Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 2. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі

Згідно Конвенції 1982 р., прибережні держави у здійснення свого суверенітету мають виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження у своєму територіальному морі. Морські наукові дослідження у територіальному морі проводяться тільки з чітко висловленої згоди прибережної держави та на встановлених ним умовах.
Відповідно до Федерального закону від 31 липня 1998 р. № 155-ФЗ «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі можуть проводитися російськими юридичними та фізичними особами (російські заявники).
Російські заявники, зацікавлені в проведенні морських наукових досліджень, подають запит до федерального орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації, не менше ніж за шість місяців до початку року проведено морських наукових досліджень.
Іноземні громадяни, іноземні юридичні особи, компетентні міжнародні організації, членом яких не є Російська Федерація, можуть проводити морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі, в тому числі з борту літальних апаратів і з повітряних зондів, в порядку, передбаченому Законом про внутрішніх морських водах, іншими федеральними законами чи міжнародними договорами Російської Федерації, підлягають ратифікації.
Іноземні громадяни, іноземні юридичні особи, уповноважені державою-учасником відповідного міжнародного договору з Російською Федерацією, компетентні міжнародні організації, членом яких є Російська Федерація або з якими Російською Федерацією укладено міжнародний договір (іноземні заявники), зацікавлені в проведенні морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах або у територіальному морі, для отримання дозволу на проведення зазначених досліджень направляють дипломатичними каналами не менше ніж за шість місяців до передбачуваної дати початку проведення морських наукових досліджень запит до федерального орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації .
Правила проведення морських наукових досліджень, включаючи порядок подання запиту на проведення морських наукових досліджень і прийняття по ньому рішень, встановлюються Урядом Російської Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і Законом про внутрішніх морських водах.
Запит (для іноземних заявників - російською мовою та мовою заявника) повинен містити:
- інформацію про характер і цілі морських наукових досліджень;
- програму морських наукових досліджень, що включає опис методів і засобів зазначених досліджень, їх технічних характеристик, а також назви, тоннаж, типи, класи судів, підводних жилих і нежилих апаратів, літальних апаратів, інших транспортних засобів, які будуть використані при проведенні морських наукових досліджень;
- географічні координати районів, в яких планується проведення морських наукових досліджень, маршрути проходження до зазначених районах і від них, час і місця висадок на берег;
- передбачувані дату першого прибуття в район проведення морських наукових досліджень і дату остаточного відходу з зазначеного району, а в разі автономного розміщення наукового обладнання дати розміщення і видалення наукового обладнання;
- у разі проведення морських наукових досліджень експедицією, дислокованої на березі, дати її прибуття і від'їзду;
- найменування організації, під керівництвом якої проводяться морські наукові дослідження;
- інформацію про особу, відповідальну за проведення морських наукових досліджень (начальнику експедиції);
- засвідчені в нотаріальному порядку копії ліцензій на провадження видів діяльності, передбачених програмою морських наукових досліджень і підлягають ліцензуванню;
- інформацію про можливий вплив запланованих морських наукових досліджень на морське середовище, природні ресурси, функціонування промислово-транспортних прибережних об'єктів, на забезпечення безпеки морського судноплавства і польотів літальних апаратів;
- зобов'язання дотримуватися умови, зазначені у дозволі на проведення морських наукових досліджень, і забезпечувати відповідність використовуваних в ході таких досліджень технічних засобів (включаючи їх технічні характеристики) технічним засобам (включаючи їх технічні характеристики), зазначеним у запиті.
Якщо копії ліцензій на провадження видів діяльності, передбачених програмою морських наукових досліджень і підлягають ліцензуванню, не представлені заявником, федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації, запрошувати зазначені документи (відомості, що містяться в них) у відповідних ліцензуючих органах.
Іноземні заявники у своєму запиті надають також інформацію про усі форми і про ступінь запланованої участі в морських наукових дослідженнях громадян Російської Федерації та російських юридичних осіб, а також вказують, в рамках якого міжнародного договору Російської Федерації планується проведення морських наукових досліджень.
Російський заявник у разі участі в планованих їм морських наукових дослідженнях іноземних громадян, іноземних юридичних осіб або міжнародних організацій докладає до запиту інформацію про форми і про ступінь такої участі.
Від заявників може вимагатися додаткова інформація щодо морських наукових досліджень, на проведення яких запитується дозвіл. У цьому випадку термін розгляду запиту обчислюється з дати подання заявником додаткової інформації.
Якщо район морських наукових досліджень хоча б частково знаходиться у внутрішніх морських водах або у територіальному морі, то морські наукові дослідження проводяться відповідно до Закону про внутрішніх морських водах у всьому районі морських наукових досліджень, у тому числі і в тій частині, яка знаходиться за межами територіального моря.
Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації, не пізніше ніж через чотири місяці з дня отримання запиту направляє заявнику дозвіл на проведення морських наукових досліджень або повідомлення:
- про відмову в дозволі на проведення запланованих морських наукових досліджень;
- про невідповідність інформації, представленої в запиті, характеру, цілям і методам проведення морських наукових досліджень;
- про необхідність надання додаткової інформації про плановані морських наукових дослідженнях відповідно до статті 25 Закону про внутрішніх морських водах.
Дозвіл на проведення морських наукових досліджень або відповідні повідомлення надсилаються іноземним заявникам через спеціально уповноважений федеральний орган виконавчої влади з іноземних справ.
Дозвіл на проведення морських наукових досліджень видається російському заявникові або на підставі включення заявлених ним морських наукових досліджень у щорічний план проведення морських наукових досліджень, або у винятковому порядку.
Російським або іноземним заявникам може бути відмовлено в дозволі на проведення морських наукових досліджень, якщо морські наукові дослідження:
- створюють або можуть створити загрозу оборони і безпеки Російської Федерації;
- спрямовані на використання природних ресурсів внутрішніх морських вод і територіального моря;
- несумісні з вимогами захисту навколишнього середовища, в тому числі живих або неживих ресурсів;
- включають бурові роботи на морському дні внутрішніх морських вод і територіального моря, використання вибухових речовин, пневмопристроїв або привнесення шкідливих речовин у морське середовище;
- включають створення, експлуатацію або використання штучних островів, установок і споруд;
- створюють перешкоди діяльності, що проводиться Російською Федерацією у внутрішніх морських водах і в територіальному морі.
Російському або іноземному заявнику може бути відмовлено в дозволі на проведення морських наукових досліджень, якщо він має не виконані перед Російською Федерацією зобов'язання, що випливають з раніше проведених морських наукових досліджень, а також якщо інформація російського або іноземного заявника , представлена в запиті, є неточною.
Російські та іноземні заявники, які отримали дозвіл на проведення морських наукових досліджень, зобов'язані:
- виконувати міжнародні договори Російської Федерації, справжній Федеральний закон та інші федеральні закони;
- представляти у федеральний орган виконавчої влади, вказаний у дозволі на проведення морських наукових досліджень, попередні звіти про проведення таких досліджень, як тільки це стає практично можливим, а остаточний звіт - по завершенні досліджень, але не пізніше трьох місяців з дати їх закінчення. Іноземні заявники направляють зазначені матеріали (російською мовою та мовою заявника) по дипломатичних каналах;
- представляти, як тільки це стає практично можливим, копії даних метеорологічних, гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних спостережень, спостережень за станом навколишнього середовища, її забрудненням, а також інших спостережень, передбачених дозволом на проведення морських наукових досліджень, у державні фонди даних Російської Федерації, місця знаходження яких зазначаються у дозволі;
- регулярно підтримувати зв'язок з береговими службами Російської Федерації;
- негайно інформувати федеральний орган виконавчої влади, вказаний у дозволі на проведення морських наукових досліджень, про будь, в тому числі і передбачуваному, зміні в ході виконання програми морських наукових досліджень;
- за наявності на дослідницьких судах, літальних апаратах, установках і спорудах необхідного обладнання передавати у відповідності зі стандартними процедурами Всесвітньої метеорологічної організації в основні міжнародні синоптичні терміни через берегової радіоцентр (берегову радіостанцію) в найближчий гідрометеорологічний центр Російської Федерації оперативні дані метеорологічних , гідрологічних і аерологічних спостережень, якщо такі спостереження передбачені дозволом на проведення морських наукових досліджень, а також повідомляти про виявлені випадки забруднення морського середовища нафтою, токсичними речовинами, сміттям і стічними водами;
- не створювати перешкод діяльності , що проводиться Російською Федерацією у внутрішніх морських водах і в територіальному морі;
- видаляти установки, споруди і пристрої по завершенні морських наукових досліджень, якщо інше не передбачено дозволом на їх проведення.
Російські та іноземні заявники зобов'язані забезпечувати участь у морських наукових дослідженнях представників Російської Федерації, а саме їх розміщення та повне забезпечення на борту дослідницьких суден, літальних апаратів, на установках і спорудах, у місцях дислокації експедиції на березі нарівні з власним командним (керівним) складом, а також забезпечувати зазначеним представникам Російської Федерації доступ до всіх даних і зразків, одержаних в ході морських наукових досліджень, і передавати їм дані, з яких можна зробити копії, і зразки, які можуть бути розділені без шкоди для їх наукової цінності.
Порядок направлення для участі в морських наукових дослідженнях представників Російської Федерації, їх повноваження визначаються Постановою Уряду Російської Федерації від 30 липня 2004 р. № 391 [119].
