Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, підстави і види звільнення від покарання

.
Звільнення від покарання - це відмова д-ви (в особі уповноважених органів) від застосування винному передбачених кримінальним законом заходів примусу містять кримінальне покарання.
Допускається заміна основного покарання більш м'яким
Звільнення від покарання не одно звільненню від кримінальної відповідальності
КК виділяє гл. 12, а спеціальні в гол. 14
Види звільнення від покарання:
відбування всього строку покарання
УДО (умовно дострокове звільнення ст.79)
Заміна невідбутої частини більш м'яким видом покарання
у зв'язку з хворобою
Відстрочка відбування вагітним і жінкам які мають дітей до 14 років
Закінчення строку давності обвинувального вироку суду
Неповнолітніх шляхом примусових заходів виховного впливу або приміщення в спец установи (девіантна поведінка)
Акти амністії або помилування ст. 84 КК
2.
УДО застосовується до осіб містяться в дисциплінарних військових установ ... (ст. 79 КК)
УДО здійснюється судом за місцем відбування покарання

Для застосування УДО потрібно суб'єктивне остигання і потрібно об'єктивна підстава (від'їзд певного терміну покарання, але не менше 6 місяців)

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покаранням
Требуется суб'єктивне і об'єктивне підгрунтя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, підстави і види звільнення від покарання "
 1. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  поняття потребу в поліпшенні житлових умов. У ст. 51 ЖК названі, по суті, ті ж підстави визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов, які виділялися в законодавстві й раніше. До них відносяться: 1) відсутність житлової площі; 2) недостатність житлової площі за розміром; 3) непридатність житлової площі для проживання; 4) проживання в квартирі, зайнятої кількома
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 3. § 2. Поняття і основні принципи законності
  понять правознавства. Відповідно існує і безліч його трактувань - від співпадаючих до взаємовиключних. Розкид думок, крім іншого, пояснюється тим, що саме це явище сильно політизоване й ідеологізовано, відбивало і відбиває устремління різних правлячих еліт, які , змінюючи один одного, надавали категорії законності потрібне, нерідко кон'юнктурне, зміст і
 4. § 3. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність
  поняття самозахисту. В ст. 14 ГК РФ говориться: "Допускається самозахист цивільних прав. Способи самозахисту мають бути відповідні порушення і не виходити за межі дій, необхідних для його припинення". 2. Заподіяння шкоди при затриманні злочинця (ст. 38 КК РФ). "Не є злочином заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, при його затриманні для доставлення органам влади
 5. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  понятими вирушав на місце події для проведення дізнання. процесуальними діями були "обшук", тобто допит всіх підозрюваних і свідків. У гол. XXI Соборної Уложення вперше регламентується така процесуальна процедура, як катування. Підставою для її застосування могли послужити результати "обшуку", коли показання свідків розділилися: частина в користь підозрюваного, частина
 6. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
  поняття юридичної особи. Спочатку воно застосовувалося до держави, монастирям, навчальним закладам. Розвиток товарно-грошових відносин висунуло на перший план купецькі, промислові організації, товариства, акціонерні товариства. Правоздатність юридичних осіб визначалася відповідно до цілей їх діяльності: відповідність міг встановлювати Сенат, який наказував санкції проти
 7. 2. Форми договірної відповідальності
  поняття, яким оперує економічна наука і реальна господарська практика. На це звертав увагу, зокрема, В.І. Кофман, відзначаючи, що збитки як економічна категорія не обов'язково виникають внаслідок правопорушення, в той час як в якості категорії юридичної збитки являють собою викликаються неправомірним поведінкою негативні наслідки в майновій сфері
 8. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  поняття злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і
 9. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  понятті дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права . Досить сказати, що в цивільному законодавстві тієї пори норми про дарування були розміщені не серед положень про договірні зобов'язання, а в розділі про порядок придбання і зміцнення прав на майно. Хоча, як підкреслював Г.Ф. Шершеневич, "законодавство визнає, що дар відзначається
 10. 1. Поняття договору зберігання
  поняття detentio і possessio. Підсумовуючи численні висловлювання на цей рахунок, І.А. Покровський приходив до висновку: "Найбільш близьким до істини критерієм є характер - animus possidendi: якщо хто-небудь володіє alieno nomine, від чужого імені (напр., річ дана мені будь-ким ... на збереження ...), то ми будемо мати detentio; якщо ж володіння пов'язане з animus suo nomine possidere, ми будемо
© 2014-2022  yport.inf.ua