Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6

У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного.
У зміст принципу справедливості включено і положення про те, що ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне і те ж злочин.
Таким чином, справедливість виражається насамперед відповідно, адекватності покарання та інших заходів кримінально-правового характеру скоєного злочину. При встановленні такої відповідності до уваги приймаються характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину.
Характер суспільної небезпеки злочину залежить від об'єкта посягання, форми вини і віднесення КК РФ злочинного діяння до відповідної категорії злочинів (ст. 15), а ступінь суспільної небезпеки злочину визначається обставинами вчиненого (наприклад, ступенем здійснення злочинного наміри, способом скоєння злочину, розміром шкоди або вагою, що настали, роллю винного при вчиненні злочину у співучасті).
Наприклад, вбивство відрізняється від крадіжки і по об'єкту посягання, і по тяжкості шкоди.
Покарання не може бути справедливим, якщо при його застосуванні не враховуються обставини вчинення злочину: час, місце, спосіб, мотив, мета та ін Так, законом (п. п. "а", " д "ч. 1 ст. 61 КК РФ) такі обставини, як вперше вчинення злочину невеликої тяжкості внаслідок випадкового збігу обставин або вчинення злочину в силу збігу важких життєвих обставин або з мотивів співчуття, визнаються обставинами, що пом'якшують покарання.
Особистість винного також має велике значення для визначення справедливого покарання. Наприклад, думається, буде справедливо, якщо особа, яка вчинила злочин вперше або у неповнолітньому віці, при інших рівних умовах понесе менш суворе покарання порівняно з особою, неодноразово судимим, які продовжують вести антигромадський спосіб життя.
Слід зазначити, що справедливість є дуже ємним поняттям, що включає в себе багато чинників. Наприклад, не можна визнати покарання справедливим, якщо вона незаконно, якщо було порушено рівність громадян перед законом, якщо покарання є надмірно суворим і т.д. Тому можна сказати, що принцип справедливості як би акумулює в собі зміст і всіх інших принципів і спрямований на досягнення максимальної індивідуалізації покарання та інших заходів кримінально-правового характеру. Для індивідуалізації покарання законом надаються широкі можливості: наявність санкцій з різними видами і межами покарання, спеціальні правила призначення покарання при різних обставинах, можливість призначення більш м'якого покарання, застосування умовного засудження і т.д. Говорячи про справедливість, слід мати на увазі й ту обставину, що справедливість може розумітися по-різному різними людьми, їх соціальними групами. Тому єдиним загальним критерієм справедливості може бути лише закон і його правильне застосування.
Положення ч. 2 ст. 6 КК РФ про те, що ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне і те ж злочин, відтворює норму ч. 1 ст. 50 Конституції РФ. У цьому зв'язку можна говорити про конституційність розглянутого принципу кримінального права.
Принцип non bis in idem, як він встановлений Конституцією Російської Федерації і регулюється кримінальним законодавством Російської Федерації, виключає повторне осуд і покарання особи за одне і те ж злочин, кваліфікацію одного і того ж злочинного події з кількох статтями кримінального закону, якщо що містяться в них норми співвідносяться між собою як загальна та спеціальна або як ціле і частина, а також подвійний облік одного і того ж обставини одночасно при кваліфікації злочину і при визначенні виду та міри відповідальності.
Разом з тим названий принцип не перешкоджає федеральному законодавцеві, наприклад шляхом закріплення судимості і пов'язаного з нею інституту рецидиву злочинів, що тягнуть передбачені кримінальним законом правові наслідки, враховувати характер злочину, його небезпека для захищаються Конституцією Російської Федерації і кримінальним законом цінностей, інтенсивність, причини та інші обставини його вчинення, а також дані про особу, що вчинила злочин, за умови, що регулювання цих інститутів і їх застосування адекватно конституційним принципам юридичної відповідальності і гарантіям особистості в її публічно-правових відносинах з державою.
Навпаки, конституційній забороні дискримінації і вираженим в Конституції Російської Федерації принципам справедливості і гуманізму суперечило б законодавче встановлення кримінальної відповідальності і покарання без урахування особи винного та інших обставин, що мають об'єктивне і розумне обгрунтування і сприяють адекватній оцінці громадської небезпеки як самого злочинного діяння, так і вчинила злочин особи, і застосування однакових заходів відповідальності за різні за ступенем суспільної небезпеки злочину без урахування фактора інтенсивності участі конкретної особи у злочині, його поведінки після вчинення злочину і після відбуття покарання, якщо таке вже призначалося раніше, інших характеризують особу обставин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6 "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  стаття Кодексу), а що склалася практика, подібно тому як це мало місце стосовно до звичаєм , грає тільки роль джерела відомостей про самого правилі. Та обставина, що можливість використання звичаю створюється законами, не перетворює його в закон. Місце звичаю в ієрархії правових регуляторів залишається останнім. Він завжди слід за договором. Це означає, що дія будь-якого звичаю як
 5. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  принцип договірного права - свобода договорів - являє собою саме свободу вираження волі, тобто свободу волевиявлення. Нарешті, стосовно до будь галузі права поняття протизаконність (протиправності) відноситься до поведінки особи та її дій. Якщо законодавець небудь забороняє, дозволяє або зобов'язує, він має на увазі саме волевиявлення. Завжди, коли особа діє, не 6 . Класифікація договорів
 6. стаття замінила собою ст. 177 ГК 64 ("Виконання взаємних обов'язків за договором"). Ця остання передбачала, що взаємні обов'язки за договором повинні виконуватися одночасно, якщо з закону, договору, з суті зобов'язання не випливає іншого. Автори коментаря до цієї статті одностайно ставили знак рівності між діленням договорів на взаємні й не є такими, з одного
  7. пойменованого і непойменовані договори
 7. стаття не дає можливості визнати "угоду недійсною як не передбачену законом" (Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 11. С. 76). Перший з авторів вважав, що до непойменовані договорами "застосовуються загальні положення зобов'язального права і, крім того, у відповідних випадках і у відповідних частинах можуть бути застосовані норми, встановлені
  1. Виконання договору
 8. стаття, розрахована на всі взагалі зобов'язання, доповнюється статтями гл. 29 ГК. З них випливає, що одностороннє розірвання або зміна договору в принципі неприпустимо незалежно від того, чи йде мова про зобов'язання боржника або про права кредитора. До числа заходів забезпечення реального виконання належать і ті, які маються на увазі п. 1 ст. 396 ГК. Зазначений пункт презюмирует збереження
  3. Спеціальні випадки припинення договору
 9. статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
  5. Порука
 10. стаття проекту включала в себе і друге правило, згідно з яким "якщо хто-небудь взяв на себе перед верітелем відповідальність за боржника в більшій мірі, ніж сам боржник, то таке поручительство недійсне, наскільки воно перевищує головне зобов'язання ". У проекті ГУ розрізняються і два інших види поруки: просте і термінове (ст. 2552). При цьому передбачалося правило про
  статья проекта включала в себя и второе правило, согласно которому "если кто-либо принял на себя перед верителем ответственность за должника в большей мере, чем сам должник, то такое поручительство недействительно, насколько оно превышает главное обязательство". В проекте ГУ различаются и два других вида поручительства: простое и срочное (ст. 2552). При этом предусматривалось правило о
© 2014-2022  yport.inf.ua