РТР «Вести» повідомили про затримання в Новоросійську 17-річного підлітка, який продавав за 600 рублів саморобний вибуховий пристрій, що включає в себе 500 грамів тротилу. Вибухова речовина винний виплавив з снаряда часів Великої Вітчизняної війни, під час обшуку у нього вдома виявлено «постріл» до гранатомета «Муха».
  При вивченні кримінальних справ про незаконний обіг вибухових речовин (які самі по собі є напівфабрикатом, бо для свого використання вимагають перетворення у вибуховий пристрій, шляхом більш-менш складного конструктивного з'єднання із засобами підривання), встановлено, що власниками поширених і досить звичних у побуті димних і бездимних порохів звичайно є люди, що не мають спеціальних знань або підготовки, якщо ж мова йде про бойові вибухових речовинах, то поводяться з ними особи, які мають саперну підготовку або досвід поводження з вибухівкою, набутий під час служби в армії. До речі саме там, найчастіше, вибухову речовину і викрадається.
  Так, гр-н П. восени 1994 року, проходячи службу в Збройних силах Російської Федерації на посаді сапера, викрав 700 грамів вибухової речовини пластіт, три капсули-детонатори КД-8А та вогнепровідний шнур ОШП в кількості 510 мм, які після демобілізації привіз до себе додому в м. Таганрог, а 26 січня 1999 намагався продати, але був затриманий співробітниками міліції. Л., під час строкової служби пройшов підготовку з вивчення вибухових пристроїв, у 1996 році викрав у військовій частині 140 грамів пластіта, після демобілізації привіз його додому і зберігав до 22 травня 2002 року, коли пластіт був вилучений працівниками міліції.
  Іноді винні маскують факт розкрадання зброї. Так, гр-н С. незаконно зберігав пістолет Макарова і тротилову шашку. Раніше він проходив службу за контрактом на території республіки Дагестан, з високою часткою ймовірності можна припустити, що зброя і вибухівка викрадені у військовій частині, але обвинувачений показав, що купив їх у «незнайомого чоловіка».
  При незаконному обороті промислових вибухових речовин (амоніту) і вибухових пристроїв (електродетонаторів ЕД-КЗ), які особливо часто зустрічаються у вуглевидобувних районах (наприклад, у Ростовській області це Шахти, Новошахтинськ, Гуково), їх власники, як правило, працюють або раніше працювали на вугільних шахтах і мають навички вибухових робіт, хоча також часто заперечують факт розкрадання на виробництві.
  Вибір конкретного способу вчинення вибуху обумовлюється: фінансовими, службовими або іншими можливостями доступу злочинця до певних вибуховим пристроям і вибухових речовин; наявністю у нього знань і навичок певного характеру (вибухотехніка, електроніка); особистісними якостями характеру злочинця (зухвалість, жорстокість, байдужість і пр.); ступенем захищеності об'єкта посягання.
  Специфічні навички та вміння поводження з вибуховими матеріалами та вибуховими пристроями є у певних категорій осіб: раніше судимих за злочини, пов'язані з незаконним обігом ВВ і ВУ, що мають досвід роботи із зброєю, боєприпасами або ВВ, активних учасників та лідерів ОЗУ, членів незаконних збройних формувань , мають підготовку підривників, з досвідом роботи в галузі хімічних технологій, пов'язаних з виробництвом і використанням ВВ, порохів, інших вибухонебезпечних матеріалів, колишніх військовослужбовців вміють поводитися з ВВ і ВУ, що мають досвід бойових дій, схильних до незаконного полювання і браконьєрства, що займаються виготовленням саморобних ВУ для різних цілей і т. д.
  За опублікованими даними, в Росії налічується близько чверті мільйона чоловіків у віці від 20 до 45 років, знайомих з основами вибухової справи і здатних виготовити найпростіше вибуховий пристрій, близько тридцяти тисяч мають досить глибокі пізнання в способах мінування і розмінування, не менше десяти тисяч є професіоналами в галузі ведення вибухових робіт та організації мінної війни. Якщо зіставити ці дані з безпрецедентним падінням дисципліни і відповідальності в усіх сферах державного і суспільного життя, широким залученням в кримінальний оборот вибухових речовин і вибухових пристроїв, то можна прогнозувати зростання злочинів, скоєних за допомогою вибухів.
  При виготовленні холодної зброї теж, хоча і рідше, зустрічаються випадки використання наявних у винного навичок. Так, багнет-ніж до автомата Калашникова є не тільки холодною зброєю, але і багатофункціональним інструментом, пристосованим для різання дроту і пилки дерева, для використання в злочинних цілях він достатньо незручний і в умовах цивільного життя практично не застосовується. Проте, гр-н Н. має в минулому досвід армійської служби та обігу зі штик-ножем, виготовив саме такий зразок і використовував його для вчинення розбійних нападів.
