Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

3.6. Морські наукові дослідження в економічній зоні і на континентальному шельфі

У ЮНКЛОС встановлено дозвільний порядок проведення всіх морських наукових досліджень в економічній зоні і на континентальному шельфі, який, як уже зазначалося, неравнозначен порядку, чинному у внутрішніх і територіальних водах прибережної держави. Прибережна держава здійснює лише юрисдикцію щодо морських наукових досліджень у цих просторах. При цьому засадничі положення про умови проведення таких досліджень встановлені ЮНКЛОС (ст. 246 - 255). Регулюючи і дозволяючи проведення морських наукових досліджень іншими державами та компетентними міжнародними організаціями, прибережна держава має дотримуватися ці положення Конвенції і не вправі посилювати режим наукових досліджень у своїй економічній зоні. Про це чітко говориться в ст. 246 ЮНКЛОС: "Прибережні держави у здійснення своєї юрисдикції мають право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження у своїй виключній економічній зоні та на своєму континентальному шельфі відповідно з відносяться до цього положеннями цієї Конвенції" (п. 1); "Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі проводяться за згодою прибережної держави "(п. 2).
Про це ж свідчить положення, передбачене подп. "B" п. 1 ст. 56 ЮНКЛОС, згідно з яким прибережна держава в ІЕЗ має юрисдикцію, передбачену у відповідних положеннях цієї Конвенції, щодо морських наукових досліджень. Те, що вказана юрисдикція не носить виняткового характеру, випливає і з п. 3 ст. 246 ЮНКЛОС, в якому визначено наступне: "Прибережні держави за звичайних обставин дають свою згоду на здійснення іншими державами чи компетентними міжнародними організаціями морських науково-дослідних проектів у своїй ІЕЗ в мирних цілях і для розширення наукових знань про морському середовищі на благо всього людства. З цією метою прибережні держави встановлюють норми і процедури, що забезпечують, щоб не було невиправданих затримок або відмов у такій згоді ".
Більш легкий режим встановлений для проведення морських наукових досліджень на континентальному шельфі за межами ІЕЗ. Прибережні держави не можуть на свій розсуд відмовити у згоді відповідно до підпункту "a" п. 5 ст. 246 ЮНКЛОС щодо морських науково-дослідних проектів, які мають здійснюватися на континентальному шельфі за межами 200 морських миль поза тих встановлених районів, які прибережні держави в будь-який час можуть офіційно оголосити районами, де ведуться або будуть вестися після розумного періоду часу зосереджені в цих районах операції з розробки та детальної розвідки (п. 6 ст. 246 ЮНКЛОС).
У ст. 248 ЮНКЛОС передбачається обов'язок держав і компетентних міжнародних організацій, які мають намір проводити морські наукові дослідження в ІЕЗ і на континентальному шельфі прибережної держави, надати такій державі не менше ніж за 6 місяців до передбачуваної дати початку морського науково-дослідницького проекту повну інформацію про характер і цілі проекту, точних географічних районах проведення дослідження, назві установи, під егідою якого здійснюватиметься проект. Обсяг інформації, яка повинна надаватися, слід розглядати як вичерпний.
Оскільки в ЮНКЛОС і в законах окремих держав встановлено дозвільний порядок проведення морських наукових досліджень у ІЕЗ і на континентальному шельфі прибережних держав, одним з можливих і ефективних шляхів здійснення досліджень у цих просторах іншими державами є укладення ними двосторонніх і багатосторонніх угод з прибережними державами та участь разом з ними в міжнародних наукових програмах, що проводяться під егідою міжнародних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.6. Морські наукові дослідження в економічній зоні і на континентальному шельфі "
 1. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 2. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 3. 3.7. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в Міжнародному районі морського дна
  До початку XX в. свобода наукових досліджень у відкритому морі вже існувала як загальновизнана звичайна норма міжнародного права і як один з елементів свободи відкритого моря. Хоча свобода наукових досліджень не згадана в ст. 2 Конвенції ООН про відкрите море, вона в ній малася на увазі. Сам перелік свобод в цій статті не носить вичерпного характеру, а в ЮНКЛОС свобода наукових
 4. 3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності
  У частині XIII ЮНКЛОС "Морські наукові дослідження" можна виділити положення, які є основними принципами морської науково-дослідної діяльності держав. До них можна віднести: 1) принцип рівного для всіх держав і компетентних міжнародних організацій права проводити морські наукові дослідження відповідно до положень Конвенції; 2) принцип свободи наукових досліджень в
 5. Порушення законодавства Російської Федерації про кон- тінентальном шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 253 КК).
