Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та види договору міжнародної морської

перевезення вантажу
Морські простору і Світовий океан з давніх пір використовувалися людством в якості транспортного шляху для перевезення вантажів, пасажирів та багажу. В даний час морський транспорт посідає перше місце у світі як за загальним обсягом перевезень, так і з міжнародних перевезень, в яких домінуючим фактором є міжнародні перевезення вантажів. Не випадково тому як у закордонній, так і у вітчизняній юридичній літературі зазначається той факт, що незважаючи на бурхливий і швидкий розвиток інших видів транспорту, морські перевезення залишаються найбільш часто використовуваним видом транспортування зовнішньоторговельних вантажів. Понад 90% від загального обсягу зовнішньоторговельних вантажів перевозиться морським транспортом.
Під договором морського перевезення вантажу у міжнародному морському праві розуміється договір, за яким перевізник зобов'язується доставити певний вантаж з одного порту в інший і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Перевезення здійснюється перевізником за що виплачується йому відправником або фрахтувальником певну винагороду (фрахт). Фрахт являє собою оплату виконаної перевізником роботи, його послуг з переміщення та врученню вантажу одержувачу. Тому розмір фрахту поставлено в залежність від масштабів виконаної роботи. Таким чином, договір морського перевезення вантажу відноситься до числа відплатних.
Перевезення вантажу морем повинна бути здійснена у визначений термін. Це може бути виражене у визначенні періоду часу, протягом якого вантаж доставляється в порт призначення, або визначенні маршруту перевезення.
Розрізняють два види договору морського перевезення вантажу: чартер і договір перевезення вантажу за коносаментом.
Чартер (договір фрахтування судна). Обов'язковою ознакою даного договору є здійснення перевезення на певних умовах: для розміщення вантажу надається все судно, його частину або певні суднові приміщення. Залежно від того, чи надано для перевезення все судно або його частина (певні суднові приміщення), розрізняють повне і часткове фрахтування судна. Чартер, як правило, використовується в трамповом судноплавство (судноплавство, здійснюване поза розкладом), так як він призначений для регулювання відносин з перевезення масових однорідних вантажів (ліс, руда, хліб, нафту тощо). Масові вантажі перевозяться в кількості, достатній для завантаження всього судна або його частини.
Договір перевезення вантажу за коносаментом. Договір цього виду полягає без названого умови. За таким договором відправник не користується правом вимагати, щоб для розміщення його вантажу були надані всі вантажні приміщення або їх певна частина. Перевізник в цьому випадку сам вирішує, в яких приміщеннях судна повинен бути розміщений вантаж даного відправника поряд з вантажами інших відправників. На відміну від чартеру договір перевезення вантажу за коносаментом більшою мірою призначений для регулювання відносин з перевезення в лінійному повідомленні штучних (одиничних або партіонних вантажів).
Учасниками договору морського перевезення є: перевізник (фрахтівник), відправник (фрахтувальник), а також одержувач. При цьому перевізник (фрахтівник) і відправник (фрахтувальник) є сторонами договору морського перевезення, а одержувач є третьою особою, на користь якої укладено договір.
Договір морського перевезення вантажу повинен бути укладений у письмовій формі. Документи, що становлять письмову форму договору, різні залежно від виду та підвиду цього договору.
Чартер - двосторонній документ. У чартері зазвичай детально викладаються узгоджені сторонами умови перевезення вантажу, а також умови, що передбачають обов'язки сторін, що передують перевезенню: характеристики судна, час і місце подачі судна і т.д. Умови чартеру стають обов'язковими з моменту його підписання, а не з моменту фактичного подання судна під навантаження судна. Фрахтівник-судновласник несе передбачену чартером відповідальність за неподання судна або запізнення.
Тривала практика фрахтування виробила зазвичай вживані умови чартеру, а це надалі привело до розробки стандартних форм чартерів (проформ). В даний час відомо більше 400 проформ чартерів. Вони розроблені під егідою найстаріших і авторитетних організацій - Англійської палати судноплавства, заснованої в 1877 р., і Балтійської Міжнародної морської конференції (БІМКО), заснованої в 1905 р.
Використання проформ, по-перше, прискорює і полегшує процес вироблення та узгодження змісту договору. По-друге, застосування проформи певною мірою сприяє уніфікованого регулювання відносин, що виникають на підставі чартеру.
Існують проформи чартерів, призначені для перевезення вугілля, коксу, зерна, рису, арахісу, солі, фруктів і добрив. Для деяких вантажів розроблені за кілька чартерів в залежності від напрямку вантажопотоків. Використовувані проформи чартеру зазвичай отримують скорочені кодові назви, наприклад «Норгрейн» (проформа для перевезення зерна з Північної Америки). Виходячи з характеру вантажу, проформи чартерів можна розділити на кілька груп: зернові, рудні, вугільні, на перевезення добрив, на перевезення наливних вантажів та ін Перевезення вантажів, для яких немає спеціальних проформ, як правило, здійснюються на базі чартеру «Дженкон».
Застосування проформ чартерів в значній мірі полегшує техніку фрахтування судів. Практично умови чартеру можна узгодити по телефону, телексу, факсу.
Сторони при фрахтуванні погоджують стандартну проформу чартеру і вносяться зміни. Вкарбуємо на машинці текст в проформі чартеру має перевагу перед друкарським текстом. Часто всі зміни і доповнення зводяться в доданий до проформі чартеру так званий адендум (від англ. Addendum - додаток, доповнення).