  Представники козачого руху нерідко збирають значну кількість шашок, кинджалів, штик-ножів, а так само вогнепальну зброю, боєприпаси, гранати.
  Останнім часом трапляються випадки, коли особа, не володіючи військовим досвідом і відповідними навичками та вміннями, використовує специфічні знання про використання зброї, почерпнуті з кінобойовиків.
  Так, 21-річний М "збираючись з'ясовувати стосунки з В., сховав саморобний ніж у піхви, прив'язані до гомілки правої ноги, під брюками, щоб його не можна було виявити. Під час бійки з В., М. витягнув ніж і завдав Б. три глибокі рани шиї і близько 20 нарізів на лівій стороні нижньої щелепи, практично відокремивши голову від тулуба.
  Бойового досвіду М. не мав, а спосіб прихованого носіння зброї, і спосіб його використання неодноразово демонструвалися в зарубіжних і вітчизняних художніх і телевізійних фільмах.
  Стосовно до розглянутого типу особистості специфиче ської є звичка носити (як правило, незаконно) зброя при собі. За опублікованими даними, належать до кінця 80 - років минулого століття, постійно носили холодну зброю 20,5 засуджених за ст. 218 КК РРФСР, часто - 24,9%, іноді 28,7%. Сучасні дослідники відзначають, що постійно носили зброю 18% осіб, засуджених за вчинення збройних злочинів, іноді - 28%, 14% - тільки коли йшли на злочин. 2
  На наш погляд, звичка в даному випадку є різновидом вміння або навички поводження зі зброєю, який включає в себе вміння приховано носити його при собі таким чином, щоб можна було в будь-який момент швидко їм скористатися. Так, за даними А. Литвина холодну зброю носили: в кишені верхнього одягу - в 28,8% випадків, в кишені піджака - 19,2%, в кишені брюк - 18,6%, за поясом - 17,7%, в рюкзаку, портфелі - 2,9%.
  Автору відомі випадки носіння двох ножів в рукавах одягу, ножа в піхвах, прикріплених до ноги в районі коліна, і навіть двох обрізів в рукавах куртки. Це, безсумнівно, дуже небезпечні способи носіння, так як їх мета полягає в тому, щоб при особистому обшуку приспати пильність співробітника (співробітників) міліції та застосувати зброю проти нього. І вони характеризують високий рівень навичок і вмінь особи в поводженні зі зброєю.
  Тлумачення звички, як різновиду навику або уміння зустрічається і в словнику російської мови. «Звичка це стала постійною, звичайної, якась схильність, потреба здійснювати ті чи інші дії, вчинки або вміння, навичка, що став традицією». Тому ми не виділяємо звичку в якості окремого елемента, поряд з навиком та вмінням.
  Такі особливості особистості, як навички та вміння у поводженні з зброєю, вибір збройного способу вчинення злочину, наявні загальні закономірності і риси, властиві саме особам, які вчинили збройні злочину, дозволяють говорити про існування особливого різновиду насильницького злочинця - озброєного злочинця.
  Отже, особи, які вчиняють збройні злочину, мають безліч властивостей і ознак, характерних саме для них - це окрема, особлива категорія злочинців (за деякими винятками, які тільки підтверджують правило). Їх особливі властивості безпосередньо пов'язані зі способом скоєння злочину, в тому числі з знаряддям злочину, в якості якого виступає зброю. Найбільш яскраві активні властивості в тих чи інших випадках у взаємодії з конкретною життєвою ситуацією призводять до того, що при моделюванні майбутнього злочину, особу вирішує використовувати зброю для його вчинення. Ця обставина свідчить про підвищену суспільну небезпеку особистості озброєного злочинця, бо вже сам факт пріісканія зброї, включення його до плану майбутніх злочинних дій і отримання таким шляхом авансованого переваги над потерпілим (потерпілими) і очевидцями злочину відрізняє озброєних злочинців від інших насильницьких злочинців.
  Озброєна агресія особистості розглядається нами як певне соціальне поведінку, що включає в себе дії, «за якими стоять складні навички, потребують всебічного навчення». Іншими словами, особа здійснюючи свої збройні дії повинно знати як поводитися зі зброєю, яким способом найбільш ефективно впливати на жертву, як тікати з місця злочину, використовуючи зброю для забезпечення своєї безпеки. А оскільки ці знання не даються при професійній освіті, то більш ніж у половині випадків особи свідомо розвивають в собі подібні навички, готуючись до скоєння злочинів.
  У жовтні 2002 року в околицях Вашингтона снайперськими пострілами було вбито десять і важко поранені три людини знаходяться на вулицях, автозаправках, біля магазинів. Поліцією затримано двоє злочинців: 42-річний ветеран війни в Іраку, випускник однієї з приватних стрілецьких школ.США Джон Аллен Вільямс і його 17-річний пасинок Джон Лі Малво. У їх арсеналі крім гвинтівки були оптичний приціл і штатив, характерні для озброєння професіоналів. У багажнику їхньої машини був отвір і спеціально обладнане місце для прихованої стрілянини в яке можна було потрапити з салону через спинку заднього сидіння. «Вашингтонських снайперів» подоз вають в причетності до 21 нагоди обстрілу людей на вулицях пя штатів.
  Роль і місце зброї в механізмі замишляється і подготавл ваемого злочину може бути різною і залежить від мотиву мети злочину. У ході вивчення кримінальних справ про Збройні злочинах ми встановили, що при скоєнні збройних злочинів поодинці особи в 54,3% випадках використовували холодну зброю (кастети, нунчаки і т. д.), а особи, які вчиняють групові озброєні злочину, в 51% випадків використовували бойову вогнепальну зброю, при цьому його потужність і ефективність пропорційні чисельному складу і ступеня організації злочинної групи. Це відображає велику підготовленість групових злочинів і кращу оснащеність організованих злочинних груп. Цілком зрозуміло, що якщо використання засобів ураження першою групою не вимагає спеціальних знань, навичок і вмінь, а також значних матеріальних витрат на їх придбання, то друга група без цього обійтися взагалі не може
  Невипадково за способом вчинення злочину і використовуваному зброї можна судити про характер вчиненого злочину. Так, вбивство пострілом з далекої дистанції видає професійно виконану і високооплачувану «замовну» ліквідацію, а розбійний напад з самопалом і саморобними ножами характерно для осіб, початківців злочинну діяльність.
  Як зазначалося вище, використання зброї для полегшення досягнення злочинного результату закладається злочинцем в план скоєння злочину з самого початку підготовки до нього Тому збройні злочину визначалися як «умисні, протиправні суспільно небезпечні діяння, по-шгающіе на життя, здоров'я, статеву недоторканність громадян, суспільну безпеку і порядок управління, інші посягання з використанням зброї та предметів, використовуваних і якості зброї, заподіюють (або здатних заподіяти) фізичний, майновий, психічний, моральний і іншу шкоду, а ж порушують існуючий порядок володіння, придбання, зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин »2.
  Якщо вогнепальну зброю у більшості випадків використовується злочинцем для залякування потерпілих, то за допомогою холодної зброї частіше заподіюється фактичний шкоду здоров'ю потерпілого.
  Всупереч сформованій припущенням про пряму залежність між бойовими властивостями зброї і тяжкістю наступили в результаті вчинення злочину наслідків, нерідко доводиться стикатися з прикладами діаметрально протилежного характеру. Це пояснюється тим, що, обзаводячись більш потужною зброєю, злочинець розраховує на страхітливий психологічний ефект.
  Виходячи з такого припущення, обратнопропорциональная залежність між бойовою ефективністю зброї і тяжкістю наслідків, що настали пояснюється тим, що наявність вогнепальної зброї дозволяє злочинцеві залякати потерпілих, паралізувати їх волю і досягти злочинного результату без його застосування. Холодна зброя не робить настільки страхітливого ефекту, тому злочинці ще на етапі підготовки до злочину планують його інтенсивне використання. (Звичайно, ця закономірність не завжди підтверджується кримінальної практикою. - Д. К.)
  Особливості особистості озброєного злочинця проявляються не тільки в способі скоєних злочинів, але і його мотивації. Мотиви скоєння тяжких збройних злочинів можуть бути самими різними, «все залежить від моральних рис особистості, що обумовлюють вибір цілі і засоби досягнення задуманого» (які мотиви, така й особистість, навпаки, тому вони є найбільш повною та точною характеристикою) Але вибір зброї як знаряддя злочину характеризує специфічні навички та вміння, характерні саме для озброєного злочинця. Більш тог ці навички, а також цілі підготовлюваного злочину опр деляют вибір конкретного зброї. Так, наприклад, при здійсненні слабо підготовлені розбійних нападів, поодинці винний обходиться кухонними ножами або іншим холодною зброєю, а іноді і макетами зброї. Якщо ж особа збирається злочинним шляхом досягти більш значущих цілей (отримання великої суми грошей, цінностей), то плануватися злочин буде більш грунтовно, а зброю більш ретельно підбиратися.