  Відповідно до ст. 1 Федерального закону від 30 листопада 1995 р. № 187-ФЗ «Про конти-нентального шельфі Російської Федерації» 1 континентальний шельф містить морське дно і надра підводних районів, перебуваючи-дящіеся за межами територіального моря РФ на всьому протя-жении природного продовження її сухопутної території до зовнішнього кордону підводної окраїни материка. У Російській Федерації
 6. Коментар до статті 8.18
  1. Див п. 5 коментарю до ст. 3.7. Про статус внутрішніх морських вод РФ, територіального моря РФ, континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ див. п. 1, 2 коментарю до ст. 8.17. Під морськими науковими дослідженнями у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах, територіальному морі та на континентальному шельфі РФ розуміються фундаментальні або
 7. Коментар до статті 8.20
  1. Про статус живих ресурсів виключної економічної зони РФ див. п. 4 коментарю до ст. 8.17 Мінеральні ресурси, що покривають морське дно, включаючи містяться в морській воді хімічні елементи та їх сполуки, відносяться до неживих ресурсів континентального шельфу, виключної економічної зони РФ. Про статус континентального шельфу РФ, виключної економічної зони РФ, про види і
 8. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів , літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 9. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів , літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 10. Коментар до статті 2.6
  1. Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації": громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави ; подвійне громадянство - наявність у громадянина РФ громадянства
 11. 3.2. Визначення поняття "морське наукове дослідження"
  У морському середовищі проводяться найрізноманітніші дослідження: вивчення фізико-хімічних властивостей води; дослідження, пов'язані з метеорологією, із забезпеченням безпеки мореплавства, з енергетичними, а також живими і мінеральними ресурсами і т.д. Тим часом ні міжнародно-правові акти, ні законодавства окремих держав не містять положень, які розкривають поняття "морське наукове
 12. 2.6. Континентальний шельф
  Континентальний шельф - природне продовження сухопутної території до зовнішньої межі підводної окраїни материка або до 200 морських миль, якщо межі підводної окраїни материка не досягають цієї межі. Шельф включає дно і надра. В ст. 76 частини VI ЮНКЛОС наводиться широке правове визначення поняття континентального шельфу. Проте є і природничо поняття континентального
 13. Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації правил (стандартів, норм) або умов ліцензії
  1. Порушення правил (стандартів, норм) безпечного проведення пошуку, розвідки або розробки мінеральних (неживих) ресурсів, бурових робіт чи умов ліцензії на водокористування, на регіональне геологічне вивчення, пошук, розвідку або розробку, а також правил (стандартів , норм) використання або охорони мінеральних (неживих) ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря,
 14. Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) в виключній економічній зоні Російської Федерації стандартів (норм, правил) або умов ліцензії
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Порушення стандартів (норм, правил) безпечного проведення пошуку , розвідки або розробки мінеральних ресурсів, бурових робіт, або умов ліцензії на водокористування, на регіональне геологічне вивчення, пошук, розвідку або розробку, або умов договорів водокористування, рішень про надання водного об'єкта в користування, а
 15. 3.5. Морські наукові дослідження у міжнародних протоках і в архіпелажних водах
  Важливе значення має закріплене в ЮНКЛОС (ст. 38) право транзитного проходу всіх судів через міжнародні протоки, що з'єднують один район відкритого моря (економічної зони) з іншим районом відкритого моря (економічної зони). У ній також передбачається, що режим проходу через протоки, використовувані для міжнародного судноплавства, встановлюваний в Частини III, "не торкається в інших
 16. Стаття 8.20. Незаконна передача мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Навантаження, вивантаження або перевантаження на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації здобутих мінеральних і (або) живих ресурсів без дозволу, якщо такий дозвіл обов'язково, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї другої до одного розміру вартості мінеральних і (або) живих ресурсів, що з'явилися предметом
 17. Стаття 8.20. Незаконна передача мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Навантаження, вивантаження або перевантаження на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації здобутих мінеральних і (або) живих ресурсів без дозволу, якщо такий дозвіл обов'язково, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї другої до одного розміру вартості мінеральних і (або) живих ресурсів, що з'явилися предметом
 18. § 3. Охорона континентального шельфу
  (права Росії на континентальний шельф; охорона мінеральних ресурсів) Згідно з Федеральним законом "Про континентальний шельф Російської Федерації" 1995 р., континентальний шельф Російської Федерації включає морське дно і надра підводних районів, що знаходяться за межами територіального моря Російської Федерації на всьому протязі природного продовження її сухопутної території до зовнішнього
 19. Стаття 253. Порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації Коментар до статті 253
    Об'єктом злочину, передбаченого ст. 253 КК РФ, є суверенне право РФ на континентальний шельф та виключну економічну зону, відносини щодо забезпечення безпеки морського судноплавства в зонах споруд та установок на шельфі, а також відносини з охорони природних (живих і неживих) ресурсів континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ . Правовий режим
© 2014-2022  yport.inf.ua