Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право
ЗМІСТ:
Д.Н . Джунусова. Міжнародне морське право, 2012
Розглядаються основні положення міжнародного морського права, що є основою даного курсу: поняття, джерела, суб'єкти і галузеві принципи міжнародного морського права, правовий режим морських просторів, правові проблеми морських научн ^ гх досліджень і т.д. При підготовці навчального посібника використовувалися всі основні морські конвенції, для дослідження різних проблем залучалися відповідні національні нормативні акти, передусім російські, праці російських і зарубіжних вчених, практика Міжнародного суду ООН та Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 021100 (030501.65) «Юриспруденція», може бути корисно для викладачів, наукових працівників і фахівців у галузі міжнародного морського права і торгового мореплавання.
Введення
ГЛАВА 1. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
§ 1. Поняття міжнародного морського права
§ 2. Суб'єкти міжнародного морського права
§ 3. Джерела міжнародного морського права
§ 4. Принципи міжнародного морського права
§ 5. Кодифікація міжнародного морського права
§ 6. Міжнародно-правова класифікація морських просторів
Контрольні питання
ГЛАВА 2. ВНУТРІШНІ МОРСЬКІ ВОДИ
§ 1. Поняття та правовий статус внутрішніх морських вод
§ 2. Режим портів в міжнародному морському праві
§ 3. Право вимушеного заходу судна
Контрольні питання
ГЛАВА 3. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МОРЕ
§ 1. Поняття та правовий статус територіального моря
§ 2. Право мирного проходу в територіальному морі
§ 3. Кримінальна і цивільна юрисдикція щодо іноземних суден
Контрольні питання
ГЛАВА 4. Прилегла зона
§ 1. Визначення, межі та делімітація прилеглої зони
§ 2. Прилегла зона Російської Федерації
Контрольні питання
ГЛАВА 5. Архіпелажних ВОДИ
§ 1. Поняття архіпелагу і держави-архіпелагу
§ 2. Правовий режим архіпелажних вод
Контрольні питання
ГЛАВА 6. ВИНЯТКОВА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
§ 1. Причини виникнення концепції економічної зони
§ 2. Правовий режим виключної економічної зони
§ 3. Правовий режим штучних островів, установок і споруд у виключній економічній зоні
Контрольні питання
ГЛАВА 7. Континентального шельфу
§ 1. Поняття континентального шельфу
§ 2. Міжнародно-правовий режим континентального шельфу
§ 3. Делімітація континентального шельфу
§ 4. Правовий статус Комісії по межах континентального шельфу
Контрольні питання
ГЛАВА 8. ВІДКРИТЕ МОРЕ
§ 1. Поняття відкритого моря в історичному розвитку
§ 2. Принцип свободи відкритого моря
§ 3. Поняття піратства. Право переслідування по гарячих слідах
Контрольні питання
ГЛАВА 9. МІЖНАРОДНИЙ РАЙОН МОРСЬКОГО ДНА
§ 1. Поняття та правовий статус Району
§ 2. Склад і повноваження Міжнародного органу з морського дна
ГЛАВА 10. Замкнутість і напівзамкнутим МОРЯ
§ 1. Поняття замкнутих і напівзамкнутих морів у міжнародному морському праві
§ 2. Правовий статус Каспійського моря
Контрольні питання
ГЛАВА 11. МІЖНАРОДНІ протоки і канали
§ 1. Протоки, використовувані для міжнародного судноплавства
§ 2. Правовий режим міжнародних каналів
Контрольні питання
ГЛАВА 12. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ Арктики і Антарктики
§ 1. Поняття та правовий статус Арктики
§ 2. Поняття Антарктики
§ 3. Міжнародно-правовий режим, встановлений Договором про Антарктику
Контрольні питання
ГЛАВА 13. МОРСЬКІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
§ 1. Поняття морського наукового дослідження
§ 2. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі
§ 3. Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі
§ 4. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в міжнародному районі морського дна
§ 5. Правовий статус науково-дослідних суден та науково-дослідних установок
Контрольні питання
ГЛАВА 14. ЗАХИСТ І ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРСЬКИЙ СЕРЕДОВИЩА
§ 1. Міжнародно-правове регулювання охорони морського середовища
§ 2. Міжнародно-правова охорона середовища замкнутих і напівзамкнутих морів
§ 3. Законодавство Російської Федерації про охорону морського середовища
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
§ 1. Поняття «морські природні ресурси» в міжнародному праві
§ 2. Режим морських мінеральних ресурсів
§ 3. Основні принципи міжнародного регулювання промислу та збереження морських живих ресурсів
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 16. ПОНЯТТЯ І ПРАВОВОЇ СТАТУС МОРСЬКОГО СУДНА
§ 1. Поняття морського судна. Класифікація суден
§ 2. Прапор і національність судна
§ 3. Ідентифікація судна
§ 4. Державні реєстри суден
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 17. Екіпаж судна
§ 1. Поняття і склад екіпажу судна.