  Це підтверджується результатами анкетування озброєних злочинців. Вони цілеспрямовано підшукують ті чи інші види зброї, тим самим заздалегідь намагаючись гарантувати позитивний результат задуманого навіть при виникненні надзвичайних несприятливих ситуацій. Так, 63% опитаних зробили б злочин і у випадку впевненості в озброєності жертви, 4% - ні, 33% - не змогли ответіть2.
  Вибір того чи іншого виду зброї злочину пов'язаний насамперед з психологічним, вольовим настроєм самого злочинця на позитивний результат посягання при будь-яких умовах - і чим небезпечнішим задумане, тим ефективніше і зброю, а значить тим успішніше й активніше посягання на охоронювані законом інтереси громадян і протистояння співробітникам правоохоронних органів, які ці інтереси покликані захищати. До того ж за допомогою зброї злочинець психологічно «оберігає» себе від безпосереднього контакту з жертвою, тобто як би залишається осторонь від її больових відчуттів, тим самим віддаляє себе від психотравмуючої ситуації.
  Безперечно, певні риси і властивості особистості, які спричиняють багато в чому характер злочинної поведінки, не є абсолютно однаковими у всіх озброєних злочинців. Але всім без винятку озброєним злочинцям властива особливість, закладена в самому суб'єкті і базується на поставленої мети - схильності до збройного насильства.
  Переважання чоловіків при скоєнні збройних злочинів відповідає розподілу за статевою ознакою осіб, які вчинили насильницькі посягання. Крім того, на наш погляд, тут грають роль специфіка знаряддя злочинів - зброї, яка вимагає певних знань, навичок і умінь в його використанні, а також наявність самої зброї. Жінкам такі знання та навички, як правило, не властиві.
  У більшості випадків в якості зброї жінками зазвичай використовуються кухонні ножі, хоча зустрічаються і більш небезпечні предмети. Так, в один день в Ростовській області жінками скоєно чотири вбивства на побутовому грунті, у трьох випадках використовувалися кухонні ножі, в одному - мисливську рушницю. Жінки зазвичай скоюють злочини з використанням чужого зброї.
  За даними нашого дослідження, злочини, вчинені жінками, носили побутовий або ситуативний характер, і в 90% випадках як знаряддя вчинення злочину виступали кухонні ножі, сокири, тобто предмети, повсякденного домашнього вжитку, навичками у поводженні з якими жінки володіли в силу своєї соціальної ролі (господині в будинку); в інших випадках жінками відбувалися злочини з незаконно зберігається зброї їхніх чоловіків або співмешканців.
  Наявність зброї у неповнолітніх різко підвищує зухвалість і небезпека їх дій. За даними дослідження, проведеного В. Н. Прусакова: «Підлітки, які застосували зброю або замінять його предмети, значно частіше, ніж неповнолітні з контрольної групи, скоювали злочини при явних свідках (65% і 20%), проти дорослих потерпілих (57% і 32%), проти потерпілих (56% і 26%), діючи поодинці (57% і 13%) ».
  Також наголошується, що в якості зброї кримінальні групи неповнолітніх використовують не тільки традиційні для підлітків ножі, ланцюги, палиці бритви, але все частіше і вогнепальну зброю, гранати, вибухові пристрої.
  Наявність певного освітнього цензу не перешкоджає здійсненню найбільш тяжких збройних злочинних посягань, а в деяких випадках і полегшує їх вчинення. Крім того, звернення з певними видами зброї і вибухових речовин саме по собі вимагає відповідного освітнього рівня та навичок у поводженні з ним.
  У більшості випадків злочини з використанням зброї здійснюються в умовах очевидності, на очах багатьох людей.
  Питання про місце типу озброєного злочинця в кримінологічної вченні про особистості слід пов'язувати з аналогічним рішенням стосуються місця збройної злочинності.
  Розглядаючи окремі блоки однорідних злочинів, кримінологія виходить з того, що якщо злочинність - загальне, то корислива, насильницька, корисливо-насильницька злочинність - це ті рівні, які є вираженням системи науки, що вивчає дане явище, в цілому та її складові. Одним з автором було висловлено думку про те, що збройна злочинність як особливий кримінологічний феномен повинна входити самостійним елементом в систему кримінального насильства на підрівні насильницької та корисливо-насильницької злочинності 4.
  Виходячи із запропонованого розуміння місця збройної злочинності, особу злочинця можна розглядати як рівень загального, особистість насильницького (корисливо-насильницького) злочинця - як рівень приватного та особистість озброєного злочинця - як рівень особливого.
