Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 8.18


1. Див п. 5 коментарю до ст. 3.7.
Про статус внутрішніх морських вод РФ, територіального моря РФ, континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ див. п. 1, 2 коментарю до ст. 8.17.
Під морськими науковими дослідженнями у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах, територіальному морі та на континентальному шельфі РФ розуміються фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих цілей експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні та в його надрах, а стосовно до зазначених дослідженням, що проводяться у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах і в територіальному морі, - також і у водній товщі і атмосфері.
Відповідно до ст. 4 Федерального закону від 30 листопада 1995 р. N 187-ФЗ "Про континентальний шельф Російської Федерації" під морськими ресурсними дослідженнями на континентальному шельфі розуміються прикладні науково-дослідні роботи, спрямовані на вивчення, розвідку і розробку мінеральних ресурсів і промисел живих ресурсів (про статус зазначених ресурсів див. відповідно п. 1 коментаря до ст. 8.20, п. 4 коментарю до ст. 8.17).
За змістом Федерального закону від 23 серпня 1996 р. N 127-ФЗ "Про науку і державну науково-технічну політику" відмінності фундаментальних і прикладних досліджень обумовлені цілями наукових пошуків: фундаментальні дослідження являють собою експериментальну або теоретичну діяльність у сфері гуманітарних, природничих і технічних наук; розробка і здійснення проектів в галузі прикладних наукових досліджень спрямовані на досягнення практичних результатів.
2. Зазначені в цій статті правила проведення ресурсних або морських наукових досліджень визначені ст. 23 - 30 Федерального закону від 30 листопада 1995 р. "Про континентальний шельф Російської Федерації" і ст. 18 - 26.1 Федерального закону від 17 грудня 1998 р. "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації".
Правила подання запитів на проведення морських наукових досліджень у виключній економічній зоні Російської Федерації і прийняття по них рішень затверджені Постановою Уряду РФ від 28 березня 2001 р. N 249. Форма запиту на проведення морських наукових досліджень у виключній економічній зоні Російської Федерації, а також форма дозволу на проведення зазначених досліджень вказані в додатках 1, 2 до даних Правил.
3. Минпромнауки Росії не пізніше ніж через чотири місяці з дня отримання запиту направляє заявнику дозвіл на проведення морських наукових досліджень або повідомлення:
а) про відмову в згоді на проведення морських наукових досліджень;
б) про невідповідність інформації характером, цілями і методами проведення морських наукових досліджень;
в) про необхідність надання додаткової інформації про плановані морських наукових дослідженнях.
Дозвіл на проведення морських наукових досліджень або повідомлення про відмову надсилається іноземним заявникам через МЗС Росії.
Дозвіл на проведення морських наукових досліджень видається Минпромнауки Росії за узгодженням з іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади.
У дозволі на проведення морських наукових досліджень може бути відмовлено, якщо морське наукове дослідження:
- створює або може створити загрозу безпеці Російської Федерації;
- має безпосереднє відношення до регіонального геологічного вивчення континентального шельфу, пошуку, розвідки або розробки мінеральних ресурсів чи промислу живих ресурсів;
- несумісне з вимогами захисту морського середовища, мінеральних і живих ресурсів;
- включає бурові роботи на континентальному шельфі, використання вибухових речовин, пневмопристроїв або привнесення шкідливих речовин у морське середовище;
- включає будівництво, експлуатацію або використання штучних островів, установок і споруд , про які не було згадано в запиті;
- створює перешкоди для діяльності, що проводиться Російською Федерацією у здійснення своїх суверенних прав і юрисдикції на континентальному шельфі.
У дозволі на проведення морських наукових досліджень може бути відмовлено також у випадках, якщо інформація російського або іноземного заявника є неточною або якщо проводить морські наукові дослідження російський чи іноземний заявник має невиконані перед Російською Федерацією зобов'язання, які з раніше проведених морських наукових досліджень.
Не може бути відмовлено в дозволі на проведення морських наукових досліджень, які передбачається здійснювати на континентальному шельфі за межами 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря, з посиланням на ресурсні дослідження, за винятком районів, в яких по оголошенню Уряду РФ ведуться або будуть вестися регіональне геологічне вивчення континентального шельфу, пошук, розвідка чи розробка мінеральних ресурсів або промисел живих ресурсів.
4. Санкцією, що застосовується до порушників зазначених правил, є призупинення або припинення ресурсних або морських наукових досліджень.
Ресурсні дослідження у виключній економічній зоні РФ, що проводяться в порушення Федерального закону "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації" і міжнародних договорів РФ, можуть бути припинені або припинені за рішенням Держкомриболовства Росії, ФСБ (див. п . 8 коментаря).
Морські наукові дослідження, що проводяться в порушення зазначеного Закону та міжнародних договорів РФ, можуть бути припинені за рішенням Минпромнауки Росії або припинені за рішенням зазначеного Міністерства, ФСБ чи Міноборони Росії.
Поновлення припинених ресурсних або морських наукових досліджень допускається тільки після усунення у встановлені терміни допущених порушень і надання відповідному федеральному органу, який виніс рішення про призупинення ресурсних або морських наукових досліджень, гарантій того, що надалі подібні порушення допускатися не будуть.
Ресурсні або морські наукові дослідження підлягають негайному припиненню у випадках, якщо вони проводяться:
- без дозволу відповідного федерального органу виконавчої влади;
- з изменившим проект ресурсних або морських наукових досліджень відступом від відомостей;
- без дотримання російськими або іноземними заявниками своїх зобов'язань перед Російською Федерацією.
5. Під самовільною зміною програми ресурсних або морських досліджень розуміється порушення порядку внесення змін до зазначених програми, визначеного Федеральними законами "Про континентальний шельф Російської Федерації" і "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації". Зокрема, програма ресурсних досліджень у виключній економічній зоні РФ за пропозицією заявника може змінюватися Держкомриболовства Росії за узгодженням з іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади. Зміна вважається узгодженим, якщо відповідний федеральний орган, підтверджуючи одержання оповіщення про передбачуване зміні, що не повідомить протягом 60 днів з дня отримання повідомлення про свої заперечення.
6. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень на континентальному шельфі РФ або у виключній економічній зоні РФ виражається в недотриманні зазначених вище правил або в ухиленні від їх дотримання російськими або іноземними громадянами або юридичними особами. При цьому необхідно брати до уваги особливості адміністративної відповідальності іноземних юридичних і фізичних осіб (див. коментар до ст. 2.6).
Вимоги, що пред'являються до морських науковим дослідженням у внутрішніх морських водах і в територіальному морі, встановлені ст. 24 - 31 Федерального закону "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації".
7. Незаконні дослідження, розвідка, розробка природних багатств континентального шельфу або виключної економічної зони, що проводяться без відповідного дозволу, можуть бути кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 2 ст. 253 КК.
8. Про посадових осіб, до відання яких віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 14 коментаря до ст. 8.17; крім даних випадків справи про коментованих правопорушення розглядаються посадовими особами МПР Росії і Держгіртехнагляду Росії, здійснюють державний геологічний контроль згідно з ч. 2 ст. 23.22 КоАП, а також посадовими особами МПР Росії і його територіальних органів, що здійснюють державний екологічний контроль, зазначеними в п. 1, 2, 4, 5, 7 і 10 ч. 2 ст. 23.29 КоАП.
9. Посадові особи, зазначені у п. 8 цього коментаря, вправі передати розгляд справ про відповідні адміністративні правопорушення судді (див. п. 17 коментарю до ст. 8.17).
10. Див п. 18 коментаря до ст. 8.17.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 8.18 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua