Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 5. Правовий статус науково-дослідних суден та науково-дослідних установок

Конвенція ООН з морського права 1982 р., як і інші морські конвенції, не містить положень про поняття науково-дослідних суден та їх правовий статус.
Останнім часом багато держав або гранично обмежують захід науково-дослідних суден в порти, або зовсім відмовляють у ньому. Поки не існує однакової практики в цьому питанні. Наприклад, терміни подачі заявок на захід науково-дослідних суден в порти прибережних держав варіюються від 4 місяців (Франція) до 72 годин (Маврикій). Іспанія та Італія вимагають подачі заявок за 25 діб, Великобританія - за 28 діб, Австралія - за 1 місяць, Марокко і Канада - за 45 діб, Туреччина - за 15 діб.
Держави на свій розсуд визначають перелік інформації
про судно та його роботу, також терміни перебування науково-дослідних суден у порту. Більш того, деякі країни прийняли спеціальні (зазвичай більш жорсткі) правила заходу науково-дослідних суден конкретних країн. Дозвіл на заходження науково-дослідних суден зазвичай запитується по дипломатичних каналах.
Складними є процедура оформлення заходу суден у виняткові економічні зони і передача даних з борту судна прибережномудержаві. Стаття 248 Конвенції 1982 р. встановлює порядок подання запиту на ведення наукових досліджень у виключній економічній зоні.
Для отримання дозволу на ведення наукових досліджень у виключній економічній зоні держави та компетентні міжнародні організації повинні надати прибережному державі не менш ніж за 6 місяців до передбачуваної дати початку морського науководослідного проекту повну інформацію щодо характеру і цілі проекту, зокрема, методу і засобів, які будуть використані, включаючи назву, тоннаж, тип, клас судів і опис наукового устаткування. Крім перерахованих у ст. 248 Конвенції 1982 р. даних, наприклад, за законодавством Мексики необхідно повідомити джерела фінансування експерименту, вказати ім'я вченого, який відповідає за проведення експерименту, і імена науковців, що беруть участь у ньому, а також їх спеціальність і відомості про наукову діяльність.
Задовго до ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 р. в нашій країні проводилася необхідна робота з формування російського морського законодавства, основу якого склали норми Конвенції. Були прийняті федеральні закони та інші правові нормативні документи, що є системоутворюючими в галузі регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з розвідкою і розробкою природних ресурсів, прокладанням підводних кабелів і трубопроводів, охороною навколишнього природного середовища, здійсненням морського судноплавства, морських наукових досліджень та інших видів діяльності на морі.
Проведення морських наукових досліджень у нашій країні в даний час регулюється такими документами:
- Федеральними законами «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації», «Про виняткової економічної зоні Російської Федерації», «Про континентальний шельф Російської Федерації»;
- Кодексом торгового мореплавання Російської Федерації;
- Постановою Уряду РФ від 29 серпня 2001 р. № 633 «Про порядок розміщення та використання на території Російської Федерації, на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні Російської Федерації іноземних технічних засобів спостереження та контролю» [120].
В останні роки, крім науково-дослідних суден, широко застосовуються науково-дослідні установки чи інше обладнання (занурювані або полупогружаемие, стаціонарні або підводні). Іноді їх узагальнено називають системами збору океанських даних (ССОД).
Відповідно до ст. 258 Конвенції ООН з морського права 1982 р., розміщення і використання науково-дослідних установок або устаткування будь-якого типу в будь-якому районі морського середовища здійснюється на тих же умовах, що і передбачені в Конвенції для проведення морських наукових досліджень у такому районі. При цьому такі установки або обладнання не мають статусу островів. Вони не мають свого територіального моря, і їх наявність не впливає на делімітацію територіального моря, виключної економічної зони або континентального шельфу.
Згідно з відповідними положеннями Конвенції, навколо научноисследовательских установок можуть створюватися зони безпеки розумної ширини, що не перевищує 500 м. Всі держави забезпечують дотримання їх судами таких зон безпеки.
Розміщення та використання науково-дослідних установок або устаткування будь-якого типу не повинні створювати перешкод на встановлених шляхах міжнародного судноплавства. Науково-дослідні установки або обладнання повинні нести розпізнавальні знаки із зазначенням держави реєстрації або міжнародної організації, якій вони належать, а також мати належні узгоджені в міжнародному порядку засоби попередження для забезпечення безпеки морської і повітряної навігації з урахуванням норм і стандартів, встановлених компетентними міжнародними організаціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Правовий статус науково-дослідних суден та науково-дослідних установок "
 1. Список рекомендованої літератури
  1. Брагінський М.І. Підряд, виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, оплатне надання послуг / / Господарство право. - 1996. - № 4. - С. 3-15; № 5. -С. 3-12. 2. Бурмістров В.Л. Договори на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Свердла. юрид. ін-т. - Свердловськ, 1965. - 25 с. 3. Поляков ДА.
 2. Стаття 775. Наслідки неможливості досягнення результатів науково-дослідних робіт
  Якщо в ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результатів внаслідок обставин, не залежних від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до виявлення неможливості отримати передбачені договором на виконання науково-дослідних робіт результати, але не понад відповідної частини ціни робіт, зазначеної в
 3. Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  1. За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. 2. Договір з
 4. Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І НОУ-ХАУ
  Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
 5. 3.4. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських і територіальних водах
  У зв'язку з тим що прибережна держава володіє суверенітетом над своїми внутрішніми і територіальними водами, воно має виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження в цих водах. Будь-які морські наукові дослідження проводяться в цих водах іншими державами, їх юридичними і фізичними особами або компетентними міжнародними організаціями з
 6. Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу. До державних або муніципальних контрактів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей
 7. Глава 39. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 39. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 8. Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 9. Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних
 10. § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)
  § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і
© 2014-2022  yport.inf.ua