Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і підстави недійсності правочину

Недійсність угоди означає, що дія, вчинена у вигляді угоди, не має якості юридичного факту, здатного породити ті цивільно-правові наслідки, настання яких бажали суб'єкти.
Про недійсності угоди можна говорити в тих випадках, коли порушено одну з умов дійсності угоди (див. § 4 глави 12 цього підручника). Тобто недійсність угоди може бути обумовлена:
а) незаконністю змісту;
б) нездатністю фізичних та юридичних осіб, які вчиняють її, до участі в угоді;
в) невідповідністю волі і волевиявлення;
г) недотриманням форми угоди.
Легальне визначення недійсності угоди дається в нормі п. 1 ст. 166 ГК, згідно з якою угода вважається недійсною з підстав, встановлених законом та іншими правовими актами, в силу визнання такою судом (оспоримая угода), або незалежно від такої визнання (нікчемний правочин).
Новітнє російське цивільне законодавство в якості нормативно-правової дефініції закріпило пануюче в юридичній літературі поділ недійсних угод на нікчемні та оспорювані. Разом з тим класифікація недійсних угод на нікчемні та оспорювані протягом століть була предметом жорстких теоретичних дискусій. Вже наприкінці XIX століття один із класиків німецької цивілістики Г. Дернбург констатував: "Ще недавно в різкому розмежуванні нікчемності і оскаржувані вбачали новий доказ величі римського права. Проте в даний час багато заперечують внутрішнє юридичне значення такого протиставлення" (1). У ті часи і понині противники поділу недійсних угод на нікчемні та оспорювані вважали і вважають таку класифікацію вразливою як логічно, так і по суті. "Протиставлення нікчемним операцій оспорімих угод не спочиває на принциповій основі: якщо оспорювання здійснюється, воно призводить до" нікчемності "операції, притому не з моменту заперечування, а за загальним правилом з моменту вчинення правочину, тобто із зворотною силою" - писав видатний російський цивілісти І.Б. Новицький (2). У зв'язку з цим він запропонував класифікувати недійсні угоди на абсолютно недійсні, т.е недійсні безпосередньо в силу закону, і відносно недійсні, які стають недійсними в силу визнання суду за спеціальною заявою зацікавленої особи (3). Як видно, до абсолютно недійсним угод віднесені ті, які іменуються чинним законом нікчемними, а до відносно дійсним операціях - іменовані оспорімой. Іншими словами, дана класифікація дозволяє використовувати термін "нікчемність" як тотожний терміну "абсолютна недійсність", а термін "оспорімость" як тотожний терміну "відносна недійсність" (4). Запропонована класифікація є більш коректної, оскільки вона спирається на об'єктивний критерій, а саме на різну ступінь протиправності дій, скоєних у формі недійсних угод.
---
(1) Дернбург Г. Пандекти. Т. 1. Загальна частина / Пер. Г. Фон Рехенберге під рук. і ред. П. Соколовського. М., 1906. С. 331.
(2) Див: Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 70.
(3) Див: Новицький І.Б. Там же.
(4) Запропонований варіант паралельного використання термінів "відносна недійсність угоди", "оспорімость угоди" був підданий критиці в літературі. Д.О. Тузов пише: "Термін" відносна недійсність ", як уже зазначалося, означає, що операція від початку не має юридичної сили стосовно конкретних осіб, для всіх же вона дійсна. При оспорімості ситуація інша: угода залежно від того, була вона анульована судом або немає, або дійсна, або недійсна, але в обох випадках дійсність або недійсність є абсолютною, встановлюється щодо всіх і кожного ". Див: Тузов Д.О. Нікчемність і оспорімость угод: класична доктрина і проблеми російської цивілістики / / Цивілістичний записки: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 2. М., 2002. С. 150 - 151. Але якщо при оспорімості операції її дійсність або недійсність є абсолютною, то неясно, як абсолютно дійсну, але оспорімую угоду можна визнати недійсною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і підстави недійсності правочину "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 4. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 8. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 10. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
© 2014-2022  yport.inf.ua