  Підводячи підсумок викладеному, можна зробити висновок про те, що особистість озброєного злочинця, являє собою різновид особистості насильницького (корисливо-насильно-го) злочинця, що відрізняється притаманними їй специфічними морально-психологічними якостями і характеристиками. Отже, місце особистості озброєного злочинця в загальному вченні про особу злочинця виглядає так:


  Місце особистості озброєного злочинця у вченні про особу злочинця
  Виходячи з вищевикладеного, можна визначити особистість озброєного злочинця наступним чином:
  Особистість озброєного злочинця являє собою сукупність соціально-негативних властивостей особи, яка вчинила умисний злочин з використанням зброї, причому специфічними властивостями є інтерес до зброї, навички та вміння у поводженні з ним, що зумовили у взаємодії з конкретною життєвою ситуацією вибір збройного способу вчинення злочину, що полягає в впливі зброєю на навколишню дійсність з метою забезпечення авансованого переваги над потерпілим і досягнення злочинного результату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття особистості озброєного злочинця та її основні характеристики"
 1. § 1. Слідчий огляд: поняття, сутність, види
    Перший радянський підручник криміналістики для слухачів правових вузів (1935 р.) не давав визначення поняття слідчого огляду. Виклад кримінальної тактики (так у той час іменувався розглянутий розділ криміналістики) його виробництва, обмеженої лише тактикою огляду місця злочину, починалося з визначення мети цієї слідчої дії: «Метою всякого огляду місця
 2. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
    Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом» найбільш складна. Тут інтереси взаємодіючих осіб строго протилежні: допитуваний, як це випливає з матеріалів справи, або з тією чи іншою досить високим ступенем ймовірності, передбачається слідчим у результаті проведеної діагностики його інформаційного стану, навмисне приховує або спотворює наявну у
 3. Основна література з криміналістичної тактиці
    Загальні положення криміналістичної тактики 'Баєв О Я Криміналістична тактика і кримінально-процесуальний закон. Воронеж, 1977. Баєв О. Я. Тактика слідчих дій. 2-е вид. Воронеж, 1995. Гол. 1. Баєв О. Я Зміст і форми криміналістичної тактики. Воронеж, 1975. Баранов А. П., Цвєтков С. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття слідчим тактичних
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
    Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 5. Тема 8.2. Кримінально-правові відносини
    Специфіка положення кримінального права в системі правового регулювання діяльності товариства та його членів, обумовлена його завданнями, функціями, методами, визначає і специфіку спричинених ним до життя кримінально-правових відносин (правовідносин). Це, звичайно, не означає, що характеристика цих відносин в нашому курсі повинна даватися за схемою «все навпаки» в порівнянні з правовідносинами
 6. Введення
    Інтерес до зброї, навички та вміння у поводженні з ним є специфічними рисами особистості озброєного злочинця. Ці ж якості спонукають автора ось уже майже сорок років вивчати правовий режим зброї і збройну злочинність. У 1968 році, навчаючись на другому курсі юридичного факультету, звернув увагу на логічне протиріччя в санкції статті 218 КК РРФСР: кримінальна відповідальність
 7. 1. Поняття кримінальної армалогіі
    Одним з негативних наслідків геополітичних, соціально-економічних та ідеологічних змін останніх років стало різке насичення суспільства зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома
 8. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
    Вчинення злочину є остання ланка механізму злочинної поведінки. Оскільки тут суб'єкт вже переходить до практичних дій зовні, це ланка вивчається, в основному, кримінальним правом і криміналістикою. Разом з тим, вчинення злочину має і чимале кримінологічне значення. При кримінально-правовому підході злочин розглядається як відносно ізольований акт
 9. 1. Правовий режим вогнепальної зброї
    До недавнього часу правове поняття зброї було відсутнє. У найзагальнішому розумінні зброя розглядалася, як знаряддя нападу і захисту, у військово-технічному сенсі під зброєю розумілося загальна назва пристроїв і засобів, що застосовуються для знищення живої сили противника, його техніки і споруд. Для заповнення пробілу в законодавстві органи попереднього слідства в кожному випадку
 10. 2. Правовий режим холодної зброї
    У антикварному магазині курортного міста автор цих рядків за 3800 рублів купив два кортика - морський і армійський. Продавець виписав чек по всій формі - прізвище покупця, отримана сума, в графі «товар» записав чорним по білому: «Кортик (2)». Таким чином, незаконний збут і придбання холодної зброї отримали документальне закріплення. Правда, відкрито купуючи товар в легальній торговій
© 2014-2022  yport.inf.ua