Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 4. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в міжнародному районі морського дна

Згідно зі статтею 257 Конвенції 1982 р., всі держави, незалежно від їх географічного положення, а також компетентні міжнародні організації мають право відповідно до Конвенції проводити морські наукові дослідження у водяній товщі за межами виключної економічної зони. Дане положення випливає із закріпленого в статті 87 Конвенції принципу свободи відкритого моря, який, поряд з іншими принципами, включає в себе принцип свободи наукових досліджень.
Усі держави, незалежно від їх географічного положення, а також компетентні міжнародні організації мають право відповідно до частини XI Конвенції 1982 р. проводити морські наукові дослідження на морському дні за межами національної юрисдикції (Район).
Морські наукові дослідження у Районі здійснюються виключно в мирних цілях і на благо всього людства відповідно до частини XIII Конвенції.
Міжнародний орган з морського дна - організація, за посередництвом якої держави-учасниці відповідно до частини XIII Конвенції організують і контролюють діяльність у Районі, особливо з метою управління його ресурсами, - може здійснювати морські наукові дослідження в відносно Району і його ресурсів і може укладати контракти з цією метою. Орган сприяє проведенню морських наукових досліджень у Районі та заохочує їх, а також координує і поширює результати таких досліджень та аналізів, коли вони стають доступними.
Держави-учасниці можуть здійснювати морські наукові дослідження в Районі. Г осударства-учасниці сприяють міжнародному співробітництву в проведенні морських наукових досліджень у Районі шляхом:
- участі у міжнародних програмах та заохочення співробітництва в проведенні морських наукових досліджень фахівцями різних країн і Органу;
- забезпечення розробки програм через Орган або інших міжнародних організацій в залежності від обставин на благо держав, що розвиваються і найменш розвинених у технічному відношенні держав з метою:
- зміцнення їх дослідницького потенціалу;
- підготовки їх кадрів і персоналу Органу в галузі методів дослідження і застосування результатів дослідження;
- сприяння використанню їхнього кваліфікованого персоналу в дослідженнях в Районі;
- ефективного поширення результатів досліджень і аналізів, коли вони стають доступними, через Орган або через інші міжнародні канали залежно від обставин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в міжнародному районі морського дна "
 1. 3.7. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в Міжнародному районі морського дна
  До початку XX в. свобода наукових досліджень у відкритому морі вже існувала як загальновизнана звичайна норма міжнародного права і як один з елементів свободи відкритого моря. Хоча свобода наукових досліджень не згадана в ст. 2 Конвенції ООН про відкрите море, вона в ній малася на увазі. Сам перелік свобод в цій статті не носить вичерпного характеру, а в ЮНКЛОС свобода наукових
 2. § 1. Поняття морського наукового дослідження
  Морські наукові дослідження - фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих цілей експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні та в його надрах, у водному товщі і атмосфері. Стаття 238 Конвенції 1982 р. встановлює, що всі держави, незалежно від їх географічного положення, і компетентні
 3. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

 4. 3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності
  У частині XIII ЮНКЛОС "Морські наукові дослідження" можна виділити положення, які є основними принципами морської науково-дослідної діяльності держав. До них можна віднести: 1) принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити морські наукові дослідження відповідно до положень Конвенції; 2) принцип свободи наукових досліджень в
 5. 3.5. Морські наукові дослідження у міжнародних протоках і в архіпелажних водах
  Важливе значення має закріплене в ЮНКЛОС (ст. 38) право транзитного проходу всіх судів через міжнародні протоки, що з'єднують один район відкритого моря (економічної зони) з іншим районом відкритого моря (економічної зони). У ній також передбачається, що режим проходу через протоки, використовувані для міжнародного судноплавства, встановлюваний в Частини III, "не торкається в інших
 6. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  Питанням відповідальності в ЮНКЛОС присвячені кілька статей, у тому числі ст. 31, 235 і 263. Стаття 263 іменується в англійському тексті "Responsability and liability". Це означає, що в ній йдеться як про міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про
 7. Контрольні питання
  1. Які принципи застосовуються при проведенні морських наукових досліджень? 2. Як розрізняється режим проведення наукових досліджень в тих чи інших видах морських
 8. Контрольні питання
  1. Які особливості міжнародного морського права? 2. Яку роль відіграють в галузі міжнародного морського права міжнародні договори? 3. Хто може виступати в якості суб'єктів міжнародного морського права? 4 Дайте кляссіфікя ^ тию морських
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 10. 3.6. Морські наукові дослідження в економічній зоні і на континентальному шельфі
  У ЮНКЛОС встановлено дозвільний порядок проведення всіх морських наукових досліджень в економічній зоні і на континентальному шельфі, який, як уже зазначалося, неравнозначен порядку, чинному у внутрішніх і територіальних водах прибережної держави. Прибережне держава здійснює лише юрисдикцію щодо морських наукових досліджень у цих просторах. При цьому
 11. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 12. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 13. § 1. Поняття і види міжнародних морських організацій
  Першими міжнародними морськими організаціями, що виникли в XIX столітті і існуючими в даний час, є Дунайська комісія (1856 р.), Міжнародна метеорологічна організація (1873 р.), Міжнародний союз морського страхування (1874 р.), Міжнародна морська комісія (1897 р.) та ін До початку XX століття в світі діяло менше 10 міжнародних морських організацій, в даний час їх
 14. Запитання для самоперевірки
  1. На основі яких угод здійснюється міжнародноправовому регулювання охорони морського середовища? 2. Які заходи можуть вживатися прибережними державами відповідно до Міжнародної конвенції про втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення моря нафтою, 1969 р.? 3. У чому полягають особливості міжнародно-правової охорони середовища замкнутих і напівзамкнутих морів? 4.
© 2014-2022  yport.inf.ua