Договір перевезення вантажу за коносаментом розділяється на два підвиди:
- коли прийняттю вантажу до перевезення на лінійному судні передує реєстрація партії вантажу в порту (бронювання для нього місця на судні). Такий договір може бути укладений, зокрема, шляхом складання та підписання особливого документа - букінг-нота. Однак, не вдаючись до використання стандартної форми букінг-нота, відправник має право направити перевізнику пропозицію забронювати місце на лінійному судні для партії вантажу і здійснити його перевезення. Перевізник може відповісти йому листом, телексом, радіограмою і т.п. З моменту отримання відправником такої відповіді договір перевезення вантажу з умовою бронювання місця на судні вважається укладеним;
- якщо місце на судні заздалегідь не бронювалося. У цьому випадку відправник, пред'являючи вантаж до перевезення, становить особливий документ - навантажувальний ордер, в якому міститься волевиявлення відправника укласти договір. Погоджуючись з пропозицією відправника, перевізник виписує коносамент, в якому отримує вираження воля перевізника укласти договір на умовах, викладених у вантажному ордері.
Таким чином, в цьому випадку договір укладається за допомогою двох документів - навантажувального ордера і коносамента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття та види договору міжнародної морської "
 1. § 1. Поняття і види міжнародних морських організацій
  Першими міжнародними морськими організаціями, що виникли в XIX столітті і існуючими в даний час, є Дунайська комісія (1856 р.), Міжнародна метеорологічна організація (1873 р.), Міжнародний союз морського страхування (1874 р.), Міжнародна морська комісія (1897 р.) та ін До початку XX століття в світі діяло менше 10 міжнародних морських організацій, в даний час їх
 2. Контрольні питання
  1. Які особливості міжнародного морського права? 2. Яку роль відіграють у галузі міжнародного морського права міжнародні договори? 3. Хто може виступати в якості суб'єктів міжнародного морського права? 4 Дайте кляссіфікя ^ тию морських
 3. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 4. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під договором морського перевезення вантажу? 2. Назвіть основні міжнародно-правові акти, що регулюють морське перевезення вантажів. 3. Перелічіть види коносамента. 4. У яких випадках перевізник втрачає право на обмеження відповідальності за договором морського перевезення
 6. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 7. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під природними ресурсами в міжнародному праві? 2. Яким угодою встановлено сучасний режим мінеральних ресурсів Міжнародного району морського дна? 3. Чим поняття «мінеральні ресурси» відрізняється від поняття «корисні копалини»? 4. На основі яких принципів здійснюється міжнародне регулювання промислу та збереження морських живих ресурсів? 5. Які регіональні
 8. Література
  Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право, М., 1959; Лунц Л.А., Міжнародне приватне право. М., 1970; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Міжнародне приватне право. Під загальною ред. Г.К. Матвєєва. Київ, 1985; Madl F., Vekas, The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Маковський
 9. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  Морські наукові дослідження - фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих цілей експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні та в його надрах, у водному товщі і атмосфері. Стаття 238 Конвенції 1982 р. встановлює, що всі держави, незалежно від їх географічного положення, і компетентні
 10. Б
  Багаж XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 - 145 Багажна квитанція XIII, 55, § 1 (3) - с. 128; XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 Банк, см. Банківський вклад, Банківський розрахунок, Банківський рахунок, Розрахунки - Б. як сторона договору банківського рахунку XIV, 61, § 1 (2) - с. 435 - 436 - Б. як сторона договору банківського вкладу XIV, 61, § 4 (3) - с. 465 - 466 - депозитарні договори з участь Банку Росії XIV,
 11. Контрольні питання
  1. Які види проток різняться в міжнародному морському праві? 2. Яким міжнародною угодою регулюється режим чорноморських проток? 3. Яка держава в даний час здійснює управління та експлуатацію Панамського
 12. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  Міжнародне приватне морське право знаходиться в тісному взаємозв'язку з міжнародним публічним морським правом, тому що відносини, які ними регулюються, виникають в процесі міжнародного спілкування. В обох випадках норми морського права служать одній і тій же благородної мети - створити необхідні правові умови для плідного міжнародного торгового, економічного, науково-технічного та
 13. Введення
  Морське право , спочатку національне, а потім і міжнародне, з'явилося ще в глибоку давнину. Еволюціонуючи, воно продовжує активно розвиватися і в наш час. Головна причина такої стійкої еволюції міжнародного та національного морського права полягає в особливій ролі Світового океану у житті людства. Світовий океан - колосальне джерело мінеральних, живих і енергетичних ресурсів.
 14. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Витрянский В.В. Договір перевезення. М., 2001. Витрянский В.В. Договори перевезення та транспортної експедиції / / Закон. 1996. N 11. Витрянский В.В. Поняття та види договору перевезення. Система договорів перевезення / / Господарство право. 2001. N 1. С. 65. Іванов Г.Г. Актуальні питання міжнародного приватного права. М., 1986. Іванов Г.Г. Правове регулювання морського судноплавства в Російській
 15. А
  Абандон XIV, 59, § 5 (4) - с. 358 Абстрактність - А. характер авалі XIV, 60, § 1 (3) - с. 406 - вексельна А. XIV, 60, § 1 (3) - с. 402 Аваліст XIV, 60, § 1 (3) - с. 406 Аваль XIV, 60, § 1 (3) - с. 406; XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 Аварія XIII, 55, § 6 (5) - с. 182 Авторський договір, см. Договір - Д. про використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі,
 16. § 1. Поняття міжнародного морського права
  Світовий океан, що займає 71% поверхні Землі, в даний час набуває все більш велике значення для життя людства. З кожним роком розширюються можливості людства по використанню Світового океану як найважливішої транспортної артерії, джерела живих і мінеральних ресурсів. Науковий прогрес призвів до появи нових видів морської діяльності, таких, як прокладка підводних
© 2014-2022  yport.inf.ua