Всі дані, отримані в результаті морських наукових досліджень, після обробки та аналізу, включаючи остаточні результати і висновки після завершення досліджень, повинні бути передані в державні фонди даних Російської Федерації, адреси яких зазначаються у дозволі на проведення морських наукових досліджень.
Всі зразки, отримані в результаті морських наукових досліджень і не передані раніше представнику Російської Федерації внаслідок неможливості поділу без збитку для їх наукової цінності, після обробки та аналізу, включаючи остаточні результати і висновки після завершення досліджень, повинні бути передані в державні наукові організації Російської Федерації, адреси яких зазначаються у дозволі на проведення морських наукових досліджень.
Всі зазначені вище матеріали подаються іноземними заявниками російською мовою і мовою заявника.
Російські та іноземні заявники, які проводили морські наукові дослідження та виконали перед Російською Федерацією зобов'язання з передачі та опублікуванню результатів морських наукових досліджень, можуть надати доступ до результатів досліджень третій стороні за згодою федерального органу виконавчої влади, уповноваженого Урядом Російської Федерації, і відповідно до законодавства Російської Федерації. Така згода іноземні заявники запитують по дипломатичних каналах.
Морські наукові дослідження, що проводяться з порушенням міжнародних договорів Російської Федерації, Закону про внутрішніх морських водах, інших федеральних законів, можуть бути призупинені або припинені.
 Морські наукові дослідження підлягають негайному припиненню у разі, якщо вони проводяться:
 - Без дозволу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України;
 - З змінив проект морських наукових досліджень відступом від відомостей, поданих в запиті;
 - Без дотримання російськими або іноземними заявниками своїх зобов'язань перед Російською Федерацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі"
 1. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 2. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 3. 3.5. Морські наукові дослідження у міжнародних протоках і в архіпелажних водах
    Важливе значення має закріплене в ЮНКЛОС (ст. 38) право транзитного проходу всіх судів через міжнародні протоки, що з'єднують один район відкритого моря (економічної зони) з іншим районом відкритого моря (економічної зони). У ній також передбачається, що режим проходу через протоки, використовувані для міжнародного судноплавства, встановлюваний в Частини III, "не торкається в інших
 4. § 1. Поняття морського наукового дослідження
    Морські наукові дослідження - фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих цілей експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні та в його надрах, у водному товщі і атмосфері. Стаття 238 Конвенції 1982 р. встановлює, що всі держави, незалежно від їх географічного положення, і компетентні
 5. 3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності
    У частині XIII ЮНКЛОС "Морські наукові дослідження" можна виділити положення, які є основними принципами морської науково-дослідної діяльності держав. До них можна віднести: 1) принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити морські наукові дослідження відповідно до положень Конвенції; 2) принцип свободи наукових досліджень у
 6. 3.4. Морські наукові дослідження під внутрішніх морських та територіальних водах
    У зв'язку з тим що прибережна держава володіє суверенітетом над своїми внутрішніми і територіальними водами, воно має виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження в цих водах. Будь-які морські наукові дослідження проводяться в цих водах іншими державами, їх юридичними і фізичними особами або компетентними міжнародними організаціями з
 7. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 8. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
    1. Порушення встановлених в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на воді (на льоду) російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або засобів пересування по
 9. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 10. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 11. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
    1. Порушення встановлених в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водних об'єктів правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на водних об'єктах російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або коштів
 12. 3.7. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в Міжнародному районі морського дна
    До початку XX в. свобода наукових досліджень у відкритому морі вже існувала як загальновизнана звичайна норма міжнародного права і як один з елементів свободи відкритого моря. Хоча свобода наукових досліджень не згадана в ст. 2 Конвенції ООН про відкрите море, вона в ній малася на увазі. Сам перелік свобод в цій статті не носить вичерпного характеру, а в ЮНКЛОС свобода наукових
 13. Контрольні питання
    1. Які принципи застосовуються при проведенні морських наукових досліджень? 2. Як розрізняється режим проведення наукових досліджень в тих чи інших видах морських
 14. Контрольні питання
    1. Якими особливостями характеризується правовий статус внутрішніх морських вод? 2. Відносно яких заток встановлюється статус «історичні затоки»? 3. Чи поширюється юрисдикція прибережної держави на іноземні судна, що знаходяться в його внутрішніх морських водах? 4. Який порядок встановлено для заходу іноземних військових кораблів та інших державних суден у морські порти
 15. Коментар до статті 8.18
    1. Див п. 5 коментарю до ст. 3.7. Про статус внутрішніх морських вод РФ, територіального моря РФ, континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ див. п. 1, 2 коментарю до ст. 8.17. Під морськими науковими дослідженнями у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах, територіальному морі та на континентальному шельфі РФ розуміються фундаментальні або
© 2014-2022  yport.inf.ua