Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності

У частині XIII ЮНКЛОС "Морські наукові дослідження" можна виділити положення, які є основними принципами морської науково-дослідної діяльності держав. До них можна віднести:
1) принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити морські наукові дослідження відповідно до положень Конвенції;
2) принцип свободи наукових досліджень у відкритому морі;
3) принцип згоди прибережних держав на проведення морських наукових досліджень у їх територіальних водах, на їх континентальному шельфі та у їхніх виключних економічних зонах;
4) принцип заохочення і полегшення розвитку та проведення морських наукових досліджень;
5) принцип сприяння міжнародному співробітництву в галузі морських наукових досліджень;
6) принцип проведення морських наукових досліджень виключно в мирних цілях.
Всі ці принципи, по-перше, тісно пов'язані з основними принципами міжнародного морського права і, по-друге, встановлюють самі загальні правила поведінки його суб'єктів при проведенні морських наукових досліджень у Світовому океані. Основоположним принципом у системі норм, що регулюють морську науково-дослідну діяльність, є принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити відповідно до ЮНКЛОС морські наукові дослідження. Він закріплений у ст. 238 ЮНКЛОС і означає, що будь-яка держава незалежно від його географічного положення може здійснювати морське науково-дослідну діяльність за умови дотримання прав і обов'язків інших держав, передбачених у Конвенції. Це право рівною мірою належить і компетентним міжнародним (міжурядовим) організаціям, тобто таким, які в силу угод між створили їх державами покликані проводити або координувати проведення морських наукових досліджень.
Рівні права держав і компетентних міжнародних організацій проводити морські наукові дослідження відповідає їх обов'язок "забезпечувати, щоб морські наукові дослідження, робляться ними або від їхнього імені, проводилися відповідно до цієї Конвенції" (п. 1 ст . 263 ЮНКЛОС). Морські наукові дослідження не повинні створювати виправдуюсь перешкод іншим правомірним видам використання моря, сумісним з Конвенцією, і належним чином поважаються при здійсненні таких видів використання (п. "c" ст. 240 ЮНКЛОС).
З розглянутим принципом тісно пов'язаний принцип свободи наукових досліджень у відкритому морі. Будучи невід'ємною частиною більш загального принципу міжнародного морського права - свободи відкритого моря, він лежить в основі правового режиму морських наукових досліджень у просторах Світового океану за межами економічних зон і континентальних шельфів прибережних держав. Відповідно до принципу свободи наукових досліджень держави і компетентні міжнародні організації можуть безперешкодно здійснювати у відкритому морі морську науково-дослідну діяльність. Водночас поряд з цим правом з принципу свободи наукових досліджень у відкритому морі в тому вигляді, як він закріплений в ЮНКЛОС, випливає загальна обов'язок здійснювати наукові дослідження відповідно до ЮНКЛОС.
Принцип згоди прибережної держави на проведення наукових досліджень в територіальному морі, на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні сформульований як єдиний принцип, що встановлюється на його основі дозвільний порядок здійснення морських наукових досліджень у територіальному морі, з одного боку, і в економічній зоні і на континентальному шельфі - з іншого, неоднаковий по суті.
На територіальне море поширюється суверенітет прибережної держави, який здійснюється ним на основі загальновизнаної норми міжнародного права з дотриманням права мирного проходу через нього іноземних судів. Як відомо, виключне право прибережної держави проводити морські наукові дослідження у своєму територіальному морі ніколи і ніким не було оскаржено. Це положення було лише сформульовано в ЮНКЛОС (ст. 245). Що ж до морських наукових досліджень в економічних зонах та на континентальному шельфі, то на ці простори не поширюється суверенітет прибережної держави, і воно у зв'язку з цим здійснює в них лише юрисдикцію, яка не є винятковою, а передбачає двосторонні договірні початку.
Важливе значення в галузі морської науково-дослідної діяльності має також принцип заохочення і полегшення державами та компетентними міжнародними організаціями проведення морських наукових досліджень, що здійснюються відповідно до ЮНКЛОС, і принцип сприяння міжнародному співробітництву в галузі морських наукових досліджень виключно в мирних цілях.
Вищеназвані принципи найкращим чином служать завданню подальшого розширення і поглиблення знань людства про морському середовищі. Вони концентруються в цілому ряді статей ЮНКЛОС і зобов'язують як держави, так і компетентні міжнародні організації заохочувати і полегшувати проведення морських наукових досліджень відповідно до ЮНКЛОС, розвивати цей вид діяльності на благо всього людства. Вказуються та шляхи створення сприятливих умов для цієї діяльності: співробітництво держав на основі двосторонніх і багатосторонніх угод і об'єднання зусиль учених при вивченні явищ і процесів, що відбуваються в морському середовищі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності "
 1. 3.4. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських і територіальних водах
  У зв'язку з тим що прибережна держава володіє суверенітетом над своїми внутрішніми і територіальними водами, воно має виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження в цих водах. Будь-які морські наукові дослідження проводяться в цих водах іншими державами, їх юридичними і фізичними особами або компетентними міжнародними організаціями з
 2. Стаття 775. Наслідки неможливості досягнення результатів науково-дослідних робіт
  Якщо в ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результатів внаслідок обставин, не залежних від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до виявлення неможливості отримати передбачені договором на виконання науково-дослідних робіт результати, але не понад відповідної частини ціни робіт, зазначеної в
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Брагінський М.І. Підряд, виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, оплатне надання послуг / / Господарство право. - 1996. - № 4. - С. 3-15; № 5. -С. 3-12. 2. Бурмістров В.Л. Договори на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Свердла. юрид. ін-т. - Свердловськ, 1965. - 25 с. 3. Поляков ДА.
 4. Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  1. За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. 2. Договір з
 5. Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І НОУ-ХАУ
  Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
 6. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  Питанням відповідальності в ЮНКЛОС присвячені кілька статей, у тому числі ст. 31, 235 і 263. Стаття 263 іменується в англійському тексті "Responsability and liability". Це означає, що в ній йдеться як про міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про
 7. 3.2. Визначення поняття "морське наукове дослідження"
  У морському середовищі проводяться найрізноманітніші дослідження: вивчення фізико-хімічних властивостей води; дослідження, пов'язані з метеорологією, із забезпеченням безпеки мореплавства, з енергетичними, а також живими і мінеральними ресурсами і т.д. Тим часом ні міжнародно-правові акти, ні законодавства окремих держав не містять положень, які розкривають поняття "морське наукове
 8. 4.1. Загальні положення
  Охорона морського середовища - один з важливих принципів міжнародного морського права. Його становлення і затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенна право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком
 9. Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу. До державних або муніципальних контрактів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей
 10. Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 11. Глава 39. Виконання науково -дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 39. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 12. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 13. § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)
  § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково -дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і
© 2014-2022  yport.inf.ua