Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і підстави виникнення права власності фізичних осіб


1. У Російській Федерації визнаються і рівним чином захищаються приватна, державна, муніципальна й інші форми власності (ч. 2 ст. 8 Конституції; п. п. 1, 4 ст. 212 ЦК). Право власності фізичних осіб поряд з правом власності юридичних осіб відноситься до приватної форми права власності.
До прийняття 12 лютого 1990 закону Литовської РСР "Про основи власності" в законодавстві колишнього СРСР поняття "приватна власність" не існувало "*". Замість цього використовувався термін "особиста власність громадян". За що діяв в той період законодавством право власності громадян поширювалося головним чином на предмети споживання, а також на дрібні засоби виробництва, необхідні для використання в особистих підсобних господарствах і на садових ділянках. Всі інші види майна могли належати на праві власності державі, кооперативам та громадським організаціям.
---
"*" Див: газета "Литва". 1990. 22 берез.
Відмінності між зазначеними категоріями полягають не тільки в об'єктивному складі, а й у підставах набуття права власності. Так, наприклад, заборонялося використання найманої праці, що приводить до виникнення продукції, плодів і доходів. Довгий час існувала і презумпція права державної власності на res nullius - безхазяйне майно.
Суть даної презумпції зводилася до того, що поки не доведена інша приналежність майна, передбачається, що його власником є держава. Дане припущення було закріплено в Постанові Пленуму Верховного Суду РРФСР від 29 липня 1925 "Про презумпцію (припущенні) права власності держави на спірне майно" "*". Таке становище особливо активно застосовувалося на практиці в перші роки Радянської влади, а також після Великої Вітчизняної війни. Пізніше воно стало втрачати своє значення, і остаточно презумпція державної власності на безхазяйне майно втратила чинність з введенням в цивільне законодавство інституту набувальної давності.
---
"*" Збірник циркулярів і найважливіших роз'яснень Пленуму Верховного Суду РРФСР. Січень 1925 - травень 1926 М., 1927. С. 114.
На сьогоднішній день придбання майна у власність громадянами, як і використання вже належного майна, може здійснюватися індивідуально і асоційовано (спільно) з іншими особами (наприклад, за договором простого товариства (ст. 1041 ЦК), допомогою здійснення загальногромадянських угод (наприклад, договору роздрібної купівлі-продажу, ст. 492 ЦК) або шляхом здійснення підприємницької діяльності (з використанням найманої праці або без такого). При цьому власник має право використовувати будь-яке майно, що належить йому на праві власності для особистого споживання і для ведення підприємницької діяльності. У літературі у зв'язку з цим пропонувалося виділяти два різновиди права приватної власності громадян: перша має споживче значення, а друга використовується у сфері підприємництва "*". Неважко помітити, що критерієм поділу при цьому є призначення майна, що належить громадянинові .
---
"*" Див: Мозолин В.П. Право власності в Російській Федерації в період переходу до ринкової економіки. С. 84 - 85.
2. Підстави виникнення права власності фізичних осіб, як і інших суб'єктів цивільного права, традиційно поділяються на первісні і похідні (див. § 5 гл. 15 підручника). Однак слід зазначити, що існують і такі підстави, які виявляють специфічну приналежність тільки до окремих суб'єктів цивільного права. Наприклад, фізичні особи не можуть як держава набути право власності на майно за допомогою його націоналізації або як юридична особа стати власником майна (або його частини) в результаті реорганізації іншої юридичної особи. Разом з тим право власності у фізичних осіб може виникати в силу таких юридичних фактів, існування яких неможливо ні щодо юридичних осіб, ні щодо державних утворень.
Перш за все слід назвати загальносоціальні способи набуття права власності, до яких відносяться різні стипендії, пенсії, а також інші соціальні допомоги та виплати. У законі передбачені й інші особливі підстави виникнення права власності фізичних осіб. Так, відповідно до п. 4 ст. 218 ЦК член житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого споживчого кооперативу, інші особи, які мають право на паєнагромадження (наприклад, чоловік або інший член сім'ї пайовика , його спадкоємці), повністю внесли пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, інше приміщення, надане цих осіб кооперативом, набувають право власності на дане майно.
Специфіка інших підстав виникнення, як і припинення права власності фізичних осіб, може бути обумовлена різними характеристиками даних суб'єктів та особливостями окремих об'єктів цивільних прав, тому увага на неї буде звернено в наступних параграфах цього розділу.
Цивільне право регулює аналізовані відносини з придбання майна у власність фізичними особами , здійсненню ними володіння, користування і розпорядження цим майном, а також щодо захисту їх можливостей здійснювати безпосереднє фактичне панування над майном своєю владою і в своєму інтересі.
Система норм, що регламентують ці відносини, являє собою право власності фізичних осіб в об'єктивному сенсі. Поняття права власності фізичних осіб в суб'єктивному сенсі випливає із загального визначення права власності (див. § 1 гл. 15 підручника) з тією лише відмінністю, що це передбачена законом можливість саме фізичних осіб своїми діями здійснювати правомочності щодо володіння, користування і розпорядження належним їм майном в межах, встановлених законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття і підстави виникнення права власності фізичних осіб"
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництву отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 3. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1] . Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 4. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. Згідно з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 9. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 10. § 8. Довірче управління майном
  підставі (ст. 136 ЦК), то при підвищенні прибутковості майна це ніяк не позначиться на розмірі винагороди, яку отримує власник за договором. У деяких випадках сам власник просто не в змозі здійснювати самостійно приналежні йому правомочності. Це відбувається за відсутності законних представників малолітніх та неповнолітніх, а також при встановленні патронажу над
© 2014-2022  yport.inf.ua