§ 2. Вимоги, що пред'являються до членів екіпажу судна
§ 3. Посвідчення особи моряків
§ 4. Правовий статус капітана судна
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 18. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА
§ 1. Поняття безпеки мореплавання. Методи забезпечення безпеки мореплавання
§ 2. Капітан морського порту. Функції капітана морського порту щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту
§ 3. Портовий контроль. Випуск суден у морі
§ 4. Поняття і види аварійних випадків із суднами. Розслідування аварій
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 19. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ лоцманського проведення суден
§ 1. Виникнення і розвиток лоцманського справи в Росії і за кордоном
§ 2. Поняття, цілі та види лоцманської проводки суден
§ 3. Правовий статус морського лоцмана
§ 4. Встановлення районів обов'язковою і необов'язковою лоцманської проводки суден
§ 5. Взаємовідносини лоцмана і капітана судна
§ 6. Відповідальність за неналежну лоцманську проводку судна. Лоцманський збір
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 20. ПІДЙОМ ЗАТОНУЛОГО МАЙНА
§ 1. Поняття затонулого майна
§ 2. Підйом затонулого майна його власником
§ 3. Підйом затонулого майна портовими властями
§ 4. Випадково підняте затонуле майно
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 21. МІЖНАРОДНІ МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
§ 1. Поняття та види договору міжнародної морської
§ 2. Міжнародно-правове регулювання морського перевезення вантажів
§ 3. Коносаменти та їх види
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 22. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
§ 1. Виникнення і розвиток інституту морського страхування
§ 2. Морське договірне страхування
§ 3. Морське взаємне страхування
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 23. ЗАГАЛЬНА АВАРІЯ
§ 1. Поняття та ознаки загальної аварії
§ 2. Розрахунок збитків, що відносяться до загальної аварії
§ 3. Оформлення загальної аварії
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 24. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗІТКНЕННЯ СУДЕН
§ 1. Правове регулювання зіткнення суден
§ 2. Юридичний склад правопорушення при зіткненні суден
§ 3. Розподіл збитків за відсутності чи недоведеність вини в зіткненні
§ 4. Розподіл збитків за наявності вини в зіткненні
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 25. РЯТУВАННЯ СУДЕН І ІНШОГО МАЙНА
§ 1. Поняття та умови рятування суден та іншого майна
§ 2. Договори про рятування
§ 3. Фактори, що визначають розмір винагороди
§ 4. Рятування людей
§ 5. Поняття спеціальної компенсації
§ 6. Наслідки неправильної поведінки рятувальників. Заборона рятування
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 26. АРЕШТ МОРСЬКОГО СУДНА
§ 1. Арешт морських суден в сучасному міжнародному праві
§ 2. Національне законодавство про арешт морських суден
§ 3. Законодавство іноземних держав про арешт суден
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 27. ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ СПОРІВ
§ 1. Поняття і види міжнародних морських суперечок
§ 2. Арбітражні засобу вирішення морських спорів
§ 3. Особливості вирішення міжнародних морських спорів у судовому порядку
§ 4. Міжнародний Трибунал по морському праву і його роль у вирішенні морських суперечок
Запитання для самоперевірки
ГЛАВА 28. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, здійснювати функції В ОБЛАСТІ МОРСЬКИЙ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття і види міжнародних морських організацій
§ 2. Міжнародна морська організація
§ 3. Міжнародні міжурядові організації, що володіють певною компетенцією в галузі морської діяльності
§ 4. Міжнародні неурядові організації
СПИСОК
Нормативно-правові акти
Міжнародне приватне право:
  1. З . Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу - 2011 рік
  2. Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право - 2009 рік
  3. М.І.Савченко. Морське право - 2008 рік
  4. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина - 2002 рік
  5. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua