Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 3. Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі

Відповідно до ст. 246 Конвенції ООН з морського права 1982 р., прибережні держави у здійснення своєї юрисдикції мають право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження у своїй виключній економічній зоні та на своєму континентальному шельфі відповідно з відносяться до цього положеннями даної Конвенції. Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі проводяться за згодою прибережної держави.
Прибережні держави за звичайних обставин дають свою згоду на здійснення іншими державами чи компетентними міжнародними організаціями морських науково-дослідних проектів в своїй винятковій економічній зоні або на своєму континентальному шельфі відповідно до Конвенції виключно в мирних цілях і для розширення наукових знань про морському середовищі на благо всього людства. З цією метою прибережні держави встановлюють норми і процедури, що забезпечують, щоб не було невиправданих затримок або відмов у такій згоді.
Прибережні держави можуть, однак, за своїм розсудом відмовити у згоді на здійснення іншою державою або компетентною міжнародною організацією у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі прибережної держави морського науководослідного проекту, якщо цей проект:
- має безпосереднє значення для розвідки і розробки природних ресурсів, як живих, так і неживих;
- включає буріння на континентальному шельфі, використання вибухових речовин або привнесення шкідливих речовин у морське середовище ;
- включає будівництво, експлуатацію або використання таких штучних островів, установок і споруд, які згадуються в статтях 60 і 80 Конвенції;
- містить інформацію щодо характеру і цілей проекту, яка є неточною, або якщо провідні дослідження держава або компетентна міжнародна організація мають невиконані зобов'язання перед прибережною державою, що випливають з раніше здійсненого дослідницького проекту.
Однак прибережні держави не можуть на свій розсуд відмовити у згоді щодо морських науково-дослідних проектів, які повинні здійснюватися відповідно до положень цієї частини на континентальному шельфі за межами 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря, поза тих встановлених районів, які прибережні держави в будь-який час можуть офіційно оголосити районами, де ведуться або будуть вестися після розумного періоду часу зосереджені в цих районах операції з розробки або детальній розвідці. Прибережні держави дають розумні повідомлення про такі районах, які вони можуть оголосити, а також про будь-які зміни щодо цих районів, але не зобов'язані давати детальний опис проведених у них операцій.
Вважається, що прибережна держава, яка є членом міжнародної організації або має двосторонню угоду з такою організацією і в чиїй виключній економічній зоні або на чиєму континентальному шельфі ця організація бажає здійснити безпосередньо або під її егідою морської науково- дослідницький проект, дозволило здійснити цей проект відповідно до узгоджених специфікацій, якщо це держава схвалив докладний проект, коли організація приймала рішення про здійснення даного проекту, або бажає брати участь у ньому, і не висловило жодних заперечень протягом чотирьох місяців з часу повідомлення про проекті, спрямованого організацією прибережномудержаві.
Держави і компетентні міжнародні організації, які мають намір проводити морські наукові дослідження у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі прибережної держави, надають такій державі не менше ніж за шість місяців до передбачуваної дати початку морського науково-дослідницького проекту повну інформацію про:
- характер і цілі проекту;
- методі і засобах, які будуть використані, включаючи назву, тоннаж, тип і клас суден і опис наукового устаткування ;
- точних географічних районах, в яких проводитиметься проект;
- передбачуваних датах першого прибуття і остаточного відходу дослідних суден або у відповідних випадках розміщення і зняття устаткування;
- назві установи, під егідою якої проводиться проект, директорі і особу, відповідальну за проект;
- ступеня, в якій прибережна держава вважається здатним брати участь чи бути представленим у проекті .
Держави і компетентні міжнародні організації при проведенні морських наукових досліджень у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі прибережної держави повинні дотримуватися наступні умови:
- забезпечувати право прибережної держави, якщо вона того забажає, брати участь чи бути представленим у морському науководослідницьких проекті, особливо на борту дослідницьких суден та інших пристроїв або науково-дослідних установок, коли це практично можливо, але без виплати будь-якої винагороди вченим прибережної держави і без зобов'язання цього останнього брати участь в оплаті витрат з проведення цього проекту;
- надавати прибережній державі на її прохання попередні доповіді, як тільки це стає практично можливим, а також остаточні результати і висновки після завершення дослідження;
- надавати прибережній державі на її прохання доступ до всіх даних і зразків, одержаних в рамках морського науководослідного проекту, і рівним чином передавати йому дані, з яких можна зробити копію, і зразки, які можна розділити без шкоди для їх наукової цінності;
- надавати прибережній державі на її прохання інформацію, що містить оцінку таких даних, зразків і результатів досліджень, або допомогу для їх оцінки та інтерпретації;
- забезпечувати, щоб результати дослідження були як можна практично скоріше доступні міжнародному співтовариству через відповідні національні чи міжнародні канали;
- негайно інформувати прибережна держава про будь-яку істотну зміну в програмі досліджень;
- якщо немає домовленості про інше, прибирати науково-дослідні установки або обладнання, коли дослідження завершено.
Інформація відносно морських науково-дослідних проектів направляється по належним офіційних каналах, якщо не було іншої домовленості.
Держави прагнуть сприяти через компетентні міжнародні організації встановленню загальних критеріїв і керівних принципів для допомоги державам у визначенні характеру і наслідків морських наукових досліджень.
Держави або компетентні міжнародні організації можуть приступати до здійснення морського науково-дослідницького проекту після закінчення шести місяців з моменту надання прибережному державі інформації, необхідної в силу статті 248 Конвенції, якщо протягом чотирьох місяців з дня отримання повідомлення , що містить таку інформацію, прибережна держава не доводить до відома держави або організації, які проводять дослідження, що:
- воно відмовляє у своїй згоді на підставі положень статті 246 Конвенції;
- інформація, надана державою або компетентною міжнародною організацією, про які йде мова, відносно характеру або цілей проекту, не відповідає абсолютно очевидним фактам;
- воно вимагає додаткової інформації, що відноситься до умов і інформації, передбаченим на підставі статей 248 і 249 Конвенції;
- маються невиконані зобов'язання за умовами, встановленими в статті 249 Конвенції, у зв'язку з попереднім морським науково-дослідним проектом, що здійснювався такою державою або організацією.
Прибережна держава має право вимагати призупинення будь проведеної діяльності з морським науковим дослідженням у межах її виключної економічної зони або на його континентальному шельфі, якщо:
- дослідницька діяльність проводиться не відповідно до повідомленої інформацією, як це передбачено на підставі статті
248 Конвенції, на якій прибережна держава засновувало свою згоду;
- здійснює дослідницький проект держава або компетентна міжнародна організація не дотримуються положення статті
249 Конвенції щодо прав прибережної держави з морського науково-дослідницькому проекту.
Прибережна держава має право вимагати припинення будь-якої діяльності по морських наукових дослідженнях у випадку будь-якого недотримання положень статті 248 Конвенції, яке рівнозначне серйозному зміни в дослідницькому проекті або в дослідницькій діяльності.
Прибережна держава може також вимагати припинення діяльності по морських наукових дослідженнях, якщо будь-яка з описаних вище ситуацій не була виправлена протягом розумного періоду часу.
Після отримання від прибережної держави повідомлення про його рішенні про призупинення або припинення, держави або компетентні міжнародні організації, уповноважені проводити діяльність по морських наукових дослідженнях, припиняють дослідницьку діяльність, про яку йдеться в такому повідомленні.
Постанова про призупинення скасовується прибережною державою, і діяльність по морських наукових дослідженнях може бути продовжена, як тільки здійснює дослідження держава або компетентна міжнародна організація виконає умови, необхідні статтями 248 і 249 Конвенції 1982 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі "
 1. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 2. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 3. 3.6. Морські наукові дослідження в економічній зоні і на континентальному шельфі
  У ЮНКЛОС встановлено дозвільний порядок проведення всіх морських наукових досліджень в економічній зоні і на континентальному шельфі, який, як уже зазначалося, неравнозначен порядку, чинному у внутрішніх і територіальних водах прибережної держави. Прибережна держава здійснює лише юрисдикцію щодо морських наукових досліджень у цих просторах. При цьому
 4. 3.7. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в Міжнародному районі морського дна
  До початку XX в. свобода наукових досліджень у відкритому морі вже існувала як загальновизнана звичайна норма міжнародного права і як один з елементів свободи відкритого моря. Хоча свобода наукових досліджень не згадана в ст. 2 Конвенції ООН про відкрите море, вона в ній малася на увазі. Сам перелік свобод в цій статті не носить вичерпного характеру, а в ЮНКЛОС свобода наукових
 5. Контрольні питання
  1. Що розуміється під континентальним шельфом? 2. Які критерії були покладені в основу визначення континентального шельфу відповідно до Женевської конвенції 1958? 3. Чим юридичне поняття континентального шельфу відрізняється від геологічного? 4. Які способи визначення зовнішнього кордону континентального шельфу встановлені статтею 76 Конвенції ООН з морського права 1982 р.? 5. Який правовий
 6. 3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності
  У частині XIII ЮНКЛОС "Морські наукові дослідження" можна виділити положення, які є основними принципами морської науково-дослідної діяльності держав. До них можна віднести: 1) принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити морські наукові дослідження відповідно до положень Конвенції; 2) принцип свободи наукових досліджень в
 7. Коментар до статті 8.20
  1. Про статус живих ресурсів виключної економічної зони РФ див. п. 4 коментарю до ст. 8.17 Мінеральні ресурси, що покривають морське дно, включаючи містяться в морській воді хімічні елементи та їх сполуки, відносяться до неживих ресурсів континентального шельфу, виключної економічної зони РФ. Про статус континентального шельфу РФ, виключної економічної зони РФ, про види і
 8. Порушення законодавства Російської Федерації про кон-тінентальном шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 253 КК).
    Відповідно до ст. 1 Федерального закону від 30 листопада 1995 р. № 187-ФЗ «Про конти-нентального шельфі Російської Федерації» 1 континентальний шельф містить морське дно і надра підводних районів, перебуваючи-дящіеся за межами територіального моря РФ на всьому протя-жении природного продовження її сухопутної території до зовнішнього кордону підводної окраїни материка. У Російській Федерації
 9. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 10. Коментар до статті 8.18
    1. Див п. 5 коментарю до ст. 3.7. Про статус внутрішніх морських вод РФ, територіального моря РФ, континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ див. п. 1, 2 коментарю до ст. 8.17. Під морськими науковими дослідженнями у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах, територіальному морі та на континентальному шельфі РФ розуміються фундаментальні або
 11. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 12. Коментар до статті 2.6
    1. Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації": громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави ; подвійне громадянство - наявність у громадянина РФ громадянства
© 2014-2022  yport.inf.ua